Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам

Проект закона Украины от 23.06.2015 № 2151а
Дата рассмотрения: 23.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 49, ст. 259; 2004 р., N 8, ст. 67; 2006 р., N 12, ст. 104; 2013 р., N 41, ст. 549; 2014 р., N 2-3, ст. 41, N 37-38, ст. 2004; 2015 р., N 6, ст. 40) такі зміни:

1) у частині першій статті 3:

у першому реченні абзацу першого слова "на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах" замінити словами "на освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі на безкоштовну освіту в державних і комунальних навчальних закладах", а слова "місця проживання та інших обставин" - словами "встановлення їм інвалідності, місця проживання та інших ознак";

в абзаці четвертому після слова "заочною" доповнити словами "(дистанційною), індивідуальною", а слова "педагогічним патронажем" замінити словами "соціально-педагогічним патронатом";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"створенням належних умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання.

Особа з особливими освітніми потребами - особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою розвитку, навчання, поліпшення стану здоров'я та якості життя, підвищення рівня участі у житті громади.";

2) статтю 6 доповнити абзацами такого змісту:

"розвиток людського потенціалу;

формування почуття власної гідності, поваги до прав людини, основоположних свобод і людської багатоманітності;

реалізація права на освіту без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

доступ осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг, у тому числі інклюзивного навчання, за місцем проживання.";

3) частину першу статті 14 доповнити абзацом такого змісту:

"забезпечують доступ осіб з особливими освітніми потребами до навчальних закладів державної та комунальної форми власності шляхом створення безперешкодного середовища відповідно до законодавства за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.";

4) у першому і другому реченнях статті 22 слово "патронаж" замінити словом "патронат";

5) доповнити Закон статтею 231 такого змісту:

"Стаття 231. Логопедична та інша допомога особам з особливими освітніми потребами в системі освіти

1. Логопедична, психологічна та корекційно-розвиткова допомога особам з особливими освітніми потребами в системі освіти надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

6) частину сьому статті 36 викласти в такій редакції:

"7. Для здобуття загальної середньої освіти можуть створюватися вечірні (змінні) школи, інклюзивні класи, а також класи, групи з очною, заочною (дистанційною) формами навчання при загальноосвітніх школах.";

7) частини четверту і п'яту статті 37 викласти в такій редакції:

"4. Для дітей з особливими освітніми потребами можуть створюватися інклюзивні та спеціальні групи (класи) у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах, а також спеціальні дошкільні навчальні заклади і спеціальні загальноосвітні навчальні заклади (спеціальні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри), дитячі будинки.

Направлення дітей з особливими освітніми потребами до спеціальних дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів та навчально-реабілітаційних центрів здійснюється відповідно до законодавства.

5. Для дітей, які потребують особливих умов виховання, створюються школи та професійні училища соціальної реабілітації.";

8) статтю 40 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Професійна підготовка або перепідготовка осіб з особливими освітніми потребами у професійно-технічних навчальних закладах здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах обсягу державного замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для їх подальшої трудової діяльності. Вибір форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичних закладів.";

9) у частині третій статті 42:

абзац перший після слова "заочна" доповнити словом "(дистанційна)";

доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Поза конкурсом до вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності особи зараховуються у випадках, передбачених законом.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим;

10) частину другу статті 48 після слова "заочною" доповнити словом "(дистанційною)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос