Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предупреждения и противодействия политической коррупции

Проект закона Украины от 19.06.2015 № 2123а
Дата рассмотрения: 19.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у частині третій статті 38 слова "правопорушення, передбаченого статтею 164-14" замінити словами "правопорушень, передбачених статтями 164-14, 212-15, 212-21";

2) статтю 212-15 викласти у такій редакції:

"Стаття 212-15. Порушення порядку надання або отримання внеску на користь партії, порушення порядку фінансування передвиборної агітації або агітації з референдуму

Порушення встановленого порядку надання або отримання внеску на підтримку партії, а так само порушення встановленого порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму, -

тягне за собою накладення штрафу у двократному розмірі від суми або вартості наданого чи отриманого внеску.";

3) після статті 212-20 доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 212-21 такого змісту:

"Стаття 212-21. Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, оформленого з порушенням встановлених вимог, -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

4) у статті 221 слова "212-2 - 212-20 цього Кодексу" замінити словами "212-2 - 212-21 цього Кодексу";

5) у частині першій статті 255:

а) у пункті 1:

абзац "Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4-172-9, стаття 188-46)" викласти у такій редакції: "Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 172-4-172-9, 212-15, 212-21, стаття 188-46)";

б) пункт 2-2 викласти у такій редакції: "2-2) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму (статті 212-7, 212-9, 212-11 - 212-21);".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) у статті 96-1 слова "статтею 354 та статтями 364" замінити словами "статтями 159-1, 354, 364";

2) у статті 96-3:

а) пункт 4 викласти у такій редакції: "вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 109, 110, 113, 146, 147, частинах другій - шостій статті 159-1, статтях 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.";

б) доповнити примітку до статті новою частиною третьою такого змісту: "3. Злочини, передбачені частинами другою-шостою статті 159-1 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею відповідного внеску, фінансової або матеріальної підтримки, або створили умови для отримання такого внеску чи підтримки, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.";

3) статтю 96-9 після знаків "147," доповнити словами "частинами другою-шостою статті 159-1,";

4) статтю 159-1 викласти у такій редакції:

"Стаття 159-1. Порушення порядку фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму

1. Подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру або у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах, а так само умисне неподання зазначених звітів у встановлений строк, -

карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Здійснення внеску на користь партії особою, яка не має на те права, здійснення внеску на користь партії у великому розмірі, надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму у великому розмірі чи особою, яка не має на те права, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією.

3. Умисне отримання внеску на користь партії від особи, яка не має права здійснювати такий внесок, або у великому розмірі, умисне отримання у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму, а так само умисне отримання такої фінансової (матеріальної) підтримки від особи, яка не має права надавати таку фінансову (матеріальну) підтримку, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

5. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи повторно, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

6. Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно, або поєднані з вимаганням внеску чи фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією.

Примітка. Великим розміром у цій статті визнається розмір суми грошових коштів, вартість майна, пільг, послуг, переваг, нематеріальних активів, будь-яких інших вигод нематеріального чи негрошового характеру, що у два чи більше разів перевищує встановлений законом максимальний розміру внеску на підтримку партії чи максимальний розмір фінансової (матеріальної) підтримки на здійснення передвиборної агітації або агітації з референдуму.".

3. У Законі України "Про Рахункову палату" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212):

1) статтю 6 після пункту 13 доповнити новим пунктом 14 такого змісту:

"14) здійснює контроль за законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності в порядку та у межах, визначених Законом "Про політичні партії в Україні".".

4. У Законі України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81):

1) частину восьму статті 41 після слів "Центральну виборчу комісію" доповнити словами "та Національне агентство з питань запобігання корупції";

2) статтю 42 викласти у такій редакції:

"Стаття 42. Розпорядники рахунків виборчого фонду

1. Кандидат на пост Президента України призначає з числа своїх довірених осіб не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду, які мають виключне право на розпорядження згідно із законами України коштами, які надходять на накопичувальний рахунок. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язані вести облік надходження та розподілу коштів, що надходять на накопичувальний рахунок виборчого фонду, між поточними рахунками.

2. Кандидат на пост Президента України призначає по одному розпоряднику поточного рахунку виборчого фонду у відповідному територіальному окрузі, який має виключне право на розпорядження коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду. Розпорядники поточних рахунків забезпечують додержання фінансової дисципліни та цільове використання коштів виборчого фонду, ведуть облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

3. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

4. Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний за вісім днів до дня виборів подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду проміжний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня виборів. У разі призначення Центральною виборчою комісією повторного голосування, розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний за шість днів до дня повторного голосування подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду проміжний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду за період з дня прийняття рішення про включення кандидата на пост Президента України до виборчого бюлетеня для повторного голосування до сьомого дня до дня повторного голосування.

Розпорядник поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня виборів (у разі включення кандидата на пост Президента України до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування) подати розпоряднику накопичувального рахунку виборчого фонду партії остаточний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

5. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний за п'ять днів до дня виборів подати до партії (крім випадку, коли кандидат на пост Президента України був висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня виборів (на паперових носіях та в електронному вигляді), який у повному обсязі оприлюднюється на офіційних веб-сайтах партії (за наявності у партії веб-сайту), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження. У разі призначення Центральною виборчою комісією повторного голосування, розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний за чотири дня до дня повторного голосування подати до партії (крім випадку, коли кандидат на пост Президента України був висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня прийняття рішення про включення кандидата на пост Президента України до виборчого бюлетеня для повторного голосування до сьомого дня до дня повторного голосування (на паперових носіях та в електронному вигляді), який у повному обсязі оприлюднюється на офіційних веб-сайтах партії (за наявності у партії веб-сайту), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня повторного голосування) подати до партії (крім випадку, коли кандидат у Президенти України був висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді), який у повному обсязі оприлюднюється на офіційному веб-сайті партії (за наявності у партії веб-сайту), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.

6. Аналіз фінансових звітів, передбачених частиною п'ятою цієї статті, здійснюється Центральною виборчою комісією, і полягає у встановленні відповідності звітних даних вимогам Закону "Про вибори Президента України", своєчасності подання звітів та відповідності звітних даних інформації, отриманій від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів.

Центральна виборча комісія не пізніш як за два дні до дня голосування (у разі проведення повторного голосування - за два дні до дня повторного голосування) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом першим частини п'ятої цієї статті, та не пізніш як на тридцятий день після дня голосування - аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом другим частини п'ятої цієї статті.

У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Закону, Центральна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.

7. У фінансових звітах, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті, в обов'язковому порядку відображується та підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах партії (якщо кандидата на пост Президента висунуто партією і відповідна партія має власний веб-сайт), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції інформація про всі надходження на накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України, здійснені витрати та залишки коштів на відповідних рахунках, у тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду, його розмір, особу, яка здійснила внесок на відповідний рахунок виборчого фонду (із зазначенням відомостей про особу, яка здійснила внесок до виборчого фонду, передбачених Законом "Про політичні партії в Україні" для осіб, які здійснюють внески на користь партій), назви партії (у випадку здійснення внеску партією, яка висунула кандидата на пост Президента України), призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з відповідного рахунку виборчого фонду, отримувача кожного платежу (із зазначенням відомостей про отримувача платежу, передбачених Законом "Про політичні партії в Україні" для осіб, які здійснюють внески на користь партій).

8. Форми фінансових звітів, передбачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті, встановлюються Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок проведення аналізу таких звітів Центральною виборчою комісією встановлюється Центральною виборчою комісією за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.";

2) статтю 43 викласти у такій редакції:

"Стаття 43. Порядок формування виборчого фонду та використання його коштів

1. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України формується за рахунок його власних коштів, коштів партії, яка висунула кандидата, а також добровільних внесків осіб, які відповідно до Закону "Про політичні партії в Україні" мають право здійснювати внески на користь партій.

3. Добровільні внески особи до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, висунутого партією, обмежуються розміром і загальною сумою перерахувань, визначеною з урахуванням максимального внеску на користь партії протягом року, передбаченого Законом "Про політичні партії в Україні".

Добровільні внески особи до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, висунутого шляхом самовисування, обмежуються чотирмастами мінімальними розмірами заробітної плати для юридичних осіб та ста мінімальними розмірами заробітної плати для фізичних осіб.

Не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань власні кошти кандидата на пост Президента України, а також власні кошти партії, яка висунула кандидата, що перераховуються на накопичувальний рахунок.

Інші обмеження, у тому числі фінансового та банківського законодавства, ніж встановлені цією статтею, до формування виборчого фонду кандидата на пост Президента України не застосовуються.

4. Забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду кандидата на пост Президента України особам, які відповідно до Закону "Про політичні партії в Україні" не мають права здійснювати внески на користь партій.

5. Установа банку або відділення зв'язку не приймає добровільний внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, що перевищує розмір, встановлений абзацом другим частини третьої цієї статті, або від особи, яка не має права здійснювати такий внесок згідно з частиною четвертою цієї статті.

У платіжному документі, який подається до установи банку України або відділення зв'язку громадянином України для здійснення внеску до виборчого фонду кандидата на пост Президента України, обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), розмір (сума) внеску. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови подання нею одного з документів, зазначених у частині другій статті 2 цього Закону, а а також оригіналу документа, який засвідчує його реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім випадку, коли громадянин через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті).

6. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

7. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску до виборчого фонду, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається особі, яка його здійснила, за рахунок внеску, а в разі неможливості такого повернення зараховується до Державного бюджету України.

8. У разі надходження внеску, який перевищує розмір, встановлений частиною третьою цієї статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником накопичувального рахунку виборчого фонду, повертається особі установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості такого повернення перераховується до Державного бюджету України.

9. Розпорядник накопичувального рахунку виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такого внеску, якщо розпоряднику про це відомо. На підставі заяви розпорядника накопичувального рахунку про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України. Якщо розпоряднику накопичувального рахунку стало відомо про те, що фізична особа, яка зробила внесок, не мала на це права, він зобов'язаний протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо, відмовитися від цього внеску, перерахувавши відповідні кошти до Державного бюджету України.

10. Загальний контроль за дотриманням вимог цього Закону щодо фінансування передвиборної агітації кандидатів на пост Президента України здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції.

Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку, не пізніш як за вісімдесят три дні до дня голосування. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду.

11. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом на пост Президента України, висунутим партією, за його письмовою заявою, яка засвідчується у встановленому законом порядку і подається не пізніш як на десятий день після офіційного оголошення підсумків голосування, у п'ятиденний строк з дня надходження такої заяви перераховуються на поточний банківський рахунок відповідної партії. У разі неподання у цей строк кандидатом такої заяви невикористані кошти виборчого фонду перераховуються установою банку у безспірному порядку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів або (для кандидатів, не включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування) опублікування рішення про призначення повторних виборів. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом на пост Президента України, висунутим шляхом самовисування, не пізніш як на десятий день після офіційного оголошення підсумків голосування перераховуються до Державного бюджету України.

12. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України залишки коштів його виборчого фонду не раніше ніж на десятий день з дня оголошення відповідного рішення у безспірному порядку перераховуються до Державного бюджету України.

13. Внесок, що надійшов до виборчого фонду після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), повертається установою банку відповідній особі за рахунок внеску, а в разі неможливості такого повернення перераховується до Державного бюджету України.".

5. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118):

1) останнє речення частини третьої статті 5 виключити;

2) у статті 8:

а) пункт 8 частини першої викласти у новій редакції: "8) джерела матеріальної та фінансової підтримки політичної партії, її місцевих організацій, порядок здійснення витрат політичної партії;";

б) після пункту 8 доповнити частину першу новий пунктом 8-1 такого змісту: "8-1) порядок здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за надходженнями і витратами політичної партії, її місцевих організацій, а також порядок утворення (призначення на посаду та звільнення з посади), повноваження і термін повноважень органів чи посадових осіб, відповідальних за здійснення такого контролю (аудиту);";

в) пункт 10 частини першої виключити;

3) статтю 14 викласти у такій редакції:

"Стаття 14. Кошти та інше майно політичних партій

Держава гарантує політичним партіям право на кошти та інше майно для здійснення своїх статутних завдань.

Політичні партії є неприбутковими організаціями. Політичні партії для здійснення своїх статутних завдань мають право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України. Політичні партії можуть орендувати необхідне рухоме та нерухоме майно.

Надання матеріальної та фінансової підтримки політичним партіям здійснюється у формі внесків на користь партій та державного фінансування політичних партій у порядку, встановленому цим та іншими законами України.

Внеском на користь партії є грошові кошти чи інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального або негрошового характеру, у тому числі членські внески членів партії, товари, роботи, послуги, позики, надані або отримані безоплатно чи на пільгових умовах (за ціною, нижчою за ринкову вартість ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку), надані партії, зареєстрованій в установленому порядку місцевій організації партії, висунутому партією чи її місцевою організацією кандидату на виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах (у тому числі шляхом перерахування до виборчого фонду на відповідних виборах), або отримані партією, її зареєстрованою в установленому порядку місцевою організацією, кандидатом на відповідних виборах.

Політична партія, а також місцева організація політичної партії, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, зобов'язані відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуватимуться усі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться політичною партією чи її відповідною місцевою організацією. Реквізити банків, в яких відкриті рахунки політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, і банківські реквізити таких рахунків оприлюднюються на веб-сайті політичної партії (за наявності) та зазначаються у звіті про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичної партії. Про відкриття та закриття таких рахунків відповідні установи банків України повідомляють Рахункову палату та Національне агентство з питань запобігання корупції протягом трьох банківських днів у порядку, встановленому Національним банком України, погодженим з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Політична партія, місцева організація політичної партії, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, відкриває рахунки в установах банків України виключно у національній валюті України.

Грошові внески у безготівковій формі на користь політичної партії, місцевої організації політичної партії, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, здійснюються через банківські операції.

З метою ідентифікації громадянина України, який здійснює грошовий внесок у безготівковій формі на користь партії без відкриття рахунка, установа банку, до якої звернувся такий громадянин, встановлює прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові; місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від одержання ідентифікаційного номера чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії), дату і місце народження.";

4) статтю 15 викласти у такій редакції:

"Стаття 15. Обмеження у здійсненні внесків на користь партій

Не допускається здійснення внесків на користь політичних партій:

1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законом;

2) юридичними особами, в яких не менше двадцяти п'яти відсотків статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам;

3) іноземними державами, міжнародними організаціями, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства;

4) незареєстрованими громадськими об'єднаннями, благодійними та релігійними об'єднаннями (організаціями);

5) громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких визнано судом недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;

6) іншими політичними партіями;

7) фізичними та юридичними особами, з якими укладено договори про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом "Про здійснення державних закупівель", - протягом строку дії таких договорів та протягом одного року після припинення їхньої дії, крім випадку, коли загальна сума коштів, отримана за такими договорами протягом строку дії договору та протягом одного року після припинення його дії не перевищувала двадцяти відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за цей самий період;

8) фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на користь партії від громадянина України протягом одного року не може перевищувати ста розмірів мінімальної заробітної плати, встановлених на день здійснення першого внеску.

Загальний розмір (сума) внеску (внесків) на користь партії від юридичної особи протягом року не може перевищувати чотирьохсот розмірів мінімальної заробітної плати, встановлених на день здійснення першого внеску.

Розмір (сума) внеску у формі робіт, товарів або послуг визначається на основі ринкової вартості ідентичних або подібних робіт, товарів та послуг на відповідному ринку за методологією, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції.

Партія, її місцева організація, розпорядник виборчого фонду партії, її місцевої організації чи кандидата від партії (місцевої організації партії), зобов'язані відмовитись від внеску особи, яка відповідно до закону не має права здійснювати такий внесок, або якщо розмір внеску (сумарний розмір внесків) від такої особи перевищує встановлений законом розмір, протягом трьох днів від дня, коли уповноваженій особі партії, місцевої організації партії чи розпоряднику коштів виборчого фонду стало відомо про це. На підставі заяви про відмову від внеску з цієї причини за підписом керівника партії, місцевої організації партії, розпорядника виборчого фонду партії, місцевої організації партії чи кандидата від партії (місцевої організації партії) на відповідних виборах установа банку, в якій відкрито рахунок, на який зараховано внесок, перераховує такий внесок до Державного бюджету України.

Інформація про надходження на рахунок політичної партії, місцевої організації партії чи рахунок виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата від партії чи місцевої організації партії на виборах коштів від осіб, передбачених частиною першою цієї статті, або у розмірі, який перевищує встановлений законом, доводиться відповідною установою банку України до відома Національного агентства з питань запобігання корупції, а у випадках, передбачених законами про вибори - також до відома відповідних виборчих комісій, протягом трьох банківських днів у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.";

5) статтю 17 викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії

Політичні партії, місцеві організації політичних партій ведуть бухгалтерську звітність у встановленому порядку, а також проходять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності.

Щорічний внутрішній фінансовий аудит діяльності партії, її місцевої організації, яка у встановленому законом порядку набула статус юридичної особи, здійснюється органом (посадовою особою) відповідно політичної партії, місцевої організації політичної партії, уповноваженою здійснювати внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженнями та витратами партії (місцевої організації партії).

Політичні партії щорічно проходять зовнішній незалежний фінансовий аудит своєї діяльності.

Політична партія щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, подає до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі (за підписом керівника партії, засвідченим печаткою партії), а також на електронному носії, звіт партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднити такий звіт у повному обсязі на офіційному веб-сайті партії (за наявності) у цей самий строк.

Форма звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції з урахуванням вимог цього Закону.

Звіт партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру повинен містити інформацію про:

1) майно партії, її кожної місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, вартість такого майна станом на кінець відповідного звітного кварталу;

2) дату здійснення кожного внеску на користь партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, а також до виборчого фонду партії, її місцевої організації чи кандидата від партії (місцевої організації партії) на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах (у разі проведення виборів), розмір (суму) отриманого внеску, його цільове призначення, найменування, місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців юридичної особи, яка здійснила внесок, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи, яка здійснила внесок на користь партії;

3) суму отриманих протягом звітного періоду коштів з Державного бюджету, виділених на фінансування статутної діяльності політичної партії та, окремо, на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням передвиборної агітації (у разі отримання партією таких коштів);

4) дату здійснення кожного платежу з рахунків партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, рахунку (рахунків) виборчого фонду партії, її місцевої організації, кандидата від партії (місцевої організації партії) на відповідних загальнодержавних або місцевих виборах (у разі проведення виборів), отримувача відповідного платежу (із зазначенням відомостей, передбачених пунктом 2 цієї частини для осіб, які здійснюють внески на користь партії), цільове призначення та розмір кожного платежу;

5) дату виникнення, припинення, суму (вартість) кожного фінансового зобов'язання (станом на кінець звітного періоду) партії, її місцевої організації, яка в установленому порядку набула статус юридичної особи, та особу, на користь якої фінансове зобов'язання підлягає виконанню (із зазначенням відомостей про таку особу, передбачених пунктом 2 цієї частини для осіб, які здійснюють внески на користь партії).

Відомості, зазначені у частині шостій цієї статті, відображуються у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру наростаючим підсумком на кінець року окремо по партії, її місцевим організаціям, які в установленому порядку набули статус юридичної особи, кандидатів на відповідних виборах (у разі проведення виборів).

До звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за четвертий квартал звітного року додаються висновки щорічного внутрішнього та незалежного зовнішнього фінансових аудитів партії, які є невід'ємними частинами такого звіту.

До звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру додаються копії документів, які підтверджують відображені у звіті відомості (у тому числі, копії платіжних документів, довідок установ банків про рух коштів на рахунках).

Звіт партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру оприлюднюється у повному обсязі на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, у тому числі у формі відкритих даних, не пізніш ніж на десятий день з дня його надходження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Аналіз звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, підготовка і затвердження висновку за результатами такого аналізу здійснюється Національним агентством з питань запобігання корупції у строк, що не перевищує двох місяців з дня надходження звіту до Національного агентства з питань запобігання корупції. Результати такого аналізу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніш ніж на п'ятий день з дня затвердження висновку за результатами аналізу звіту.

Аналіз звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру передбачає встановлення відповідності оформлення звіту, включених до нього звітних даних вимогам законодавства, своєчасності подання звіту, повноти та достовірності відображеної у звіті інформації, встановлення наявності або відсутності порушень законодавства щодо фінансування політичних партій або передвиборної агітації.

У разі виявлення в ході аналізу звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру чи під час перевірки інформації про порушення законодавства України у сфері фінансування політичних партій або передвиборної агітації ознак порушення вимог законодавства, які є підставою для притягнення до кримінальної, адміністративної чи іншої передбаченої законом відповідальності, Національне агентство з питань запобігання корупції у п'ятиденний строк з моменту виявлення відповідних ознак письмово повідомляє про це органи (посадових осіб), уповноважених забезпечити притягнення осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до передбаченої законом відповідальності, та надсилає відповідним органам (посадовим особам) матеріали, які підтверджують факт вчинення відповідного правопорушення.";

6) після статті 17 доповнити Закон новим розділом IV-1 такого змісту:

"Розділ IV-1
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Стаття 17-1. Форми державного фінансування політичних партій

За рахунок коштів Державного бюджету України фінансується статутна діяльність політичних партій, не пов'язана з їхньою участю у виборах народних депутатів України, виборах Президента України і місцевих виборах, а також відшкодовуються витрати політичних партій, пов'язані з фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час чергових та позачергових виборів народних депутатів України.

У разі поділу Державного бюджету України на загальний та спеціальний фонди, витрати, передбачені частиною першою цієї статті, провадяться із загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 17-2. Щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій

Щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій, які відповідно до цього Закону мають право на таке фінансування, становить одну соту розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів Державного бюджету України, помноженого на кількість виборців станом на момент закінчення голосування на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України. Кількість виборців станом на момент закінчення голосування на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України визначається Центральною виборчою комісією на підставі даних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколів про підсумки голосування у відповідних виборчих округах.

Стаття 17-3. Підстави та порядок отримання партією права на державне фінансування її статутної діяльності

Політична партія має право на отримання державного фінансування її статутної діяльності, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України її виборчий список кандидатів у народні депутати у загальнодержавному виборчому окрузі отримав не менше трьох відсотків дійсних голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі.

Для отримання коштів Державного бюджету України, які виділяються на державне фінансування статутної діяльності політичної партії, політична партія зобов'язана відкрити окремий рахунок у національній валюті України в установі банку України. Кошти, отримані політичною партією з Державного бюджету України на фінансування її статутної діяльності, зараховуються виключно на такий окремий рахунок. Зарахування на такий рахунок інших коштів, ніж кошти Державного бюджету України, виділені на фінансування статутної діяльності партії, забороняється.

Рішення про надання політичній партії державного фінансування її статутної діяльності або про відмову у наданні такого фінансування приймається Центральною виборчою комісією протягом п'яти днів з дня подання керівником або іншою уповноваженою особою партії заяви на отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, підписаної керівником політичної партії та скріпленою печаткою партії, та довідки установи банку України про відкриття окремого рахунку партії у національній валюті України. Така заява та довідка подаються до Центральної виборчої комісії не раніше ніж через десять днів з дня офіційного оприлюднення результатів чергових або позачергових виборів народних депутатів України, але пізніш ніж через п'ятдесят п'ять днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову у наданні політичній партії державного фінансування її статутної діяльності у разі відсутності у політичної партії права на отримання державного фінансування її статутної діяльності, а також за наявності обставин, передбачених статтею 17-8 цього Закону.

Рішення Центральної виборчої комісії про відмову у наданні політичній партії державного фінансування повинно містити вичерпний перелік підстав для відмови і може бути оскаржене партією у суді в порядку та у строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

Стаття 17-4. Відшкодування витрат партії, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

Політична партія має право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, якщо на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України така партія взяла участь у розподілі депутатських мандатів у загальнодержавному виборчому окрузі.

Відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням передвиборної агітації партії на виборах народних депутатів України, здійснюється у розмірі фактично здійснених партією витрат, але не більше ста тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.

Центральна виборча комісія на підставі остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду партії, поданого в порядку, передбаченому Законом "Про вибори народних депутатів України", не пізніш як у шестидесятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів приймає рішення про відшкодування партії витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні.

Підставою відмови у відшкодуванні партії витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, є встановлення Центральною виборчою комісією, Національним агентством з питань запобігання корупції або судом у передбаченому законом порядку факту неподання проміжного або остаточного фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду партії у передбачений законом строк чи включення до таких звітів завідомо недостовірної інформації.

Рішення Центральної виборчої комісії про відшкодування партії витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, або про відмову в такому відшкодуванні повідомляється партії, якої воно стосується, не пізніш як на п'ятий день з дня прийняття цього рішення.

Рішення Центральної виборчої комісії про відмову у відшкодуванні партії витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, може бути оскаржене в суді у встановленому законом порядку.

Кошти для відшкодування партіям витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, передбачаються законом про Державний бюджет України на рік, наступний за роком проведення виборів народних депутатів України. Головним розпорядником коштів для відшкодування партіям витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації, є Центральна виборча комісія.

Для отримання відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням своєї передвиборної агітації, партія зобов'язана відкрити окремий рахунок у національній валюті України в установі банку України.

Кошти для відшкодування партії витрат, пов'язаних з фінансуванням її передвиборної агітації, на підставі відповідного рішення Центральної виборчої комісії перераховуються Центральною виборчою комісією на спеціально відкритий рахунок відповідної партії не пізніш як на тридцятий день з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України, у якому передбачаються кошти на відшкодування партіям витрат, пов'язаних з фінансуванням їхньої передвиборної агітації.

Стаття 17-5. Порядок виділення та розподілу між партіями коштів на фінансування їхньої статутної діяльності

Кошти, виділені з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичних партій, розподіляються Центральною виборчою комісією між політичними партіями у такому порядку:

1) 10 відсотків щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій, передбаченого статтею 17-2 цього Закону, розподіляються порівну між партіями, які отримали право на таке фінансування згідно з цим Законом, і на останніх чергових чи позачергових виборах народних депутатів України та останніх чергових виборах депутатів місцевих рад забезпечили включення представників кожної статі до кожної трійки кандидатів у кожному виді виборчого списку партії, місцевої організації партії на відповідних виборах;

2) 90 відсотків щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій, передбаченого статтею 17-2 цього Закону, розподіляються між партіями, які мають право на отримання такого фінансування згідно з цим Законом, пропорційно до кількості дійсних голосів виборців, поданих за списки кандидатів у народні депутати України від таких політичних партій у загальнодержавному виборчому окрузі з виборів народних депутатів України.

Якщо жодна з партій, які отримали право на державне фінансування їхньої статутної діяльності згідно з цим Законом, не відповідає вимогам пункту 1 частини першої цієї статті, кошти Державного бюджету України, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, з Державного бюджету України не виділяються, про що Центральна виборча комісія приймає відповідне рішення.

Політичні партії, зазначені у статті 17-3 цього Закону, отримують право на державне фінансування їхньої статутної діяльності з дня набуття повноважень Верховною Радою України відповідного скликання.

Право на державне фінансування статутної діяльності політичних партій припиняється у день набуття повноважень Верховною Радою України нового скликання, крім випадку, коли такі політичні партії за результатами виборів народних депутатів України отримали це право повторно.

Центральна виборча комісія забезпечує щоквартальне перерахування коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичних партій, на окремі рахунки відповідних політичних партій, зазначені у статті 17-3 цього Закону.

Кошти, виділені з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичних партій, перераховуються на окремі рахунки політичних партій авансом на початку кожного кварталу.

Фінансування статутної діяльності політичних партій у перший рік відповідного скликання Верховної Ради України починається у період з 1 січня з одночасним виділенням коштів, на які політичні партії мають право, за час, що минув з дня набуття повноважень Верховною Радою України відповідного скликання.

Стаття 17-6. Підстави та порядок повернення партією коштів, отриманих на фінансування її статутної діяльності

Політична партія зобов'язана використати кошти, отримані на фінансування її статутної діяльності, протягом одного календарного року з дня першого перерахування таких коштів на рахунок політичної партії, зазначений у частині другій статті 17-3 цього Закону.

Якщо після завершення календарного року кошти, отримані протягом року на фінансування статутної діяльності політичної партії використано не було, партія зобов'язана перерахувати залишки невикористаних коштів до Державного бюджету України.

Стаття 17-7. Зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії

Державне фінансування статутної діяльності політичної партії зупиняється Центральною виборчою комісією за поданням Національного агентства з питань запобігання корупції у разі:

1) неподання політичною партією звіту про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у встановлений цим Законом строк;

2) подання партією звіту про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, оформленого з порушенням встановлених вимог, або який містить недостовірні відомості.

Рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії приймається у п'ятиденний строк з дня отримання подання Національного агентства з питань запобігання корупції, передбаченого частиною першою цієї статті.

Центральна виборча комісія приймає рішення про зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії до усунення партією причин, які зумовили зупинення державного фінансування її статутної діяльності.

У разі усунення партією причин, які зумовили зупинення державного фінансування її статутної діяльності, Національне агентство з питань запобігання корупції не пізніш ніж через п'ять днів після отримання звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру з усунутими недоліками вносить подання до Центральної виборчої комісії про відновлення державного фінансування статутної діяльності відповідної партії. Не пізніше ніж через п'ять днів після отримання такого подання Центральна виборча комісія приймає рішення про відновлення державного фінансування статутної діяльності політичної партії, з початку кварталу, наступного за кварталом, в якому було прийнято рішення про відновлення державного фінансування статутної діяльності партії.

Втрачені партією внаслідок зупинення державного фінансування її статутної діяльності кошти відшкодуванню або поверненню партії не підлягають.

Стаття 17-8. Припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії

Підставами припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії є:

1) застосування до партії заходів кримінально-правового характеру, передбачених Кримінальним кодексом України, у встановленому законом порядку;

2) повторне протягом року вчинення будь-якого з таких порушень: неподання до Національного агентства з питань запобігання корупції партією у встановлений цим Законом строк звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; подання партією до Національного агентства з питань запобігання корупції звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, оформленого без дотримання встановлених вимог або звіту, який містить недостовірні відомості; умисне отримання партією внеску від особи (осіб), яка не має права здійснювати такий внесок, або у розмірі, який перевищує встановлений цим або іншими законами України;

3) реорганізація (крім злиття і приєднання до інших політичних партій), ліквідація (саморозпуск) політичної партії, заборона діяльності політичної партії, анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії в порядку, встановленому цим та іншими законами України;

4) встановлення судом за позовом Національного агентства з питань запобігання корупції або Рахункової палати фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії, були використані політичною партією на фінансування її участі у виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах, або на цілі, не пов'язані із здійсненням її статутної діяльності;

5) невикористання коштів, отриманих на фінансування статутної діяльності партії, протягом двох років підряд, починаючи з дня, коли такі кошти були вперше зараховані на окремий рахунок партії в установі банку;

6) зарахування на окремий рахунок партії, відкритий в установі банку України для зарахування коштів Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії, коштів, які заборонено зараховувати на такий рахунок відповідно до цього Закону.

Рішення про припинення державного фінансування статутної діяльності політичних партії приймається Центральною виборчою комісією на підставі документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, протягом п'яти днів з дня отримання Центральною виборчою комісією відповідних документів.

Обставини, передбачені пунктами 1, 3 (в частині заборони діяльності політичної партії чи анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії), 4 частини першої цієї статті, встановлюються рішенням суду, яке набуло законної сили. Обставини, передбачені пунктами 2, 6 частини першої цієї статті, встановлюються Національним агентством з питань запобігання корупції. Обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті (в частині реорганізації чи ліквідації політичної партії), встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань. Орган, який встановив наявність відповідних обставин, зобов'язаний надіслати засвідчену ним копію документа, яким встановлено наявність цих обставин, до Центральної виборчої комісії у п'ятиденний строк з дня встановлення відповідних обставин.

При реорганізації шляхом злиття або приєднання політичної партії, яка відповідно до цього Закону має право на державне фінансування, політична партія - правонаступник політичної партії, що припинила свою діяльність, отримує право на державне фінансування статутної діяльності в межах коштів, які виділялися з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії, яка припинила свою діяльність шляхом реорганізації.

Стаття 17-9. Державний контроль за цільовим використанням політичною партією коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування її статутної діяльності

Державний контроль за законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності, здійснює Рахункова палата та Національне агентство з питань запобігання корупції.

У разі виявлення Рахунковою палатою чи Національним агентством з питань запобігання корупції фактів, які свідчать про те, що кошти, виділені з Державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичної партії, були використані нею на фінансування участі у виборах народних депутатів України, виборах Президента України, місцевих виборах, або на цілі, не пов'язані із статутною діяльністю, Рахункова палата чи Національне агентство з питань запобігання корупції невідкладно звертається до суду з позовом про встановлення відповідних фактів та припинення державного фінансування статутної діяльності партії.

Рішення суду про припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії може бути оскаржене у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.";

7) статтю 18 викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій

Державний контроль за діяльністю політичних партій здійснюють:

1) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань - за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, крім випадків, коли здійснення такого контролю законом віднесено до повноважень інших органів державної влади;

2) Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, територіальні виборчі комісії з відповідних місцевих виборів - за додержанням політичними партіями встановленого порядку участі у виборчому процесі, а також, у межах визначених законом повноважень, за своєчасністю подання до відповідних виборчих комісій проміжних та остаточних фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на виборах, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей;

3) Рахункова палата - за законним і цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності;

4) Національне агентство з питань запобігання корупції - за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського та місцевого референдуму, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей.

Політичні партії зобов'язані подавати на вимогу контролюючих органів необхідні документи та пояснення. Рішення контролюючих органів можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.";

8) статтю 19 доповнити новою частиною другою такого змісту:

"У разі зупинення або припинення державного фінансування статутної діяльності політичних партій у порядку, встановленому цим Законом, заходи, передбачені частиною першою цієї статті, не застосовуються.";

9) у частині другій статті 24 слова "Верховного Суду України" замінити словом "суду".

6. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 10-11, ст. 73):

1) у статті 48:

а) абзаци другий та третій частини першої вилучити;

б) частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного накопичувального, поточного рахунку виборчого фонду партії письмово повідомляє Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.

Установа банку не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття відповідного поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі письмово повідомляє Центральну виборчу комісію, Національне агентство з питань запобігання корупції та відповідну окружну виборчу комісію після її утворення про відкриття відповідного рахунку та його реквізити.";

2) статтю 49 викласти у такій редакції:

"Стаття 49. Розпорядники виборчого фонду

1. Партія із числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії, або своїх уповноважених осіб у загальнодержавному окрузі, зазначених у частині п'ятій статті 75 цього Закону, призначає не більше двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду партії. Кандидат у депутати в одномандатному окрузі може бути розпорядником поточного рахунку власного виборчого фонду або призначити не більше одного розпорядника поточного рахунку власного виборчого фонду з числа своїх довірених осіб. Розпорядники накопичувального рахунку виборчого фонду партії мають виключне право на використання коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії, а розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі має виключне право на використання коштів з поточного рахунку виборчого фонду відповідного кандидата.

2. Партія із числа кандидатів, включених до виборчого списку цієї партії, або своїх уповноважених осіб у відповідному одномандатному окрузі призначає по одному розпоряднику кожного поточного рахунку виборчого фонду партії, який має виключне право на розпоряджання коштами з відповідного поточного рахунку виборчого фонду партії.

3. Розпорядники коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов'язані вести облік надходження та розподілу коштів виборчого фонду між поточними рахунками. Розпорядники поточних рахунків виборчого фонду забезпечують додержання фінансової дисципліни, цільове використання коштів виборчого фонду.

4. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду, надає розпорядникові коштів відповідного рахунку потижнево або за його зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли на рахунки виборчого фонду, рух коштів, а також їх залишки на рахунках.

5. Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду зобов'язаний вести облік використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії зобов'язаний за вісім днів до дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії проміжний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду партії зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії остаточний фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного рахунку виборчого фонду.

6. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов'язаний за п'ять днів до дня голосування подати до відповідної партії, Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду за період з дня відкриття накопичувального рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування (на паперових носіях та в електронному вигляді), який у повному обсязі оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідної партії (за наявності), Центральної виборчої комісії, Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.

Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду партії зобов'язаний не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня голосування подати до відповідної партії, Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді), який у повному обсязі оприлюднюється на офіційному веб-сайті відповідної партії (за наявності), Центральної виборчої комісії, Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі зобов'язаний не пізніш ніж за вісім днів до дня голосування подати до партії, яка висунула відповідного кандидата у депутати (крім випадку, якщо кандидата було висунуто шляхом самовисування), та окружної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді) за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про проведення в одномандатному виборчому окрузі повторного голосування, розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний за чотири дні до дня повторного голосування подати до партії, яка висунула відповідного кандидата у депутати (крім випадку, якщо кандидата було висунуто шляхом самовисування), та окружної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді) за період з дня прийняття рішення про проведення повторного голосування до п'ятого дня до дня повторного голосування.

Окружна виборча комісія не пізніше як на наступний день після отримання проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі надсилає його копію (на паперових носіях та в електронному вигляді) Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції. Партія, яка висунула відповідного кандидата у депутати (за наявності у такої партії веб-сайту), Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднюють у повному обсязі проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі на своїх офіційних веб-сайтах невідкладно, але не пізніш ніж за два дні до дня голосування. У разі проведення в одномандатному окрузі повторного голосування, партія, яка висунула кандидата у депутати, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування (за наявності у такої партії веб-сайту), Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднюють проміжний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, на своїх офіційних веб-сайтах невідкладно, але не пізніш ніж за два дні до дня повторного голосування.

Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати до партії, яка висунула відповідного кандидата у депутати (крім випадку, якщо кандидата було висунуто шляхом самовисування), та окружної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді). У разі проведення в одномандатному окрузі повторного голосування, розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, зобов'язаний не пізніш як на сьомий день після дня повторного голосування подати до партії, яка висунула відповідного кандидата у депутати (крім випадку, якщо кандидата у депутати було висунуто шляхом самовисування), та окружної виборчої комісії остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду (на паперових носіях та в електронному вигляді).

Окружна виборча комісія не пізніше як на наступний день після отримання фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі надсилає його копію (на паперових носіях та в електронному вигляді) Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції. Партія, яка висунула відповідного кандидата у депутати (за наявності у такої партії веб-сайту), Центральна виборча комісія, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднюють у повному обсязі остаточний фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі на своїх офіційних веб-сайтах невідкладно після його отримання, але не пізніш як на вісімнадцятий день після дня голосування. У разі проведення в одномандатному окрузі повторного голосування, партія, яка висунула відповідного кандидата у депутати (за наявності у такої партії веб-сайту), Центральна виборча комісія та Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднюють у повному обсязі фінансовий звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, на своїх офіційних веб-сайтах невідкладно після його отримання, але не пізніш як на вісімнадцятий день після дня повторного голосування.

7. Аналіз фінансових звітів, передбачених частиною шостою цієї статті, здійснює виборча комісія, до якої вони подані, і полягає у встановленні відповідності звітних даних вимогам Закону "Про вибори народних депутатів України", своєчасності подання звітів та відповідності звітних даних інформації, отриманій від банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів.

Центральна виборча комісія не пізніш як за два дні до дня голосування (дня повторного голосування) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом першим частини шостої цієї статті, та не пізніш як на тридцятий день після дня голосування - аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом другим частини шостої цієї статті.

Окружні виборчі комісії не пізніш як за три дні до дня голосування вивішують на стенді офіційних матеріалів відповідної комісії для загального ознайомлення та надсилають до Центральної виборчої комісії у встановленому нею порядку для оприлюднення на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, яке має бути здійснене не пізніш ніж за два дні до дня голосування (дня повторного голосування), аналіз поданих до відповідної комісії фінансових звітів, передбачених абзацом третім частини шостої цієї статті, та не пізніш як на двадцятий день після дня голосування (дня повторного голосування) - аналіз фінансових звітів, передбачених абзацом п'ятим частини шостої цієї статті.

У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього або інших законів України, Центральна виборча комісія або відповідна окружна виборча комісія повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції та відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування згідно із законом.

8. У фінансових звітах, передбачених частинами п'ятою та шостою цієї статті, в обов'язковому порядку відображується та підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах відповідної партії, яка висунула кандидата на виборах (за наявності у партії такого веб-сайту), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції інформація про всі надходження на накопичувальний, поточний рахунок (поточні рахунки) виборчого фонду партії, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, здійснені витрати та залишки коштів на відповідних рахунках, у тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду партії, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, його розмір, особу, яка здійснила внесок на відповідний рахунок виборчого фонду (із зазначенням відомостей про особу, яка здійснила внесок, передбачених Законом "Про політичні партії в Україні" для осіб, які здійснюють внески на користь партій), призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з відповідного рахунку виборчого фонду, отримувача платежу (із зазначенням відомостей про отримувача платежу, передбачених Законом "Про політичні партії в Україні" для осіб, які здійснюють внески на користь партій).

9. Форми фінансових звітів, передбачених частинами п'ятою та шостою цієї статті, встановлюються Національним агентством з питань запобігання корупції. Порядок проведення аналізу таких звітів Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями встановлюється Центральною виборчою комісією за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.";

3) статтю 50 викласти у такій редакції:

"Стаття 50. Формування виборчого фонду та використання його коштів

1. Виборчий фонд партії формується за рахунок власних коштів партії, а також добровільних внесків осіб, які згідно із Законом "Про політичні партії в Україні" мають право здійснювати внески на користь політичних партій.

Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному окрузі формується за рахунок його коштів та добровільних внесків осіб, які згідно із Законом "Про політичні партії в Україні" мають право здійснювати внески на користь політичних партій.

2. Добровільні внески особи до виборчого фонду партії, кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, висунутому партією, обмежуються розміром і загальною сумою перерахувань, визначеною з урахуванням максимального внеску на користь партії протягом року, передбаченого Законом "Про політичні партії в Україні".

Добровільні внески особи до виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі, висунутого шляхом самовисування, обмежуються чотирмастами мінімальними розмірами заробітної плати для юридичних осіб та ста мінімальними розмірами заробітної плати для фізичних осіб.

Власні кошти партії, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, які перераховуються на відповідний рахунок виборчого фонду, не підлягають обмеженням за сумою та кількістю перерахувань.

3. Забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду особам, які відповідно до Закону "Про політичні партії в Україні" не мають права здійснювати внески на користь партій.

4. Установа банку або відділення зв'язку не приймає добровільний внесок до виборчого фонду, що перевищує розмір, встановлений абзацом другим частини другої цієї статті, або від особи, яка не має права здійснювати такий внесок згідно з частиною третьою цієї статті.

У платіжному документі, який подається до установи банку України або відділення зв'язку громадянином України для здійснення внеску до виборчого фонду, обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), розмір (сума) внеску. Установа банку приймає банківський платіжний документ від громадянина України лише за умови пред'явлення громадянином України одного із документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини третьої статті 2 цього Закону, а також оригіналу документа, який засвідчує його реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім випадку, коли громадянин через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті).

5. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії або на поточний рахунок кандидата у депутати в одномандатному окрузі не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на відповідний рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

6. Розпорядник відповідного рахунку виборчого фонду має право відмовитися від внеску, про що він подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито відповідний рахунок виборчого фонду. Такий добровільний внесок повертається особі за рахунок її добровільного внеску, а у разі неможливості такого повернення - перераховується до Державного бюджету України.

7. Розпорядник відповідного рахунку виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від внеску особи, яка відповідно до цього Закону не має права робити такий добровільний внесок, або якщо розмір добровільного внеску перевищує розмір, визначений частиною другою цієї статті, протягом трьох днів від дня, коли йому стало про це відомо. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій відкрито відповідний рахунок виборчого фонду, перераховує такий добровільний внесок до Державного бюджету України.

8. Установа банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок виборчого фонду партії, на підставі відповідного звернення розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду перераховує кошти з накопичувального рахунку на поточні рахунки цього ж виборчого фонду.

9. Центральна виборча комісія здійснює контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій. Окружні виборчі комісії здійснюють контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів у депутати у відповідних одномандатних округах. Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює загальний контроль за дотриманням вимог цього Закону щодо фінансування передвиборної агітації партій, кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах.

Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів також здійснюється установами банку, в яких відкрито рахунки виборчого фонду. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає відповідній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду.

Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку.

10. Установа банку, в якій відкрито поточний рахунок виборчого фонду, не пізніш як на п'ятий день після дня голосування перераховує кошти, не використані партією, на накопичувальний рахунок відповідного виборчого фонду.

11. Кошти виборчого фонду партії, не використані партією, за рішенням керівного органу партії, прийнятим у десятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються з накопичувального рахунку виборчого фонду партії на поточний банківський рахунок партії у п'ятиденний строк з дня надходження до установи банку відповідного рішення партії. У разі неприйняття у цей строк партією такого рішення невикористані кошти виборчого фонду партії перераховуються установою банку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

12. Внески, що надійшли на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії пізніше, ніж за день до дня голосування, повертаються установою банку відповідній особі за рахунок коштів її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення - зараховуються до Державного бюджету України.

13. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, в триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі перераховуються установою банку відповідному кандидату:

1) у повному обсязі - у разі, якщо сума коштів, не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, не більша ніж сума коштів, внесених ним до виборчого фонду;

2) у розмірі суми коштів, внесених ним до виборчого фонду - у разі, якщо сума коштів, не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, більша ніж сума коштів, внесених ним до виборчого фонду. Кошти, які залишилися після перерахування кандидату у депутати в одномандатному окрузі, в той же строк перераховуються установою банку до Державного бюджету України.

14. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі залишки коштів його виборчого фонду на восьмий день з дня оприлюднення відповідного рішення перераховуються до Державного бюджету України.

15. Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня голосування (у разі включення кандидата у депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), повертаються установою банку відповідній особі за її рахунок, а у разі неможливості такого повернення - перераховуються до Державного бюджету України.".

7. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056):

1) частину першу статті 11 після пункту 8 доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:

"8-1) здійснення у порядку та у межах, визначених законом, державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського та місцевого референдуму, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з Державного бюджету України на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких звітів, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей;".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень підпунктів 4-6 пункту 5 розділу І цього Закону (в частині запровадження щорічного державного фінансування статутної діяльності політичних партій, відшкодування витрат партій на здійснення передвиборної агітації та встановлення обмежень щодо розміру внесків на користь партій з боку фізичних та юридичних осіб), які набувають чинності з 1 січня 2017 року, та положень підпункту 5 пункту 5 розділу І цього Закону (в частині подання партіями звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру), які набувають чинності з 1 січня 2016 року.

2. До початку здійснення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, його повноваження щодо здійснення контролю за фінансуванням політичних партій та передвиборної агітації, передбачені цим Законом, здійснюються Центральною виборчою комісією.

3. Щорічне державне фінансування статутної діяльності політичних партій, на підтримку виборчих списків яких під час останніх позачергових виборів народних депутатів України 2014 року у єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі було подано не менше 3 відсотків дійсних голосів виборців, надається таким партіям у визначеному цим Законом порядку за умови подання ними передбачених цим Законом документів, звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, оформлених з дотриманням вимог цього Закону, за чотири квартали 2016 року, а також за умови внесення змін до статутів, передбачених цим Законом. При цьому державне фінансування статутної діяльності таких партій здійснюється починаючи з другого кварталу 2017 року.

4. Відшкодування витрат партій на здійснення передвиборної агітації на позачергових виборах народних депутатів України 2014 року згідно з цим Законом не проводиться. Відшкодування витрат партій на здійснення передвиборної агітації на виборах народних депутатів України розпочинається за результатами наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України.

5. Центральній виборчій комісії у тридцятиденний строк з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

2) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідність прийняття яких випливає з цього Закону.

6. Національному агентству з питань запобігання корупції у шістдесятиденний строк з дня початку його діяльності забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідність прийняття яких випливає з цього Закону.

7. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний строк з дня набуття чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

2) при підготовці у встановленому порядку проекту Закону "Про Державний бюджет України на 2017 рік" передбачити фінансування у повному обсязі заходів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос