Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно исполнения Конвенции 1979 года об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе)

Проект закона Украины от 04.02.2015 № 2023
Дата рассмотрения: 04.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1) У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 14, ст. 97) (із наступними змінами):

1. У ст. 63 частину четверту викласти у такій редакції:

"Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного світу, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування та методик їх розрахунку встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

2) У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 17, ст. 99) (із наступними змінами):

1. У частині п'ятій статті 70 Закону після слова "дерев" додати:

"а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих дерев, а також найстаріших дерев, що мають обсяг стовбура більше 5 м.".

3) У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 34, ст. 502) (із наступними змінами):

1. У кінці частини першої статті 9-1 додати: "Документація по лімітах на спеціальне використання природних ресурсів в природних, біосферних заповідниках та національних природних парках підлягає обов'язковому розгляду Громадської комісії з розгляду лімітів на спеціальне використання природних ресурсів в природних, біосферних заповідниках та національних природних парках, Положення про які затверджує Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".

2. У частині першій статті 12 Закону після слова "керівники" додати слова "що мають екологічну, біологічну або географічну освіту.".

3. У статті 15 у частині першій після слова "них" додати слова "моніторингу за динамікою природних процесів.".

4. У статті 16

а) У частині першій у абзаці четвертому після слова "рибальство" додати "лісокультурна діяльність, рубка дуплястих дерев, всі види екскурсій крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованим засобом".

4) У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст. 230) (із наступними змінами):

1. У частині другій статті 17 Закону додати абзац шостий наступного змісту: "Використання для умертвіння пестицидів з діючою речовиною фосфід цинку забороняється.".

2. У статті 20 Закону доповнити частиною сьомою: "Використання ведмедів та вовків для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак забороняється".

5) У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст. 132) (із наступними змінами):

1. Абзац другий частини першої статті 19 Закону після слова "галстучника" додати кому та доповнити словами "пісочників, плавунців,".

2. Абзац другий частини четвертої статті 20 Закону після слова "клеїв" додати кому і доповнити словами "капканів".

3. У частині першій статті 33 Закону виключити слово "сорок".

4. У частині четвертій статті 33 Закону виключити слово "сорок".

5. У частині третій статті 43 Закону слова "(якщо вона використана порушником в особистих цілях або з його вини стала непридатною для використання)" виключити.

6) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122 (із наступними змінами)):

1. У статті 87 Кодексу:

а) У частині першій слова "від трьох до п'яти" замінити на "від тридцяти до п'ятидесяти", а "від п'яти до семи" замінити на "від п'ятидесяти до семидесяти".

б) У частині другій слова "від п'яти до семи" замінити на "від п'ятидесяти до семидесяти".

2. У статті 88 Кодексу:

а) У частині першій слова "від трьох до п'яти" замінити на "від тридцяти до п'ятидесяти", а "від п'яти до семи" замінити на "від п'ятидесяти до семидесяти".

б) У частині другій слова "від п'яти до десяти" замінити на "від п'ятидесяти до ста", а "від семи до дванадцяти" замінити на "від семи десяти до ста двадцяти".

3. У частині другій статті 88-2 Кодексу слова "від трьох до семи" замінити на "від тридцяти до семидесяти".

4. У статті 174 Закону:

а) У частині другій слова "від десяти до п'ятнадцяти" замінити на "від ста до ста п'ятидесяти".

б) В кінці частини другій слова "або без такої" вилучити.

5. У статті 255:

"У частині першій пункт 9 доповнити наступним абзацом: "громадський інспектор з охорони довкілля (частина четверта статті 85, 88-1, 91).

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:

забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. Б. Гройсман

Опрос