Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" (относительно гарантирования безоплатности и качества образования)

Проект закона Украины от 07.07.2015 № 2151а-1
Дата рассмотрения: 07.07.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про освіту" (щодо гарантування безоплатності та якості освіти)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст. 451) такі зміни:

1. Частину першу статті 3:

викласти в такій редакції: "Громадяни України мають право на безкоштовну освіту, в усіх типах навчальних закладів, у тому числі державної або комунальної власності, незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, у тому числі встановлення інвалідності, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:";

абзац четвертий після слів "очною, вечірньою, заочною," доповнити словами наступного змісту "у тому числі дистанційною, індивідуальною";

доповнити новим абзацом наступного змісту "розроблення та впровадження належних та якісних умов навчання і виховання дітей-інвалідів, осіб, котрі мають фізичні чи психологічні вади або захворювання, що не дають їм можливості навчатися самостійно або без сторонньої допомоги в масових навчальних закладах";

доповнити новим абзацом наступного змісту "Можливість навчання і виховання дітей-інвалідів, осіб, котрі мають фізичні чи психологічні вади або захворювання, в спеціалізованих загальноосвітніх або масових загальноосвітніх навчальних закладах визначається індивідуально";

2. Статтю шосту після абзацу четвертого доповнити новими абзацами наступного змісту:

"розвиток інтелекту людини;

формування патріотичної свідомості;

доступ дітей-інвалідів, осіб, котрі мають фізичні чи психологічні вади або захворювання, що не дають їм можливості навчатися самостійно або без сторонньої допомоги в масових навчальних закладах, до інклюзивного навчання, у тому числі за місцем проживання";

3. Абзаци п'ятий-дванадцятий статті шостої відповідно вважати абзацами восьмим-п'ятнадцятим;

4. Абзац четвертий частини другої статті 12 викласти в наступній редакції "організовує безоплатне забезпечення засобами навчання учнів та вчителів";

5. Частину першу статті 14 доповнити новим абзацом наступного змісту "забезпечують доступність та розробляють порядок забезпечення належного середовища навчання для дітей-інвалідів, осіб, котрі мають фізичні чи психологічні вади або захворювання, що не дають їм можливості навчатися самостійно або без сторонньої допомоги в масових навчальних закладах";

6. Після статті 23 доповнити новою статтею наступного змісту:

"Стаття 231. Психолого-педагогічна та інша допомога дітям-інвалідам та особам, котрі мають фізичні чи психологічні вади або захворювання

Надання дітям-інвалідам та особам, котрі мають фізичні чи психологічні вади або захворювання, психолого-педагогічної, психологічної, логопедичної, корекційно-розвиваючої та іншої необхідної допомоги визначається індивідуально";

7. Частину сьому статті 36 викласти в наступній редакції:

"7. Для здобуття загальної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, класи інклюзивного навчання, а також класи, групи з очною, заочною, у тому числі дистанційною, формами навчання при загальноосвітніх школах";

8. В частині четвертій статті 37 слова "осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку" замінити словами наступного змісту "дітей-інвалідів, осіб, котрі мають фізичні чи психологічні вади або захворювання";

9. Частину четверту статті 37 доповнити новим абзацом наступного змісту "Направлення до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів дітей-інвалідів, осіб, котрі мають фізичні чи психологічні вади або захворювання, здійснюється відповідно до законодавства";

10. Частину 3 статті 42 після слів "без відриву від виробництва (вечірня, заочна" доповнити словами наступного змісту "у тому числі дистанційна";

11. Частину другу статті 48 після слів "можуть працювати за очною, вечірньою, заочною" доповнити словами наступного змісту "у тому числі дистанційна".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з наступного дня після дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у тримісячний термін з дня набрання чинності доповнень до цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із доповненнями до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос