Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" относительно усиления контроля за перемещением лиц и грузов (товаров) через временно оккупированную территорию Украины

Проект закона Украины от 03.06.2015 № 2004а
Дата рассмотрения: 03.06.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо посилення контролю за переміщенням осіб та вантажів (товарів) через тимчасово окуповану територію України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 26, ст. 892) такі зміни:

1. У частині першій статті 3:

після пункту 2 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) сухопутна територія окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, що визначаються рішенням Верховної Ради України;"

у пункті 3 слова і цифри "1 і 2" замінити словами і цифрами "1, 2 і 2-1".

2. У статті 8:

частину четверту після слів "чи міста Севастополя" доповнити словами "окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької чи Луганської областей, визначених відповідно до цього Закону";

у частині шостій слова "утворені на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя" замінити словами "в Автономній Республіці Крим та місці Севастополі, окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, визначених відповідно до цього Закону".

3. Статтю 10 викласти в такій редакції:

"1. В'їзд громадян України, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в'їзду-виїзду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України."

4. Доповнити статтею 10-1 такого змісту:

"Стаття 10-1. Порядок ввезення вантажів (товарів) на тимчасово окуповану територію України та вивезення вантажів (товарів) з неї

1. Ввезення вантажів (товарів) на тимчасово окуповану територію України та вивезення вантажів (товарів) з неї забороняється, крім вантажів (товарів) з гуманітарною допомогою, які ввозяться на тимчасово окуповану територію України виключно під контролем спеціально делегованих представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі або за участю Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця."

5. У статті 12:

у частині другій слова "на тимчасово окупованій території" замінити словами "на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя";

у частині третій слова "на тимчасово окупованій території України" замінити словами "на території Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Заходи правого реагування в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, визначених відповідно до цього Закону, здійснюються в порядку, встановленому Законом України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції."

6. У частині першій статті 14 слова "з тимчасово окупованої території" замінити словами "з території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

7. Частину першу статті 16 після слів "та міста Севастополя" доповнити словами "окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, визначених відповідно до цього Закону".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

3. Кабінету Міністрів України протягом п'ятнадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону України про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос