Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения посессорной (владельческой) защиты права собственности и права владения)

Проект закона Украины от 22.06.2015 № 2139а
Дата рассмотрения: 22.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження посессорного (володільницького) захисту права власності та права володіння)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до законодавчих актів такі зміни:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

1) статтю 387 доповнити частиною другою наступного змісту:

"2. Власник нерухомого майна, право власності якого зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, має право до вирішення спору про право на майно вимагати повернення володіння нерухомим майном, якого він позбавлений насильницькими чи іншими незаконними самоправними діями, у спрощеному порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством.

Така вимога може бути пред'явлена??протягом одного місяця з дня, коли власник дізнався або мав дізнатися про порушення свого права."

2) доповнити статтею 400-1 такого змісту:

"Стаття 400-1. Право володільця нерухомого майна на відновлення фактичного володіння

1. Володілець нерухомого майна, право володіння якого зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, має право вимагати відновлення фактичного володіння, якого він позбавлений насильницькими чи іншими незаконними самоправними діями.

2. Така вимога може бути пред'явлена??протягом одного місяця з дня, коли володілець дізнався або мав дізнатися про порушення свого права.

3. Порядок відновлення фактичного володіння нерухомим майном встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України."

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492):

1) частину другу статті 234 доповнити пунктом 12 наступного змісту:

"12) відновлення фактичного володіння нерухомим майном."

2) доповнити главою 13 наступного змісту:

"Глава 13
РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ФАКТИЧНОГО ВОЛОДІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Стаття 290-1. Підсудність

1. Власник або володілець, якого позбавили фактичного володіння нерухомим майном насильницькими чи іншими незаконними самоправними діями, може звернутися до суду із заявою про відновлення фактичного володіння нерухомим майном.

2. Заява подається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна або основної його частини.

Стаття 290-2. Зміст заяви

1. У заяві до суду про відновлення фактичного володіння нерухомим майном повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання заявника фізичної особи, найменування та місцезнаходження заявника юридичної особи;

2) опис та місцезнаходження об'єкта нерухомого майна;

3) обставини, за яких особу було позбавлено фактичного володіння нерухомим майном.

Стаття 290-3. Надіслання письмового запиту про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі інформаційної довідки

Не пізніше наступного дня з дня надходження заяви до суду, усунення недоліків заяви, суддя надсилає письмовий запит про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі інформаційної довідки щодо зареєстрованого у Державному реєстрі прав за заявником права володіння та його строку дії або права власності на нерухоме майно, вказане у заяві.

Стаття 290-4. Розгляд справи

1. Заява про відновлення фактичного володіння нерухомим майном розглядається судом протягом п'яти днів з дня отримання інформаційної довідки з Державного реєстру прав.

2. Про день розгляду справи суд повідомляє заявника.

3. Розгляд справи обмежується дослідженням наявності реєстрації у Державному реєстрі прав за заявником права власності або права володіння та його строку дії на нерухоме майно.

Стаття 290-5. Рішення суду

1. За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення про відновлення фактичного володіння нерухомим майном або про відмову в задоволенні заявленої вимоги.

2. Суд відмовляє у задоволенні заяви, якщо за заявником у Державному реєстрі прав не зареєстровано право володіння або право власності на нерухоме майно, вказане у заяві.

3. Відмова у задоволенні заяви не позбавляє заявника права звернутися з тією самою вимогою у позовному порядку.

4. У рішенні суд вказує майно, що підлягає поверненню у володіння заявника та строк дії права володіння нерухомим майном заявника, якщо воно не є безстроковим.

5. Рішення про задоволення заяви підлягає негайному виконанню. Оскарження рішення не зупиняє його виконання.

6. Ухвалення рішення про відновлення фактичного володіння нерухомим майном, не позбавляє особу, що позбавила заявника фактичного володіння нерухомим майном, та заявника, права пред'являти один до одного вимоги з приводу спірного нерухомого майна у позовному порядку."

3) частину першу статті 367 доповнити пунктом восьмим наступного змісту:

"8) відновлення фактичного володіння нерухомим майном."

3. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19-20, ст. 142):

1) у статті 18 доповнити частиною 2-1 наступного змісту:

"2-1. У разі якщо ухвалено рішення про відновлення фактичного володіння нерухомим майном, у виконавчому документі зазначаються відомості, вказані у пункті 3 частини першої цієї статті, лише стосовно стягувача."

2) частину першу статті 22 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) виконавчі листи по справах про відновлення фактичного володіння нерухомим майном, - протягом одного місяця;"

3) частину першу статті 47 доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) закінчився строк дії права володіння, зазначений у виконавчому листи по справі про відновлення фактичного володіння нерухомим майном."

4. У Законі України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87, N 32-33, ст. 413) пункт 1 частини другої статті 4 доповнити підпунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) заяви про відновлення фактичного володіння нерухомим майном - 1,5 розміру мінімальної заробітної плати"

5-1) заяви про відновлення фактичного володіння нерухомим майном

1,5 розміру мінімальної заробітної плати

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос