Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О зеленых насаждениях городов и других населенных пунктов

Проект закона Украины от 04.06.2015 № 2013а
Дата рассмотрения: 07.10.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про зелені насадження міст та інших населених пунктів

Цей Закон визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади створення, утримання, охорони і відновлення зелених насаджень міст та інших населених пунктів України.

Відносини у сфері охорони, використання та відтворення зелених насаджень міст та інших населених пунктів регулюються Конституцією України, законами України "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про рослинний світ", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відносини у сфері охорони, використання та відтворення багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення та лісів регулюються відповідним законодавством України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) балансоутримувач зелених насаджень - спеціально уповноважені на конкурсних засадах державними, місцевими органами влади підприємства, організації, установи, які відповідають за утримання, створення та збереження зелених насаджень на відповідній території;

2) вартість компенсаційного озеленення - вартісна оцінка зелених насаджень, яка встановлюється для обліку їх цінності при пошкодженні або знищенні, включно з витратами на створення і утримання зелених насаджень;

3) відновна вартість зелених насаджень - вартість, яка визначає їх цінність, включаючи витрати на створення та утримання за попередні роки;

4) зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження (включно міські ліси, парки, бульвари, сквери, сади, газони, квітники, а також окремо зростаючі дерева і чагарники) на визначеній території населеного пункту;

5) знищення зелених насаджень - пошкодження зелених насаджень, яке спричинило припинення їх росту;

6) компенсаційне озеленення - відновлення зелених насаджень на заміну знищених або пошкоджених;

7) об'єкт благоустрою зеленого господарства - об'єкт благоустрою населеного пункту, на території якого розташовані зелені насадження;

8) озеленення території - комплекс робіт зі створення, утримання і охорони зелених насаджень;

9) озеленені території - ділянки землі, вкриті рослинністю природного або штучного походження (садово-паркові комплекси бульвари, сквери, сади, газони, квітники, територія житлового, суспільного, ділового, комунального, виробничого призначення, в межах якої не менше ніж 70 відсотків територій зайнято рослинним покривом);

10) охорона зелених насаджень - система адміністративно-правових, організаційно-господарських, економічних, архітектурно-планувальних і агротехнічних заходів спрямованих на збереження, відновлення та підтримання у належному стані виконання зеленими насадженнями відповідних функцій;

11) пошкодження зелених насаджень - нанесення шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревних і чагарникових рослин, а також газонам і квітникам, яка не спричинила до припинення росту. Пошкодженням є механічне порушення цілісності гілок, кореневої системи, кори і ґрунтового покриву під кроною дерева або вище за схилом, забруднення зелених насаджень або ґрунту в зоні коренів шкідливими речовинами, підпалювання рослин та інше нанесення шкоди;

12) присадибна ділянка - це ділянка землі, що надана у власність громадян для обслуговування житлового будинку;

13) реєстр зелених насаджень - узагальнення даних про типи, видовий склад, вік, якість та кількість зелених насаджень на території населеного пункту та площу озеленених територій;

14) спеціально уповноважені органи з охорони, утримання і відтворення зелених насаджень - уповноважені місцевими органами виконавчої влади міст і інших населених пунктів України, органи управління зеленого господарства і зеленого будівництва;

15) утримання зелених насаджень - комплекс агротехнічних, організаційних та інших заходів спрямованих на дотримання режиму їх використання, що сприяють нормальному ростові.

Стаття 2. Законодавство України про зелені насадження міст і населених пунктів

Законодавство України про зелені насадження міст і населених пунктів складається з цього Закону, та інших актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

Розділ II
РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ, УТРИМАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Стаття 3. Органи управління у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень

Управління у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень.

Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України

1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень належить:

1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;

2) розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень;

3) координація діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері благоустрою.

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень як елементів благоустрою населених пунктів належить:

1) внесення пропозицій щодо формування державної політики з питань охорони, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів;

2) координація діяльності місцевих органів виконавчої влади у цій сфері;

3) забезпечення в межах своїх повноважень розроблення та виконання державних і регіональних програм у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень як елементів благоустрою населених пунктів;

4) розроблення в установленому законом порядку державних стандартів, норм і правил у цій сфері;

5) здійснення в межах своїх повноважень нормативно-методичного забезпечення.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища

1. До повноважень центрального органу, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері охорони, використання та відтворення зелених насаджень, як об'єктів рослинного світу належить:

1) здійснення державного управління і регулювання у сфері охорони, використання і відтворення зелених насаджень як об'єктів рослинного світу;

2) участь у розробленні державних стандартів, норм і правил у цій сфері;

3) погоджує нормативно-правові акти у сфері охорони, використання та відтворення зелених насаджень;

4) затверджує правила проведення компенсаційного озеленення населених пунктів та методику розрахунку вартості компенсаційного озеленення.

Стаття 7. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим

1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів належить:

1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;

2) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень як елементів благоустрою населених пунктів;

3) організація виконання робіт з озеленення та інвентаризації зелених насаджень;

4) здійснення контролю за виконанням правил благоустрою територій населених пунктів;

5) інформування населення про здійснення заходів з озеленення населених пунктів, охорони, утримання та відтворення зелених насаджень.

Стаття 8. Повноваження місцевих державних адміністрацій

1. До повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів належить:

1) забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;

2) участь у розробленні і виконанні державних і регіональних програм у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень, як елементів благоустрою населених пунктів;

3) організація виконання робіт з озеленення та інвентаризації зелених насаджень;

4) інформування населення про здійснення заходів з озеленення населених пунктів, охорони, утримання та відтворення зелених насаджень.

Стаття 9. Повноваження сільських, селищних і міських рад

1. До повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів належить:

1) затвердження місцевих програм та заходів у цій сфері, забезпечення їх виконання;

2) створення, у разі необхідності, органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності охорони, утримання та відтворення зелених насаджень, як елементів благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб);

3) організація забезпечення на озеленених територіях населеного пункту чистоти і порядку;

4) організація на озеленених територіях місць відпочинку для населення;

5) розроблення схем санітарного очищення озеленених територій населених пунктів;

6) затвердження правил з питань благоустрою території населеного пункту з вимогами про утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою - територіях загального користування;

7) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою зеленого господарства;

8) залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів зі створення, охорони, утримання та відтворення зелених насаджень;

9) утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконання Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі організації озеленення, охорони використання та відтворення зелених насаджень;

10) визначення обсягів пайової участі власників будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні зелених насаджень;

11) інформування населення про здійснення заходів з озеленення населених пунктів.

Стаття 10. Повноваження органів самоорганізації населення

1. До повноважень органів самоорганізації населення у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень, як елементів благоустрою населених пунктів належить:

1) внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань охорони, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів;

2) організація участі населення у виконанні робіт з озеленення та благоустрою озеленених територій;

3) здійснення громадського контролю за станом благоустрою озеленених територій, охороною, утриманням та відтворенням зелених насаджень, дотриманням правил благоустрою територій населених пунктів;

4) інформування населення про здійснення заходів з озеленення населених пунктів;

5) вирішення інших питань у цій сфері відповідно до цього Закону та Закону України "Про органи самоорганізації населення".

Розділ III
СУБ'ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ, УТРИМАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Стаття 11. Суб'єкти у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень

Суб'єктами у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

Стаття 12. Об'єкти у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень

1. До об'єктів у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень які регулюються цим Законом належать:

1) зелені насадження загального користування розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку; на територіях зоопарків, ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насаджень на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків тощо, які мають вільний доступ для відпочинку;

2) зелені насадження обмеженого користування розташовані на територіях громадських і житлових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивних установ та інші;

3) зелені насадження спеціального призначення розташовані уздовж транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств і складських зон, виставок, кладовищ, крематоріїв, ліній електропередач високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

Розділ IV
ОХОРОНА ТА УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Стаття 13. Основні принципи використання та охорони зелених насаджень

1. Зелені насадження населених пунктів, як елементи благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

2. Охороні підлягають усі зелені насадження міст і інших населених пунктів України, розміщені в їх межах.

3. Власники та користувачі земельних ділянок, на яких розміщені зелені насадження, зобов'язані здійснювати контроль за їх станом та забезпечувати належний догляд.

4. Розвиток територій зелених насаджень здійснюється згідно з генеральними планами розвитку міст і інших населених пунктів України.

5. Генеральні плани розвитку міст розроблюються і реалізуються відповідно до вимог щодо охорони зелених насаджень та забезпеченню їх питомої ваги по відношенню до загальної площі району міста, мікрорайону чи іншого населеного пункту України.

6. При проектуванні нових і розширенні існуючих населених пунктів передбачається рівномірне і безперервне озеленення території з максимальним збереженням і використанням існуючих зелених насаджень.

7. Площа озеленених територій загального користування для міст повинна становити не менше 25 м2/люд., в сільських поселеннях - не менше 20 м2/люд. Рівень озеленення території житлової забудови повинен бути не менше 40 %, промислових підприємств - 30 %, ділянок шкіл і дитячих дошкільних закладів - 80 %, лікарень - не менше 60 %.

8. На територіях населених пунктів виявляються вікові дерева, які оголошуються об'єктами природно-заповідного фонду України. Особи, що мають права на власність чи користування земельною ділянкою, зобов'язані здійснювати охорону вікових дерев. На кожне вікове дерево видається охоронне свідоцтво, форма та порядок видачі якого встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. Вікові дерева, у випадку їх хвороби чи погіршення санітарного стану підлягають лікуванню за рахунок бюджетів міст та населених пунктів.

9. Виявлення на території зайнятої зеленими насадженнями загального користування особин видів тварин чи рослин занесених до Червоної Книги України, переліку рослин та тварин, що охороняються рішеннями обласних рад, Верховної ради АР Крим, чи включені до міжнародних конвенцій, ратифікованих Україною є підставою для надання, відповідно до закону, даній території статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

10. На територіях, що віднесені до природно-заповідного фонду забороняються будь-яка діяльність, яка суперечать охоронному статусу даної території.

11. Здійснення будівельної діяльності в містах та інших населених пунктах України проводиться з виконанням вимог щодо охорони зелених насаджень:

1) забороняється зміна цільового призначення та надання земельних ділянок на територіях зайнятих зеленими насадженнями загального користування для будівництва нових об'єктів окрім випадків передбачених статтею 1 Закону України "Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах";

2) озеленені території, у тому числі зелені масиви, а також ділянки землі призначені для розвитку озеленених територій, забудові, не пов'язаній з цільовим призначенням озелененої території, не підлягають;

3) при розробці проектної документації на будівництво оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС), на земельних ділянках зайнятих зеленими насадженнями, повинна містити інформацію про кількісний та видовий склад і відновну вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню та пересадці в результаті реалізації проекту і дендроплан компенсаційного озеленення;

4) оформлення прав власності після завершення будівництва здійснюється після виконання компенсаційного озеленення, передбаченого проектною документацією.

12. Санітарні рубки, реконструкція зелених насаджень, а також видалення аварійних, хворих дерев та чагарників здійснюються із забезпеченням збереження висихаючих, дуплястих дерев де гніздуються тварини.

13. Забороняється скошування трави, випалювання сухої трав'яної рослинності та спалювання порубочних решток, опалого листя і гілок на території об'єктів благоустрою зеленого господарства.

14. Забороняється заїзд автотранспорту на земельні ділянки, зайняті зеленими насадженнями.

Стаття 14. Утримання зелених насаджень

1. Утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів здійснюється відповідно до правил затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень на конкурсних засадах визначають балансоутримувачів зелених насаджень на об'єктах благоустрою зеленого господарства державної та комунальної форм власності. Конкурс з визначення балансоутримувачів проводиться не частіше ніж раз на п'ять років відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

3. Балансоутримувача зелених насаджень на земельних ділянках переданих у власність (крім земельних ділянок наданих для ведення особистого селянського та фермерського господарства, будівництва та обслуговування індивідуальних будинків, ведення садівництва, та огородництва) визначає власник земельних ділянок.

4. Зелені насадження на території через яку проходять інженерні мережі водопостачання, водовідведення, кабельні електромережі, телефонізації та інші перебувають на балансі та обслуговуванні відповідних підприємств, організацій.

5. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

1) балансоутримувачі зелених насаджень;

2) власники чи користувачі на земельних ділянках переданих у власність чи користування;

3) забудовники чи власники на території земельних ділянок, які відведені під будівництво;

4) органи місцевого самоврядування на землях запасу;

5) установи, організації, підприємства на території, установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях.

6. Балансоутримувач забезпечує охорону, належне утримання та відновлення зелених насаджень власними силами або може на умовах договору залучати для цього інші підприємства, установи, організації, використовуючи для цього кошти, передбачені власником.

7. У містах догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах, бульварах, майданах проводиться спеціалізованими підприємствами, організаціями зеленого господарства, які укомплектовані спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами, на умовах договору з балансоутримувачем.

Стаття 15. Інвентаризація, облік та реєстр зелених насаджень

1. В містах та інших населених пунктах України ведеться інвентаризація, облік та складається реєстр зелених насаджень за площею видовим складом, віком і станом зелених насаджень.

2. Інвентаризація зелених насаджень проводиться бюро технічної інвентаризації, підприємствами, організаціями, які мають на це право, а також балансоутримувачами об'єктів благоустрою державної чи комунальної форми власності, які мають технічні можливості, відповідних фахівців, за погодженням з виконавчими органами міських, селищних, сільських рад відповідно до Інструкції інвентаризації зелених насаджень у містах та інших населених пунктах України, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

3. Відповідальними за проведення інвентаризації зелених насаджень є органи місцевого самоврядування, балансоутримувачі, власники чи користувачі земельних ділянок, підприємства, організації, установи на території яких розташовані зелені насадження.

4. Інвентаризація зелених насаджень проводиться раз за 5 років.

5. За матеріалами інвентаризації складається паспорт об'єкта (благоустрою, території підприємств, установ, організацій, інших земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження) відповідно до затвердженої центральним органом виконавчої влади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

6. Паспорт об'єкта затверджується балансоутримувачем, власником чи користувачем, на яких розташовані зелені насадження, та підписується виконавцем робіт з інвентаризації.

7. Дані паспорта заносяться у облікові бухгалтерські документи балансоутримувачів, власників чи користувачів земельних ділянок, на яких розміщені зелені насадження. Копія паспорта передається у виконавчі органи міських, районних, селищних і сільських рад для складання реєстру зелених насаджень.

8. Паспорт об'єкта підлягає плановому поновленню не менш як один раз на 5 років.

9. Балансоутримувачі, власники або користувачі земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, щорічно вносять в облікові документи зміни, які відбулися на об'єктах чи земельних ділянках за цей період.

10. Реєстр зелених насаджень населених пунктів ведеться виконавчими органами сільських, селищних, районних, міських рад на основі даних паспортів об'єкта в розрізі територій населених пунктів (сільських, селищних, районних та міських).

11. Поновлення даних реєстрів проводиться:

1) на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - один раз за 2 роки;

2) на інших територіях - один раз за 5 років.

12. Обліку підлягають усі види зелених насаджень: дерева, кущі, газони, квітники.

13. Облік зелених насаджень проводиться органами самоврядування на основі матеріалів інвентаризації зелених насаджень.

14. Плановий облік проводиться один раз за 5 років.

15. Позаплановий облік зелених насаджень є обов'язковим при переході прав власності на земельні ділянки, на яких розміщені зелені насадження до іншого власника, користувача чи балансоутримувача, втрати чи пошкодження зелених насаджень у результаті аварійних, надзвичайних ситуацій або нанесення зеленим насадженням шкоди внаслідок протиправних дій юридичних чи фізичних осіб. При цьому враховуються наявність зелених насаджень, площа, яку вони займають, видовий склад, вік і стан дерев, кущів, газонів і квітників.

Стаття 16. Обмеження при використанні земельних ділянок із зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою зеленого господарства

1. На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

1) виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом;

2) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно знищувати дерева, кущі тощо;

3) вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

4) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

5) самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

6) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

7) влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

8) випасати худобу, викошувати траву в травні-червні, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

9) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

Стаття 17. Охорона та відтворення зелених насаджень при містобудівній діяльності

1) При здійсненні комплексної забудови території забезпечується охорона та відтворення зелених насаджень.

2) Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку зелених насаджень, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Розділ V
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАЛАНСОУТРИМУВАЧІВ, ГРОМАДЯН І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВИМОГ ЩОДО ОХОРОНИ ТА УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Стаття 18. Права та обов'язки балансоутримувачів об'єктів благоустрою зеленого господарства державної чи комунальної форми власності

1. Балансоутримувач зелених насаджень об'єкта благоустрою зеленого господарства має право:

1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів;

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань озеленення населених пунктів;

3) залучати на договірних засадах підприємства і організації незалежно від форм власності до виконання окремих робіт на об'єктах зеленого господарства, у тому числі проведення інвентаризації;

4) звертатись з позовом до суду на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок пошкодження зелених насаджень.

2. Балансоутримувачі зелених насаджень зобов'язані:

1) утримувати в належному санітарно-технічному стані зелені насадження (виконання заходів, затверджених місцевими органами самоврядування);

2) не допускати внесення змін в архітектурно-планувальне рішення без погодження з відповідними органами;

3) дотримуватись технологій догляду, експлуатації та ремонту, регулярно проводити заходи щодо запобігання передчасному зносові зелених насаджень;

4) усувати пошкодження інженерних мереж, які обслуговують даний об'єкт, наслідки аварій, стихійного лиха;

5) проводити інвентаризацію та паспортизацію зелених насаджень;

6) брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів зеленого господарства;

7) брати участь у роботі комісій з обстеження зелених насаджень розробляти перспективні та пріоритетні напрями розвитку об'єктів благоустрою зеленого господарства;

8) контролювати дотримання технології виконання робіт, правил благоустрою;

9) готувати зведені звіти з питань розвитку та утримання зелених насаджень об'єктів благоустрою зеленого господарства та надавати їх місцевим органам самоврядування;

10) визначати обсяги збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об'єктів благоустрою зеленого господарства.

Стаття 19. Права та обов'язки громадян і юридичних осіб

1. Громадяни і юридичні особи у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів мають право:

1) використовувати корисні властивості зелених насаджень міст та інших населених пунктів України в культурно-оздоровчих та інших цілях за умови дотримання вимог цього Закону та вимог природоохоронного законодавства;

2) брати участь в обговоренні правил та проектів озеленення і благоустрою території населених пунктів;

3) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань охорони, утримання використання та відтворення зелених насаджень населених пунктів;

4) отримання достовірної інформації щодо запланованих, виконуваних роботах на територіях, зайнятих зеленими насадженнями а також відомостей щодо обліку зелених насаджень;

5) брати участь в обговоренні, підготовці і прийнятті містобудівних рішень в частині знесення, охорони, утримання та відтворення зелених насаджень;

6) брати участь у здійсненні заходів з озеленення та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

7) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою об'єктів зеленого господарства у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;

8) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів зеленого господарства.

2. Громадяни та юридичні особи у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів зобов'язані:

1) утримувати в належному стані закріплені в установленому порядку за ними зелені насадження;

2) забезпечувати збереження зелених насаджень, виконувати необхідний, комплекс агротехнічних заходів по догляду за зеленими насадженнями на земельних ділянках, наданих їм у користування, оренду, у тому числі і на озеленених територіях;

3) дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;

4) не порушувати права і законні інтереси інших громадян суб'єктів благоустрою населених пунктів;

5) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням природоохоронного законодавства та законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

Розділ VI
ВИДАЛЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ, ВІДНОВНА ВАРТІСТЬ ТА КОМПЕНСАЦІЙНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ

Стаття 20. Видалення зелених насаджень

1. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється в порядку затвердженому Кабінетом Міністрів України за рішенням виконавчого органу міської, селищної, сільської ради (компетентний орган) на підставі ордера.

2. Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень.

3. Прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ордеру здійснюється у місячний термін з дати надходження документів на розгляд.

4. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ордеру є:

1) порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, необхідних для отримання ордеру, та/або подання їх в неповному обсязі;

2) відсутність законних підстав для видалення зелених насаджень;

3) наявність у документах, поданих заявником, недостовірної інформації;

4) невнесення або внесення в неповному обсязі відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню;

5) відсутності проекту створення компенсаційних насаджень;

6) порушення протягом строку дії попереднього ордеру.

7) відсутність даних щодо проведення громадських слухань стосовно видалення зелених насаджень.

5. Підставами для переоформлення ордеру є:

1) зміна найменування суб'єкта господарювання або прізвища, імені та по батькові фізичної особи;

2) зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання або місця проживання фізичної особи.

6. Підставами для видачі дубліката ордеру є його втрата або пошкодження.

7. Ордер анулюється органом, який його видав, у разі:

1) звернення суб'єкта господарювання або фізичної особи із заявою про анулювання ордеру;

2) припинення діяльності суб'єкта господарювання або смерті фізичної особи, якій видано ордер;

3) встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

4) порушення порядку видалення зелених насаджень;

5) перевищення обсягів видалення зелених насаджень;

6) невнесення або внесення в неповному обсязі відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню;

7) створення перешкод суб'єктом господарювання під час проведення перевірки додержання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

8) визнання виданого ордеру недійсним у судовому порядку;

9) задоволення клопотання органу державного санітарно-епідемічного нагляду щодо анулювання дозволу, яке надійшло відповідно до законодавства.

8. Рішення про анулювання ордеру надсилається суб'єкту господарювання поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення. Дія ордеру припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про анулювання ордеру.

9. Видача (переоформлення, видача дубліката та анулювання) ордеру здійснюється на безоплатній основі.

10. Ордер на видалення зелених насаджень видається на один рік.

11. Не потребує отримання ордера на видалення зелених насаджень:

1) видалення зелених насаджень на територіях меморіальних комплексів, кладовищах, земельних ділянках, які перебувають у приватній власності та на присадибних ділянках.

12. Видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин) у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, якщо стан пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян, або майну громадян чи юридичних осіб може здійснюватися негайно з подальшим оформленням ордера;

Стаття 21. Відновна вартість зелених насаджень

1. За видалення чи пошкодження зелених насаджень справляється відновна вартість.

2. Сплата відновної вартості за видалення зелених насаджень не проводиться у разі:

1) реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою; видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

2) ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

3) відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

4) проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

5) провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

6) ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

7) видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі;

8) видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці;

9) видалення зелених насаджень посаджених (створених) юридичною або фізичною особою на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку цій особі;

10) проведення рудок догляду та санітарних рубок.

3. Відновна вартість зелених насаджень, що є об'єктами благоустрою зеленого господарства державної чи комунальної власності, сплачується під час відведення в установленому порядку фізичній або юридичній особі земельної ділянки на якій знаходяться зелені насадження у власність чи користування відповідної особи.

4. Відновна вартість за видалення зелених насаджень при виконанні робіт на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" сплачується до відповідного місцевого бюджету до прийняття об'єкта в експлуатацію. Розмір відновної вартості знесених зелених насаджень збільшується на індекс споживчих цін (індекс інфляції) з моменту її нарахування до моменту повної сплати та зменшується на суму, передбачену у кошторисі будівництва на обов'язкове компенсаційне озеленення прилеглих територій.

5. Збереження у непошкодженому стані зелених насаджень, що підлягають видаленню в ході здійснення містобудівної та іншої діяльності, заохочується шляхом повернення стягнутої відновної вартості.

6. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 22. Правила компенсаційного озеленення

1. Компенсаційне озеленення здійснюється у випадках пошкодження чи видалення зелених насаджень на об'єктах благоустрою зеленого господарства державної та комунальної форм власності.

2. Застосовуються дві форми компенсаційного озеленення - натуральна і грошова.

3. Компенсаційне озеленення в натуральній формі здійснюється в найближчий сезон, сприятливий для висаджування дерев і кущів, але не пізніше року з моменту пошкодження чи знищення зелених насаджень.

4. У випадку видалення зелених насаджень компенсаційне озеленення здійснюється переважно на тому ж самому місці, де вони були знесені. При цьому як кількість одиниць рослин, так і площа відновлених зелених насаджень не повинні бути зменшені.

5. При здійсненні компенсаційного озеленення на іншій ділянці кількість рослин і площа зелених насаджень подвоюється.

6. Видовий склад і вік висаджуваних дерев і кущів встановлюється підприємством зеленого господарства і будівництва зелених насаджень, уповноваженими державними адміністраціями міст та інших населених пунктів України.

7. Компенсаційне озеленення виконується за рахунок громадян чи юридичних осіб, в інтересах чи внаслідок дій яких мало місце пошкодження чи знесення зелених насаджень.

8. У випадках неможливості встановлення особи, яка нанесла шкоду, що призвела до загибелі зелених насаджень, компенсаційне озеленення проводиться за рахунок місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища.

9. Грошова форма компенсаційного озеленення застосовується у випадках неможливості здійснення компенсаційного озеленення в натуральній формі.

10. Компенсаційне озеленення здійснюється за методикою розрахунку вартості компенсаційного озеленення, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Розділ VII
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ, УТРИМАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Стаття 23. Фінансування заходів на створення, охорону, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів

1. Фінансування заходів на створення, охорону, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

2. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються:

1) заходи зі створення, охорони, утримання та відтворення зелених насаджень в рамках виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів;

2) охорона та утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

3) охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності;

3. За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

1) виконання робіт з озеленення, утримання в належному стані зелених насаджень на території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

2) усунення на закріплених за ними територіях пошкодження зелених насаджень. елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

4. Озеленення прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

5. Озеленення прибудинкової території співвласників багатоквартирного будинку в разі передачі земельної ділянки в їх спільну сумісну власність здійснюється за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку.

6. Підприємства, установи, організації на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем об'єкта благоустрою зеленого господарства, можуть здійснювати часткове фінансування утримання зелених насаджень на закріпленій за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання зелених насаджень в належному стані всього об'єкта благоустрою.

7. Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з озеленення території населеного пункту.

8. Озеленення присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

9. Використання цільових коштів на охорону, утримання та відновлення зелених насаджень для іншої мети забороняється.

Стаття 24. Участь громадян у фінансуванні заходів на створення, охорону, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів

Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів зі створення, охорони, утримання та відтворення зелених насаджень території населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання, а також озеленювати ці території.

Розділ VIII
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ, УТРИМАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Стаття 25. Завдання контролю у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень

Контроль у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог цього Закону, та інших нормативно-правових актів.

Стаття 26. Державний контроль у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень

Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і охорони природних ресурсів та його територіальними органами, центральним органом виконавчої влади з питань регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, місцевими державними адміністраціями.

Стаття 27. Самоврядний контроль у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень

1. Самоврядний контроль у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень здійснюється сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами.

2. Для здійснення контролю за станом зелених насаджень населених пунктів, виконання правил благоустрою території населеного пункта, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення міст відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями зелених насаджень сільські, селищні, міські ради можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

3. Самоврядний контроль за станом зелених насаджень населених пунктів здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої зеленим насадженням.

5. Положення про інспекцію з благоустрою населених пунктів затверджується відповідною сільською, селищною або міською радою.

Стаття 28. Громадський контроль у сфері у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів

Громадський контроль у сфері у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень населених пунктів здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ, УТРИМАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень

1. Порушення законодавства у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень міст та інших населених пунктів тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законами України.

2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень міст та інших населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) знищенні або пошкодженні зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об'єктів озеленення в населених пунктах;

2) невжитті заходів для охорони зелених насаджень, що спричинило їх загибель;

3) самовільному перенесенні зелених насаджень в інше місце під час забудови окремих ділянок, зайнятих зеленими насадженнями;

4) самовільному випалюванні рослинності або її залишків та опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах;

5) забрудненні (засміченні) озеленених територій населених пунктів;

6) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм щодо озеленення територій під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів.

3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень міст та інших населених пунктів.

4. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері охорони, утримання та відтворення зелених насаджень до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

5. Шкода, завдана зеленим насадженням внаслідок порушення законодавства підлягає компенсації в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів.

6. Правопорушники у разі протиправного видалення зелених насаджень сплачують адміністративний штраф, компенсацію за таксами для обчислення шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів, відновну вартість зелених насаджень та забезпечують компенсаційне озеленення в натуральній чи грошовій формі.

Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) В Законі України "Про благоустрій населених пунктів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 49, ст. 517 із наступними змінами):

а) додати нову статтю 71 Закону такого змісту:

"Стаття 71. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у сфері благоустрою населених пунктів

1. До повноважень центрального органу, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері благоустрою населених пунктів належить:

1) здійснення державного управління і регулювання у сфері охорони, використання і відтворення зелених насаджень як об'єктів рослинного світу;

2) участь у розробленні державних стандартів, норм і правил у цій сфері;

3) погоджує нормативно-правові акти у сфері охорони, використання та відтворення зелених насаджень;

4) затверджує правила проведення компенсаційного озеленення населених пунктів та методику розрахунку вартості компенсаційного озеленення.".

б) Частину першу пункту третього статті 28 Закону викласти у наступній редакції:

"3. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється згідно Закону України "Про зелені насадження міст та інших населених пунктів" та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Компенсаційне озеленення здійснюється згідно методики розрахунку вартості компенсаційного озеленення у випадках пошкодження чи видалення зелених насаджень на об'єктах благоустрою зеленого господарства державної та комунальної власності згідно статті 21 Закону України "Про зелені насадження міст та інших населених пунктів.".

2) В Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 34, ст. 343 із наступними змінами):

а) у пункті шостому частини третьої статті 18 Закону після слова "комплексів" додати слова "озеленених територій,";

б) доповнити пункт сьомий частини третьої статті 18 Закону після слів "водних об'єктів" словами ", а також озеленених територій.";

в) у пункті одинадцятому частини четвертої статті 19 Закону після слова "об'єктів" додати слова ", озеленених територій";

г) статтю 33 Закону доповнити новим шостим пунктом наступного змісту: "При здійсненні комплексної забудови території забезпечується охорона та відтворення зелених насаджень. Площа озеленених територій загального користування для міст повинна становити не менш 25 м2/люд., в сільських поселеннях - не менше 20 м2/люд.";

д) в частинах першій, другій та третій пункту другого, в частині другій пункту четвертого статті 35, в частині третій пункту другого статті 36 та в частині другій статті 37 Закону слова "та видалення зелених насаджень" вилучити;

е) частину другу статті 37 Закону доповнити новим абзацом такого змісту:

"Видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика регулюється Законом України "Про зелені насадження міст та населених пунктів";

є) в частині другій статті 40 Закону після слова "пункту" додати слова "або створенні зелених насаджень населеного пункту,";

ж) в частині десятій статті 40 Закону після слова "пункту" додати слова "та створенні зелених насаджень населеного пункту".

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

3) забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос