Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных аспектов мобилизации и обеспечения экономической стойкости предприятий реального сектора экономики

Проект закона Украины от 13.02.2015 № 2127
Дата рассмотрения: 13.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих аспектів мобілізації та забезпечення економічної стійкості підприємств реального сектору економіки

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324) такі зміни:

1. Доповнити п. 13 ст. 17 новими абзацами такого змісту:

"особам, які постійно працюють на підприємствах промисловості, сільського господарства, транспорту та зв'язку, на весь період роботи та/або економічної активності підприємства, в разі внесення підприємством мобілізаційної компенсації ".

2. Доповнити пункт 1) частини 8 ст. 26 підпунктом є) такого змісту:

"є) у зв'язку із внесенням мобілізаційної компенсації ".

II. Внести до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 44, ст. 416) такі зміни:

1. Розділ 1 Загальні положення ст. 1 доповнити терміном "мобілізаційна компенсація - грошова виплата, що сплачується до оборонного фонду підприємствами промисловості, сільського господарства, транспорту та зв'язку при наданні відстрочки від призову їх співробітникам "

2. Доповнити ст. 21 частиною 4 такого змісту:

"4. Підприємства промисловості, сільського господарства, транспорту та зв'язку, з метою забезпечення економічної стійкості можуть бронювати військовозобов'язаних співробітників, що постійно працюють не менше одного року, шляхом внесення мобілізаційної компенсації."

3. Доповнити абзац другий ст. 23 після слів "Кабінетом Міністрів України" словами "або шляхом внесення мобілізаційної компенсації":

4. Додати ст. 251 такого змісту:

"251. Бронювання військовозобов'язаних шляхом мобілізаційної компенсації

1. Бронювання шляхом внесення мобілізаційної компенсації здійснюється в особливий період за ініціативою підприємств промисловості, сільського господарства, транспорту та зв'язку з метою забезпечення економічної стійкості підприємств. Для цього на підприємстві створюється комісія в складі керівника, головного бухгалтера, працівника відповідального за мобілізаційну роботу на підприємстві, представника профспілки та представника військового комісаріату відповідної території.

2. Комісія розглядає питання по кожному працівнику підприємства, щодо якого є потреба застосувати бронювання. Рішення комісії приймаються за згодою сторін.

3. Мобілізаційна компенсація не може бути внесена, якщо:

а) особа не працює на підприємстві на постійній основі, або працює менше одного року;

б) особі надано відстрочку від призову, відповідно до вимог чинного законодавства;

в) особа виявила бажання добровільно поступити на воєнну службу;

г) підприємство знаходиться в стадії банкрутства, ліквідації, санації та/або є економічно неактивним.

3. В разі прийняття комісією рішення про внесення мобілізаційної компенсації, військовий комісаріат відповідної території зобов'язаний в тижневий термін укласти з підприємством договір про бронювання на особливий період (далі - Договір). Списки осіб, щодо яких комісією прийнято рішення про бронювання, оформлюються додатками до Договору.

4. На підставі Договору, підприємство в 10-денний термін перераховує мобілізаційну компенсацію із розрахунку 50 мінімальних заробітних плат за одну особу. Відсутність перерахунку є підставою для анулювання Договору військовим комісаріатом в односторонньому порядку та мобілізації вищезазначених працівників підприємства згідно чинного законодавства.

5. Зарахування та використання коштів мобілізаційної компенсації здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6. При звільненні особи, щодо якої внесено мобілізаційну компенсацію, до прийняття рішення про відміну особливого стану, вона підпадає під дію законодавства про мобілізацію з дня звільнення. Інформацію про звільнення, разом з копією наказу, підприємство зобов'язано невідкладно передати до військового комісаріату. При цьому мобілізаційна компенсація, внесена за звільнену особу, не повертається.

7. З метою нагляду за виконанням Договору, особа уповноважена військовим комісаром, має право один раз на місяць перевіряти список осіб, визначених додатками до Договору, в кадровій службі підприємства. В разі встановлення розбіжностей, що виникли через неінформування підприємством військового комісаріату, керівник підприємства несе адміністративну відповідальність, як за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

2. До прийняття окремого Порядку, зарахування та використання коштів мобілізаційної компенсації здійснюється відповідно до Порядку фінансового забезпечення потреб національної оборони держави (Збройних Сил) за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити:

а) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього закону;

б) перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

в) забезпечити протягом 2015 року проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи на місцях щодо виконання вимог цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос