Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно нормирования деятельности внефракционных народных депутатов)

Проект закона Украины от 10.02.2015 № 2097
Дата рассмотрения: 10.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до Регламенту Верховної Ради України (щодо унормування діяльності позафракційних народних депутатів)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133), такі зміни:

1. Частину сьому статті 19 викласти у наступній редакції:

"7. Проект календарного плану роботи сесії Верховної Ради готується комітетом, до предмета відання якого належать питання регламенту, за участю Апарату Верховної Ради та з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) на основі принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів. Проект постанови Верховної Ради про затвердження календарного плану роботи сесії Верховної Ради вносять на розгляд Верховної Ради народні депутати - члени комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту".

2. Статтю 24 викласти у наступній редакції:

"Стаття 24. Розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради

1. Проект розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради на кожний місяць сесії готується Апаратом Верховної Ради за поданнями комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів відповідно до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради і подається на розгляд Погоджувальної ради. Проект розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради має містити інформацію про день і час проведення та порядок денний пленарних засідань, назви, реєстраційні номери законопроектів (у тому числі й альтернативних) із зазначенням суб'єктів права законодавчої ініціативи, дату їх надання народним депутатам.

2. Схвалений Погоджувальною радою проект розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради в той же день направляється комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям та тимчасовим слідчим комісіям, депутатським фракціям (депутатським групам), присутніми на Погоджувальній раді позафракційними народними депутатами. Наступного дня після засідання Погоджувальної ради до початку ранкового пленарного засідання проект розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради надається народним депутатам".

3. Частину третю статті 25 викласти у наступній редакції:

"3. У дні проведення пленарних засідань щотижня на початку ранкового пленарного засідання відводиться до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин): у вівторок - оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому цим Регламентом порядку) від депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів; у середу - оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій народних депутатів. У дні проведення пленарних засідань щотижня у п'ятницю з 10 до 11 години відводиться час для запитань членам Кабінету Міністрів України ("година запитань до Уряду"), з 11 години відводиться час до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин) оголошень запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, з 13 до 14 години відводиться час для виступів народних депутатів "з різних питань", а у п'ятницю третього тижня місяця з 11 години відводиться час для оголошення запитів і прийняття рішень про підтримку та направлення запитів, а також проводиться обговорення відповідей на запити за участю керівників та посадових осіб державних органів (крім органів судової влади), органів місцевого самоврядування, які відповідають на запити і запитання народних депутатів".

4. Пункт 5 частини першої статті 30 викласти у наступній редакції:

"5) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів".

5. Пункти 3, 5 частини другої статті 31 викласти у наступній редакції:

"3) виступи представників двох депутатських фракцій (депутатських груп), одного позафракційного народного депутата на підтримку кожної пропозиції і представників двох депутатських фракцій (депутатських груп), одного позафракційного народного депутата не на підтримку пропозиції;

5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від депутатських фракцій (депутатських груп), представники яких не брали участі в обговоренні, одного позафракційного народного депутата, який не брав участь в обговоренні".

6. Частини першу - третю статті 33 викласти у наступній редакції:

"1. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради від кожної депутатської фракції (депутатської групи), позафракційних народних депутатів здійснюється за допомогою електронної системи в день розгляду відповідного питання порядку денного після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів формується за допомогою електронної системи із застосуванням генератора випадкових чисел з урахуванням належності народних депутатів до депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційності.

2. Запис на виступ з трибуни народних депутатів особисто та "з різних питань" (частина третя статті 25 цього Регламенту) здійснюється після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду відповідного питання. Черговість виступів формується за допомогою електронної системи із застосуванням генератора випадкових чисел без урахування належності народних депутатів до депутатських фракцій (депутатських груп), до позафракційних народних депутатів. Загального часу для особистих виступів народних депутатів відводиться до 15 хвилин, якщо Верховною Радою не прийнято іншого рішення.

3. Черговість виступів з місця з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради формується за допомогою електронної системи без урахування належності народних депутатів до депутатських фракцій (депутатських груп), до позафракційних народних депутатів і визначається із застосуванням генератора випадкових чисел".

7. Частину третю статті 34 викласти у наступній редакції:

"3. Кожна депутатська фракція (депутатська група) позафракційні народні депутати мають гарантоване право на виступ одного представника з кожного питання порядку денного пленарного засідання".

8. Пункт перший частини другої статті 37 доповнити словами "позафракційних народних депутатах".

9. Частину сьому статті 51 викласти у наступній редакції:

"7. Якщо під час розгляду питань порядку денного пленарного засідання Верховної Ради виникає ситуація щодо різного розуміння народними депутатами застосування тієї чи іншої норми цього Регламенту, що загрожує зривом пленарного засідання, на письмове звернення двох депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів про порушення норм цього Регламенту головуючий на пленарному засіданні оголошує перерву".

10. Частину четверту статті 59 викласти у наступній редакції:

"4. Позафракційні народні депутати можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів (далі - депутатська група). Кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж 15 осіб".

11. Частину першу статті 60 викласти у такій редакції:

"1. Кожна депутатська фракція (депутатська група) реєструється в Апараті Верховної Ради. Умовою реєстрації є надходження до Апарату Верховної Ради підписаного особисто кожним народним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (депутатської групи), письмового повідомлення про сформування депутатської фракції (депутатської групи). У письмовому повідомленні зазначаються повна (та, за наявності, скорочена) назва депутатської фракції (депутатської групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (депутатської групи) (за наявності), а також прізвища голови депутатської фракції (депутатської групи) та заступників голови депутатської фракції (депутатської групи) з розрахунку не більше одного на 15 членів депутатської фракції (депутатської групи). Повна та скорочена назва депутатської фракції має збігатися з назвою відповідної політичної партії. Повна та скорочена назва депутатської групи не повинна співпадати з назвами зареєстрованих депутатських фракцій (депутатських груп)".

12. Частини сьому - десяту статті 73 викласти у наступній редакції:

"7. Засідання Погоджувальної ради скликаються Головою Верховної Ради України, а в разі його відсутності - Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України або за ініціативою представників двох чи більше депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів у разі необхідності.

8. Робота Погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими, за винятком випадків прийняття рішення про проведення закритого засідання. Кожному виступаючому надається на виступ не менше 10 хвилин.

9. На кожному засіданні Погоджувальної ради ведеться протокол та стенограма засідання. Протокол засідання Погоджувальної ради підписує головуючий на засіданні.

10. Кожна пропозиція, внесена на розгляд Погоджувальної ради, ставиться на голосування. Пропозиції Погоджувальної ради ухвалюються шляхом відкритого голосування".

11. Частину третю статті 85 викласти у наступній редакції:

"3. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами), позафракційними народними депутатами у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора (ініціаторів) утворення тимчасової спеціальної комісії. У складі тимчасової спеціальної комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату від кожної депутатської фракції. Якщо депутатська фракція (депутатська група), позафракційні народні депутати не запропонували у встановлений строк представників для роботи в тимчасовій спеціальній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції".

12. Частини четверту, сьому статті 87 викласти у наступній редакції:

"4. Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією (депутатською групою), позафракційними народними депутатами до складу тимчасової слідчої комісії, зобов'язаний повідомити Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі тимчасової слідчої комісії за наявності підстав, зазначених у частині третій цієї статті.

7. Народний депутат за погодженням із відповідною депутатською фракцією (депутатською групою), позафракційними народними депутатами може бути обраний членом лише однієї тимчасової слідчої комісії".

13. Частину п'яту статті 157 викласти у наступній редакції:

"5. Під час обговорення слово для виступу надається представникам комітетів за письмовими заявами, депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів, представникам Кабінету Міністрів України та Рахункової палати".

14. У частині другій статті 173 після слова "груп" додати слова "позафракційних народних депутатів".

15. У частині другій статті 204 після слова "груп" додати слова "позафракційних народних депутатів".

16. Частини третю, восьму статті 205 викласти у наступній редакції:

"3. Верховна Рада розглядає подання Президента України про надання згоди на призначення на посаду Прем'єр-міністра України не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня внесення такого подання до Верховної Ради. Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України за пропозицією депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради зустрічається з депутатськими фракціями (депутатськими групами), позафракційними народними депутатами та відповідає на їхні запитання. Кандидатура Прем'єр-міністра України попередньо розглядається на засіданні комітету, до предмета відання якого належить таке питання, який надає Верховній Раді своє рішення не пізніше ніж у чотириденний строк з дня внесення відповідного подання Президентом України.

8. В обговоренні кандидатур на посаду Прем'єр-міністра України беруть участь представники депутатських фракцій (депутатських груп), представники комітетів (у разі їх створення), позафракційних народних депутатів".

17. Частину другу статті 209 викласти у наступній редакції:

"2. Кандидати на посади членів Центральної виборчої комісії відповідають на запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів".

18. Частину шосту статті 211 викласти у наступній редакції:

"6. У разі розгляду питання про надання згоди на звільнення з посади особі, яку пропонується звільнити, надається слово для виступу та відповідей на запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційним народних депутатів".

19. Частину п'яту статті 212 викласти у наступній редакції:

"5. Кандидату на посаду Генерального прокурора України надається можливість відповісти на запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів. Час для обговорення кандидатури на посаду Генерального прокурора України та відповідей на запитання визначається Верховною Радою і повинен становити не менше однієї години".

20. Пункт 1 частини третьої статті 213 викласти у наступній редакції:

"1) доповідь від ініціаторів внесення пропозиції про розгляд цього питання та відповіді доповідача на запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів - до 30 хвилин".

21. Пункт 1 частини третьої статті 221 викласти у наступній редакції:

"1) Генеральному прокуророві України (виконувачу обов'язків Генерального прокурора України) чи Голові Верховного Суду України для відповідей на запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів".

22. Частину другу статті 227 доповнити словами "позафракційним народним депутатам".

23. У статті 229:

1) частину третю доповнити словами "позафракційні народні депутати";

2) пункт 2 частини третьої викласти у наступній редакції:

"2) запитання позафракційних народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України та відповіді на них - до 30 хвилин";

3) частини шосту, сьому викласти у наступній редакції:

"6. Депутатська фракція (депутатська група), позафракційні народні депутати можуть заздалегідь письмово повідомити членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм буде поставлено. Письмові запитання від депутатських фракцій (депутатських груп) подаються до Апарату Верховної Ради не пізніше 14 години вівторка, що передує дню проведення "години запитань до Уряду". Якщо на такий вівторок припадає святковий або інший неробочий день, письмові запитання від депутатських фракцій (депутатських груп) подаються до 14 години першого наступного робочого дня.

7. Апарат Верховної Ради надсилає до Кабінету Міністрів України подані депутатськими фракціями (депутатськими групами), позафракційними народними депутатами письмові запитання членам Кабінету Міністрів України до 18 години останнього робочого дня подання письмових запитань".

24. Частини другу - сьому статті 230 викласти у наступній редакції:

"2. "Година запитань до Уряду" розпочинається з усних чи письмових запитань до членів Кабінету Міністрів України від представників депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів.

3. Кожна депутатська фракція (депутатська група), позафракційні народні депутати мають гарантоване право на одне усне або одне письмове запитання до членів Кабінету Міністрів України.

4. Члени Кабінету Міністрів України у межах відведеного часу відповідають на поставлені їм із дотриманням черговості, визначеної цим Регламентом при записі на звернення із запитанням, усні або письмові запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною.

5. Після відповідей членів Кабінету Міністрів України на поставлені їм запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів відводиться час для запитань народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України та відповідей на них.

6. У межах часу, відведеного для запитань до членів Кабінету Міністрів України, представникам депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народним депутатам надається рівна можливість поставити однакову кількість усних запитань або оголосити письмові запитання.

7. Запис на звернення з усним запитанням або оголошення письмового запитання до членів Кабінету Міністрів України від представників депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів здійснюється в порядку, передбаченому цим Регламентом для запису на виступ від депутатських фракцій (депутатських груп) (частина перша статті 33 цього Регламенту)".

25. У статті 232:

1) у частині першій слово "інших" замінити словом "позафракційних";

2) частину другу доповнити словами на цифрами "позафракційних народних депутатів";

3) у частині третій після слова "груп" додати слова "позафракційних народних депутатів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос