Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры отвода земельных участков при предоставлении их для общественных нужд или на основании общественной необходимости

Проект закона Украины от 17.02.2015 № 2155
Дата рассмотрения: 24.04.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок при наданні їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) у статті 20:

частину п'яту доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Земельними ділянками для містобудівних потреб є землі житлової та громадської забудови. Використання цих земель здійснюється із урахуванням затвердженої згідно законодавства містобудівної документації.";

абзац другий частини шостої після слів "статті 150 цього Кодексу" доповнити словами "(крім випадків надання земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності)";

абзац третій частини шостої виключити;

2) статтю 99 доповнити пунктом "в1" такого змісту:

1) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;";

3) статтю 122 доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Земельні ділянки, відчужені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування органами, які прийняли рішення про їх викуп для суспільних потреб.";

4) у статті 123:

абзац перший частини першої після слів "у користування" доповнити словами "(крім випадків, коли вони вилучаються, викуповуються або примусово відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності)";

абзац другий частини третьої виключити;

частину п'яту виключити.

5) доповнити статтею 1231 такого змісту:

"Стаття 1231. Порядок надання у користування земельних ділянок, що вилучаються, викуповуються або примусового відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності

1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності за результатами викупу або примусового відчуження приватних земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які прийняли рішення про їх викуп або примусове відчуження.

Рішення зазначених органів про викуп або примусове відчуження приватних земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності приймається на підставі розроблених, погоджених та затверджених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

2. Особи, зацікавлені в одержанні у користування земельних ділянок за рахунок земельних ділянок, які перебувають у приватній власності та передбачаються до відчуження для суспільних потреб або примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності, звертаються з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо їх відведення до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який згідно законодавства має повноваження щодо викупу або примусового відчуження приватних земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

У клопотанні про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) зазначаються її (їх) орієнтовна площа та цільове призначення. До клопотання додаються:

викопіювання з кадастрової карти (плану), на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (земельних ділянок), що передбачається до відведення, або межі смуги відведення, в межах якої передбачається формування земельних ділянок (у разі відведення земельних ділянок для розміщення лінійних об'єктів);

нотаріально засвідчена письмова згода землевласника (землекористувача) на викуп (вилучення) земельної ділянки (її частин) (крім викупу (вилучення) земельної ділянки (її частин) з підстав, що допускають можливість її (їх) примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності) із зазначенням розмірів передбаченої для викупу (вилучення) земельної ділянки (її частин) та умов її (їх) викупу (вилучення);

обґрунтування необхідності відведення та надання земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, що зумовлює необхідність вилучення із користування земельних ділянок державної (комунальної) власності, викупу або примусового відчуження земельних ділянок приватної власності у державну або комунальну власність (у разі викупу земельних ділянок, що перебувають у приватній власності).

3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) та затверджує орієнтовне місце розташування земельної ділянки (земельних ділянок), що передбачається до відведення, або межі смуги відведення, в межах якої передбачається формування земельних ділянок (у разі відведення земельних ділянок для розміщення лінійних об'єктів), або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки (земельних ділянок) вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку

Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під об'єкти містобудування, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією (генеральні плани населених пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна документація, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів тощо).

4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) для суспільних потреб погоджується в порядку, встановленому статтею 1861 цього Кодексу.

5. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок), а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок).

6. Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) є підставою для:

прийняття відповідного рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями та вжиття заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для суспільних потреб або їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності у встановленому законодавством порядку;

вилучення земельних ділянок у землекористувачів із затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі необхідності);

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок для визначення вартості земельних ділянок (їх частин), житлових будинків, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, а також визначення розміру збитків, завданих власникам земельних ділянок та землекористувачам внаслідок викупу (вилучення) земельних ділянок та/або припинення права користування ними;

державної реєстрації земельної ділянки (земельних ділянок) та права власності держави чи територіальної громади на неї (них) відповідно до законодавства про Державний земельний кадастр та законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

надання земельної ділянки (земельних ділянок) державної або комунальної власності особі у користування з визначенням (при потребі) умов її (їх) використання і затвердженням умов надання.

У разі надання у користування земельної ділянки (земельних ділянок) із земель державної або комунальної власності за результатами викупу (примусового відчуження) земельних ділянок, які перебували у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, державна реєстрація земельної ділянки (земельних ділянок) та права власності держави чи територіальної громади на неї (них) здійснюється після укладення договорів купівлі-продажу (іншого правочину, що передбачає передачу права власності) або одержання рішення адміністративного суду про примусове відчуження земельної ділянки (її частин) з мотивів суспільної необхідності.

7. Рішення про надання вилученої із користування земельної ділянки (земельних ділянок) державної або комунальної власності у користування приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у місячний термін після вжиття заходів, передбачених частиною дев'ятою цієї статті.

8. У разі надання земельних ділянок державної власності у постійне користування підприємствам, установам, організаціям комунальної власності одночасно здійснюється передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність і навпаки.

9. На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна державної власності у комунальну власність приймається рішення про передачу у комунальну власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі.

На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна комунальної власності у державну власність, також передається у державну власність земельна ділянка, на якій розміщений об'єкт передачі.

10. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) може бути лише його невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

11. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у наданні земельної ділянки (земельних ділянок) у користування або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.".

6) статтю 141 доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) вилучення, викуп або примусове відчуження земельної ділянки земельної ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.";

7) у статті 149:

у частині першій після слів "Земельні ділянки" слова ", надані у постійне користування із земель" виключити;

у частині другій після слів "за згодою землекористувачів" доповнити словами "(крім випадків надання земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності)";

у частинах третій, четвертій, п'ятій, шостій, сьомій, восьмій та дев'ятій слова ", які перебувають у постійному користуванні," виключити;

8) статтю 151 виключити;

9) у частині другій статті 157 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "відповідно до законодавства про оцінку земель".

2. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282; 2013 р., N 36, ст. 472, N 40, ст. 535):

1) статтю 28 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Розробники документації із землеустрою не несуть відповідальності за відповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також затвердженій документації із землеустрою або містобудівній документації, документів, що включаються до складу документації із землеустрою, але не складаються розробником документації із землеустрою (клопотання (заяви), рішення органів влади та місцевого самоврядування, матеріали погодження, правовстановлюючі документи тощо).";

2) статтю 50 викласти в такій редакції:

"Стаття 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються та затверджуються в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок включають:

а) завдання на розроблення проекту землеустрою;

б) пояснювальну записку;

в) копію клопотання (заяви) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок земель державної чи комунальної власності);

г) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у випадках, передбачених законом);

ґ) засвідчену нотаріально письмову згоду землевласника (землекористувача) або рішення суду;

д) довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

е) матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування (у разі формування земельної ділянки);

є) відомості про обчислення площі земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

ж) копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці (за наявності таких об'єктів);

з) розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом);

и) перелік існуючих обмежень у використанні земельних ділянок;

і) викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки (у разі формування земельної ділянки);

ї) кадастровий план земельної ділянки;

к) план перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) (у разі формування земельної ділянки).

Після затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (у разі формування земельних ділянок) до проведення державної реєстрації таких земельних ділянок, проводяться роботи по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками зі складанням:

акта приймання-передачі межових знаків на зберігання;

акта перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель (за їх наявності).

Зазначені акти включаються до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.

Документи, зазначені у пунктах "ґ" та "є" частини третьої цієї статті не включаються до складу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі відведення земельних ділянок для суспільних потреб, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності.".

3. Абзац шостий статті 19 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229; 2009 р., N 97, ст. 3326) викласти в такій редакції:

"Експертна грошова оцінка земельних ділянок, що проводиться у зв'язку з викупом цих земельних ділянок для суспільних потреб чи їх примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності, проводиться з урахуванням їх використання за цільовим призначенням (використанням), встановленим на день прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для суспільних потреб.".

4. У Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 1, ст. 2):

1) частину четверту статті 5 доповнити словами "або особи, яка ініціювала відчуження об'єктів нерухомого майна.";

2) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:

"2. Рішення про викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб, визначених частиною першою цієї статті, органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування приймають на підставі рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок) для суспільних потреб.

У разі прийняття рішення про викуп чи примусове відчуження частини земельної ділянки для суспільних потреб виділення частин земельної ділянки здійснюється у складі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (земельних ділянок), що надається для суспільних потреб.";

3) у частині першій статті 10 слова "і які погодили місце розташування таких об'єктів у випадках та в порядку, визначених статтею 151 Земельного кодексу України" виключити;

4) абзац перший частини третьої статті 12 доповнити словами "(крім рішень про викуп або відчуження земельних ділянок для будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури).";

5) абзац другий частини третьої статті 12 після слів "не звернувся до суду з позовом про примусове відчуження цих об'єктів) доповнити словами "(крім рішень про викуп або відчуження земельних ділянок для будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури).";

6) частину другу статті 14 виключити.

5. Статтю 17 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 1, ст. 1) викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Особливості відведення та державної реєстрації земельних ділянок під об'єкти енергетики

Погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, та відведення земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів енергетики здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів передачі електричної енергії можуть розроблятися на кожний об'єкт в цілому по території Автономної Республіки Крим, області, району, населеного пункту, міст Києва та Севастополя. Державні кадастрові реєстратори здійснюють державну реєстрацію земельних ділянок, що формуються за такими проектами, лише у частині земельних ділянок, що формуються в межах території дії повноважень цих кадастрових реєстраторів.

Надання в оренду декількох земельних ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель державної чи комунальної власності - земельних ділянок, які перебувають у розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування), може посвідчуватися одним договором оренди.".

6. Абзац п'ятий частини шостої статті 24 Закону України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 8, ст. 61, N 95, ст. 3846; 2014 р., N 6-7, ст. 80) після слів "або її частини" доповнити словами "(крім випадків формування земельних ділянок для суспільних потреб, що допускають можливість їх примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності).".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос