Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 28 Бюджетного кодекса Украины относительно доступа к информации о бюджетных показателях в форме открытых данных

Проект закона Украины от 19.02.2015 № 2172
Дата рассмотрения: 19.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 28 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572 із наступними змінами) такі зміни:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог, визначених цим Кодексом.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, забезпечує оприлюднення:

1) проекту закону про Державний бюджет України;

2) закону про Державний бюджет України з додатками, які є його невід'ємною частиною;

3) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками місяця, кварталу та року;

4) інформації про виконання зведеного бюджету України;

5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", зокрема щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, бюджетні запити, подані в установленому порядку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, у триденний строк з дня такого подання.

Звітність про виконання Державного бюджету України подається у порядку, визначеному статтями 59 - 61 цього Кодексу. При цьому квартальна та річна звітність про виконання Державного бюджету України оприлюднюється з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", зокрема щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Головні розпорядники коштів державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) оприлюднюють паспорти бюджетних програм та зміни до них у триденний строк після їх затвердження, а також до 15 березня року, що настає за звітним, звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період. Відповідна інформація оприлюднюється з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", зокрема щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних";

2) друге речення частини четвертої доповнити словами "а також з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", зокрема щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних";

3) у частині п'ятій:

абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Зазначена інформація також оприлюднюється у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

в абзаці третьому слова "а також оприлюднюють паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос