Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оперативно-розыскной деятельности в органах и учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах

Проект закона Украины от 04.06.2015 № 2024а
Дата рассмотрения: 04.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оперативно-розшукової діяльності в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 104 Кримінально-виконавчого кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21):

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 104. Оперативно-розшукова діяльність в органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах";

у частині першій слово "колоніях" замінити словами "органах і установах виконання покарань, слідчих ізоляторах", у першому підпункті слово "колоній" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань";

частини другу після слів "установ виконання покарань" доповнити словами "слідчих ізоляторів".

2. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 22, ст. 303):

1) статтю 8 частково викласти у такій редакції:

"Стаття 8. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав, для здійснення пошукових заходів без заведення оперативно-розшукової справи надається право:

1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу;

2) порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю або іншими видами господарської діяльності індивідуально, та брати участь в їх проведенні;

3) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, на вимогу керівників підприємств, установ та організацій - виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, - витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України;

4) проводити операції із захоплення злочинців, припинення злочинів, розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб;

5) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з'ясування обставин злочину, що готується, а також збирати відомості про протиправну діяльність осіб, щодо яких провадиться перевірка;

6) мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників;

7) використовувати конфіденційне співробітництво згідно з положеннями статті 275 Кримінального процесуального кодексу України;

8) отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені, та про загрозу безпеці суспільства і держави;

9) використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб - житло, інші приміщення, транспортні засоби і майно, які їм належать;

10) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи;

11) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в порядку, встановлених законами про міліцію, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу України, державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, Митним кодексом України;

12) звертатися у межах своїх повноважень із запитами до правоохоронних органів інших держав та міжнародних правоохоронних організацій відповідно до законодавства України, міжнародних договорів України, а також установчих актів та правил міжнародних правоохоронних організацій, членом яких є Україна;

13) накладати арешт на кореспонденцію, здійснювати її огляд та виїмку згідно з положеннями статей 261, 262 Кримінального процесуального кодексу України;

Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього Закону підстав, для здійснення оперативно-розшукових заходів надається право:

1) проводити контрольовану поставку та контрольовану і оперативну закупку товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь. Проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок здійснюється згідно з положеннями статті 271 Кримінального процесуального кодексу України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, Державної податкової служби України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України;

2) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у тому числі шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи згідно з положеннями статті 267 Кримінального процесуального кодексу України;

3) виконувати спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації згідно з положеннями статті 272 Кримінального процесуального кодексу України;

4) здійснювати аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж згідно з положеннями статей 260, 263 - 265 Кримінального процесуального кодексу України;

5) здійснювати спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця згідно з положеннями статей 269, 270 Кримінального процесуального кодексу України;

6) здійснювати установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу згідно з положеннями статті 268 Кримінального процесуального кодексу України;

7) створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби згідно з положеннями статті 273 Кримінального процесуального кодексу України.

Проведення оперативно-розшукових заходів передбачених частиною два даної статті здійснюється у повному обсязі при заведенні оперативно-розшукової справи".

2) доповнити новою статтею такого змісту:

"Стаття 12-1. Фінансове забезпечення оперативно-розшукової діяльності

Державним органам, оперативним підрозділам, які уповноважені здійснювати оперативно-розшукову діяльність, виділяються з державного бюджету фінансові кошти, які витрачаються у порядку, встановленому керівництвом цих органів.

Виділені кошти належать до захищених видатків, розмір коштів визначається відповідно до кошторису утримання державних органів не менше одного відсотка від суми видатків на рік.

Порядок витрат на здійснення оперативно-розшукової діяльності регулюється нормативно-правовими актами відповідного правоохоронного органу.

Законодавчі органи та органи центральної виконавчої влади України мають право за рахунок власних бюджетів та позабюджетних цільових фондів збільшити суму коштів, що виділяються органам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

Контроль за витратами фінансових засобів, виділених на оперативно-розшукову діяльність, здійснюється керівниками державних органів, до складу яких входять оперативні підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.";

3) у статті 13 доповнити:

частину другу після слів "виконанням такою особою" словами "яка надає конфіденційне сприяння оперативним підрозділам", а після слів "оперативних підрозділів" словами "незалежно від наявності укладеної угоди про співробітництво";

частиною такого змісту:

"Особа із числа членів злочинної групи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що не спричинило тяжких наслідків, яка залучена до співробітництва з органом, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, активно сприяла розкриттю злочинів, відшкодувала завдані збитки або іншим чином відшкодувала заподіяну шкоду, звільняється від кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос