Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" относительно наполнения источников субвенции для погашения разницы в тарифах

Проект закона Украины от 12.02.2015 № 2119
Дата рассмотрения: 12.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо наповнення джерел субвенції для погашення різниці в тарифах

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), Закон, Бюджет від 28.12.2014 N 80-VIII зі змінами та доповненнями) такі зміни:

1. у статті 1 Закону:

в абзаці другому цифри "475.939.248,7" та "24.057.396,2" замінити відповідно цифрами "479.439.248,7" та "27.557.396,2";

в абзаці третьому цифри "527.893.651" та "25.846.370,5" замінити відповідно цифрами "531.393.651" та "29.346.370,5";

2.Статтю 11 Закону доповнити новими пунктами такого змісту:

"7) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 15 статті 14 цього Закону;

8) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 15 статті 14 цього Закону у таких підприємств;

9) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), що сплачується підприємствами паливно-енергетичного комплексу;

10) надходження від погашення заборгованості із сплати частини чистого прибутку або дивідендів, підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного бюджету відповідно до законодавства, в тому числі із сплати реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також надходження із сплати такими підприємствами частини чистого прибутку або дивідендів, нарахованих за результатами діяльності у 2014 році;

11) надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов'язань за матеріальні цінності (включаючи зобов'язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та із сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі. Заборгованість та зобов'язання з повернення енергогенеруючими компаніями матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються відповідно до ціни матеріальних цінностей, зазначеної у договорах, а в разі відсутності договору - за цінами, що діяли на дату споживання органічного палива"

3. Статтю 12 Закону доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) надходження, визначені статтею 18 цього Закону"

4. Статтю 14 Закону доповнити новим пунктом такого змісту:

"15) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 7 - 11 статті 11 та пунктами 2 - 4 статті 18)".

5. Статтю 18 Закону викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, з подальшим:

1) придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, 100 відсотків акцій яких перебуває у державній власності;

2) зарахуванням коштів отриманих від розміщення цих облігацій у сумі 4.500.000 тис. гривень до спеціального фонду державного бюджету і спрямуванням на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, визначену пунктом 15 статті 14 цього Закону, для проведення розрахунків за природний газ з публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3) зарахуванням коштів отриманих від розміщення цих облігацій у сумі 1.000.000 тис. гривень до спеціального фонду державного бюджету і спрямуванням на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, визначену пунктом 15 статті 14 цього Закону, для проведення розрахунків за вугільну продукцію з державним підприємством "Вугілля України" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4) зарахуванням коштів отриманих від розміщення цих облігацій у сумі 2.000.000 тис. гривень до спеціального фонду державного бюджету і спрямуванням на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, визначену пунктом 15 статті 14 цього Закону, для проведення розрахунків з державним підприємством "Енергоринок" у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону, та згідно з пунктами 2 - 4 цієї статті збільшує відповідні показники видатків державного бюджету, у тому числі відкриває Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України нові бюджетні програми.".

6. Внести зміни до додатків N 1, N 3, N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" відповідно до додатків NN 1 - 3 до цього Закону.

2. Прикінцеві положення

1) Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2) Кабінету Міністрів України визначити механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

 

Голова Верховної Ради України

В. Б. Гройсман

Опрос