Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правил парковки, остановки, стоянки транспортных средств

Проект закона Украины от 24.02.2015 № 2228
Дата рассмотрения: 07.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правил паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122 із відповідними змінами):

1) доповнити Кодекс новою статтею 14-2 такого змісту:

"Стаття 14-2. Особливості відповідальності водіїв, власників транспортних засобів за порушення правил паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів

До адміністративної відповідальності за порушення правил паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів, які зафіксовані технічними засобами, що мають функції фотозйомки, відеозапису та/або комп'ютеризованою системою контролю паркувального простору, притягається водій транспортного засобу, а в разі його відсутності на місці вчинення правопорушення - власник фізична особа та/або керівник юридичної особи, яка є власником транспортного засобу.

Власник фізична особа та/або керівник юридичної особи, яка є власником транспортного засобу, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів та від обов'язку сплатити вартість послуг з зняття технічних засобів (розблокування), послуг із транспортування та зберігання транспортного засобу, вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, якщо протягом п'яти робочих днів з дня вручення йому копії постанови по справі про адміністративне правопорушення надасть посадовій особі, що винесла постанову по справі про адміністративне правопорушення, заяву про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення з доказами, що на момент вчинення правопорушення він не керував транспортним засобом, а також відомості щодо водія, який керував транспортним засобом на момент вчинення відповідного правопорушення, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб, адреса реєстрації місця проживання, або документи підтверджуючі, що транспортний засіб, на момент вчинення правопорушення, вибув з його володіння внаслідок протиправних дій третіх осіб.

При цьому в разі підтвердження доказами факту керування транспортним засобом іншою ніж власник особою та надання власником або керівником юридичної особи, яка є власником транспортного засобу, інформації про водія, який керував транспортним засобом, винесена постанова скасовується протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідної заяви, посадовою особою, яка її винесла, а на підставі наданих власником транспортного засобу доказів виноситься інша постанова по справі про адміністративне правопорушення стосовно водія, який керував транспортним засобом на момент вчинення відповідного правопорушення.

В разі не надання належних та допустимих доказів про керування транспортним засобом особою іншою, ніж власник транспортного засобу та інформації про особу водія, постанова не скасовується, а протягом п'яти робочих днів з дати отримання від власника або керівника юридичної особи, яка є власником транспортного засобу, заяви про скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення виноситься мотивована постанова про відмову в скасуванні постанови по справі про адміністративне правопорушення та надсилається власнику в порядку встановленому для вручення постанови по справі про адміністративне правопорушення.";

2) статтю 152-1 викласти у такій редакції:

"Стаття 152-1. Порушення правил паркування транспортних засобів

Порушення правил паркування транспортних засобів, в тому числі несплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування, -

тягне за собою накладення штрафу на водія, власника, керівника юридичної особи, яка є власником транспортного засобу, в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів.

Паркування на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, -

тягне за собою накладення штрафу на водія, власника, керівника юридичної особи, яка є власником транспортного засобу, в тридцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів.

Самовільне зняття та/або пошкодження спеціальних технічних засобів, що застосовувались для тимчасового затримання транспортного засобу шляхом блокування, -

тягне за собою накладення штрафу на водія, власника, керівника юридичної особи, яка є власником транспортного засобу, в розмірі від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення посадовими особами суб'єктів господарювання, які утримують майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Необладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів відповідно до вимог, встановлених законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування транспортних засобів, від сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною п'ятою цієї статті, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів господарювання, які утримують майданчики для платного паркування транспортних засобів, від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Положення частини першої цієї статті не застосовується у випадках, визначених частинами шостою та сьомою статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо місць для безоплатного паркування, а також до осіб, які відповідно до закону звільняються від сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів.

Сплата штрафу не звільняє від сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів.

Під несплатою вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування слід розуміти несплату вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів більше як за 10 хвилин користування майданчиком для платного паркування транспортних засобів.";

3) у частинах першій та другій статті 218 слова та цифри "частинами першою та другою статті 152-1" виключити;

4) назву та текст статті 219 викласти у такій редакції:

"Стаття 219. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, частинами першою-третьою статті 152-1, 159, статтею 175 1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186-1.

Від імені виконавчих органів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення передбачені частинами першою - третьою статті 152-1 цього Кодексу і накладати адміністративні стягнення мають право посадові особи, уповноважені на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.";

5) у частині першій статті 244-6 слова "паркувальними автоматами або автоматичними в'їзними та виїзними терміналами" замінити словами "відповідно до вимог, встановлених законодавством", а слова та цифри "частини третя - п'ята статті 152-1" замінити словами та цифрами "частини четверта - шоста статті 152-1";

6) статтю 258 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"У разі виявлення адміністративного правопорушення, передбаченого частинами першою-третьою статті 152-1 цього Кодексу, зафіксованого за допомогою технічних засобів, що мають функції фотозйомки, відеозапису та/або комп'ютеризованою системою контролю паркувального простору, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі про адміністративне правопорушення може виноситися без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою технічних засобів, що мають функції фотозйомки, відеозапису та/або комп'ютеризованою системою контролю паркувального простору посадовою особою уповноваженою на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради надсилаються власнику транспортного засобу.";

7) доповнити Кодекс новою статтею 265-3 такого змісту:

"Стаття 265-3. Тимчасове затримання транспортних засобів посадовою особою уповноваженою на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою-третьою статті 152-1 цього Кодексу, посадова особа, уповноважена на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування та/або транспортування його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора. Про тимчасове затримання посадова особа уповноважена на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради складає протокол про тимчасове затримання транспортного засобу.

Після тимчасового затримання транспортного засобу шляхом блокування посадова особа, уповноважена на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, - у випадку вчинення водієм або власником транспортного засобу порушення, передбаченого частиною першою-третьою статті 152-1 цього Кодексу, на лобовому склі транспортного засобу щодо якого застосовано тимчасове затримання розміщує протокол про тимчасове затримання транспортного засобу з інформацією про посадову особу, яка склала протокол, її місцезнаходження та контактний номер телефону.

При застосуванні тимчасового затримання транспортного засобу у разі вчинення порушення, передбаченого частинами першою-третьою статті 152-1 цього Кодексу, його водієві, якщо такого буде виявлено та він пред'явить посадовій особі, яка склала протокол про тимчасове затримання транспортного засобу, посвідчення водія та технічний паспорт на транспортний засіб, або власнику у випадку відсутності водія, вручається копія постанови по справі про адміністративне правопорушення та протокол про тимчасове затримання транспортного засобу. При застосуванні тимчасового затримання транспортного засобу у разі порушення правил зупинки, стоянки водієві (власнику) вручається протокол про тимчасове затримання транспортного засобу.

Для оформлення постанови по справі про адміністративне правопорушення, передбаченого частинами першою-третьою статті 152-1 цього Кодексу, посадова особа уповноважена на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради має право отримувати від водіїв документи, які посвідчують особу, перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил паркування транспортних засобів.

У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення правил зупинки, стоянки в межах населеного пункту у випадках, передбачених цим Кодексом або законом, посадова особа, уповноважена на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, тимчасово затримує транспортний засіб шляхом транспортування його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора та негайно повідомляє відповідний підрозділ Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху про тимчасове затримання транспортного засобу, шляхом направлення копії відповідного протоколу та матеріалів вчинення адміністративного правопорушення, зафіксованих за допомогою технічних засобів, що мають функції фотозйомки, відеозапису та/або комп'ютеризованою системою контролю паркувального простору.

Працівник відповідного підрозділу Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, після отримання копії протоколу про тимчасове затримання транспортного засобу та матеріалів, на підставі даних, вказаних у цьому протоколі зобов'язаний у строк, що не перевищує трьох календарних днів скласти протокол про адміністративне правопорушення.

Тимчасове затримання транспортного засобу шляхом блокування за порушення правил паркування транспортних засобів, застосовується лише у випадках, якщо такі порушення зафіксовані технічними засобами комп'ютеризованої системи контролю паркувального простору.

Тимчасове затримання транспортного засобу шляхом транспортування його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі з допомогою спеціального автомобіля - евакуатора, застосовується посадовою особою, уповноваженою на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради у разі порушення правил паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів за умови, якщо розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або перешкоджає руху громадського та/або технологічного транспорту, аварійних або оперативних служб.

Протокол про тимчасове затримання транспортного засобу складається посадовою особою, уповноваженою на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради та повинен містити інформацію про обставини вчинення правопорушення (дата, час, місце правопорушення), відомості про транспортний засіб (марка, тип, державний реєстраційний номер, візуальні наявні дефекти та пошкодження транспортного засобу), інформацію про посадову особу, яка склала протокол, її місце знаходження та контактний телефон.

Повернення транспортного засобу відбувається невідкладно після сплати штрафу і коштів за надання послуги зняття технічного засобу (розблокування) - у випадку, коли блокування здійснювалось, послуги із транспортування та зберігання транспортного засобу, а також вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів (крім випадків затримання транспортного засобу за порушення правил зупинки, стоянки).

Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках у випадку застосування тимчасового затримання посадовою особою, уповноваженою на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, визначається органом місцевого самоврядування.";

8) статтю 277 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"Справа про адміністративне правопорушення, передбачене частинами першою-третьою статті 152-1, розглядається негайно після виявлення правопорушення, крім випадків, якщо уповноважена на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради особа, не має відомостей про водія або власника транспортного засобу; в такому випадку справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятиденний строк з дня одержання посадовою особою, уповноваженою на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, відповідних відомостей про водія або власника транспортного засобу. Особа, уповноважена на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради зобов'язана не пізніше наступного робочого дня з дати виявлення правопорушення отримати інформацію про власника транспортного засобу, шляхом підключення до бази даних Міністерства внутрішніх справ України.";

9) частину першу статті 288 доповнити новим пунктом 4) такого змісту:

"4) постанову посадової особи, уповноваженою виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради про накладення адміністративного стягнення (частини перша-третя статті 152-1 цього Кодексу) - в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.";

10) частину першу статті 291 викласти у такій редакції:

"Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 та частинами першою-третьою статті 152-1 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення, які набирають чинності негайно після їх винесення, але можуть бути оскарженні у встановленому цим Кодексом порядку.";

11) статтю 307 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою-третьою статті 152-1 цього Кодексу, а також вартість послуг із зняття технічних засобів (розблокування), транспортуванням та зберіганням транспортного засобу сплачуються через установи банків, мережу платіжних терміналів, платіжною карткою або за допомогою інших технічних засобів оплати грошових коштів.".

2. До Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 31, ст. 338 із відповідними змінами):

1) частину першу статті 6 після абзацу тринадцятого доповнити новими абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим такого змісту:

"створення, наповнення та використання комп'ютеризованої системи контролю паркувального простору;

визначення посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення за порушення правил паркування транспортних засобів;

визначення посадових осіб, уповноважених здійснювати у випадках, визначених законом, тимчасове затримання транспортного засобу шляхом блокування та/або транспортування його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора;";

у зв'язку із цим абзаци 14 - 18 цієї частини вважати відповідно абзацами 17 - 21;

2) частину першу статті 7 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев'ятим - одинадцятим такого змісту:

"створення, наповнення та використання комп'ютеризованої системи контролю паркувального простору;

визначення посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення за порушення правил паркування транспортних засобів;

визначення посадових осіб, уповноважених здійснювати у випадках, визначених законом, тимчасове затримання транспортного засобу шляхом блокування та/або транспортування його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора;";

у зв'язку із цим абзаци 9 - 12 цієї частини вважати відповідно абзацами 12 - 15;

3) частину другу статті 16 доповнити новими абзацами такого змісту:

"сплачувати вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування транспортного засобу;

надавати посадовій особі, уповноваженій розглядати справи про адміністративні порушення правил паркування документи, які посвідчують особу, посвідчення водія та реєстраційний документ на транспортний засіб, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил паркування транспортних засобів.";

4) статтю 25 доповнити новими частинами четвертою - шостою такого змісту:

"Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад можуть прийняти рішення про запровадження на території населеного пункту комп'ютеризованої системи контролю паркувального простору.

Комп'ютеризованою системою контролю паркувального простору є сертифікована комплексна спеціальна захищена комп'ютеризована система (база), що утворюється і використовується в населеному пункті на території України, складається з технічних засобів і програмного забезпечення, призначена для надання користувачам можливості сплачувати вартість послуг з користування майданчиками для платного паркування, послуг із зняття технічних засобів (розблокування), транспортування та зберігання транспортного засобу, в тому числі за допомогою спеціальних платіжних терміналів, засобів мобільного зв'язку або за допомогою інших технічних засобів оплати грошових коштів; контролю за сплатою плати за паркування, вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування; створення, накопичення, зберігання інформації про порушників правил паркування; підготовка для підписання (винесення) протоколів про тимчасове затримання транспортного засобу, постанов у справах про адміністративні правопорушення, інших документів, необхідних для роботи посадових осіб, уповноважених на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради; отримання інформації про порушників правил паркування тощо.

Система контролю паркувального простору з'єднується з технічними засобами, що мають функції фотозйомки та/або відеофіксації порушень правил паркування, зупинки та стоянки, фіксації наявності транспортних засобів на майданчику для паркування та часу їх паркування, може забезпечувати сканування (розпізнавання) номерних знаків та аналіз інформації про періодичність, тривалість відповідного правопорушення, виконання раніше винесених постанов по справам про аналогічні адміністративні правопорушення.".

3. До Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170 із відповідними змінами):

1) пункт 56) частини першої статті 26 викласти у такій редакції:

"56) затвердження порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках у випадку застосування тимчасового затримання транспортних засобів посадовою особою, уповноваженою на те виконавчим органом сільської, селищної, міської ради.";

2) підпункт 7-1 пункту а) частини першої статті 30 доповнити новими абзацами такого змісту:

"створення, наповнення та використання комп'ютеризованої системи контролю паркувального простору;

визначення посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення за порушення правил паркування транспортних засобів;

визначення посадових осіб, уповноважених здійснювати у випадках, визначених законом, тимчасове затримання транспортного засобу шляхом блокування та/або транспортування його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, в тому числі за допомогою спеціального автомобіля - евакуатора.".

4. Частину першу статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст.229 із відповідними змінами) доповнити новим пунктом 5-2) такого змісту:

"5-2) надавати в он-лайн режимі відомості (прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб, адреса реєстрації місця проживання) про власника або керівника юридичної особи, яка є власником транспортного засобу, що став об'єктом правопорушення, особам, уповноваженим виконавчим органом сільської, селищної, міської ради на розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - третьою статті 152-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Надання доступу до бази даних власників транспортного засобу має забезпечувати захист персональних даних власників транспортних засобів від неправомірного використання таких даних.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк із дня опублікування цього Закону розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом, привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

у місячний строк із дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування впроваджувати комп'ютеризовану систему контролю паркувального простору за рахунок залучення інвестиційних коштів на конкурсних засадах.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос