Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно соответствия украинского законодательства международным стандартам и преодоления коррупции в сфере государственных закупок)

Проект закона Украины от 26.06.2015 № 2087а-1
Дата рассмотрения: 26.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідності українського законодавства міжнародним стандартам та подоланню корупції в сфері державних закупівель)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 24, ст. 883) такі зміни:

1. У статті 1:

пункті другому слова "орган державної влади" замінити словами наступного змісту "органи державної та місцевої влади";

пункті сьомому слова "включаючи такі види забезпечення як порука, гарантія, застава, завдаток, неустойка, депозит" замінити словами наступного змісту "за такого забезпечення як гарантія, застава, завдаток, депозит";

пункті восьмому слова "у тому числі такі види забезпечення: порука, гарантія, застава, завдаток, депозит" замінити словами наступного змісту "за такого забезпечення як гарантія, застава, завдаток, депозит";

пункті дев'ятому:

слова "органи державної влади та органи місцевого самоврядування" замінити словами наступного змісту "органи державної та місцевої влади, створені державою органи соціального страхування і захисту";

другий абзац викласти у такій редакції "юридична особа є розпорядником та одержувачем бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, в межах такого фінансування";

2. У статті 2:

абзаці першому частини першої слова "предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон гривень" замінити словами наступного змісту "закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлений на 1 січня звітного податкового року, а робіт - 1100 розмірів мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлений на 1 січня звітного податкового року";

абзаці другому частини першому слова "24 місяці" замінити словами наступного змісту "12 місяців";

3. В абзаці другому частини третьої статті 7 слова "правильність їх оформлення відповідно до законодавства", а також слова "Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог до форми документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених інструкцій стосовно заповнення таких форм (за їх наявності) або розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу" виключити;

4. В частині четвертій статті 10:

абзац другий викласти в наступній редакції "для товарів і послуг - 100 тисячам євро";

абзац третій викласти в наступній редакції "для робіт - 300 тисячам євро";

абзац четвертий виключити;

5. Абзац перший частини п'ятої статті 11 викласти в наступній редакції "5. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, де відображаються усі результати поіменного голосування членів комітету, котрі були присутні на засіданні, щодо кожного питання, та підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі із обґрунтуванням причин відмови";

6. Абзац другий частини першої та частину другу статті 14 виключити;

7. У статті 18:

частину третю після слів "разом із зверненням на веб-портал Уповноваженого органу" доповнити словами наступного змісту "протягом одного робочого дня";

абзаці першому частини четвертої слова "закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій)" замінити словами наступного змісту "проведення конкурсу із закупівлі товарів та/або робіт та/або послуг";

після абзацу третього частину сьому доповнити новим абзацом наступного змісту "скаргу відкликано суб'єктом оскарження.";

абзац четвертий частини сьомої виключити;

8. Частину третю статті 27 викласти в наступній редакції: "Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів на вимогу суб'єктів, зазначених у частині другій цієї статті, перевіряється, оголошується та надається доступ до змісту документа, що містить інформацію про ціну і наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів";

9. Частину восьму статті 28 після слів "конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом" доповнити словами наступного змісту "та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів відповідно до положень статті 10 цього закону";

10. Частину другу статті 29 після слів "повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав" доповнити словами наступного змісту "та причин, у тому числі невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів";

11. Частину другу статті 31:

абзаці першому після слів "пропозиції конкурсних торгів, а всім" доповнити словом наступного змісту "іншим";

після абзацу першого доповнити новим абзацом наступного змісту "Додатково оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу переваги переможця порівняно з пропозиціями інших учасників, які приймали участь в торгах, не пізніше як через три робочі дні після оприлюднення переможця торгів";

12. У частині першій статті 35 слова "300 тисяч гривень" замінити словами наступного змісту "270 розмірів мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлений на 1 січня звітного податкового року".

II. Внести до Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 49, ст. 2056) такі зміни:

1. У пункті другому частини другої статті 62 слова "якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень" замінити словами наступного змісту "якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 5000 розмірів мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлений на 1 січня звітного податкового року".

III. Внести до Закону України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 17, ст. 148) такі зміни:

1. В абзаці другому частини третьої статті 2 слова "дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень" замінити словами наступного змісту "дорівнює або перевищує 85 розмірів мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлений на 1 січня звітного податкового року, а робіт - дорівнює або перевищує 850 розмірів мінімальної заробітної плати, розмір якої встановлений на 1 січня звітного податкового року".

IV. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у тримісячний термін з дня набрання чинності доповнень до цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із доповненнями до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. Б. Гройсман

Опрос