Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статьи 7, 8 Жилищного кодекса Украинской ССР (относительно определения порядка исключения жилых домов (их частей), квартир из состава жилищного фонда и перевода жилых домов и помещений в нежилые и нежилых в состав жилых)

Проект закона Украины от 25.06.2015 № 2166а
Дата рассмотрения: 25.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статей 7, 8 Житлового кодексу Української РСР (щодо визначення порядку виключення житлових будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду та переведення житлових будинків і приміщень у нежитлові та нежитлових до складу житлових)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст.573) такі зміни:

1. Назву та текст статті 7 викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Виключення житлових будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду

1. Виключення житлових будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду здійснюється власником за рішенням органів місцевого самоврядування у разі:

1) визнання житла аварійним;

2) визнання житла непридатним для проживання;

3) знесення або виключення житлових будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду з мотивів суспільної необхідності;

4) провадження їх власником чи співвласниками дозволеної законом діяльності.

Виключення житлових будинків (їх частин), квартир із складу житлового фонду не позбавляє власників чи співвласників права власності на них, крім випадків знесення житлових будинків.

2. Порядок обстеження житлових будинків (їх частин), квартир з метою визнання непридатними для проживання та визначення способу їх подальшого використання або знесення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Назву та текст статті 8 викласти у такій редакції:

"Стаття 8. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові та нежитлових - до складу житлових

1. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові здійснюється в разі:

1) визнання в установленому законодавством порядку житлового будинку, житлового приміщення непридатним для проживання і таким, що підлягає переобладнанню для використання в інших цілях;

2) зміни в установленому законодавством порядку функціонального призначення житлового будинку, житлового приміщення.

2. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир у багатоквартирних будинках у нежитлові здійснюється за дотримання таких умов:

1) наявність волевиявлення власника житла;

2) розташування приміщення не вище другого поверху та наявність можливості облаштування окремого виходу;

3) проведення письмового опитування щодо надання згоди на переведення житлових приміщень у нежитлові з боку заінтересованих осіб (співвласників, осіб, які проживають у цих приміщеннях, інших осіб, чиї майнові або немайнові права та інтереси можуть бути порушені);

4) наявність висновків державних органів відповідно до закону щодо можливості переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові при забезпеченні умов належної експлуатації будинків, де знаходиться це житло, підтриманні їх санітарно-технічного стану.

3. Переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові та нежитлових - до складу житлових здійснюється власником за рішенням органів місцевого самоврядування на підставі письмової заяви власника відповідного житлового чи нежитлового будинку, квартири, приміщення або підприємства (установи, організації), у господарському віданні чи оперативному управлінні якого перебуває житловий та нежитловий фонд, квартира, приміщення а також усіх повнолітніх співвласників або за їхнім дорученням - управителя житлового будинку.

4. Переведення власником житлового будинку (його частини), квартири, придатних для проживання, у нежитлові у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, а також виключення житлових будинків (їх частин), квартир зі складу житлового фонду у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 7 цього Кодексу, не є підставою для надання власнику іншого житла.

5. У разі якщо співвласниками житлових приміщень є неповнолітні або недієздатні особи, у випадках, передбачених законом, переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові приміщення здійснюється за згодою органів опіки та піклування.

6. Переведення нежитлових будинків і приміщень у житлові здійснюється їх власниками за рішенням органів місцевого самоврядування згідно із законодавством.

7. Власник приміщення або уповноважений ним орган (особа) має право оскаржувати до суду відмову у переведенні або рішення про переведення житлових приміщень у нежитлові та нежитлових - до складу житлових.

8. Умови і порядок переведення житлових будинків (їх частин), квартир у нежитлові та нежитлових - до складу житлових визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос