Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно расширения полномочий органов местного самоуправления сел, поселков, городов районного значения)

Проект закона Украины от 12.06.2015 № 2068а
Дата рассмотрения: 12.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення)

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. підпункт 12.3.5 статті 12 викласти у такій редакції:

"У разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Податок за земельні ділянки (у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), наданих для розміщення об'єктів енергетики, підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, транспортують та постачають природний газ справляється за повними ставками та за земельну ділянку, що перебуває у користуванні чи власності таких підприємств";

2. підпункт 12.4.4 статті 12 виключити;

3. підпункт 14.1.30 статті 14 викласти в такій редакції:

"відокремлені підрозділи - у значенні, визначеному Цивільним кодексом України та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Для розділу IV цього Кодексу - у визначенні Господарського кодексу України з віднесенням до них виробничих структурних підрозділів.";

4. підпункт 209.6 статті 209 доповнити абзацом такого змісту:

"Для цілей статті 200 цього Кодексу до сільськогосподарського підприємства прирівнюється також сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.";

5. підпункт 209.17 статті 209 доповнити підпунктом 209.17.18 такого змісту:

"209.17.18. діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.";

6. підпункт 215.3.10. статті 215 викласти в такій редакції:

"Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку встановлюються у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.";

7. підпункт 255.5.5 статті 255 викласти в такій редакції:

"для потреб рибництва:

72,78 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;

87,50 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води";

8. доповнити пункт 256.2 статті 256 підпунктом такого змісту:

"256.2.6. використання корисних властивостей лісів для розташування мисливських угідь.";

9. пункт 256.10 статті 256 викласти в такій редакції:

"За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів комунальної форми власності ставки рентної плати встановлюються сільськими, селищними, міськими радами, державної та приватної форми власності ставки встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами.

Ставка рентної плати за використання корисних властивостей лісів для розташування мисливських угідь не може бути меншою, ніж 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області";

10. підпункт 257.3.4 статті 257 викласти в такій редакції:

"з рентної плати за спеціальне використання води - за місцем податкової реєстрації, крім рентної плати за спеціальне використання води для потреб рибництва - за місцезнаходженням водного об'єкта;";

11. підпункт 269.1.1 статті 269 викласти у наступній редакції:

"власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) або громадяни чи юридичні особи, щодо яких прийнято рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність та з моменту прийняття рішення минуло три місяці;";

12. підпункт 270.1.1 статті 270 викласти у наступній редакції:

"земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні або щодо яких прийнято рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність та з моменту прийняття рішення минуло три місяці";

13. статтю 273 виключити;

14. пункт 285.2 статті 285 викласти у наступній редакції:

"Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування, прийняття рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).";

15. пункт 287.1 статті 287 викласти у наступній редакції:

"Платники податку сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою чи після трьох місяців з дня прийняття рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою чи відміну рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.";

16. пункт 291.5.5 статті 295 викласти у наступній редакції:

"суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків, окрім комунальних унітарних підприємств, створених органами місцевого самоврядування;".

17. доповнити підрозділ 10 розділу XX наступним пунктом:

"34. Установити, що у 2015 році ставки та пільги по платі за землю, які встановлені органами місцевого самоврядування на виконання Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" застосовуються з дати визначеної в рішеннях відповідних сільських, селищних, міських рад.".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос