Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения применения санкций к государству-агрессору

Проект закона Украины от 13.02.2015 № 2130
Дата рассмотрения: 13.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення застосування санкцій до держави-агресора

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. У підпункті 4.1.9 пункту 4.1. статті 4:

перше речення доповнити словами і знаками ", крім випадків внесення змін в особливий період чи в умовах воєнного стану.";

друге речення доповнити словами і знаками ", крім випадків, коли такі зміни вносяться в особливий період чи в умовах воєнного стану."

доповнити підпункт новим реченням такого змісту:

"Терміни "особливий період" та "воєнний стан" розуміються у значенні, що вживаються в Законі України "Про оборону".

2. Підпункт 14.1 пункту 14 доповнити новими підпунктами 14.1.44-1), 14.1.122-1) та 14.1.214 такого змісту:

"14.1.44-1). держава-агресор - держава, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;";

"14.1.122-1). нерезиденти, контрольовані державою-агресором - іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України, якщо держава-агресор або її резиденти є:

власниками частки (корпоративних прав) в такій компанії, організації, що становить 25 і більше відсотків статутного капіталу та/або

кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

"14.1.214. резиденти, контрольовані державою-агресором - юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами, якщо держава-агресор або її резиденти є:

власниками частки в такій юридичній особі, що становить 25 і більше відсотків статутного капіталу та/або

кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" розуміється у значенні, що вживається в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

3. Пункт 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" викласти в такій редакції:

"16-1). Тимчасово, на період дії особливого періоду чи набуття чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України чи законом про внесення змін до Податкового кодексу України щодо визнання цього пункту таким, що втратив чинність, цього пункту встановлюється військовий збір (далі - збір).

1.1. Платниками збору є:

а) особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу;

б) нерезиденти і резиденти, контрольовані державою-агресором, визначені підпунктами 14.1.122-1) і 14.1.214 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу.

1.2. Об'єктом оподаткування збором є:

а) для платників податків, визначених пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу, - доходи, визначені статтею 163 цього Кодексу;

б) для платників податків - нерезидентів і резидентів, контрольованих державою - агресором (підпункти 14.1.122-1) і 14.1.214 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу) - доходи із джерелом походження з України (підпункт 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу).

1.3. Ставка збору становить:

а) для платників податків, визначених пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу, - 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного підпунктом "а" підпункту 1.2 цього пункту;

б) для платників податків - нерезидентів і резидентів, контрольованих державою - агресором (підпункти 14.1.122-1) і 14.1.214 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу) - 10 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного підпунктом "б" підпункту 1.2 цього пункту.

1.4. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету щодо об'єкту оподаткування, визначеного підпунктом "а" підпункту 1.2. цього пункту, здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу, за ставкою, визначеною підпунктом "а" підпункту 1.3. цього пункту.

1.5. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету щодо об'єкту оподаткування, визначеного підпунктом "а" підпункту 1.2. цього пункту, є особи, визначені у статті 171 цього Кодексу.

1.6. Платники збору, визначені підпунктом "а" підпункту 1.1 цього пункту зобов'язані забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 цього Кодексу.

1.7. Суми збору щодо об'єкту оподаткування, визначеного підпунктом "б" підпункту 1.2. цього пункту, обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку, визначеними підпунктом "б" підпункту 1.1 цього пункту, за ставкою збору, визначеною підпунктом "б" підпункту 1.3. цього пункту.

1.8. Платники податку, визначені підпунктом "б" підпункту 1.1 цього пункту, складають податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа кварталу 2015 року, що є найближчим після дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо врахування у дохідній частині державного бюджету додаткових надходжень від сплати нерезидентами та резидентами, контрольованими державою-агресором, військового збору, та спрямування цих надходжень на фінансування видатків на оборону, виплату винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, що беруть участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, фінансування закладів охорони здоров'я, що здійснюють лікувально-профілактичне обслуговування цих осіб, та на соціальний захист їх сімей;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. Гройсман

Опрос