Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно перехода права аренды земельного участка

Проект закона Украины от 11.06.2015 № 2059а
Дата рассмотрения: 11.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переходу права оренди земельної ділянки

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину 2 статті 377 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) викласти в наступній редакції:

2. Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, та істотні умови договору оренди, та сторони такого договору (у випадку знаходження таких об'єктів нерухомого майна (крім багатоквартирних будинків) на земельній ділянці, що перебуває в оренді у попереднього власника) є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об'єкти нерухомого майна (крім багатоквартирних будинків).

2. У Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141):

1) Частину 5 статті 3 доповнено абзацом п'ятим наступного змісту:

У разі переходу права власності на житловий будинок, будівлю, споруду, комплекс (групу) таких житлових будинків, будівель, споруд або на частину одного або кількох таких об'єктів нерухомого майна (в результаті чого виникає право спільної часткової власності на такий об'єкт нерухомого майна), що розташовані на орендованій земельній ділянці, що знаходиться у користуванні у попереднього власника таких об'єктів нерухомого майна, внаслідок вчинення нотаріальної дії, державна реєстрація припинення права оренди земельної ділянки (частини земельної ділянки без формування нової земельної ділянки) та державна реєстрація права оренди земельної ділянки (частини земельної ділянки без формування нової земельної ділянки) за набувачем таких об'єктів нерухомого майна проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію з урахуванням положень частин 3 - 5 статті 7 Закону України "Про оренду землі".

2) Частину 4 статті 41 після слів "або внесення змін" доповнити словами "(у тому числі, але не виключно, що пов'язані з заміною сторони)".

3) Частину 4 статті 41 доповнити абзацом 2 наступного змісту:

У разі переходу права власності на житловий будинок, будівлю, споруду, комплекс (групу) таких житлових будинків, будівель, споруд або на частину одного або кількох таких об'єктів нерухомого майна (в результаті чого виникає право спільної часткової власності на такий об'єкт нерухомого майна), що розташовані на орендованій земельній ділянці, що знаходиться у користуванні у попереднього власника таких об'єктів нерухомого майна, та у випадку, якщо така земельна ділянка належить до земель державної або комунальної власності, рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки в користування вважається заявою про здійснення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначену земельну ділянку.

3. У Закон України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102; 2008 р., N 48, ст. 358):

1) Частину 3 статті 7 викласти в наступній редакції:

До особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, що знаходиться у користуванні у попереднього власника такого житлового будинку, будівлі або споруди, також переходить право оренди на цю земельну ділянку у випадку відсутності на такій земельній ділянці інших об'єктів нерухомого майна, ніж набуті такою особою. Реєстрація за особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташована на орендованій земельній ділянці, на якій відсутні інші об'єкти нерухомого майна, ніж набуті такою особою, є підставою для припинення права оренди земельної ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда, та одночасно підставою для реєстрації за такою особою права оренди земельної ділянки, на якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього власника житлового будинку, будівлі або споруди, без отримання на це згоди від власника земельної ділянки.

2) Доповнити статтю 7 частиною 4 та 5 наступного змісту:

До особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, що знаходиться у користуванні у попереднього власника такого житлового будинку, будівлі або споруди, на якій розташовані інші об'єкти нерухомого майна, ніж придбані особою, що належать попередньому власнику житлового будинку, будівлі або споруди, також переходить право оренди на цю земельну ділянку в частці, що визначена в документі, на підставі якого був здійснений перехід до особи права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, без формування нової земельної ділянки. Реєстрація за особою права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, на якій розташовані інші об'єкти нерухомого майна, ніж набуті такою особою, є підставою для припинення права оренди частини земельної ділянки (без формування нової земельної ділянки), пропорційної частці такої особи, що зазначена в документі, на підставі якого був здійснений перехід до особи права власності на житловий будинок, будівлю або споруду за попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда, та одночасно підставою для реєстрації за такою особою права оренди частини земельної ділянки (без формування нової земельної ділянки), що пропорційна частці такої особи, що зазначена в документі, на підставі якого був здійснений перехід до особи права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, на тих самих умовах і в тому ж обсязі (крім розміру земельної ділянки), що були у попереднього власника житлового будинку, будівлі або споруди, без отримання на це згоди від власника земельної ділянки.

До особи, якій перейшло право власності на частину житлового будинку, будівлі, споруди або частину комплексу (групи) таких житлових будинків, будівель або споруд, в результаті чого така особа стає суб'єктом спільної часткової власності на об'єкт нерухомого майна, що розташований на орендованій земельній ділянці, що знаходиться у користуванні попереднього власника частини житлового будинку, будівлі, споруди або частини комплексу (групи) таких житлових будинків, будівель або споруд, також переходить право оренди на цю земельну ділянку в частині, пропорційній частці в спільній частковій власності такої особи без формування нової земельної ділянки. Реєстрація за особою права власності на частину житлового будинку, будівлі, споруди або частину комплексу (групи) таких житлових будинків, будівель або споруд, в результаті чого така особа стає суб'єктом спільної часткової власності на об'єкт нерухомого майна, що розташований на орендованій земельній ділянці, є підставою для припинення права оренди частини земельної ділянки (без формування нової земельної ділянки), пропорційної частці такої особи в спільній частковій власності за попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, будівля, споруда або комплекс (група) таких житлових будинків, будівель або споруд, та одночасної реєстрації за такою особою права оренди частини земельної ділянки (без формування нової земельної ділянки), що пропорційна частці такої особи в спільній частковій власності на частину житлового будинку, будівлі, споруди або частину комплексу (групи) таких житлових будинків, будівель або споруд на тих самих умовах і в тому ж обсязі (крім розміру земельної ділянки), що були у попереднього власника частини житлового будинку, будівлі, споруди або частину комплексу (групи) таких житлових будинків, будівель або споруд, без отримання на це згоди від власника земельної ділянки.

3) Частину 1 статті 30 викласти в наступній редакції:

Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін, крім зміни орендаря та реєстрації права оренди, в порядку, передбаченому частинами 3 - 5 статті 7 цього Закону. Особи, передбачені в частинах 3 - 5 статті 7 цього Закону, стають сторонами договорів оренди землі одночасно з реєстрацією за такими особами права оренди в порядку, передбаченому частинами 3 - 5 статті 7 цього Закону, без укладення додаткової угоди (додаткового договору) до договору оренди землі. В такому випадку документом, що підтверджує зміну орендаря в договорі оренди землі, є документ, що передбачає перехід права власності на житловий будинок, будівлю, споруду, комплекс (групу) таких житлових будинків, будівель, споруд, або на частину одного або кількох таких об'єктів нерухомого майна (в результаті чого виникає право спільної часткової власності на такий об'єкт нерухомого майна), що розташовані на орендованій земельній ділянці.

4) Абзац 8 частини 1 статті 31 виключити.

5) Доповнити статтю 32 частиною 5 наступного змісту:

Перехід права власності на житловий будинок, будівлю або споруду або на частину житлового будинку, будівлі, споруди або частину комплексу (групи) таких житлових будинків, будівель або споруд, що розташовані на орендованій земельній ділянці, не є підставою для зміни умов (крім зміни орендодавця) або розірвання договору оренди землі.

6) Доповнити розділ IX ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ частиною 3 наступного змісту:

Зміна орендаря та реєстрація права оренди в порядку, передбаченому частинами 3 - 5 статті 7 цього Закону здійснюється лише після внесення даних про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру, державної реєстрації земельної ділянки та державної реєстрації права власності та інших речових прав на таку земельну ділянку в порядку, встановленому чинним законодавством України. Державна реєстрація права власності та інших речових прав на таку земельну ділянку здійснюється одночасно з державною реєстрацією права користування такою земельною ділянкою в порядку, передбаченому частинами 3 - 5 статті 7 цього Закону. У випадку, якщо земельна ділянка, що надана у користування, належить до земель державної або комунальної власності, рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у користування вважається заявою про здійснення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначену земельну ділянку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос