Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно признания неформального образования)

Проект закона Украины от 12.02.2015 № 2121
Дата рассмотрения: 12.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти)

Верховна Рада України постановляє:

I. В Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 34, Ст. 451):

1. Викласти статтю 28 у наступній редакції:

"Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти, інститутів громадянського суспільства, зокрема організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів".

2. У статті 29 додати абзаци такого змісту:

"За ступенем інституційної формалізації освіта може бути:

формальною;

неформальною;

інформальною.

Формальна освіта - це освіта інституціолізована, цілеспрямована, спланована за участю державних та визнаних приватних організацій і в цілому становить формальну освітню систему країни з надання освітніх програм і відповідних кваліфікацій, визнаних державою.

Неформальна освіта - це освіта інституціолізована, цілеспрямована та спланована навчальним закладом без надання освітніх програм і кваліфікацій, визнаних національними органами управління освітою, або без кваліфікацій взагалі, і є додатковою, альтернативною та/або доповняльною до формальної освіти в процесі освіти впродовж життя; слугує забезпеченню права осіб будь-якого віку на доступ до освіти, але не передбачає обов'язкової безперервної структурованої послідовності у здобутті освіти і може бути короткотерміновою і невеликої або великої інтенсивності, зокрема у формі короткотермінових курсів, семінарів, практичних занять. Хоча неформальна освіта безпосередньо не приводить до формальних кваліфікацій, визнані формальні кваліфікацій можуть бути отримані шляхом освоєння певної сукупності окремих програм неформальної освіти і відповідного визнання уповноваженим органом набутих знань, умінь, інших компетентностей.

Інформальна освіта (самоорганізована освіта, самоосвіта) - це освіта цілеспрямована і спланована, але не інституціоналізована, тобто менше організована, ніж формальна і неформальна освіта".

3. Статтю 49 викласти в такій редакції:

49. Інформальна освіта

Інформальна освіта реалізується за рахунок власної активності в оточуючому культурно-освітньому середовищі, при цьому людина перетворює освітні потенціали суспільства в дієві чинники свого розвитку. Інформальна освіта може здійснюватися шляхом цілеспрямованого спілкування, читання, перегляду телепередач, відвідування установ культури, подорожей тощо.

Як і неформальна освіта, інформальна освіта не обмежується часовими рамками, необов'язково має систематичний характер, не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень щодо учасників, її результати можуть зараховуватись у формальній освіті в порядку, який передбачений чинним законодавством".

II. В Законі України "Про волонтерську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 42, ст. 435):

1. Частину 4 статті 1 викласти у наступній редакції:

"4. Держава в особі її органів та посадових осіб підтримує громадську ініціативу щодо провадження волонтерської діяльності, гарантує і забезпечує захист передбачених Конституцією України та законами прав, свобод і законних інтересів волонтерів, організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів та отримувачів волонтерської допомоги, визнає неформальну та/або інформальну освіту, здобуту волонтерами у організаціях та установах, які залучають до своєї діяльності волонтерів".

2. Частину 4 статті 7 викласти у наступній редакції:

"4. Волонтер має право на:

належні умови здійснення волонтерської діяльності, зокрема, отримання повної та достовірної інформації про порядок та умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

забезпечення проведення вакцинації, медичного огляду та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги;

обов'язкове страхування відповідно до Закону України "Про страхування";

зарахування часу здійснення волонтерської діяльності до навчально-виробничої практики в разі її здійснення за напрямом, що відповідає отримуваній спеціальності;

відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги, передбачених статтею 11 цього Закону;

подання резюме щодо своєї волонтерської діяльності та на врахування відповідного досвіду волонтерської діяльності при працевлаштуванні на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування, а також на зазначення інформації щодо зазначених в цьому реченні діяльності та досвіду в облікових документах особи, що приймається на державну службу або на службу в органи місцевого самоврядування;

здобуття неформальної та/або інформальної освіти, яка практикується у волонтерських громадських організаціях та врахування такої освіти при працевлаштуванні на державну службу чи у бюджетних організаціях;

врахування досвіду волонтерської праці при визначенні осіб, які нагороджуються Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; Преміями Кабінету Міністрів України, преміями Президента України, іменними преміями Верховної Ради України, стипендіями Президента України та Кабінету Міністрів України, іменними стипендіями Верховної Ради України, грантами Президента України, грамотами і преміями голів обласних (районних, міських) державних адміністрацій та міських голів;

інші права, передбачені договором про провадження волонтерської діяльності та законодавством".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дати набрання чинності цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, в тому числі - забезпечити внесення змін до форм облікових документів особи що приймається на державну службу або на службу в органи місцевого самоврядування шляхом передбачення в таких формах окремої графи, в якій така особа може зазначити про наявність в неї досвіду волонтерської діяльності та неформальної/інформальної освіти.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос