Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении прав и гарантий детей - жертв вооруженного конфликта, военных действий, временной оккупации территории Украины

Проект закона Украины от 16.02.2015 № 2146
Дата рассмотрения: 16.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення прав та гарантій дітей - жертв збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України

Верховна Рада України постановляє:

І. Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлює гарантії дотримання прав та законних інтересів дітей - жертв збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України.

Стаття 1. Поняття дитина - жертва збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України

Дитина - жертва збройного конфлікту - дитина, яка під час перебування на території України в зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, тимчасової окупації отримала поранення, контузію, каліцтво, травми як фізичного так і психологічного характеру; зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства; втратила батьків (одного з батьків), була позбавлена батьківського піклування або розлучена з сім'єю; була викрадена або незаконно вивезена за межі території України; незаконно утримувалась, у тому числі у полоні; вимушена була покинути постійне місце проживання або залишилася без житла.

Стаття 2. Гарантії дотримання прав дітей - жертв збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України

Україна вживає всіх можливих заходів, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, щодо захисту, дотримання прав дітей - жертв збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України та їх соціальної і психологічної реабілітації.

Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлює гарантії дотримання прав дітей - жертв збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України.

Стаття 3. Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей - жертв воєнних дій і збройних конфліктів

Держава вживає всіх можливих заходів для забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів на території України, дітей - жертв воєнних дій і збройних конфліктів, окупації території України, догляду за ними та возз'єднання з членами сім'ї, включаючи розшук, повернення в Україну дітей, які незаконно вивезені за її межі.

Усі дії держави стосовно захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей - жертв воєнних дій і збройних конфліктів, окупації території України базуються на принципах, зазначених у Конвенції ООН про права дитини та Факультативному протоколі до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах.

У разі якщо вік особи не визначений і є підстави вважати, що ця особа є дитиною - їй надається захист, передбачений цією статтею Закону, до встановлення віку.

Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту спільно з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування забезпечують першочергове і невідкладне відселення із зони воєнних дій і збройних конфліктів дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих закладах та прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та, в разі потреби, інших дітей, за згодою їх батьків або інших законних представників.

Дітям, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів надається матеріальна, медична та інша допомога, в разі потреби їх влаштовують у заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинків сімейного типу, заклади охорони здоров'я, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей тощо.

Держава створює умови для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей - жертв воєнних дій і збройних конфліктів, окупації території України. Такі діти мають право на безоплатну правову допомогу відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Статус дитини - жертви воєнних дій і збройних конфліктів на території України, окупації території України надається органом опіки та піклування за місцем фактичного проживання (перебування) дитини на підставі вивчення та аналізу інформації, наданої дитиною, її батьками або іншими законними представниками, на предмет відповідності обставин та фактів, наведених ними, визначенню поняття дитина - жертва воєнних дій і збройних конфліктів, окупації території України та робить висновок, що така дитина є жертвою воєнних дій і збройного конфлікту, окупації території.

Порядок надання статусу дитини - жертви воєнних дій і збройних конфліктів визначається Кабінетом Міністрів України.

Держава надає допомогу дитині з моменту, коли з'явились підстави вважати, що вона є жертвою воєнних дій чи збройного конфлікту, окупації території України, і до повного завершення реабілітації дитини.

Держава забезпечує проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях і збройних конфліктах, заохочує суспільство, громадські, неурядові організації, засоби масової інформації до просвітницької роботи серед дітей, їх батьків, інших законних представників.".

Стаття 4. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах

Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, включаючи вербування, підготовку та будь-яке їх використання, створення дитячих воєнізованих організацій та формувань, пропаганда серед дітей війни і насильства забороняються.

Держава вживає всіх можливих заходів для попередження вербування та використання дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, виявлення дітей, які завербовані, та звільнення їх від військової служби. Держава вживає всіх можливих заходів щодо дітей, які були завербовані під час воєнних дій і збройних конфліктів, для відновлення їх фізичного та психологічного стану.

Стаття 5. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи, винні в порушенні цього Закону, несуть відповідальність згідно із законом.

II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.

2. З метою встановлення додаткових соціальних гарантій для дітей, які перебувають (перебували) у зоні збройного конфлікту, воєнних дій, районах проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації території України; закріплення механізмів забезпечення прав дітей, передбачених як національним законодавством так і міжнародними актами; встановлення заборони участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, створення дитячих воєнізованих організацій і формувань, пропаганди серед дітей війни та насильства, а також кримінальної відповідальності за вербування та використання у збройних конфліктах дітей, внести зміни до таких законів України:

1) У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142 із наступними змінами):

а) у статті 1:

в абзаці шостому після слів "діти, від яких відмовились батьки," доповнити словами "діти, батьки яких не виконують батьківські обов'язки з причин, які неможливо з'ясувати у зв'язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні воєнних дій, збройного конфлікту, в районах проведення антитерористичної операції,";

в абзаці сьомому після слів "дитина, розлучена з сім'єю, - дитина, яка" доповнити словами "постійно проживає на території України і переміщена (виїхала, евакуйована, переселена) з тимчасово окупованої території України або з зони збройного конфлікту, воєнних дій, районів проведення антитерористичної операції без супроводу батьків чи одного з них, діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри або опікуна чи піклувальника, призначених відповідно до законодавства України, або яка";

після абзацу дев'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"дитина - жертва воєнних дій, збройного (міжнародного або внутрішнього) конфлікту, тимчасової окупації території України - дитина, яка під час перебування на території України в зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, тимчасової окупації, отримала поранення, контузію, каліцтво, травми як фізичного так і психологічного характеру; зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства; втратила батьків (одного з батьків), була позбавлена батьківського піклування або розлучена з сім'єю; була викрадена або незаконно вивезена за межі території України; незаконно утримувалась, у тому числі у полоні; вимушена була покинути постійне місце проживання або залишилася без житла;

діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, діти, які потрапили в обставини, що порушують їх повноцінну життєдіяльність та розвиток, у подоланні наслідків яких вони потребують допомоги (проживають у сім'ях, у яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків; залишилися без батьківського піклування, розлучені з сім'єю; систематично самовільно залишають місце постійного проживання (перебування); зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства; залучені до найгірших форм дитячої праці; є жертвою воєнних дій або збройного конфлікту, тимчасової окупації території);".

У зв'язку з цим абзаци десятий сімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим дев'ятнадцятим;

б) абзац другий частини другої статті 10 після слова "включаючи" доповнити словами "залучення дітей до найгірших форм дитячої праці,";

в) абзац другий частини п'ятої статті 21 викласти в такій редакції:

"усі форми рабства або практика, подібна до рабства, зокрема, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, незаконне утримання дітей, у тому числі у полоні, а також примусова чи обов'язкова праця, включаючи вербування, підготовку, використання дітей у воєнних діях і збройних конфліктах;";

г) у статті 24:

назву статті викласти у наступній редакції:

"Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах або розлучених із сім'єю, та безпритульних дітей";

після частини третьої доповнити новими частинами такого змісту:

"Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах або, які розлучені із сім'єю, можуть тимчасово влаштовуватися в прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу, притулки для дітей служб у справах дітей, в центри соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка), у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім'ї або передачі під опіку та піклування, надається правова, психологічна, медична та інша допомога таким дітям.

У разі виникнення загрози для життя, здоров'я, безпеки дітей, які виховуються у будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах, закладах соціального захисту дітей, у тому числі в наслідок воєнних дій чи збройних конфліктів, проведення антитерористичної операції центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту спільно із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування забезпечують відповідно до законодавства здійснення заходів щодо евакуації таких закладів, а у разі відсутності такої можливості - забезпечують переведення їх вихованців до інших закладів, розташованих у безпечній зоні."

частини четверту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами шостою - шістнадцятою;

в частині чотирнадцятій слова "створення, реорганізації та ліквідації" замінити словами "створення, реорганізації, ліквідації, евакуації із зони воєнних дій і збройних конфліктів, районів проведення антитерористичної операції";

д) статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах

Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, включаючи вербування, підготовку та будь-яке їх використання, створення дитячих воєнізованих організацій та формувань, пропаганда серед дітей війни і насильства забороняються.

Держава вживає всіх можливих заходів для попередження вербування та використання дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, виявлення дітей, які завербовані, та звільнення їх від військової служби. Держава вживає всіх можливих заходів щодо дітей, які були завербовані під час воєнних дій і збройних конфліктів, для відновлення їх фізичного та психологічного стану.

Особи, винні у порушенні вимог частини першої цієї статті, несуть кримінальну відповідальність, встановлену законом.";

2) У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 147 із наступними змінами):

а) в абзаці третьому статті 1 після слів "діти, від яких відмовились батьки," доповнити словами "діти, батьки яких не виконують батьківські обов'язки з причин, які неможливо з'ясувати у зв'язку із перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні збройного конфлікту, воєнних дій, в районах проведення антитерористичної операції,";

б) абзац двадцять перший статті 1 викласти у такій редакції:

"соціальний супровід - комплекс заходів, спрямованих на запобігання потраплянню сімей, дітей, молоді та інших осіб у складні життєві обставини, подолання таких обставин та мінімізацію їх наслідків;";

в) у статті 11 після абзацу п'ятого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:

"встановлення статусу дитини - жертви воєнних дій і збройних конфліктів, тимчасової окупації території України;";

абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

г) у статті 15:

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"Соціальний супровід осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється з метою запобігання їх потраплянню у складні життєві обставини, подолання таких обставин та мінімізації їх наслідків.";

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту вважати відповідно частинами п'ятою і шостою;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи здійснює соціальний супровід та надає соціальні послуги сім'ї.";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Соціальний супровід осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється районними, міськими, районними у містах центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням у разі необхідності інших суб'єктів соціальної роботи.

Порядок здійснення соціального супроводу визначається Кабінетом Міністрів України.";

д) частини першу і третю статті 17 після слів "центри соціальних служб для" доповнити словами "сім'ї, дітей та".

е) у частині третій статті 18 слова "створення, реорганізації, ліквідації" замінити словами "створення, реорганізації, ліквідації, евакуації із зони воєнних дій і збройних конфліктів".

3) У Законі України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 51, ст. 577 із наступними змінами):

а) пункт 2 частини першої статті 14 після слів "насильства в сім'ї," доповнити словами "діти - жертви воєнних дій і збройних конфліктів на території України, тимчасової окупації території України, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах,".

4) У Законі України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313 з наступними змінами):

а) абзац десятий статті 1 після слів "діти-інваліди;" доповнити словами "діти, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, діти - жертви воєнних дій і збройних конфліктів на території України, тимчасової окупації території України,";

б) частину першу статті 24 після слів "дітей-інвалідів;" доповнити словами "дітей, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, дітей - жертв воєнних дій і збройних конфліктів на території України, тимчасової окупації території України,";

в) доповнити статтею 27-1 такого змісту:

"Стаття 27-1. Оздоровлення та відпочинок груп дітей - жертв воєнних дій і збройних конфліктів на території України

Координацію діяльності, пов'язаної з виїздом груп дітей, які перебувають у зоні воєнних дій або збройного конфлікту на території України на оздоровлення та відпочинок, контроль за її провадженням здійснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей, структурними підрозділами обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Надання згоди на виїзд і організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які перебувають у зоні воєнних дій або збройного конфлікту на території України здійснюється уповноваженими структурними підрозділами обласних, Київської міської державних адміністрацій.

Порядок отримання згоди на виїзд і організацію оздоровлення та відпочинку дітей із зони воєнних дій або збройного конфлікту на території України визначається Кабінетом Міністрів України.".

5) У Законі України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 23, ст. 284; з наступними змінами):

а) у статті 1:

абзац третій після слів "соціальними працівниками" доповнити словами "або фахівцями із соціальної роботи";

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"соціальний супровід є комплекс заходів, спрямованих на запобігання потраплянню сімей, дітей, молоді та інших осіб у складні життєві обставини, подолання таких обставин та мінімізацію їх наслідків;";

в абзаці одинадцятому слова "фахівець із соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю" замінити словами "фахівець із соціальної роботи", а слова "дітьми та молоддю" - словами "дітьми, молоддю та іншими особами на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці";

б) доповнити статтю 8 після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"соціальний супровід сімей, дітей, молоді та інших осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

в) доповнити статтею 11-1 такого змісту:

"Стаття 11-1. Соціальний супровід сімей, дітей, молоді та інших осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Соціальний супровід здійснюється з метою запобігання потраплянню сімей, дітей, молоді та інших осіб у складні життєві обставини, подолання таких обставин та мінімізації їх наслідків.

Організація соціального супроводу сімей, дітей, молоді та інших осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечується районними, міськими, районними у містах центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

Соціальний супровід здійснюється за згодою осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. У разі виявлення фактів порушення прав дитини соціальний супровід здійснюється в обов'язковому порядку.

Порядок здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді визначається Кабінетом Міністрів України.";

г) у статті 17:

в абзаці другому частини першої слова ", селищні та сільські" виключити;

абзац третій частини першої виключити;

частину другу замінити частинами такого змісту:

"Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді утворюються, реорганізуються і ліквідуються обласними, Київською міською, районними, районними у м. Києві держадміністраціями. Діяльність зазначених центрів спрямовується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської, районних, районних у мм. Києві держадміністрацій.

Міські, районні у містах центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді утворюються, реорганізуються і ліквідуються відповідними органами місцевого самоврядування, діяльність яких спрямовується виконавчими органами відповідних рад.

Районні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у м. Києві утворюються, реорганізуються і ліквідуються відповідними районними держадміністраціями.

Штатна чисельність працівників обласних, Київського міського, районних, міських, районних у містах центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім'ї та дітей.".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами шостою - восьмою;

частину сьому викласти у такій редакції:

"Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.";

д) у статті 18:

у частині другій:

в абзаці першому слово "повноважень" замінити словом "вимог";

абзац восьмий після слова "якості" доповнити словом "наданих";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"залучає інших суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю.";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"Порядок взаємодії суб'єктів соціальної роботи, що здійснюють соціальний супровід, визначається Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;

е) у тексті Закону слова "фахівець з соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю" у всіх відмінках і числах замінити словами "фахівець із соціальної роботи" у відповідному відмінку і числі.

6) У Законі України "Про соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358 з наступними змінами):

а) у статті 1:

абзац другий після слів "надання допомоги" доповнити словом "сім'ям";

абзац третій після слів "внаслідок яких" доповнити словом "сім'я,", після слів "станом здоров'я," доповнити словами "перебуванням у зоні воєнних дій, збройного конфлікту, у районах проведення антитерористичної операції,";

доповнити статтю після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

"вразлива сім'я - сім'я, яка має ознаки неналежного, неможливого (у зв'язку з перебуванням у зоні воєнних дії, збройного конфлікту, районах проведення антитерористичної операції) виконання батьками обов'язків щодо виховання та розвитку дитини, що створює загрозу виникнення складних життєвих обставин;

сім'я або особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах - сім'я або особа, яка за результатами оцінки потреб потрапила в обставини, зумовлені віком, станом здоров'я, перебуванням у зоні воєнних дій, збройного конфлікту, у районах проведення антитерористичної операції, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких частково або повністю не має (не набула або втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про сімейне (особисте) життя та брати участь у суспільному житті, наслідки яких сім'я або особа не може подолати самостійно чи мінімізувати їх негативний вплив, особливо на життєдіяльність дітей;

фахівець із соціальної роботи - особа, яка має відповідну освіту, відповідає вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім'ї та дітей, і здійснює соціальну роботу з сім'ями, дітьми, молоддю та іншими особами на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятнадцятим;

абзац восьмий після слів "соціальні служби" доповнити словом "сім'ям,";

в абзаці дев'ятому слова "соціальні послуги особам" замінити словами "соціальні послуги сім'ям або особам";

б) абзац другий статті 2 після слова "сприяння" доповнити словом "сім'ям,";

в) у статті 5:

частину другу після слова "надається" доповнити словом "сім'ям,";

доповнити частину третю після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

абзац дев'ятий після слів "соціальної підтримки (догляду)" доповнити словами "та соціального обслуговування";

доповнити частину четверту після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

"соціальний супровід - комплекс заходів, спрямованих на запобігання потраплянню сімей, дітей, молоді та інших осіб у складні життєві обставини, подолання таких обставин та мінімізацію їх наслідків.".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

д) у статті 7:

частину першу після слів "перелік соціальних послуг, категорії" доповнити словом "сімей,";

абзац третій частини п'ятої після слів "особам, яких визнано біженцями" доповнити словами ", особам, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами";

абзац четвертий частини п'ятої після слова "сирітством," доповнити словами "перебуванням у зоні воєнних дій, збройного конфлікту, у районах проведення антитерористичної операції, розлученням із сім'єю,", після слів "жорстоким ставленням у сім'ї" доповнити словами ", вразливим сім'ям".

е) у статті 9:

доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:

"Отримати соціальні послуги без письмової заяви можуть сім'ї або особи, виявлені соціальним працівником або фахівцем із соціальної роботи, за результатами оцінки їх потреб.".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

частину третю після слів "недержавними суб'єктами," доповнити словами "сім'я або";

7) У частині першій статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015, N 1 (02.01.2015), ст. 1):

абзаці п'ятому слова "для багатодітних сімей" замінити словами "для сімей з дітьми";

доповнити частину першу після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"надання, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету та коштів, що надходять до державного бюджету як благодійна або міжнародна допомога. Щомісячна адресна допомога надається з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців; для сімей з дітьми, інвалідів, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено; ";

У зв'язку з цим абзаци шостий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - шістнадцятим.

8) У Законі України "Про житловий фонд соціального призначення" (Відомості Верховної Ради України 2006 р., N 19, від 19.05.2006, стор. 720 із наступними змінами):

а) абзаці шостому частини другої статті 10 після слів "також користуються" доповнити словами "сім'ї з дітьми, з числа осіб, які мають статус внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", що втратили житло у зв'язку з проведенням антитерористичної операції, збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією території України,";

б) частину першу статті 11 доповнити пунктом 13 такого змісту:

"сім'ї з дітьми, з числа осіб, які мають статус внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", що втратили житло у зв'язку з проведенням антитерористичної операції, воєнними діями, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України.".

9) У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., N 28, із наступними змінами):

а) статтю 45:

частину першу після абзацу "вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів" доповнити абзацом такого змісту:

"особам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".";

б) статтю 132-1:

частину третю після слів "Жилі приміщення з фондів житла для тимчасового проживання також надаються особам, яких визнано біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту," доповнити словами "або внутрішньо переміщеним особам".

10) До Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131 із наступними змінами):

а) пункт 9 частини першої статті 67 викласти в такій редакції:

"9) вчинення злочину з використанням неповнолітнього, малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;";

б) частину першу статті 97 після слів "або необережний злочин середньої тяжкості," доповнити словами "суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу внаслідок його вербування, залучення або втягування до незаконних воєнізованих чи збройних формувань, використання у збройних конфліктах (внутрішніх та міжнародних), у військових конфліктах чи діях, у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,";

в) статтю 260 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Залучення та (або) втягування неповнолітнього або малолітньої особи до непередбачених законами України воєнізованих чи збройних формувань -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.";

частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

г) статтю 263 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Надання або продаж неповнолітньому або малолітній особі для носіння, зберігання, передачі чи збуту, залучення або використання неповнолітнього або малолітньої особи до виготовлення або ремонту вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.";

частину третю вважати частиною четвертою;

д) у статті 304:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"Примітка: Скоєння злочинів щодо вербування, залучення або втягування неповнолітнього або малолітньої особи до незаконних воєнізованих чи збройних формувань, використання у збройних конфліктах (внутрішніх або міжнародних), у військових конфліктах чи діях, у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами тягне за собою відповідальність передбачену відповідними статтями цього Кодексу.";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, якщо вони призвели до загибелі, смерті або каліцтва неповнолітнього або малолітньої особи -

караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.";

е) статтю 447 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього або малолітньої особи, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.";

частину другу вважати частиною третьою.

11) До Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88 із наступними змінами):

статтю 176 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. До підозрюваного, обвинувачуваного у кримінальному правопорушенні щодо вербування, залучення або втягування неповнолітнього або малолітньої особи до незаконних воєнізованих чи збройних формувань, використання їх у збройних конфліктах (внутрішніх або міжнародних), у військових конфліктах чи діях, у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами не можуть бути застосовані запобіжні заходи, передбачені пунктами 1 - 4 частини першої цієї статті.".

12) У Законі України "Про застосування амністії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 580; 2013 р., N 21, ст. 208 із наступними змінами):

частину першу статті 4 доповнити підпунктом "ж)" такого змісту:

"ж) осіб, яких засуджено за злочин або злочини, щодо вербування, залучення або втягування неповнолітнього або малолітньої особи до незаконних воєнізованих чи збройних формувань, використання їх у збройних конфліктах (внутрішніх або міжнародних), у військових конфліктах чи діях, у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.".

3. Закони та інші нормативно-правові акти України діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України в двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення у відповідність до цього Закону нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос