Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (относительно внедрения мобилизационной компенсации за отсрочку призыва на военную службу во время частичной мобилизации)

Проект закона Украины от 27.02.2015 № 2251
Дата рассмотрения: 30.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо запровадження мобілізаційної компенсації за відстрочку призову на військову службу під час часткової мобілізації)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст. 416 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"мобілізаційна компенсація за відстрочку призову на військову службу під час часткової мобілізації (далі - мобілізаційна компенсація) - сума коштів, розмір якої визначається цим Законом, що сплачується фізичними особами або юридичними особами на спеціальний реєстраційний рахунок для отримання відстрочки від призову на військову службу під час часткової мобілізації."

2. Частину першу статті 12 доповнити абзацом тридцять третім такого змісту:

"розробляє та затверджує порядок сплати мобілізаційної компенсації."

3. Статтю 15 доповнити абзацом двадцять дев'ятим наступного змісту:

"упродовж п'ятиденного строку надають інформацію військовим комісаріатам Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи міста Севастополя на їх письмовий запит про прізвище, ім'я, по батькові та місце роботи фізичних осіб, які проживають на відповідній території. Така інформація надається Державною фіскальною службою або її територіальними підрозділами."

4. Статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Призову на військову службу під час часткової мобілізації не підлягають особи, що сплатили мобілізаційну компенсацію.".

5. Статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Призову на військову службу під час часткової мобілізації не підлягають особи, за яких суб'єкти господарювання сплатили мобілізаційну компенсацію і які є працівниками таких суб'єктів господарювання.".

6. Доповнити статтею 23-1 такого змісту:

"Стаття 23-1. Мобілізаційна компенсація за відстрочку призову на військову службу під час часткової мобілізації

1. Відстрочка від призову на військову службу під час часткової мобілізації надається особам, що сплатили мобілізаційну компенсацію. Кошти, що надійшли як оплата мобілізаційної компенсації, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

2. Відстрочка від призову на військову службу не надається в разі введення воєнного стану або оголошення загальної мобілізації. Строк відстрочки від призову на військову службу під час часткової мобілізації, призупиняється на час введення воєнного стану або оголошення загальної мобілізації. Після закінчення режиму воєнного стану та/або зупинення загальної мобілізації строк відстрочки від призову на військову службу під час часткової мобілізації продовжується.

3. Сума мобілізаційної компенсації розраховуватиметься за формулою

Сз = Бвс * Зк * Мк, де

Сз - Спеціальний збір за відстрочку;

Бвс - базова вікова ставка;

Зк - Зарплатний коефіцієнт;

Мк - коефіцієнт місця проживання.

4. Базова вікова ставка становить (Бвс):

для осіб віком до 27 років включно - у розмірі 30 мінімальних заробітних плат;

для осіб віком від 27 років до 31 року включно - у розмірі 35 мінімальних заробітних плат;

для осіб віком від 31 року до 45 років включно - у розмірі 45 мінімальних заробітних плат;

для осіб віком від 46 років - у розмірі 30 мінімальних заробітних плат.

5. Зарплатний коефіцієнт становить (Зк):

для осіб, середня заробітна плата яких за останні 12 місяців дорівнює або менше 1 мінімальної заробітної плати - 0,9;

для осіб, середня заробітна плата яких за останні 12 місяців становить від 1 мінімальної заробітної плати до 3 мінімальних заробітних плат - 1,05;

для осіб, середня заробітна плата яких за останні 12 місяців становить від 4 мінімальних заробітної плат до 6 мінімальних заробітних плат - 1,15;

для осіб, середня заробітна плата яких за останні 12 місяців становить від 7 мінімальних заробітних плат до 15 мінімальних заробітних плат - 1,2;

для осіб, середня заробітна плата яких за останні 12 місяців становить від 16 мінімальних заробітних плат до 30 мінімальних заробітних плат - 1,3;

для осіб, середня заробітна плата яких за останні 12 місяців дорівнює або вища 31 мінімальної заробітної - 1,5;

для осіб, які протягом останніх шести місяців є безробітними, - 0,9.

6. Коефіцієнт місця проживання становить (Мк):

для осіб, що проживають у селах та селищах - 0,9;

для осіб, що проживають у містах - 1,05;

для осіб, що проживають у містах районного значення - 1,1;

для осіб, що проживають у містах обласного значення та для міст, які є обласними центрами, - 1,15;

для осіб, що проживають у містах Києві та Севастополі - 1,3.

7. Особи, середня заробітна плата яких за останні 12 місяців становить менше 10 мінімальних заробітних плат, мають право сплатити мобілізаційну компенсацію із відстроченням платежу, сплативши одну третю від суми мобілізаційної компенсації, визначеної для відповідних осіб у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті. Особи, які скористались правом сплатити мобілізаційної компенсацію із відстроченням платежу, зобов'язані протягом двох місяців з дня сплати однієї третьої від суми мобілізаційної компенсації, сплатити решту (дві третіх) від суми мобілізаційної компенсації, визначеної для відповідних осіб у порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті.

8. Особи, які сплатили мобілізаційну компенсацію, не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом 365 днів з дня сплати мобілізаційної компенсації.

9. Особи, які сплатили мобілізаційну компенсацію, скориставшись правом сплатити мобілізаційну компенсацію із відстроченням платежу, не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом 365 днів з дня сплати однієї третьої від суми мобілізаційної компенсації. Якщо такі особи не сплатять дві третіх від суми мобілізаційної компенсації протягом строку, передбаченого частиною сьомою цієї статті, то такі особи підлягають призову на військову службу.

10. Мобілізаційна компенсація може бути сплачена суб'єктом господарювання, працівником якого є особа, яка підлягає призову на військову службу, у порядку, передбаченому цією статтею з урахуванням особливостей, що зазначені в статті 23-2 цього Закону.".

7. Доповнити статтею 23-2 такого змісту:

"Стаття 23-1. Сплата мобілізаційної компенсації за відстрочку призову на військову службу під час часткової мобілізації суб'єктом господарювання

1. Суб'єкт господарювання, працівником якого є особа, яка підлягає призову на військову службу, має право сплатити мобілізаційну компенсацію у розмірі, що відповідає сумі, визначеній для такої особи у порядку, передбаченому частиною третьою статті 23-1 цього закону.

2. Суб'єкт господарювання працівником якого є особа, яка підлягає призову на військову службу, має право сплатити мобілізаційну компенсацію, якщо на це висловлена письмова згода працівника, який підлягає призову на військову службу.

3. Особа, яка є працівником суб'єкта господарювання, за яку сплачено мобілізаційну компенсацію, не підлягає призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом 365 днів з дня укладення договору про сплату мобілізаційної компенсації.

4. Мобілізаційна компенсація за відстрочку призову на військову службу під час часткової мобілізації не може бути сплачена суб'єктом господарювання якщо:

особі, яка є працівниками суб'єкта господарювання, надано відстрочку від призову з підстави, не передбаченої частиною четвертою статті 23 цього Закону;

працівник, який підлягає призову на військову службу, не надав письмову згоду на сплату мобілізаційної компенсації за відстрочку призову на військову службу під час часткової мобілізації суб'єктом господарювання;

працівник, який підлягає призову на військову службу, працює у суб'єкта господарювання, який сплачує мобілізаційну компенсацію, менше дев'яноста днів з дня укладення трудового договору;

суб'єкт господарювання знаходиться в стадії банкрутства, ліквідації, санації.

5. В разі прийняття суб'єктом господарювання рішення про сплату мобілізаційної компенсації, військовий комісаріат Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи міста Севастополя, що знаходиться на відповідній території за місцем реєстрації суб'єкта господарювання, зобов'язаний укласти із суб'єктом господарювання договір про сплату мобілізаційної компенсації (далі - Договір) протягом п'яти днів з дня надходження відповідної заяви від суб'єкта господарювання. Днем укладення Договору є день його підписання сторонами (військовим комісаріатом і суб'єктом господарювання).

6. У разі звільнення особи, зазначеній в Договорі, така особа підлягає призову на військову службу. Інформацію про звільнення, разом з копією наказу, суб'єкт господарювання зобов'язаний у день звільнення надіслати до військового комісаріату, який є стороною у Договорі. Мобілізаційна компенсація, сплачена суб'єктом господарювання щодо звільненої особи, не повертається.".

II. Перехідні та прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.

2. Грошові кошти, що надішли від сплати мобілізаційної компенсації за відстрочку призову на військову службу під час часткової мобілізації, зараховуються на спеціальний реєстраційний рахунок, передбачений Законом України "Про підвищення рівня мотивації військовослужбовців до виконання загального військового обов'язку".

3. Доручити Кабінету Міністрів України:

не пізніше ніж через п'ятнадцять днів після набрання чинності цим Законом розробити та затвердити порядок сплати спеціального збору за відстрочку призову на військову службу під час мобілізації;

не пізніше ніж через п'ятнадцять днів після набрання чинності цим Законом затвердити порядок розподілу та використання коштів, що зараховані до Державного бюджету України у 2015 і 2016 році за сплату спеціального збору за відстрочку призову на військову службу під час мобілізації, відповідно до пункту 2 Розділу II цього Закону;

не пізніше ніж через двадцять днів після набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект закону (проекти законів), необхідні для реалізації цього Закону, розробити і затвердити відповідні нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, а також привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос