Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры отвода земельных участков при предоставлении их для общественных нужд или на основании общественной необходимости

Проект закона Украины от 17.02.2015 № 2155
Дата рассмотрения: 17.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок при наданні їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

1) у статті 20:

абзац другий частини шостої після слів "статті 150 цього Кодексу" доповнити словами "(крім випадків надання земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності)";

абзац третій частини шостої виключити;

2) статтю 99 доповнити пунктом "в1" такого змісту:

1) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;";

3) статтю 122 доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Земельні ділянки незалежно від їх цільового призначення, вилучені, відчужені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування для таких потреб органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, які прийняли рішення про їх викуп.";

4) у статті 123:

абзац перший частини першої після слів "у користування" доповнити словами "(крім випадків, коли вони вилучаються, викуповуються або примусово відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності)";

абзац другий частини третьої виключити;

частину п'яту виключити;

5) доповнити статтею 1231 такого змісту:

"Стаття 1231. Особливості надання у користування земельних ділянок, що вилучаються, відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

1. Рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про викуп земельних ділянок для суспільних потреб приймається на підставі затверджених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

2. Особи, зацікавлені в одержанні у користування земельних ділянок за рахунок земельних ділянок, які перебувають у приватній власності та передбачаються до відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, звертаються з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо їх відведення до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого приймати рішення про викуп земельних ділянок для суспільних потреб.

У клопотанні про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) зазначаються її (їх) орієнтовна площа та цільове призначення. До клопотання додаються:

викопіювання з кадастрової карти (плану), на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (земельних ділянок), що передбачається до відведення, або межі смуги відведення, в межах якої передбачається формування земельних ділянок (у разі відведення земельних ділянок для розміщення лінійних об'єктів);

нотаріально засвідчена письмова згода землевласника (землекористувача) на викуп (вилучення) земельної ділянки (її частин) (крім викупу (вилучення) земельної ділянки (її частин) з підстав, що допускають можливість її (їх) примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності) із зазначенням розмірів передбаченої для викупу (вилучення) земельної ділянки (її частин) та умов її (їх) викупу (вилучення);

обґрунтування необхідності відведення та надання земельних ділянок, що зумовлює необхідність вилучення із користування земельних ділянок державної (комунальної) власності, відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності у державну або комунальну власність.

3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) та затверджує орієнтовне місце розташування земельної ділянки (земельних ділянок), що передбачається до відведення, або межі смуги відведення, в межах якої передбачається формування земельних ділянок (у разі відведення земельних ділянок для розміщення лінійних об'єктів), або надає мотивовану відмову у його наданні.

4. Рішенням про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) здійснюється:

вилучення земельних ділянок державної і комунальної власності у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі необхідності);

надання земельної ділянки (земельних ділянок) державної або комунальної власності у користування з визначенням (при потребі) умов її (їх) використання і затвердженням умов надання.

Рішення, зазначене у абзаці першому цієї частини, є підставою для:

прийняття рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб;

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для визначення вартості земельних ділянок (їх частин), житлових будинків, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на них розміщені, а також визначення розміру збитків, завданих власникам земельних ділянок та землекористувачам внаслідок викупу (вилучення) земельних ділянок та/або припинення права користування ними.";

6) статтю 141 доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) вилучення, відчуження земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.";

8) у статті 149:

частину десяту викласти в такій редакції:

"10. У разі вилучення частини земельної ділянки, яка перебуває у постійному користуванні, право постійного користування припиняється щодо такої частини після виділення її в окрему земельну ділянку, при збереженні за землекористувачем права постійного користування іншою земельною ділянкою, що утворилась внаслідок поділу.";

доповнити частинами одинадцятою, дванадцятою та тринадцятою такого змісту:

"11. Земельна ділянка або її частина може бути вилучена із постійного користування для розміщення об'єктів, визначених частиною першою статті 7 Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

12. Вилучення із постійного користування земельної ділянки для суспільних потреб допускається у разі, якщо об'єкти, які передбачається розмістити на земельній ділянці, неможливо розмістити на іншій земельній ділянці або якщо розміщення таких об'єктів на інших земельних ділянках завдасть значних матеріальних збитків або спричинить негативні екологічні наслідки для відповідної територіальної громади, суспільства чи держави в цілому.

13. Вилучення земельних ділянок із постійного користування у інших випадках провадиться за згодою землекористувачів, а у разі їх незгоди - в судовому порядку.";

9) статтю 151 виключити;

10) у частині другій статті 157 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "відповідно до законодавства про оцінку земель та законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність".

2. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282; 2013 р., N 36, ст. 472, N 40, ст. 535):

1) статтю 28 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Розробники документації із землеустрою не несуть відповідальності за відповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також затвердженій документації із землеустрою або містобудівній документації, документів, що включаються до складу документації із землеустрою, але не складаються розробником документації із землеустрою.";

2) статтю 50 викласти в такій редакції:

"Стаття 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється у разі формування нової земельної ділянки (крім поділу та об'єднання) або зміни цільового призначення земельної ділянки.

Формування нових земельних ділянок за рахунок земельних ділянок (їх частин), які підлягають вилученню, викупу або примусовому відчуженню для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності здійснюється виключно за проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються та затверджуються в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:

а) завдання на розроблення проекту землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності);

г) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);

ґ) засвідчену нотаріально письмову згоду землевласника (землекористувача) або рішення суду;

д) довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

е) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);

є) відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

ж) копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів);

з) розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);

и) перелік обмежень у використанні земельних ділянок;

і) викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

ї) кадастровий план земельної ділянки;

к) план перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки).

Межові знаки передаються на зберігання власнику (користувачу) земельної ділянки після оформлення права власності (користування) нею.

Документи, зазначені у пунктах "ґ" та "ж" частини третьої цієї статті не включаються до складу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі відведення земельних ділянок для суспільних потреб, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності.".

3. Абзац шостий статті 19 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229; 2009 р., N 97, ст. 3326) викласти в такій редакції:

"Експертна грошова оцінка земельних ділянок, що проводиться у зв'язку з викупом цих земельних ділянок для суспільних потреб чи їх примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності, проводиться з урахуванням їх використання за цільовим призначенням (використанням), встановленим на день прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для суспільних потреб.".

4. У Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 1, ст. 2):

1) частину четверту статті 5 доповнити словами "або особи, яка ініціювала відчуження об'єктів нерухомого майна.";

2) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:

"2. Рішення про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб, визначених частиною першою цієї статті, органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування приймають на підставі рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) для суспільних потреб.

У разі прийняття рішення про викуп чи примусове відчуження частини земельної ділянки для суспільних потреб виділення такої частини в окрему земельну ділянку здійснюється у складі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок), що надається для суспільних потреб.";

3) частину другу статті 8 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Здійснення окремих заходів щодо відчуження земельної ділянки (земельних ділянок), інших об'єктів нерухомого майна, що на ній (них) розміщені, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (надсилання письмових повідомлень власникам майна, ведення з ними переговорів щодо умов викупу, проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, укладання договорів купівлі-продажу (міни), відшкодування збитків власникам майна, подання адміністративного позову про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності) може бути доручено Кабінетом Міністрів України або обласною державною адміністрацією відповідній районній державній адміністрації, на території якої розташований об'єкт відчуження.";

4) у частині першій статті 10 слова "і які погодили місце розташування таких об'єктів у випадках та в порядку, визначених статтею 151 Земельного кодексу України" виключити;

4) у абзаці першому частини третьої статті 12 після слів "Уразі якщо протягом одного року" доповнити словами ", а для лінійних об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури, у тому числі доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку - протягом трьох років,";

5) у абзаці другому частини третьої статті 12 після слів "якщо протягом одного року" доповнити словами ", а для лінійних об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури, у тому числі доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку - протягом трьох років,";

6) частину другу статті 14 викласти в такій редакції:

"2. Орган, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки (земельних ділянок) для суспільних потреб, зобов'язаний відшкодувати фізичним та юридичним особам - власникам та користувачам земельних ділянок збитки, що були їм завдані внаслідок викупу або примусового відчуження земельної ділянки (її частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.".

5. Статтю 17 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 1, ст. 1) викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Особливості відведення та державної реєстрації земельних ділянок під об'єкти енергетики

Погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, та відведення земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів енергетики здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів передачі електричної енергії можуть розроблятися на кожний об'єкт в цілому по території Автономної Республіки Крим, області, району, населеного пункту, міст Києва та Севастополя.

Надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель державної чи комунальної власності - земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування), може посвідчуватися одним договором оренди.".

6. У статті 24 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61, N 95, ст. 3846; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80):

1) у частині третій:

абзац другий викласти у такій редакції:

"особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою (або уповноваженої нею особи), що є підставою для формування земельної ділянки при передачі її у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, а також із земельних ділянок приватної власності, у разі формування земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;";

доповнити абзацом п'ятим наступного змісту:

"У разі поділу зареєстрованих у Державному земельному кадастрі земельних ділянок (у тому числі із зміною цільового призначення), державній реєстрації підлягають усі земельні ділянки, що формуються внаслідок такого поділу.";

2) у частині шостій:

у абзаці п'ятому після слів "іншої земельної ділянки або її частини" доповнити словами ", крім випадку, передбаченого у абзаці шостому цієї частини.";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Земельна ділянка, що формується шляхом виділення в окрему земельну ділянку частини земельної ділянки, не зареєстрованої у Державному земельному кадастрі, з метою вилучення, відчуження цієї частини для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, може бути зареєстрована в межах земельної ділянки, за рахунок якої вона формується. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про зміну меж та площі земельної ділянки, за рахунок якої сформовано нову земельну ділянку, здійснюється при її державній реєстрації.";

3) частину десяту доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"втрати чинності рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про викуп земельної ділянки для суспільних потреб або набрання чинності рішенням суду про відмову у задоволенні позову про примусове відчуження такої земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності (щодо земельних ділянок, сформованих на підставі рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про викуп земельної ділянки для суспільних потреб).".

7. Частину сьому статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141; 2014 р., N 46, ст. 2048) доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі прийняття судом рішення про примусове відчуження частини земельної ділянки приватної власності з мотивів суспільної необхідності, заява про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, утворену внаслідок поділу, яка залишається у приватній власності, подається органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб.".

8. Статтю 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 89, ст. 3592; 2013 р., N 1, ст. 1) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Вимоги частин третьої та четвертої цієї статті не поширюються на випадки надання у користування та зміни цільового призначення земельних ділянок для розміщення лінійних об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку).".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос