Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно масштабного стимулирования отечественного производства, привлечения прямых иностранных инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства)

Проект закона Украины от 22.06.2015 № 2143а
Дата рассмотрения: 22.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо масштабного стимулювання вітчизняного виробництва, залучення прямих іноземних інвестицій та розвитку малого та середнього підприємництва)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 3, ст. 23):

1) Частину першу статті 3 доповнити новим пунктом 6 наступного змісту:

"6) гарантування прав і законних інтересів суб'єктів малого і середнього підприємництва при участі у державних закупівлях.";

2) Частину першу статті 4 доповнити новим пунктом 10 наступного змісту:

"10) запровадження ринкових механізмів рівного та конкурентного доступу суб'єктів малого і середнього підприємництва до державних закупівель.".

2. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 24, ст. 883):

1) Частину першу статті 8 доповнити новим пунктом 28 наступного змісту:

"28) щомісячна публікація на веб-порталі Уповноваженого органу результатів моніторингу державних закупівель в тому числі, але не виключно щодо:

вартісної та кількісної частки укладених договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг з мікропідприємствами, малими та середніми підприємствами у загальному обсязі укладених договорів про закупівлю;

вартісної та кількісної частки вироблених товарів, наданих послуг, виконаних робіт підприємствами, що зареєстровані на території України, у загальному обсязі укладених договорів про закупівлю.";

2) Частину п'яту та шосту статті 28 викласти у новій редакції:

"5. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з цим Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Критеріями оцінки пропозиції конкурсних торгів у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок є:

ціна;

наявність на території України потужностей для виробництва та/або сервісного обслуговування предмета закупівлі, що належать виробнику предмета закупівлі та/або надавачу сервісних послуг;

виробництво товарів, надання послуг, виконання робіт суб'єктами мікропідприємництва, малого або середнього підприємництва.

Для оцінки пропозиції конкурсних торгів у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт), разом з критеріями зазначеними в абзацах третьому-п'ятому частини п'ятої цієї статті, застосовуються, зокрема такі критерії, як:

якість виконання робіт, послуг;

умови оплати;

строк виконання;

гарантійне обслуговування;

експлуатаційні витрати;

передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником.

6. Для визначення найбільш економічно вигідної пропозиції конкурсних торгів у документації конкурсних торгів визначається вартісний еквівалент або питома вага кожного критерію у загальній оцінці пропозицій конкурсних торгів.

Для оцінки пропозиції конкурсних торгів у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок:

питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 80 відсотків;

питома вага критерію наявності на території України потужностей для виробництва та/або сервісного обслуговування предмета закупівлі, що належать виробнику предмета закупівлі та/або надавачу сервісних послуг підприємництва не може бути нижчою за 15 відсотків;

питома вага критерію виробництва товарів, надання послуг, виконання робіт суб'єктами мікропідприємництва, малого або середнього підприємництва не може бути нижчою за 5 відсотків.

Для оцінки пропозиції конкурсних торгів у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт):

питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 50 відсотків;

питома вага критерію наявності на території України потужностей для виробництва та/або сервісного обслуговування предмета закупівлі, що належать виробнику предмета закупівлі та/або надавачу сервісних послуг підприємництва не може бути нижчою за 15 відсотків;

питома вага критерію виробництва товарів, надання послуг, виконання робіт суб'єктами мікропідприємництва, малого або середнього підприємництва не може бути нижчою за 5 відсотків.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дати прийняття Закону:

затвердити вимоги щодо відповідності критерію наявності на території України потужностей для виробництва та/або сервісного обслуговування предмета закупівлі, що належать виробнику предмета закупівлі та/або надавачу сервісних послуг;

затвердити вимоги щодо відповідності критерію виробництва товарів, надання послуг, виконання робіт суб'єктами мікропідприємництва, малого або середнього підприємництва;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман

Опрос