Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно гарантирования выплат единовременной помощи Матерям-героиням, а также борьбы с коррупцией в сфере государственных наград путем введения сроков рассмотрения документов и вручения государственных наград

Проект закона Украины от 05.02.2015 № 2043
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також боротьби з корупцією в сфері державних нагород шляхом запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України від 02.02.93 року, N 5, стаття 21 із наступними змінами та доповненнями) такі зміни:

1. Статтю 2 після абзацу "дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом вона не набуває прав повнолітньої раніше;" доповнити абзацом такого змісту:

"мати-героїня - жінка, яка народила та виховала до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей;".

2. Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Види державної допомоги сім'ям з дітьми

Відповідно до цього Закону призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:

1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;

2) допомога при народженні дитини;

3) допомога при усиновленні дитини;

4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

5) допомога на дітей одиноким матерям;

6) допомога матері-героїні".

3. Розділ VI викласти в такій редакції:

"Розділ VI
Допомога матері-героїні

Стаття 19. Право на допомогу матері-героїні та її розмір

Допомога матері-героїні за цим законом надається жінкам, які відповідають визначенню "мати-героїня", наданому в частині першій статті 2 цього закону.

Допомога матері-героїні призначається у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня року в якому виникло право та таку допомогу. Виплата допомоги здійснюється одноразово у повному розмірі у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Умови призначення допомоги матері-героїні

Допомога матері-героїні призначається на підставі свідоцтв про народження дітей. У випадках виховання усиновлених, у встановленому законодавством порядку, дітей додатково додаються відповідні рішення про встановлення опіки.

Для призначення допомоги матері-героїні до органу праці та соціального захисту населення (за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, свідоцтв про народження дітей, рішень про встановлення опіки, у разі їх наявності) подається:

1) заява матері-героїні, яка складається у довільній формі;

2) копії свідоцтв про народження дітей;

3) копії рішень про встановлення опіки щодо усиновлених дітей, у разі їх наявності.

Даний перелік документів є вичерпним.

Орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання матері-героїні після її звернення за призначенням допомоги самостійно отримує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, з державних реєстрів та в порядку обміну інформацією всі необхідні відомості для призначення такої допомоги.

Виплата допомоги не призначається у разі:

позбавлення матері-героїні батьківських прав;

звільнення матері-героїні як опікуна від її повноважень щодо дитини (дітей) через невиконання своїх обов'язків або порушення прав підопічної дитини (дітей).

Перелік підстав, коли виплата допомоги не призначається, є вичерпним.

Виплата допомоги матері-героїні здійснюється впродовж місяця з дня її призначення".

II. Внести до Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України від 26.05.2000 року, N 21, стаття 162 із наступними змінами та доповненнями) такі зміни:

1. Частину першу статті 4 викласти в такій редакції:

"Президент України керуючись Конституцією України та законами України затверджує:

статут - для звання Герой України та кожного ордену;

положення - для інших державних нагород".

2. Частину другу статті 5 викласти в такі редакції:

"Нагородження державними нагородами провадиться указом Президента України. Нагородженому вручається державна нагорода та документ, що посвідчує нагородження нею не пізніше тридцяти днів з дня набрання чинності відповідного указу Президента України".

3. Статтю 10 доповнити абзацом такого змісту:

"Почесне звання "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей усиновлених, у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. У присвоєнні почесного звання України "Мати-героїня" може бути відмовлено Президентом України лише у разі позбавлення кандидата на державну нагороду України "Мати-героїня" батьківських прав або звільнення її як опікуна від її повноважень щодо дитини (дітей) через невиконання своїх обов'язків або порушення прав підопічної дитини(дітей)".

4. Статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Попередній розгляд питань щодо нагородження

Для попереднього розгляду питань, пов'язаних з нагородженням державними нагородами, при Президентові України утворюється Комісія державних нагород та геральдики, яка є дорадчим органом і працює на громадських засадах.

Персональний склад зазначеної Комісії та порядок її роботи визначаються Президентом України виходячи з норм Конституції України та цього закону.

Комісія державних нагород та геральдики розглядає пакет документів щодо представлення особи до нагородження та направляє Президенту України рекомендаційний висновок протягом двох місяців з дня його отримання. Перелік документів для представлення до нагородження визначений нормативно-правовими актами Президента України є вичерпним".

5. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Позбавлення державних нагород

Позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

Перелік підстав позбавлення державних нагород визначається лише цим законом".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня року наступного за роком прийняття Верховною Радою України цього Закону.

2. Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос