Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования оборонных вопросов

Проект закона Украины от 23.02.2015 № 2191
Дата рассмотрения: 28.09.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонних питань

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2009, N 19, ст. 258):

1) у статті 1:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової), або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи (та) з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, чи фактичного початку воєнних дій, і закінчується із скасуванням воєнного стану та (або) завершенням демобілізації.";

доповнити абзацом сімнадцятим:

"Терміни "мобілізація" та "демобілізація" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

2) частину шосту статті 2 викласти в такій редакції:

"Фінансування потреб національної оборони держави здійснюється за рахунок Державного бюджету України в обсягах, розміри яких визначаються у законі про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше трьох відсотків від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту.".

2. У Законі України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410; 2009, N 19, ст. 258):

1) у частині другій статті 3:

абзац четвертий перед словом "з'єднання" доповнити словами "органи військового управління";

абзац п'ятий після слів "органів військового управління" доповнити словом "об'єднань";

3. У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 16, ст. 255):

1) у статті 1:

абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати абзацами п'ятим - десятим;

доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"Термін "особливий період" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про оборону України";

2) у частині першій статті 6 слова "військових формувань" замінити словами "утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

3) частину першу статті 21 доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"повідомляти в семиденний строк районні (міські) військові комісаріати про отримання (уточнення) або скасування мобілізаційних завдань (замовлень).";

4) у статті 22:

доповнити частину тертю абзацом другим такого змісту:

"У разі оголошення загальної мобілізації якщо за будь-яких обставин повістка до військовозобов'язаних не надійшла, вони зобов'язані з'явитися до військового комісаріату в десятиденний строк з дня початку мобілізації, визначеною Указом Президента України.";

абзац перший частини п'ятої після слова "здійснюють" доповнити словами "у порядку, що визначається Президентом України,";

5) у частині першій статті 23:

у абзаці шостому слово "повнолітня дитина" замінити словом "особа";

доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"священнослужителі, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займаються в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди).".

У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацом одинадцятим - чотирнадцятим.

4. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):

1) частину четверту статті 6 викласти в такій редакції:

"4. Військові посади при переведенні Збройних Сил України, інших військових формувань на організацію і штати воєнного часу підлягають заміщенню військовослужбовцями, резервістами, військовозобов'язаними в порядку, визначеному Міністерством оборони України.";

2) у частині шостої статті 37:

пункт 8 виключити;

у зв'язку з цим пункт 9 вважати відповідно пунктом 8;

3) статтю 38 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Органи, що здійснюють ведення єдиного державного реєстру платників податків зобов'язані надавати за вимогою військових комісаріатів відомості про місце роботи та проживання (реєстрації) військовозобов'язаних, резервістів та призовників, які порушили (порушують) правила військового обліку, ухиляються від виконання військового обов'язку.";

5. Статтю 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 20 - 21, ст. 190; 2013, N 41, ст. 550):

доповнити пунктами 2 - 3 такого змісту:

"2) організовує розроблення планів територіальної оборони та керує виконанням завдань у межах визначених зон територіальної оборони;

3) утворює в особливий період, ради оборони областей, міст Києва та Севастополя.";

у зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 4 - 7.

6. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 із наступними змінами та доповненнями) доповнити новими статтями:

"Стаття 336-2. Перешкоджання виконанню військово-транспортного обов'язку під час мобілізації

Перешкоджання виконанню військово-транспортного обов'язку керівниками підприємств, установ і організацій під час мобілізації - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Стаття 336-3. Перешкоджання проведенню заходів мобілізації в особливий період

1. Перешкоджання проведенню заходів мобілізації в особливий період - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

2. Ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки для інтересів держави, або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб - карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос