Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно совершенствования обложения налогом на добавленную стоимость сельскохозяйственной продукции, которая производится личными крестьянскими хозяйствами и реализуется через сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы)

Проект закона Украины от 06.02.2015 № 2052
Дата рассмотрения: 06.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення оподаткування податком на додану вартість сільськогосподарської продукції, яка виробляється особистими селянськими господарствами та реалізується через сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112) такі зміни:

1. У статті 209 "Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства" розділу V "Податок на додану вартість":

1) у пункті 209.6 абзац перший доповнити новим реченням такого змісту:

"До сільськогосподарського підприємства прирівнюється також сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, основною діяльністю якого є виробництво, заготівля, переробка і збут сільськогосподарської продукції, виробленої (вирощеної) особистими селянськими господарствами - членами такого кооперативу.";

2) пункт 209.17 доповнити підпунктом 209.17.18 такого змісту:

"209.17.18. діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, пов'язану із виробництвом, заготівлею, переробкою і збутом сільськогосподарської продукції виробленої (вирощеної) особистими селянськими господарствами - членами такого кооперативу, зокрема, передбачену у підпунктах 209.17.1 - 209.17.17 пункту 209.17 статті 209 цього Кодексу.";

2. У статті 291:

1) підпункт 4 пункту 291.4. після слів та цифр "або перевищує 75 відсотків" доповнити словами: ", та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи";

2) Доповнити пункт 291.4. новим підпунктом 291.4.8. такого змісту:

"291.4.8. Новоутворені сільськогогосподарські обслуговуючі кооперативи можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи з дати їх створення.";

3. Абзац перший пункту 1 підрозділу 2 "Особливості справляння податку на додану вартість" розділу XX "Перехідні положення" після слів "які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V Кодексу," доповнити словами "а також сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова
Верховної Ради України 

В. Гройсман

Опрос