Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно расширения полномочий органов местного самоуправления сел, поселков, городов районного значения)

Проект закона Украины от 12.06.2015 № 2069а
Дата рассмотрения: 12.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) такі зміни:

1. У статті 49:

а) у частині першій слова і цифри "якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу" замінити словами "крім випадків, визначених частиною третьою цієї статті";

б) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти на строк не більше одного місяця може здійснюватися на оплату:

продуктів харчування;

медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

комунальних послуг та енергоносіїв;

видатків бюджету розвитку місцевих бюджетів, визначених частиною другою статті 71 цього Кодексу;

інших випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України в окремих випадках може збільшувати строк попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, але не більше ніж на один рік.

Порядок здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, затверджується Кабінетом Міністрів України.".

2. У статті 64:

а) пункт 20 викласти в такій редакції:

"20) 50 відсотків єдиного податку, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;";

б) пункт 30 доповнити словами ", крім рентної плати за спеціальне використання води для потреб рибництва, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням водного об'єкта".

3. Пункт 2 частини першої статті 66 виключити.

4. У частині першій статті 69:

пункт 3 доповнити словами ", крім рентної плати за спеціальне використання води для потреб рибництва, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням водного об'єкта";

доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) 50 відсотків єдиного податку, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;".

5. У статті 71:

а) частину першу доповнити пунктом 2 такого змісту:

"2) 50 відсотків єдиного податку, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства і приміщень органів місцевого самоврядування; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; природоохоронні заходи; придбання предметів і матеріалів тривалого використання для потреб органів місцевого самоврядування; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.".

6. В абзаці другому частини шостої статті 78 слова "за умови виконання доходів зведеного бюджету України" виключити.

7. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах".

8. У статті 103-2:

а) у частині першій:

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"На фінансове забезпечення таких навчальних закладів може спрямовуватися вільний залишок бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету у порядку виконання частини другої статті 85 цього Кодексу.";

у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

абзац дев'ятий доповнити словами "та перевезення учнів і вчителів до навчальних закладів у разі забезпечення в повному обсязі потреби в коштах таких навчальних закладів на оплату праці працівників, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв";

б) частину четверту після слів "цільового призначення субвенції" доповнити словами ", у тому числі на виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів,".

9. У статті 103-4:

а) частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"На проведення таких видатків може спрямовуватися вільний залишок бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету у порядку виконання частини другої статті 85 цього Кодексу.";

у зв'язку з чим абзац другий вважати абзацом третім;

б) частину четверту після слів "цільового призначення субвенції," доповнити словами "у тому числі на виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів,".

10. Доповнити статтею 103-6 такого змісту:

"Стаття 103-6. Субвенція з державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

1. Субвенція з державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається в обсязі 15 відсотків доходів державного бюджету від акцизного податку з нафтопродуктів затвердженого законом про Державний бюджет України.

У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для районних бюджетів.

2. Субвенція з державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між бюджетами місцевого самоврядування на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати такі параметри:

1) кількість населення;

2) протяжність районних автомобільних доріг;

3) протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції".

11. У статті 108:

абзац другий частини другої після слів "та реверсної дотації," доповнити словами і цифрами "субвенції передбаченої пунктом 5-1 частини першої статті 97 цього Кодексу";

частину шосту після слів "та перерозподіл обсягів субвенцій" доповнити словами та цифрами "(крім субвенції, передбаченої статтею 103-6 цього Кодексу)".

12. Частину першу статті 116 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:

"10-1) порушення терміну виконання платіжних доручень розпорядників коштів державного бюджету та місцевих бюджетів при наявності коштів на їх рахунках, на підставі інформації Державної фінансової інспекції;".

13. Частину першу статті 123 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) недотримання терміну здійснення платежу за дорученням розпорядника бюджетних коштів, яке оформлене відповідно до вимог законодавства.".

14. У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

а) доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28. Кабінету Міністрів України у місячний строк визначити порядок оптимального фінансового забезпечення навчально-виховних комплексів за рахунок освітньої субвенції та інших коштів місцевих бюджетів.";

б) у пункті 19:

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Установити, що у 2015 році 75 відсотків загального обсягу стабілізаційної дотації надається районним бюджетам для покриття можливих фактичних диспропорцій у фінансовому забезпечені бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів. При цьому 70 відсотків від обсягу стабілізаційної дотації наданої бюджетам міст районного значення, селищ, сіл спрямовується на забезпечення видатків розвитку та розширеного відтворення, а 30 відсотків на інші поточні видатки, у тому числі на фінансове забезпечення додаткової потреби у видатках на забезпечення осіб, переселених із території проведення антитерористичної операції та медичного забезпечення військовослужбовців.";

у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

в) в абзаці п'ятому пункту 20:

перше речення доповнити словами "без передачі відповідних бюджетних установ з комунальної власності сіл, селищ, міст районного значення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос