Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию геотермальной электроэнергетики и производству энергии из других альтернативных источников

Проект закона Украины от 19.02.2015 № 2179
Дата рассмотрения: 19.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку геотермальної електроенергетики та виробництва енергії з інших альтернативних джерел

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 24, ст. 155, із наступними змінами):

Абзаци другий і третій статті 9 викласти в такій редакції:

"Для підтвердження походження електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, суб'єкту господарської діяльності - виробнику електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями) на його запит орган, уповноважений Кабінетом Міністрів України, видає гарантію походження електричної енергії.

Порядок видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

2. У Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 12, ст. 94, із наступними змінами):

абзац дев'ятий статті 1 викласти в такій редакції:

"біомаса - невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, що здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), відходів рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості, а також складової промислових або побутових відходів;".

3. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1, із наступними змінами):

1) слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідних відмінках;

2) абзац сороковий статті 1 викласти в такій редакції:

"гарантія походження електричної енергії - документ, виданий органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії вироблена з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями)";

3) абзац тридцять третій статті 1 викласти в такій редакції:

"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями)";

4) доповнити статтю 1 абзацами такого змісту:

"мікрогеотермальна електростанція - електрична станція, яка виробляє електроенергію за рахунок теплової енергії землі, встановлена потужність якої не перевищує 200 КВт;

мінігеотермальна електростанція - електрична станція, яка виробляє електроенергію за рахунок теплової енергії землі, встановлена потужність якої перевищує 200 КВт, але не перевищує 1 МВт;

мала геотермальна електростанція - електрична станція, яка виробляє електроенергію за рахунок теплової енергії землі, встановлена потужність якої більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт".

5) у статті 15:

а) частину п'яту викласти в такій редакції:

"Оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 цього Закону, незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску, при цьому такий обсяг відпуску визначається за винятком обсягів витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії таких об'єктів у кожному розрахунковому періоді (місяці). Порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 цього Закону, Оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Енергопостачальники зобов'язані купувати електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії, у випадках, обсягах та за цінами, визначеними цією статтею";

б) частину шосту викласти в наступній редакції:

"Електрична енергія, вироблена з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 16 КВт, придбавається енерогопостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом на території провадження ліцензійної діяльності, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електроенергії такими приватними домогосподарствами. Виробництво електроенергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами здійснюється без відповідної ліцензії. Порядок продажу та обліку такої електроенергії, а також розрахунків за неї затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.";

в) частину сьому викласти в наступній редакції:

"Для підтвердження походження електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, суб'єкту господарської діяльності - виробнику електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії- вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями) на його запит суб'єкт, уповноважений Кабінетом Міністрів України, видає гарантію походження електричної енергії. Порядок видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб'єктів господарської діяльності, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

6) у статті 17-1:

а) частину першу та другу викласти в такій редакції:;

"Зелений" тариф встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах) з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями).

Для об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, "зелений" тариф на вироблену ними електричну енергію встановлюється за умови відповідності будівництва таких об'єктів електроенергетики плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років.

б) частину четверту викласти в такій редакції:

"Зелений" тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергії";

в) частини шосту - дев'яту викласти в такій редакції:

"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси. У цьому Законі біомасою є невикопна біологічно відновлювана речовина органічного походження, що здатна до біологічного розкладу, у вигляді продуктів, відходів та залишків лісового та сільського господарства (рослинництва і тваринництва), відходів рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними галузей промисловості, а також складової промислових або побутових відходів.

"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу. У цьому Законі біогазом є газ, отриманий з біомаси.

"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання.

"Зелений" тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання для приватних домогосподарств";

г) після частини дев'ятої доповнити частиною такого змісту:

"Зелений" тариф для приватних домогосподарств, які виробляють електричну енергію з енергії вітру, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру для приватних домогосподарств".

У зв'язку з цим частини десяту - дев'ятнадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою - двадцятою;

д) частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які експлуатують мікро-, міні- або малі гідроелектростанції, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої відповідно мікро-, міні- або малими гідроелектростанціями";

є) доповнити статтю частиною дванадцятою такого змісту:

"Зелений" тариф для суб'єктів господарювання, які експлуатують мікро-, міні- та малі геотермальні електростанції встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої відповідно мікро-, міні- або малими геотермальними електростанціями.

У зв'язку з цим частини одинадцяту - двадцяту вважати відповідно частинами дванадцятою - двадцять першою;

ж) частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:

Категорії об'єктів електроенергетики, для яких застосовується "зелений" тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об'єктів або його черг / пускових комплексів, введених в експлуатацію

по 31.03.2013 включно

з 01.04.2013 по 31.03.2015

з 01.04.2015 по 31.12.2019

з 01.01.2020 по 31.12.2024

з 01.01.2025 по 31.12.2029

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких не перевищує 600 КВт

1,20

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких більша за 600 КВт, але не перевищує 2000 КВт

1,40

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 2000 КВт

2,10

-

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю не більше 600 КВт

-

1,20

1,04

0,94

0,83

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю понад 600 КВт, але не більше 2000 КВт

-

1,40

1,22

1,10

0,98

для електроенергії, виробленої з енергії вітру вітроелектростанціями, які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю понад 2000 КВт

-

2,10

1,82

1,64

1,46

для електроенергії, виробленої з біомаси

2,30

2,30

2,84

2,56

2,27

для електроенергії, виробленої з біогазу

-

2,30

3,15

2,84

2,52

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики

8,64

6,30

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких менша або дорівнює 5 МВт

-

-

4,98

4,48

3,98

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 5 МВт та є меншою або дорівнює 10 МВт

-

-

4,46

3,98

3,57

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких перевищує 10 МВт

-

-

3,34

2,98

2,67

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 100 КВт

8,28

6,48

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд, величина встановленої потужності яких не перевищує 100 КВт

7,92

6,66

-

-

-

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах та/або фасадах будинків, будівель та споруд

-

-

5,94

5,35

4,75

для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 16 КВт

-

6,60

5,99

5,4

4,8

для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 16 кВт

-

-

2,16

1,94

1,73

для електроенергії, виробленої мікрогідроелектростанціями

2,16

3,60

3,60

3,24

2,88

для електроенергії, виробленої міні гідроелектростанціями

2,16

2,88

2,88

2,59

2,30

для електроенергії, виробленої малими гідроелектростанціями

2,16

2,16

2,16

1,94

1,73

Для електроенергії виробленої на мікрогеотермальній електростанції

 

 

9,3

8,64

4,48

Для електроенергії виробленої на мінігеотермальній електростанції

 

 

9,3

8,64

4,48

Для електроенергії виробленої на малій геотермальній електростанції

 

 

8,84

6,3

4,98

";

з) після частини тринадцятої доповнити частиною такого змісту:

"Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об'єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об'єкта до експлуатації.".

У зв'язку з цим частини чотирнадцяту - двадцять першу вважати відповідно частинами п'ятнадцятою - двадцять другою;

к) частину п'ятнадцяту викласти в такій редакції:

"У разі якщо на об'єкті електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), відповідно до цієї статті мають застосовуватися різні коефіцієнти "зеленого" тарифу, на такому об'єкті має бути встановлений окремий комерційний облік за кожною чергою (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу.".

л) частину вісімнадцяту викласти в такій редакції:

"До "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями) на об'єктах електроенергетики, у тому числі на чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), введених в експлуатацію з 01.04.2015 року, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється надбавка у разі дотримання на відповідних об'єктах визначеного статтею 17-3 цього Закону рівня використання обладнання українського виробництва. Надбавка до "зеленого" тарифу за умови дотримання рівня використання обладнання українського виробництва встановлюється та підлягає застосуванню на весь строк його дії. Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва не встановлюється до "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену об'єктами електроенергетики приватних домогосподарств.";

м) частину двадцять першу викласти в такій редакції:

"Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 цього Закону, а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами.";

н) частину двадцять другу виключити;

7) у статті 17-2:

а) частину четверту викласти в такій редакції:

"Розроблення проектно-кошторисної документації забезпечується замовником, а її вартість є складовою частиною вартості послуг з приєднання";

б) частини шосту, сьому та дев'яту виключити.

У зв'язку з цим частини восьму - одинадцяту вважати відповідно шостою - дев'ятою, а частини восьму - дев'яту - відповідно сьомою - восьмою;

в) частину шосту викласти в такій редакції:

"Висновок про відповідність або невідповідність будівництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями) плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років надається системним оператором під час погодження ним технічних умов на приєднання такого об'єкта відповідно до кодексу електричних мереж. Висновок про відповідність або невідповідність будівництва об'єкта електроенергетики плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років надається з урахуванням потреб у відповідній генеруючій потужності з відповідного джерела енергії та у відповідному регіоні у затвердженому плані розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та з урахуванням раніше наданих технічних умов та побудованих об'єктів.".

8) у статті 17-3:

а) назву та частини першу викласти в такій редакції:

"Стаття 17-3. Надбавка до "зеленого" тарифу за використання обладнання українського виробництва

Для введених в експлуатацію з 01.04.2015 об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію з 01.04.2015 черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), до "зеленого" тарифу встановлюється надбавка за умови дотримання вимог щодо рівня використання обладнання українського виробництва.

б) доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Для введених в експлуатацію з 01.01.2016 об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію з 01.01.2016 черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями, до "зеленого" тарифу встановлюється надбавка за умови дотримання вимог щодо рівня використання обладнання українського виробництва.".

У зв'язку з цим частини другу-чотирнадцяту статті 17-3 вважати частинами третьою-п'ятнадцятою.

в) частину четверту викласти в такій редакції:

Надбавка за використання обладнання українського виробництва для цілей цього Закону є фіксована, у визначених цим законом відсотках, доплата до "зеленого" тарифу, пропорційна до рівня використання суб'єктом господарювання на відповідному об'єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.

Надбавка за використання обладнання українського виробництва до "зеленого" тарифу встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за умови дотримання таких рівнів використання обладнання українського виробництва:

Розмір надбавки до "зеленого" тарифу, %

Рівень використання обладнання українського виробництва, %

5

15

10

30

15

50

Надбавка (її грошовий вираз) за використання обладнання українського виробництва до "зеленого" тарифу для відповідного об'єкту електроенергетики встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кожну дату перерахунку фіксованого мінімального розміру "зеленого" тарифу";

г) частини п'яту - сьому виключити.

д) частини восьму та дев'яту викласти в такій редакції:

"Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідність рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі поданого суб'єктом господарювання розрахунку та підтверджуючих документів.".

є) після частини дев'ятої доповнити частиною десятою такого змісту:

"Рівень використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями) визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання. У разі наявності по елементу обладнання як компонентів українського, так і іноземного походження, питомий відсотковий показник по цьому елементу обладнання не приймається до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва. Питомі відсоткові показники елементів обладнання складають:

а) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії вітру:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Лопаті

20

Башта

25

Гондола

25

Головна рама

15

Головний вал

5

Ротор

10

Разом по об'єкту

100

;

б) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Фотоелектричні модулі

40

Система кріплень фотоелектричних модулів

15

Інверторне обладнання

15

Системи акумуляції енергії

15

Трекерні системи

15

Разом по об'єкту

100

;

в) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біомаси:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Котел

25

Турбіна (паровий двигун)

25

Генератор

15

Мережеві насоси / водопідігрівачі

10

Димососи та вентилятори

5

Система подачі палива

5

Система газоочищення

5

Система водопідготовки

5

Градирні / конденсатори пари

5

Разом по об'єкту

100

;

г) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Реактори анаеробного зброджування

35

Міксери реакторів анаеробного зброджування

10

Газодувки

5

Системи підготовки біогазу

15

Когенераційні установки

35

Разом по об'єкту

100

;

д) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць чи об'єктів, на яких здійснюються операції зі зберігання та захоронення відходів:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Система видобутку, збору, подачі газу

35

Компресори

5

Система осушки газу

10

Система очистки газу

15

Когенераційні установки/ генератори/турбогенератори

35

Разом по об'єкту

100

;

е) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро, міні та малих гідроелектростанціях:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

Турбіна

30

Генератор / комплект генератора з редуктором (передавальним механізмом)

30

Головний щит управління генератора (система контролю та управління)

15

Система збудження генератора

10

Регулятор швидкості / привод регулятора швидкості

10

Система автоматичного регулювання

5

Разом по об'єкту

100

;

є) на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії вироблену лише на мікро-, міні- та малих геотермальних електростанціях:

Елементи обладнання

Питомий відсотковий показник, %

1. Свердловина та гирлове обладнання

30

2. Турбіна

5

3. Генератор

5

4. Головний щит управління генератором

15

5. Насоси подачі теплового носія в зону утворення пару

10

6. Теплообмінникохолодження теплового носія

30

7 Система авто магнітного регулювання

5

РАЗОМ

100

".

У зв'язку з цим частини десяту - одинадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою - дванадцятою.

д) частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"Виробництво наявних на об'єкті електроенергетики елементів обладнання на території України підтверджується сертифікатом/-ами походження, виданим/-и у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) на такі елементи.";

е) частину дванадцяту виключити.

3. Внести до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 22, ст. 781) такі зміни:

1. У Розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

1) частину п'яту пункту 19) викласти у наступній редакції:

"Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді гарантованим покупцем електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), і не проданої на ринку електричної енергії іншим суб'єктам ринку, за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 цього Закону, в обсягах за винятком обсягів електричної енергії на власні потреби в електричній енергії таких об'єктів у кожному розрахунковому періоді (місяці), а також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом. Порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), за "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до вимог статті 17-3 цього Закону, Оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.";

2) у пункті 20):

частину третю виключити.

У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами третьою - п'ятою;

частину третю викласти в такій редакції:

"після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:";

абзац перший частини четвертої виключити.

частину п'яту викласти в такій редакції:

"У зв'язку з цим частини сьому - дев'яту вважати відповідно частинами восьмою - десятою".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

- до 1 квітня 2015 року розробити та затвердити Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу;

- до 1 серпня 2015 року розробити та затвердити Порядок купівлі та розрахунків за електричну енергію, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), за "зеленим" тарифом Оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії.

III. Перехідні положення

1. Підпункти "а" пункту 5 Розділу 3, підпункту "м" пункту 6 Розділу 2 та підпункту 1 пункту 1 Розділу 3 набирають чинності з 1 січня 2016 року.

2. До затвердження НКРЕКП "Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу" визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями) та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу за використання обладнання українського виробництва здійснюється НКРЕКП згідно з положеннями статті 17-3 Закону України "Про електроенергетику", що відповідно визначають порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу за використання обладнання українського виробництва.

3. До затвердження НКРЕКП "Порядку купівлі та розрахунків за електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), за "зеленим" тарифом Оптовим ринком електричної енергії України, а також порядок обліку такої електроенергії" Оптовий ринок електричної енергії України зобов'язаний купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідро- та геотермальної енергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідро- та геотермальними електростанціями), за "зеленим" тарифом незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів її відпуску.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос