Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления социальных услуг)

Проект закона Украины от 26.02.2015 № 2245
Дата рассмотрения: 26.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання соціальних послуг)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121, із наступними змінами):

пункт 3 частини першої статті 25 викласти в такій редакції:

"3) страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

допомога по вагітності та пологах;

оздоровчі заходи, як профілактика тимчасової непрацездатності (в тому числі санаторно-курортне та відновлювальне лікування застрахованих осіб та членів їх сімей, оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення);

підтримка дитячо-юнацького та резервного спорту;"

2. Внести зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 46-47, ст. 403 із наступними змінами):

1) у статті 7:

пункт 8 частини першої доповнити абзацами такого змісту:

"Порядок отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду;";

"Порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій, за рахунок коштів Фонду;";

"Порядок фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення;";

"Порядок надання фінансової підтримки та матеріальної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості".

2) Статтю 9 доповнити підпунктом 3 та 4 такого змісту:

"3) забезпечення оздоровчих заходів, як профілактики тимчасової непрацездатності (в тому числі оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення);

4) підтримка розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту; ";

У зв'язку з цим підпункти 3 - 8 вважати підпунктами 5 - 10.

У пункті 5 частини 1 статті 9 слово "нещасних" замінити на "страхових".

3) у статті 10:

підпункт 11 частини другої викласти в такій редакції:

"11) укладати угоди:

- з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві;

- із санаторно-курортними закладами для обслуговування застрахованих осіб, що направляються безпосередньо із стаціонару лікувального закладу до реабілітаційних відділень;

- з дитячими закладами оздоровлення для оздоровлення дітей застрахованих осіб.".

4) у статті 11:

частину другу доповнити підпунктом 2 та 3 такого змісту:

"2) фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення;

3) фінансова підтримка та матеріальна допомога дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості""

У зв'язку з цим підпункти 2, 3 вважати підпунктами 4, 5;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Закупівля товарів, робіт і послуг (крім послуг з оздоровлення, санаторно-курортного та відновлювального лікування застрахованих осіб та членів її сімей в санаторно-курортних закладах) за рахунок коштів Фонду здійснюється відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

5). пункт 4 частини 1 статті 16 викласти у такій редакції:

"послуги із оздоровлення, санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації, в межах асигнувань, затверджених бюджетом Фонду на зазначені цілі, та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду;"

у статті 16:

частину першу доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення, в межах асигнувань, затверджених бюджетом Фонду на зазначені цілі, та в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду;".

У зв'язку з цим підпункти 5 - 9 вважати підпунктами 6 - 10

6) частину 1 статті 20 доповнити пунктом 5 та 6 такого змісту:

"5) забезпечення оздоровчих заходів, як профілактики тимчасової непрацездатності, шляхом часткової оплати путівок на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб та членів їх сімей та часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій, в тому числі оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення;

6) фінансова підтримка та матеріальна допомога дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованим громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у Порядку встановленим правлінням Фонду.".

7) Статтю 29 викласти в такій редакції:

"Стаття 29. Забезпечення оздоровчих заходів

1. За рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, у межах асигнувань, що визначаються щорічно при затвердженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік, здійснюється фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення та надання фінансової підтримки та матеріальної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам, підпорядкованих громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості в порядку, визначеному правлінням Фонду.

2. Надання послуг із загально-терапевтичного санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим особам та членам їх сімей (а також особам, які навчаються у вищому навчальному закладі) здійснюється в санаторіях-профілакторіях підприємств, установ, навчальних закладів та організацій за місцем роботи або навчання.

3. Надання послуг із відновлювального лікування за рахунок коштів Фонду здійснюється в спеціалізованих реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів при направленні застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм при направленні безпосередньо із стаціонару лікувальних закладів за наявності відповідних медичних показань.

4. Надання послуг із санаторно-курортного лікування за рахунок коштів Фонду застрахованим особам та членам їх сімей, здійснюється в профільних санаторно-курортних закладах за наявності відповідних медичних показань.

5. Забезпечення застрахованих осіб та членів їх сімей послугами із оздоровлення, санаторно-курортного та відновлювального лікування а також часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій, за рахунок коштів Фонду, здійснюється в порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду.

6. Обсяг коштів для забезпечення оздоровчих заходів визначається бюджетом Фонду.";

8) у статті 34:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Порядок фінансування Фондом соціального страхування України страхувальників та інших отримувачів коштів"

доповнити частиною 3, 4, 5 такого змісту:

"3. Фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення здійснюється Фондом у порядку, визначеному правлінням Фонду.

4. Фінансова підтримка та матеріальна допомога дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у порядку, визначеному правлінням Фонду.

5. Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв підприємств, установ, навчальних закладів та організацій здійснюється Фондом у порядку і на умовах, визначених правлінням Фонду".

3. У Законі України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 14, ст. 80);

1) Частину сьому статті 10 доповнити реченням такого змісту:

"Дитячо-юнацькі спортивні школи, підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості можуть отримувати фінансову підтримку та матеріальну допомогу за рахунок коштів Фонду соціального страхування України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос