Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" и Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно упрощения процедуры получения разрешительных документов и усиления ответственности должностных лиц в сфере разрешительной системы)

Проект закона Украины от 27.02.2015 № 2255
Дата рассмотрения: 27.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо спрощення процедури отримання дозвільних документів та посилення відповідальності посадових осіб у сфері дозвільної системи)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

1. У Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст. 483):

1) у абзаці третьому частини першої статті 1 слово "їх" замінити словами "або будь-які інші";

2) у абзаці п'ятому частини першої статті 1 після слова "їх" та перед словом "посадові" доповнити словами "або будь-які інші";

3) у абзаці шостому частини першої статті 1 після слова "їх" та перед словом "посадові" доповнити словами "або будь-які інші";

4) доповнити частину першу статті 1 абзацом дванадцятим такого змісту:

"принцип невідворотності відповідальності - принцип, згідно з яким кожна посадова особа, що порушила порядок видачі дозвільних документів, має понести юридичну відповідальність незалежно від волі суб'єкта господарювання, права та/або інтереси якого порушено";

5) абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий частини першої статті 1 вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістнадцятим;

6) частину другу статті 2 Закону після слова "авіації" через кому доповнити словами "на здачу кваліфікаційних іспитів";

7) частину першу статті 41 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Інформація про порядок видачі документів дозвільного характеру є загальнодоступною та розміщується у приміщенні дозвільного органу, на його офіційній Інтернет веб-сторінці (у разі наявності такої) та на офіційній Інтернет веб-сторінці органу, який його затвердив";

8) частину п'яту статті 41 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"При прийнятті дозвільним органом рішення про відмову у видачі дозвільного документу, він зобов'язаний зазначити у такому рішенні вичерпний перелік недоліків та встановити розумний строк для їх усунення. За письмовим клопотанням суб'єкта господарювання строк для усунення недоліків повинен бути продовжений";

9) абзаци сьомий-дев'ятий частини п'ятої статті 41 вважати відповідно абзацами восьмим-десятим;

10) у тексті абзацу дев'ятого частини п'ятої статті 1 слова "причин, що стали підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру" замінити словом "недоліків";

11) у абзаці десятому частини п'ятої статті 1 слова "(за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попередньої відмови)" виключити;

12) частину п'яту статті 41 доповнити абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:

"У разі, якщо суб'єкт господарювання усунув недоліки у неналежний спосіб або, усунувши зазначені дозвільним органом недоліки, припустився інших, через що видача дозвільного документу неможлива, дозвільний орган зобов'язаний у письмовому повідомленні вказати спосіб, яким повинні бути усунуті попередні недоліки, а також вказані нові. При цьому дозвільний орган встановлює новий строк для повторного усунення недоліків.

Не допускається відмова у видачі дозвільного документу через технічні, каліграфічні, програмні та інші індивідуальні особливості заповнення форм документів суб'єкта господарювання, які не впливають на зміст цих документів";

13) частину шосту статті 41 доповнити абзацом третім такого змісту:

"За порушення строку видачі дозвільного документу, безпідставну відмову у видачі дозвільного документу посадові особи дозвільного органу несуть дисциплінарну та адміністративну (або кримінальну) відповідальність, встановлену законом";

14) частину сьому статті 41 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"За безпідставне анулювання документу дозвільного характеру посадові особи дозвільного органу несуть посадові особи дозвільного органу несуть дисциплінарну та адміністративну (або кримінальну) відповідальність, встановлену законом";

15) абзаци тринадцятий-сімнадцятий частини сьомої ст. 41 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим-вісімнадцятим;

16) абзац вісімнадцятий частини сьомої статті 41 викласти в такій редакції:

"Днем поновлення безпідставно анульованого документа дозвільного характеру є день, з якого анульовано такий документ згідно з рішенням дозвільного органу або рішенням суду";

17) доповнити частину сьому статті 41 абзацом дев'ятнадцятим такого змісту:

"Суб'єкт господарювання звільняється від відповідальності та всіх негативних наслідків, що пов'язані з безпідставним анулюванням дозвільного документа";

18) статтю 41 доповнити частиною п'ятнадцятою такого змісту:

"У разі закінчення строку дії документа дозвільного характеру, якщо суб'єкт господарювання подав заяву про його переоформлення завчасно з урахуванням строку, необхідного для прийняття рішення, він має право провадити відповідну діяльність до прийняття рішення дозвільним органом про переоформлення документу дозвільного характеру або до прийняття рішення про відмову у переоформленні";

19) абзац одинадцятий частини четвертої статті 5 після слова "характеру" через кому доповнити словами:

"та складається з порядку отримання документів дозвільного характеру, бланків форм, заяв на його отримання та зразків їх заповнення тощо";

20) у абзаці першому частини другої статті 91 слова "не частіше одного разу на рік" замінити словами "не рідше одного разу на півроку";

21) частину другу статті 91 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Дозвільні органи надають один раз на два місяці звіт про дотримання порядку та строків видачі документів дозвільного характеру до органів, яким вони підпорядковуються, а за відсутності таких, розміщують звіти у загальнодоступному місці у своїх приміщеннях, а також на власних Інтернет веб-сторінках. Звіт складається за формою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За подання неправдивої інформації у звітах про дотримання порядку та строків видачі дозвільних документів посадові особи несуть дисциплінарну та адміністративну (або кримінальну) відповідальність, встановлену законом".

2. До Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

1) Статтю 16610 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Неподання або подання неправдивої інформації у звітах про дотримання порядку та строків видачі дозвільних документів -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

Безпідставне анулювання дозвільного документу -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

визначити форму звіту згідно із абзацом другим частини другої статті 91 Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Рекомендувати органами місцевого самоврядування привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України 

В. Гройсман

Опрос