Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения функций государственных контролирующих органов

Проект закона Украины от 18.06.2015 № 2121а
Дата рассмотрения: 18.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження функцій державних контролюючих органів

З метою звільнення суб'єктів господарської діяльності від адміністративного та корупційного тиску, створення умов для розвитку ведення бізнесу в Україні та забезпечення дотримання вимог пожежної безпеки суб'єктами господарювання,

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 34-35, ст. 458):

пункт 34 частини 2 статті 17 викласти у такій редакції:

"34) здійснює нормативно-правове регулювання щодо організації та здійснення державного нагляду щодо потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки у сферах пожежної та техногенної безпеки, дозвільно-реєстраційної діяльності, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, порядку та умов застосування запобіжних заходів;";

пункт 3 частини першої статті 19 викласти у такій редакції:

"3) забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах підвищеної небезпеки, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління;";

в пункті 14 частини першої статті 20 слова "проведення обстежень" замінити словами "проведення планових обстежень";

пункт 21 частини першої статті 20 після слів "центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки" доповнити словами "об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів;";

частину 1 статті 47 після слів "у сферах техногенної та пожежної безпеки" доповнити словами "щодо потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки,";

пункт 2 статті 49 викласти у такій редакції:

"страхове відшкодування суб'єктами господарювання шкоди, яка може бути заподіяна третім особам або їхньому майну, а також іншим юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що може виникнути на їхньому об'єкті.";

пункт 2 статті 57 викласти у такій редакції:

"2. Початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб'єктом господарювання на підставі поданого страхового договору на випадок виникнення надзвичайної ситуації (страховий договір передбачає відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки) (далі - страховий договір), а для суб'єктів господарювання у володінні яких є потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки - також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення (далі - оцінка протипожежного стану).

Оцінка протипожежного стану суб'єктів господарювання у володінні яких є потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки проводиться центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки.

Позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до моменту реєстрації страхового договору.

Завірена копія страхового договору подається суб'єктом господарювання до територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, який відповідальний за реагування на надзвичайні ситуації та здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості.";

пункт 4 статті 57 викласти у такій редакції:

"4. Суб'єкт господарювання набуває право вчиняти дії щодо провадження господарської діяльності, передбачені частиною другою цієї статті, з дня реєстрації поданого страхового договору в територіальному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Особи, які подали страховий договір, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданому договорі."

пункт 5 статті 57 вилучити;

2) В Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78):

частину 1 статті 7 доповнити таким пунктом:

"47) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, їх майну унаслідок діяльності чи бездіяльності суб'єкта господарювання, що призвело до виникнення пожежі, аварії;";

статтю 9 після 13 абзацу доповнити таким абзацом:

"При страхуванні цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, їх майну унаслідок діяльності чи бездіяльності суб'єкта господарювання, що призвело до виникнення пожежі, аварії, розмір страхової суми та страхового платежу визначаються в залежності від територіального розташування об'єкта, виробничого та технологічного процесу, величини об'єкта та відповідності приміщень і територій вимогам пожежної безпеки.";

статтю 20 доповнити новим пунктом:

"8) у випадку звернення надавати відповідним підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пожежної та техногенної безпеки, інформацію про укладання договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, їх майну унаслідок діяльності чи бездіяльності суб'єкта господарювання, що призвело до виникнення пожежі, аварії;";

статтю 21 доповнити новим пунктом:

"6) завірену копію страхового договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, їх майну унаслідок діяльності чи бездіяльності суб'єкта господарювання, що призвело до виникнення пожежі, аварії надавати відповідним підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пожежної та техногенної безпеки;"

3) Зупинити дію положень законодавчих актів України, якими встановлено необхідність здійснення безпосереднього державного нагляду (контролю) за дотриманням та виконанням вимог пожежної та техногенної безпеки суб'єктами господарювання, за виключенням потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.

Контроль за дотриманням нормативних вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки при будівництві та введені в експлуатацію житлових будинків покласти на Державну архітектурно-будівельну інспекцію України.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України впродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

- привести у відповідність нормативно-правову базу у сфері забезпечення пожежної та техногенної безпеки України;

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос