Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прозрачности деятельности Антимонопольного комитета Украины

Проект закона Украины от 11.02.2015 № 2102
Дата рассмотрения: 11.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення прозорості діяльності Антимонопольного комітету України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст. 472):

1) у статті 22-1:

виключити останнє речення частини другої статті;

доповнити статтю новими частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов'язана вказати яка саме інформація, в тому числі які саме документи або частини документів мають обмежений доступ, навести аргументовані пояснення щодо вимоги такого статусу інформації, а також надати Антимонопольному комітету України, його територіальним відділенням не конфіденційну версію цієї інформації та документів з видаленою, закресленою чи в інший прийнятний спосіб зміненою інформацією, розголошення якої може завдати шкоди цій особі.

В цілях забезпечення реалізації права осіб, що беруть участі у розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, або справи про узгоджені дії, концентрацію, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення не розглядають надану інформацію як інформацію з обмеженим доступом, якщо така інформація не є комерційною таємницею та вимога щодо конфіденційного статусу інформації є необґрунтованою".

У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами шостою - восьмою

2) Абзац 1 статті 24 після слів "встановленому законодавством" доповнити словами "та оприлюднюються".

2. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст. 64):

1) частину першу статті 30 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Інформація стосовно прийняття розпорядження про початок розгляду справи про узгодженні дії чи концентрацію, а саме назви, організаційно-правові форми учасників узгоджених дій чи концентрації, а також виду та змісту узгоджених дій чи концентрації підлягає опублікуванню на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 10 днів з моменту прийняття такого розпорядження"

2) частину шосту статті 31 викласти у такій редакції:

"Рішення, прийняте за результатом розгляду заяв, справ про узгодженні дії чи концентрацію публікується на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету України протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка є інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст. 472).

3) абзац 11 частини першої ст. 48 виключити.

4) Статтю 48 доповнити частиною другою такого змісту:

"Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст. 472).

У зв'язку з цим вважати частини 2 - 3, частинами 3 - 4.

3. У Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст. 164):

1) Статтю 30 доповнити частиною другою такого змісту:

"Органи Антимонопольного комітету України публікують рішення за результатом розгляду справ про недобросовісну конкуренцію на офіційному веб-порталі Антимонопольного комітету протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення підлягає опублікуванню у повному обсязі за вилученням інформації, яка визначена інформацією з обмеженим доступом в порядку, встановленому ст. 22-1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст. 472).

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 3 місяці з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос