Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины относительно использования персональных устройств беспроводного доступа

Проект закона Украины от 17.02.2015 № 2154
Дата рассмотрения: 15.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо використання персональних пристроїв безпроводового доступу

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194 із наступними змінами), такі зміни:

1. Статтю 59 доповнити абзацом двадцять четвертим такого змісту:

"організовувати та контролювати дотримання Порядку використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв'язку і передачі інформації підлеглим особовим складом згідно з Додатком 20 до цього Статуту".

2. Доповнити додатком 20 такого змісту:

ПОРЯДОК
використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв'язку і передачі інформації

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає правила використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв'язку і передачі інформації (далі - засоби мобільного зв'язку) військовослужбовцями, які виконують обов'язки військової служби (далі - військовослужбовці) у мирний час, у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.

2. Вимоги цього Порядку є обов'язковими для військовослужбовців, які мають у користуванні засоби мобільного зв'язку, а також для інших громадян, які перебувають на територіях військових частин та установ із засобами мобільного зв'язку.

3. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

виділене приміщення - приміщення, в якому циркулює інформація з обмеженим доступом;

інформація з обмеженим доступом - інформація, що становить передбачену законом таємницю, службова інформація, конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 Закону України "Про доступ до публічної інформації", та інша конфіденційна інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

мобільні телефони та інші засоби мобільного зв'язку і передачі інформації - радіоприймальні та радіопередавальні пристрої, що приймають (передають) інформацію та дані по безпроводових каналах зв'язку стандартів GSM, UMTC, WCDMA, LTE, CDMA та інших стандартів загального користування;

об'єкт інформаційної діяльності - інженерно-технічна споруда (приміщення), транспортний засіб, де здійснюється озвучення та/або обробка технічними засобами інформації з обмеженим доступом.

4. У мирний час, у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, дозволяється користуватися засобами мобільного зв'язку з функціями криптографічного захисту інформації, порядок використання яких визначається окремими інструкціями.

5. Передача інформації з обмеженим доступом під час ведення переговорів з використанням засобів мобільного зв'язку, не обладнаних сертифікованими в Україні засобами криптографічного захисту інформації, а також в умовах, коли конфіденційність переговорів не забезпечується, забороняється.

Використання засобів мобільного зв'язку в мирний час

6. У мирний час порядок використання і зберігання засобів мобільного зв'язку для підлеглого особового складу, а також порядок допуску до військової частини (установи) інших осіб, у користуванні яких є засоби мобільного зв'язку, встановлюється командиром (начальником) військової частини (установи) шляхом затвердження відповідної інструкції, яку подає на затвердження начальник штабу за своїм підписом.

7. Тимчасове зберігання засобів мобільного зв'язку у військових частинах (установах) організовується та здійснюється у спеціально обладнаних для цього місцях, що забезпечують їх збереження.

8. Засоби мобільного зв'язку приймаються на зберігання у вимкненому стані, з від'єднаним елементом живлення і видаються під підпис у Книзі приймання на тимчасове зберігання засобів мобільного зв'язку (далі - Книга).

9. Книга реєструється і ведеться відповідно до вимог керівних документів з діловодства у Збройних Силах України.

10. Посадова (службова) особа, яка приймає засоби мобільного зв'язку на зберігання, несе особисту відповідальність за їх збереження. У разі здачі чергування засоби мобільного зв'язку, що знаходяться на зберіганні, передаються на подальше зберігання під підпис у Книзі іншій посадовій (службовій) особі.

11. Засоби мобільного зв'язку, не повернуті впродовж 10 діб, передаються начальнику зв'язку (на склад засобів зв'язку) за актом, що складається у двох примірниках і затверджується начальником штабу військової частини (органу управління).

12. Перебування військовослужбовців та працівників із засобами мобільного зв'язку на об'єктах інформаційної діяльності та у виділених приміщеннях усіх категорій забороняється.

13. Відповідальність за дотримання вимог щодо використання засобів мобільного зв'язку на об'єктах інформаційної діяльності та у виділених приміщеннях покладається на посадових (службових) осіб, відповідальних за зазначені об'єкти, і посадових (службових) осіб, які проводять наради та здійснюють іншу діяльність з використанням інформації з обмеженим доступом.

14. Об'єкти інформаційної діяльності та виділені приміщення, в яких заборонено перебування із засобами мобільного зв'язку, позначаються відповідними попереджувальними знаками із написом.

Попереджувальні знаки розміщуються в місцях входу на об'єкти інформаційної діяльності та у виділені приміщення.

Використання засобів мобільного зв'язку у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії

15. У районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, використання засобів мобільного зв'язку забороняється.

16. Засоби мобільного зв'язку військовослужбовці повинні здати на зберігання у вимкненому стані, з від'єднаним елементом живлення начальнику зв'язку військової частини із записом та підписом у Книзі до початку передислокації в район бойових дій та отримати розписку.

17. Начальник зв'язку військової частини несе особисту відповідальність за збереження особистих засобів мобільного зв'язку військовослужбовців військової частини та виключення можливих випадків їх використання.

18. Отримання військовослужбовцями особистих засобів мобільного зв'язку здійснюється після їх повернення до пункту постійної дислокації військової частини за розписками, із списанням із Книги.

19. Командир (начальник) організовує зберігання отриманих від військовослужбовців засобів мобільного зв'язку та елементів живлення до них у місцях дислокації військових частин (районах розгортання таборів) та може, як виняток, надати підлеглому особовому складу можливість ведення переговорів за допомогою засобів мобільного зв'язку, при цьому:

відправлення смс-повідомлень та передача службової інформації забороняється;

функції геолокації на засобі мобільного зв'язку повинні бути вимкнені;

дзвінки повинні бути нетривалими.

20. Час користування засобами мобільного зв'язку та місце їх використання підлеглим особовим складом визначається командиром (начальником) з урахуванням обстановки, що склалася.

21. З метою мінімізації ймовірності прослуховування засобів мобільного зв'язку військовослужбовців радіорозвідкою противника та їх ідентифікації військовослужбовці під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв'язку не повинні використовувати слова і терміни військового характеру.

22. Для підвищення морально-психологічного духу військовослужбовців та з метою надання їм можливості спілкування з рідними та близькими організовується функціонування у місцях дислокації військових частин (підрозділів) пунктів телефонних переговорів, які повинні забезпечувати можливість доступу до мереж операторів мобільного стільникового та фіксованого зв'язку України з впровадженням організаційно-технічних заходів щодо протидії технічним розвідкам та забезпечення і контролю безпеки інформації.

23. Під час ведення телефонних розмов у пункті телефонних переговорів військовослужбовцям забороняється повідомляти інформацію щодо свого місця розташування та дислокації підрозділів, умов забезпечення, а також згадувати назви і склад підрозділів, військові звання і прізвища командирів та інших військовослужбовців, розпорядок дня та інші демаскуючі ознаки і фактори.

24. За кожним виявленим фактом несанкціонованого використання засобів мобільного зв'язку проводиться службове розслідування.

25. Для службових цілей засоби мобільного зв'язку можуть бути використані, як виняток, у разі відсутності іншого виду зв'язку.

26. З метою недопущення витоку службової інформації за рішенням командира підрозділу в межах базових таборів, під час руху колон та в районах їх розгортання підрозділами радіоелектронної боротьби можуть бути використані пристрої блокування роботи засобів мобільного стільникового зв'язку.

Час роботи пристроїв блокування роботи засобів мобільного стільникового зв'язку визначається командиром підрозділу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос