Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" (относительно двойного гражданства)

Проект закона Украины от 09.02.2015 № 2074
Дата рассмотрения: 09.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" (щодо подвійного громадянства)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65) наступні зміни:

1. У статті 1:

1) абзаци дев'ятий, дванадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий викласти у такій редакції:

"реєстрація громадянства - внесення запису про набуття особою громадянства України, громадянства (підданства) іншої держави спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи;

зобов'язання припинити іноземне громадянство - необов'язкова для набуття громадянства України письмово оформлена заява іноземця про те, що він зобов'язується припинити громадянство (підданство) іншої держави або громадянство (підданство) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України;

декларація про відмову від іноземного громадянства - необов'язковий для набуття громадянства України документ, у якому іноземець, який узяв зобов'язання припинити іноземне громадянство (підданство) і в якого існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав;

декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - необов'язковий для набуття громадянства України документ, у якому іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до Закону України "Про біженців" вважається країною громадянської належності;"

2) доповнити статтю новими абзацами такого змісту:

"подвійне громадянство - наявність у громадянина України громадянства (підданства) іншої держави;

клопотання про вихід з громадянства України - письмово оформлена заява громадянина України про те, що він хоче вийти з громадянства України з метою отримання громадянства іншої держави;

клопотання про прийняття до громадянства України - письмово оформлена заява громадянина іншої держави про бажання набути громадянство України".

2. Пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції:

"1) єдиного громадянства, який передбачає, що громадянин України, який має громадянство (підданство) іншої держави, розглядається Україною лише як громадянин України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України".

3. У статті 8:

1) у частині першій слова "який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство" виключити;

2) частину другу виключити;

3) у частинах третій та четвертій слова "щодо якого подано зобов'язання припинити іноземне громадянство" виключити;

4) частину шосту виключити.

3. У статті 9:

1) пункт 2 частини другої викласти у такій редакції:

"2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства).

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) іншої держави, мають право, не відмовляючись від громадянства (підданства) держави іншої держави, подати клопотання про прийняття їх до громадянства України.

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох держав, можуть подати зобов'язання припинити громадянство (підданство) цих держав.

Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, можуть подати декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до громадянства України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його, вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства;";

2) доповнити статтю новими частинами такого змісту:

"Громадянин України, який має громадянство (підданство) іншої держави, розглядається Україною лише як громадянин України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України.

Набуття громадянином України громадянства (підданства) іншої держави не тягне за собою автоматичного припинення громадянства України.

Іноземцям, які набули громадянство України і не припинили громадянство (підданство) іншої держави, та громадянам України, які мають громадянство (підданство) іншої держави, спеціально уповноваженим на те органом в паспорті громадянина України ставиться відмітка про належність до громадянства (підданства) іншої держави.

Громадянин України, який набув громадянство (підданство) іншої держави, має право вийти з громадянства України шляхом подання клопотання про вихід з громадянства України".

4. У статті 10:

1) частину другу викласти у такій редакції:

"Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України, за відсутності підстав, передбачених частиною п'ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України. Іноземець, який перебуває у громадянстві (підданстві) кількох держав, може подати зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, може подати декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства. Іноземець, який подав зобов'язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може отримати його, може подати декларацію про відмову від іноземного громадянства";

2) частину третю виключити.

5. Частину дванадцяту статті 18 викласти у такій редакції:

"Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство (підданство) іншої держави та подала клопотання про вихід з громадянства України або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство (підданство), якщо вийде з громадянства України та подала клопотання про вихід з громадянства України.".

6. Абзац перший пункту 1 частини першої статті 19 доповнити словами "та подання ним клопотання про вихід з громадянства України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос