Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об очищении власти" и другие законодательные акты Украины

Проект закона Украины от 05.02.2015 № 2040
Дата рассмотрения: 05.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про очищення влади" та інших законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

І. Закон України "Про очищення влади" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 44, ст. 2041) викласти в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

Про люстрацію в Україні

Цей Закон визначає правові та організаційні засади не допуску на відповідальні державні посади осіб, які втратили довіру українського суспільства внаслідок своєї діяльності в сфері державного управління та правоохоронній системі, що проявилося у створенні передумов для силових протистоянь та громадянських конфліктів в Україні з численними людськими жертвами, порушення основних прав і свобод людини та анексії частини території України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Люстрація - визначений цим Законом порядок встановлення п'ятирічної заборони обіймати передбачені Законом посади особам, які втратили суспільну довіру внаслідок своєї діяльності або бездіяльності на відповідальних посадах в органах державної влади України в період з 29 листопада 2013 року по 6 червня 2014 року.

1.2. Люстраційна перевірка - комплекс заходів, спрямований на здійснення індивідуальної перевірки визначених цим Законом осіб стосовно їх рішень та/або дій чи бездіяльності, внаслідок яких були створені умови для однієї чи декількох з наступних суспільно резонансних трагічних подій:

1.2.1. силових протистоянь демонстрантів з працівниками правоохоронних органів з 29 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року в місті Києві та інших містах України;

1.2.2. озброєного захоплення адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування на території Автономної Республіки Крим в березні 2014 року;

1.2.3. підготовки та проведення референдуму 16 березня 2014 року в Автономній Республіці Крим;

1.2.4. порушень територіальної цілісності України - зміни статусу Автономної Республіки Крим;

1.2.5. масових заворушень 2-3 травня 2014 року в місті Одеса;

1.2.6. громадянського конфлікту на території Донецької та Луганської областей, починаючи з квітня 2014 року.

1.3. Люстраційна заборона - визначена цим Законом заборона особі, яку рішенням Уповноваженого органу визнано такою, що втратила суспільну довіру, обіймати будь-яку з посад, визначених частиною першою статті 3 цього Закону (окрім виборних посад), протягом п'яти років з дати набрання чинності відповідного акту Президента України, яким рішення Уповноваженого органу введено в дію.

1.4. Особи, щодо яких здійснюються люстраційні перевірки - визначені цим Законом особи, які у період з 29 листопада 2013 року по 6 червня 2014 року перебували, незалежно від тривалості, на одній чи декількох з визначених цим Законом посад або виконували обов'язки відповідної посадової особи.

1.5. Уповноважений орган - створений в порядку, визначеному цим Законом, незалежний орган громадської оцінки дій осіб, щодо яких здійснюються люстраційні перевірки, з метою встановлення ступеню суспільної довіри та можливості перебування таких осіб на посадах, визначених цим Законом.

Стаття 2. Принципи проведення люстрації в Україні

1. Люстрація ґрунтується на принципах:

- верховенства права;

- презумпції невинуватості;

- індивідуального характеру юридичної відповідальності;

- забезпечення права на захист;

- відкритості та громадського контролю.

Стаття 3. Особи, щодо яких здійснюється люстраційна перевірка

1. Люстраційна перевірка здійснюються щодо осіб, які у період з 29 листопада 2013 року по 6 червня 2014 року перебували, незалежно від тривалості, на одній чи декількох з посад або виконували обов'язки відповідної посадової особи:

1) Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, а також міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України, їх першого заступника та заступника;

2) Генерального прокурора України, його першого заступника та заступника;

3) Голови Служби безпеки України, його першого заступника та заступника;

4) Голови Служби зовнішньої розвідки України, його першого заступника та заступника;

5) Глави Адміністрації Президента України, Керівника Державного управління справами, їх першого заступника та заступника;

6) Секретаря Ради Національної безпеки та оборони України, його першого заступника та заступника;

7) прокурора області, Автономної Республіки Крим, міста Києва та Севастополя, їх першого заступника та заступника;

8) начальника управління Служби безпеки України в області, в Автономній Республіці Крим, міста Києва та Севастополя, їх першого заступника та заступника;

9) начальника головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим, області, в місті Києві та Севастополі, їх першого заступника та заступника;

10) Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

11) Командувача військової частини, яка станом на 16 березня 2014 року розташовувалася на території Автономної Республіки Крим;

12) Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міської адміністрації.

2. Зазначений в частині першій цієї статті перелік посад, щодо яких здійснюється люстраційна перевірка, є вичерпним.

Стаття 4. Люстраційна заборона

1. Особі, щодо якої Уповноваженим органом прийнято рішення про визнання такою, що втратила суспільну довіру і застосування люстраційної заборони, забороняється обіймати посади, визначені частиною першої статті 3 цього Закону, протягом п'яти років з дня набрання чинності відповідного акту Президента України, яким введено в дію рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру та застосування люстраційної заборони.

2. В разі, якщо особа працює на одній з посад, зазначених в частині першій статті 3 цього Закону (окрім виборних), станом на дату набуття чинності щодо такої особи акту Президента України, яким введено в дію рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру та застосування люстраційної заборони, така особа звільняється з займаної посади протягом одного місяця.

3. Строк дії люстраційної заборони закінчується в останній день п'ятирічного строку з дати набрання чинності акту Президента України, яким введено в дію рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру та застосування люстраційної заборони.

РОЗДІЛ II. ОРГАН, УПОВНОВАЖЕНИЙ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮСТРАЦІЙНИХ ПЕРЕВІРОК

Стаття 5. Уповноважений орган

1. Національний люстраційний комітет України є спеціальним органом громадського контролю при Президентові України, уповноваженим проводити люстраційні перевірки та приймати за їх результатами рішення, визначені цим Законом.

2. Правову основу діяльності Уповноваженого органу становлять Конституція України, міжнародні договори, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.

3. Національний люстраційний комітет України утворює Президент України. Рішення Національного люстраційного комітету України вводяться в дію відповідними актами Президента України.

4. Організаційно-аналітичне та технічне забезпечення діяльності Уповноваженого органу здійснюється Адміністрацією Президента України.

Стаття 6. Склад Уповноваженого органу

1. Уповноважений орган є колегіальним органом та складається з 25 (двадцяти п'яти) членів, які призначаються Президентом України за поданням обласних та Київської міської ради - по одному члену від кожної ради.

2. Уповноважений орган є правомочним з дати призначення не менше двадцяти його членів.

3. До складу Уповноваженого органу входить голова, заступник голови, секретар та інші члени, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Стаття 7. Вимоги до членів Уповноваженого органу

1. Членом Уповноваженого органу може бути громадянин України, віком від тридцяти п'яти років до шістдесяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права понад 7 (сім) років та здатний за станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.

2. Не може бути членом Уповноваженого органу особа, яка має судимість, не погашену чи не зняту у встановленому законом порядку.

3. Не може бути членом Уповноваженого органу особа, яка відповідно до цього Закону відноситься до осіб, щодо яких здійснюються люстраційні перевірки.

4. Члени Уповноваженого органу виконують свої обов'язки на громадських засадах та не отримують оплати за свою роботу.

5. За членами Уповноваженого органу на час виконання обов'язків, передбачених цим Законом, зберігається їх постійне місце роботи та середня заробітна плата.

6. Членам Уповноваженого органу у зв'язку із виконанням обов'язків, передбачених цим Законом, відшкодовуються витрати на проїзд і проживання.

7. Члена Уповноваженого органу не може бути звільнено та (або) позбавлено заробітної плати за основним місцем роботи у зв'язку з виконанням ним обов'язків члена Уповноваженого органу.

Стаття 8. Голова та заступник Голови Уповноваженого органу

1. Голова Уповноваженого органу обирається та звільняється Уповноваженим органом строком на один рік з числа його членів шляхом відкритого голосування.

2. Голова Уповноваженого органу:

1) організовує роботу Уповноваженого органу, скликає та проводить його засідання, підписує протоколи засідань та рішення Уповноваженого органу, забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу, організовує підготовку проекту порядку денного засідань Уповноваженого органу, який вносить на його розгляд;

2) головує на засіданнях Уповноваженого органу;

3) координує роботу членів Уповноваженого органу, контролює роботу працівників його апарату;

4) представляє Уповноважений орган у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, громадськими об'єднаннями в Україні та за її межами, громадськістю;

5) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції, видає доручення;

6) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з предметом діяльності Уповноваженого органу;

7) витребовувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб відомості та матеріали, необхідні для проведення люстраційних перевірок.

8) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.

3. Уповноважений орган шляхом відкритого голосування обирає з числа його членів заступника Голови Уповноваженого органу, який виконує обов'язки Голови Уповноваженого органу в період його відсутності.

Стаття 9. Секретар Уповноваженого органу

1. Секретар Уповноваженого органу обирається та звільняється Уповноваженим органом шляхом відкритого голосування строком на один рік з числа його членів.

2. Секретар Уповноваженого органу:

1) скликає за дорученням Голови Уповноваженого органу засідання Уповноваженого органу, забезпечує організацію діяльності Уповноваженого органу, підготовку планів його роботи, питань порядку денного засідань Уповноваженого органу з урахуванням пропозицій членів Уповноваженого органу, регулярно інформує про хід здійснення люстраційних перевірок Президента України;

2) проводить із залученням членів Уповноваженого органу узгоджувальні наради щодо окремих питань здійснення люстраційних перевірок;

3) виконує за дорученням Голови Уповноваженого органу інші завдання.

Стаття 10. Повноваження членів Уповноваженого органу

1. Член Уповноваженого органу:

1) за дорученням Голови Уповноваженого органу готує питання на розгляд Уповноваженого органу, бере участь у його засіданнях та голосуванні без права утримання від голосування;

2) забезпечує в межах компетенції виконання рішень Уповноваженого органу;

3) за дорученням Голови Уповноваженого органу представляє Уповноважений орган у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном;

4) має право ознайомлюватися з документами, які надходять до та/або перебувають в розпорядженні Уповноваженого органу;

5) має право пропонувати для включення до порядку денного засідання Уповноваженого органу питань, що належать до компетенції Уповноваженого органу;

6) за дорученням Голови Уповноваженого органу представляє Уповноважений орган на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, стосовно розгляду питань, пов'язаних з предметом діяльності Уповноваженого органу;

7) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Уповноваженим органом, має право у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Уповноваженого органу;

8) має право бути присутнім на заходах, що проводяться Уповноваженим органом;

9) за дорученням Голови Уповноваженого органу має право витребовувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб відомості та матеріали, необхідні для проведення люстраційних перевірок.

Стаття 11. Припинення повноважень члена Уповноваженого органу

1. Повноваження члена Уповноваженого органу припиняються у разі:

1) складення повноважень члена Уповноваженого органу за власним бажанням;

2) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

4) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

5) його смерті;

6) припинення Уповноваженого органу у порядку, визначеному цим Законом.

2. В разі припинення повноважень члена Уповноваженого органу відповідна рада, яка направляла подання про його призначення Президентові України, обирає іншого кандидата та направляє подання про його призначення Президентові України.

Стаття 12. Порядок діяльності Уповноваженого органу

1. Порядок діяльності Уповноваженого органу визначається цим Законом, Положенням про Національний люстраційний комітет України, який затверджується Президентом України, та регламентом, який затверджується рішенням Уповноваженого органу.

2. Основною формою роботи Уповноваженого органу є засідання. Про час, місце та порядок денний проведення засідання члени Уповноваженого органу повідомляються персонально не пізніше, ніж за тиждень до дати проведення засідання.

3. Рішення Уповноваженого органу приймається на засіданні та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше сімнадцяти членів Уповноваженого органу.

4. За результатами засідання Уповноваженого органу складається протокол. Рішення Уповноваженого органу у випадках, передбачених цим Законом вводяться в дію актами Президента України.

5. Діяльність Уповноваженого органу є відкритою та гласною. Відкритість та гласність діяльності Уповноваженого органу забезпечується шляхом створення умов для присутності на її засіданнях представників засобів масової інформації, шляхом розміщення інформації про діяльність Уповноваженого органу, прийнятих та набувших чинності рішень на веб-сайтах Офіційного інтернет-представництва Президента.

Стаття 13. Гарантії незалежності Уповноваженого органу

1. Незалежність Уповноваженого органу від впливу чи втручання у його діяльність гарантується:

1) спеціальним статусом Уповноваженого органу;

2) особливим порядком призначення та звільнення членів Уповноваженого органу;

3) особливим порядком матеріально-технічного забезпечення Уповноваженого органу;

4) прозорістю його діяльності;

2. Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших осіб в діяльність Уповноваженого органу з виконання покладених на нього обов'язків.

3. Втручання у здійснення повноважень членами Уповноваженого органу, вплив на членів, а також їх близьких родичів у будь-який спосіб, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету членів Уповноваженого органу чи впливу на безсторонність членів Уповноваженого органу забороняється і тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством України.

Стаття 14. Припинення Уповноваженого органу

1. Повноваження Уповноваженого органу припиняються зі спливом строку дії цього Закону.

РОЗДІЛ III. ЛЮСТРАЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ

Стаття 15. Проведення люстраційних перевірок

1. Уповноважений орган протягом двох місяців з дати призначення необхідної та передбаченої цим Законом кількості членів повідомляє про початок проведення люстраційних перевірок шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті та через засоби масової інформації, формує перелік осіб, які в період з 29 листопада 2013 року по 6 червня 2014 року обіймали посади, визначені цим Законом, та щодо яких здійснюється люстраційна перевірка, письмово повідомляє таких осіб про початок здійснення щодо них люстраційних перевірок.

2. Датою початку люстраційної перевірки є дата отримання особою, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка, повідомлення про початок проведення люстраційної перевірки.

3. Строк проведення люстраційної перевірки особи, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка, не повинен перевищувати 2 (двох) місяців з дати початку проведення такої люстраційної перевірки.

4. Щодо кожної особи, по відношенню до якої здійснюється люстраційна перевірка, Уповноваженим органом збирається доказова база на підставі письмових доказів, фото та відеоматеріалів, пояснень та показань свідків та інших учасників подій, які перелічені в підпунктах 1.2.1 - 1.2.5 пункту 1.2 частини першої статті 1 цього Закону.

5. Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, повинні бути виконані у строк, не пізніше ніж один місяць з дати отримання особою, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка, письмового повідомлення про початок перевірки.

6. Після закінчення строку, передбаченого частиною п'ятою цієї статті, Голова Уповноваженого органу письмово повідомляє особу, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка, про можливість протягом десяти днів з моменту отримання повідомлення ознайомитися з матеріалами доказової бази, надати свої зауваження та заперечення, додаткові докази, вимагати перевірки наявних доказів, опитування інших осіб тощо.

7. Після закінчення строку, передбаченого частиною шостою цієї статті, Голова Уповноваженого органу призначає дату розгляду справи щодо відповідної особи на засіданні Уповноваженого органу, про що письмово повідомляє таку особу. В разі необхідності на засідання Уповноваженого органу викликаються інші особи, які можуть надати важливі свідчення щодо предмету люстраційної перевірки.

8. Перше засідання Уповноваженого органу має відбутися не пізніше ніж через 45 (сорок п'ять) діб з дати повідомлення особи, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка, про початок люстраційної перевірки. Неявка особи, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка або її уповноваженого представника на засідання Уповноваженого органу є підставою для перенесення розгляду справи на строк не більше ніж п'ять діб. Повторна неявка особи, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка, або її уповноваженого представника не є перешкодою для проведення засідання крім випадків завчасного надання доказів поважної причини неможливості явки.

9. На засіданнях Уповноваженого органу мають право бути присутніми:

1) члени Уповноваженого органу;

2) особа, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка, та/або її уповноважені представники.

10. Секретар Уповноваженого органу до початку засідання Уповноваженого органу ознайомлює присутніх з матеріалами справи, пропонує особі, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка, або її законному представнику надати свої письмові пояснення, заперечення, докази тощо.

11. Черговість проведення люстраційних перевірок визначається Уповноваженим органом.

Стаття 16. Предмет люстраційної перевірки

1. Під час люстраційної перевірки Уповноважений орган перевіряє діяльність особи, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка, а саме прийняті рішення, вчинені дії чи бездіяльність у період з 29 листопада 2013 року до 6 червня 2014 року на посаді, визначеній частиною першою статті 3 цього Закону та визначає чи відповідали вчинені особою дії (або бездіяльність, ухвалені рішення) інтересам держави і суспільства.

Стаття 17. Права особи, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка

1. Особа, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка має право:

1) на правову допомогу адвоката або іншого уповноваженого представника;

2) знайомитися з матеріалами справи люстраційної перевірки;

3) надавати пояснення членам Уповноваженого органу стосовно люстраційної перевірки;

4) особисто або через свого представника приймати участь у засіданні Уповноваженого органу під час розгляду питання, що стосується особи, щодо якої здійснюється люстраційна перевірка;

5) подавати докази, фото-, відеоматеріали, які стосуються люстраційної перевірки;

6) оскаржувати в судовому порядку акти Президента про введення в дію рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру і застосування люстраційної заборони.

Стаття 18. Результати люстраційної перевірки

1. За результатами люстраційної перевірки Уповноважений орган може прийняти рішення про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру і застосування до неї люстраційної заборони, передбаченої цим Законом. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше сімнадцяти членів Уповноваженого органу. У разі, якщо за рішення про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру і застосування до неї люстраційної заборони проголосувало менше сімнадцяти членів Уповноваженого органу, рішення вважається неприйнятим, а справа за рішенням Уповноваженого органу підлягає закриттю. Повторна люстраційна перевірка та повторний розгляд справи та голосування не допускається. Рішення про закриття справи не підлягає оскарженню.

2. Рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру і застосування люстраційної заборони, надсилаються особі, якої вони стосуються, або вручаються під розписку такій особі чи її уповноваженому представнику в строк не пізніше п'яти днів з дня проголошення рішення на засіданні Уповноваженого органу.

3. Рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру і застосування люстраційної заборони по відношенню до неї вводяться в дію шляхом видання в установленому порядку актів Президента України.

4. Акти Президента України, якими вводяться в дію рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру і застосування люстраційної заборони, можуть бути оскаржені особою, щодо якої здійснювалася люстраційна перевірка в місячний строк з дати видання такого акту в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

5. Акти Президента України, якими вводяться в дію рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру і застосування люстраційної заборони, набирають чинності після закінчення строку на їх оскарження, а у разі оскарження до суду - з моменту набрання законної сили рішенням суду про відмову в задоволенні відповідного позову.

6. Набрання чинності акту Президента України, яким введено в дію рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру, і застосування до неї люстраційних заборон, є підставою для припинення повноважень такої посадової особи та її звільнення з застосуванням до такої особи люстраційної заборони, передбаченої цим Законом.

7. Набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано акт Президента України про введення в дію рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру і застосування люстраційної заборони, звільняє особу, щодо якої здійснювалася люстраційна перевірка, від застосування люстраційної заборони.

Стаття 19. Особливості звільнення з посади осіб, щодо яких застосовуються люстраційні заборони

1. У випадку, передбаченому частиною другою статті 4 цього Закону, Уповноважений орган, надсилає органу або посадовій особі, які у визначеному Законом порядку приймають рішення про звільнення особи, щодо якої застосовуються люстраційні заборони, завірені копії рішення Уповноваженого органу та акту Президента України, яким таке рішення введено в дію, протягом трьох днів з моменту набрання чинності відповідного акту Президента.

2. Орган або посадова особа, у порядку визначеному чинним законодавством України, приймає рішення про звільнення особи, щодо якої застосовуються люстраційні заборони, на підставі пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів України про працю в строк, визначений частиною другою статті 4 цього Закону.

Стаття 20. Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано люстраційну заборону

1. Відомості про осіб, щодо яких застосовано люстраційну заборону, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано люстраційну заборону (далі - Реєстр), після набрання чинності акту Президента про введення в дію рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру і застосування люстраційної заборони. Формування та ведення Реєстру покладається на Міністерство юстиції України. Положення про Реєстр, порядок його формування та ведення затверджуються Міністерством юстиції України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом.

2. Міністерство юстиції України вносить відомості про осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про люстрацію в Україні", до Реєстру виключно за письмовим поданням Уповноваженого органу. До подання додається копія рішення Уповноваженого органу про визнання особи такою, що втратила суспільну довіру і застосування люстраційної заборони, та копія акту Президента України про введення в дію рішення після набрання ним чинності.

3. Реєстр знаходиться у відкритому доступі, у вигляді веб-сторінки на спеціально створеному веб-сайті.

4. Міністерство юстиції України забезпечує вільний доступ до такого Реєстру.

5. Міністерство юстиції України не пізніше ніж на третій день після отримання відомостей, які підлягають внесенню до Реєстру, забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Реєстру.

Стаття 21. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

За порушення вимог цього Закону застосовується відповідальність, встановлена законодавством України.".

ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Цей Закон діє протягом семи років з дня набрання ним чинності. Втрата чинності цього Закону тягне за собою припинення дії люстраційних заборон, передбачених цим Законом, та припинення функціонування Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано люстраційну заборону

3. З моменту набрання чинності цим Законом заборони, передбачені частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (в редакції від 1 лютого 2015 року), не застосовуються, а заборони, застосовані відповідно до Закону України "Про очищення влади" (в редакції від 1 лютого 2015 року), скасовуються.

4. Перевірки, які було розпочато відповідно до Закону України "Про очищення влади" (в редакції від 1 лютого 2015 року), підлягають припиненню, а їх результати скасуванню. В подальшому допускається проведення люстраційних перевірок виключно відповідно і на підставі цього Закону".

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити статтею 188-46 такого змісту:

"Стаття 188-46. Перешкоджання роботі члена Національного люстраційного комітету України

Втручання у здійснення повноважень членами Національного люстраційного комітету України, вплив на членів, а також їх близьких родичів у будь-який спосіб, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою завдання шкоди авторитету членів Національного люстраційного комітету України чи впливу на безсторонність членів Національного люстраційного комітету України -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб";

2) Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити статтею 188-47 такого змісту:

"Стаття 188-47. Невиконання законних вимог (запитів) Національного люстраційного комітету України

Невиконання законних вимог (запитів) Національного люстраційного комітету України щодо надання інформації на запит або документів і матеріалів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або у неповному обсязі -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

6. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради України

В. Б. Гройсман

Опрос