Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях" (относительно усовершенствования системы социальных стандартов)

Проект закона Украины от 23.06.2015 № 2152а
Дата рассмотрения: 23.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 409; 2013 р., N 3, ст. 22) такі зміни:

1) абзац третій статті 1 після слів "прожиткового мінімуму" доповнити словами ", а також визначені обсяги послуг, що надаються населенню на безоплатній основі";

2) абзац шостий статті 3 викласти в такій редакції:

"соціального діалогу;";

3) у статті 5 слова "соціального партнерства" замінити словами "соціального діалогу";

4) у назві та частині першій статті 8 слово "нормативи" замінити словом "стандарти";

5) у статті 9:

у назві та частині першій слово "нормативи" замінити словом "стандарти";

у частині другій абзац другий викласти в такій редакції:

"гранична норма оплати житлово-комунальних послуг залежно від отримуваного доходу;";

абзац третій після слів "норма житла та" доповнити словом "соціальні";

6) статті 10 і 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Державні соціальні стандарти у сфері транспортного обслуговування та зв'язку

До державних соціальних стандартів у сфері транспортного обслуговування та зв'язку включаються:

норми забезпечення транспортом загального користування;

показники якості транспортного обслуговування, телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку.

Стаття 11. Державні соціальні стандарти у сфері охорони здоров'я

До державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я включаються:

перелік видів медичної допомоги, показники обсягу та якості надання гарантованого рівня медичної допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров'я;

нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;

нормативи забезпечення мережею амбулаторій, що є структурними або відокремленими структурними підрозділами центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою;

нормативи матеріального забезпечення державних і комунальних закладів охорони здоров'я лікарськими засобами, виробами медичного призначення, обладнанням та устаткованням, харчуванням тощо;

нормативи забезпечення населення санаторно-курортним лікуванням.";

7) у статті 12:

у назві статті слово "нормативи" замінити словом "стандарти";

в абзаці першому слово "нормативів" замінити словом "стандартів";

в абзаці другому слова "професійно-технічної та вищої освіти" замінити словами "позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти";

в абзаці третьому слово "педагогічних" замінити словами "педагогічних, науково-педагогічних";

8) у статті 13:

у назві статті слово "нормативи" замінити словом "стандарти";

в абзаці першому слово "нормативів" замінити словом "стандартів";

в абзаці другому слова "перелік та обсяг безоплатних послуг" замінити словами "перелік безоплатних послуг";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"нормативи забезпечення населення клубними закладами, публічними бібліотеками, кінотеатрами та іншими кіновидовищними закладами.";

9) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Державні соціальні стандарти у сфері фізичної культури і спорту

До державних соціальних стандартів у сфері фізичної культури і спорту включаються:

нормативи забезпечення дитячо-юнацькими спортивними школами, фізкультурно-оздоровчими закладами, спортивними спорудами, центрами фізичного здоров'я населення, центрами фізичної культури і спорту інвалідів;

перелік та обсяг безоплатних послуг, що надаються дитячо-юнацькими спортивними школами, фізкультурно-оздоровчими закладами, центрами фізичного здоров'я населення, центрами фізичної культури і спорту інвалідів;

показники якості надання населенню послуг закладами фізичної культури і спорту.";

10) у статті 16 слово "законом" замінити словами "законами та іншими нормативно-правовими актами".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос