Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно поддержки неприбыльных организаций)

Проект закона Украины от 12.02.2015 № 2122
Дата рассмотрения: 12.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки неприбуткових організацій)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст. 112) такі зміни:

1) доповнити статтю 14 "Визначення понять" пунктом 14.1.1701 наступного змісту:

"14.1.1701. Трансфер податку - перерахування на користь неприбуткової установи або організації частини податку з доходів фізичних осіб, що сплачена платником податку за звітний рік, в порядку та на умовах, визначених цим Кодексом.";

2) доповнити статтею 1661 у наступній редакції:

"Стаття 1661. Трансфер податку

1661.1. Платник податку має право за наслідками звітного податкового року доручити контролюючим органам здійснити на користь однієї з неприбуткових організацій трансфер податку у розмірі 2 відсотків від суми податку сплаченого платником за звітний рік.

1661.2. Конкретна сума трансферу податку відображається платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

1661.3. Для цілей даної статті неприбутковими організаціями вважаються установи та організації, які включені контролюючими органами до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Трансфер податку не може здійснюватись на користь органів державної влади, органів місцевого самоврядування, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, політичних партій, пенсійних фондів та фондів соціального страхування, кредитних та професійних спілок, а також асоціацій чи інших добровільних об'єднань юридичних осіб.

Отримати трансфер податку має право неприбуткова організація, яка проводить діяльність на території України не менше 1-го року в статусі неприбуткової організації та не має заборгованості по сплаті податків та інших обов'язкових платежів перед державою.

1661.4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює шляхом розміщення на власному веб-сайті або в офіційних друкованих виданнях, перелік неприбуткових організацій включених до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які можуть отримати трансфер податку, та оновлює вказаний перелік щорічно станом на 1 січня.

Перелік неприбуткових організацій, оприлюднений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повинен містити відомості про найменування неприбуткової організації, її місцезнаходження, ідентифікаційний код та дату внесення її до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, зобов'язаний забезпечити доступність для платників податку відомостей Реєстру неприбуткових організацій та установ у приміщеннях усіх контролюючих органів, а також забезпечити надання роз'яснень щодо порядку заповнення річної податкової декларації в частині здійснення трансферу податку.

1661.5. Контролюючий орган здійснює перевірку даних, вказаних в податкових деклараціях, на відповідність вимогам здійснення трансферу, за результатами якої до 1 червня року наступного за звітним скеровує відповідним неприбутковим організаціям письмові повідомлення з інформацією про розмір і порядок отримання неприбутковими організаціями трансферу.

За результатами перевірки даних, вказаних в податкових деклараціях, контролюючий орган до 1 липня року наступного за звітним подає відповідному органу державного казначейства розрахунок трансферу податку для здійснення перерахувань на користь неприбуткових організацій.

Протягом 60 календарних днів з моменту отримання розрахунку від податкового органу, але не пізніше 1 вересня року наступного за звітним, орган державного казначейства переказує неприбутковим організаціям зазначену у розрахунку суму шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок відповідної неприбуткової організації.

1661.6. Контролюючий орган не здійснює трансфер податку у разі:

1) виявлення невідповідності неприбуткової організації, вказаної в податковій декларації, вимогам трансферу, визначеним у п. 1661.3 цієї статті;

2) сума трансферу податку, вказана платником податку у річній податковій декларації, не відповідає сумі, дозволеній згідно п. 1661.1 цієї статті;

3) подання неприбутковою організацією письмової заяви про відмову від отримання трансферу податку

У вказаних випадках контролюючий орган зобов'язаний письмово повідомити платника податку про причини нездійснення трансферу податку.

1661.7. Обмеження права на трансфер податку

а) трансфер податку може бути здійснений виключно резидентом, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті;

б) трансфер податку за результатами відповідного звітного податкового року може бути здійснений на користь лише однієї неприбуткової організації;

в) якщо платник податку не скористався правом на трансфер податку за наслідками звітного податкового року, то сума невикористаного трансферу податку на наступні податкові роки не переноситься.

1661.8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, видає інструкцію з питань застосування норм цієї статті, порядку розрахунку трансферу податку та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечує безоплатне надання бланків декларацій з цього податку, інших розрахунків, передбачених цим розділом, контролюючими органами за першим запитом платника цього податку.

1661.9 Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, до 31 січня наступного року оприлюднює інформацію про перелік неприбуткових організацій та суму отриманого ними трансферу податку за попередній рік шляхом розміщення її на власному веб-сайті або в офіційних друкованих виданнях.

Контролюючий орган зобов'язаний на письмовий запит платника податку надати інформацію стосовно задекларованого останнім трансферу податку."

3) пункт 179.9 статті 179 доповнити абзацом сьомим наступного змісту:

"податкова декларація та додатки до неї повинні містити інформацію, достатню для ідентифікації неприбуткової організації, на користь якої платник податку має намір здійснити трансфер податку, та розмір такого трансферу.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос