Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных положений

Проект закона Украины от 02.02.2015 № 1918
Дата рассмотрения: 02.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1) Виключити підпункт 20.1.43 пункту 20.1 статті 20;

2) У пункті 57.1 статті 57:

додати абзац дев'ятий такого змісту:

"Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року отримав прибуток, а за підсумками 1 кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік, яка подається до контролюючого органу в порядку, передбаченому цим Кодексом. Такий платник податку авансових внесків у червні-грудні звітного (податкового року) року та січні - травні наступного звітного (податкового року) року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі цих податкових декларацій.";

абзац дев'ятий - одинадцятий вважати абзацами десятим - дванадцятим;

3) В пункті 119.2 статті 119 слова "а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги)," виключити;

4) У пункті 120-1.1 статті 120-1:

В назві статті 120-1 видалити слова: ", що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість,";

в абзаці шостому слова "на 61 і більше календарних днів" замінити словами "від 61 до 180 календарних днів";

додати абзац сьомий такого змісту:

"50 відсотків від суми податку на додану вартість, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 181 і більше календарних днів";

5) Пункт 120-1.2 статті 120-1 виключити;

6) Підпункт 140.5.5 пункту 140.5 статті 140 виключити;

7) У пункті 177.4 статті 177:

підпункт 177.4.3 викласти в такій редакції:

"177.4.3. податки та збори, нараховані (сплачені) у розмірах і порядку, встановлених законом, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом";

підпункт 177.4.4 викласти в такій редакції:

"177.4.4. інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов'язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 - 177.4.3 цього пункту, до яких відносяться витрати на ліцензії та інші дозвільні документи, витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв'язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт, амортизацію та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, витрати на врегулювання спорів у судах, юридичні, аудиторські, бухгалтерські, інформаційні, консультаційні послуги, фінансові витрати, витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства, витрати за операціями в іноземній валюті. ";

8) В абзаці першому пункту 198.5 статті 198 слова "призначаються для їх використання" виключити;

9) В абзаці четвертому пункту 198.6 статті 198 цифру "180" замінити цифрою "1095";

10) У підрозділі 2 розділу XX:

пункт 23 підрозділу 2 розділу XX доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі відсутності у звітному податковому періоді затвердженого Переліку, зазначеному в абзаці першому цього пункту, в такому податковому періоді діє Перелік, чинний у попередньому податковому році";

в підпункті "б" пункту 33 підрозділу 2 слова "на 31 січня 2014 року" замінити словами "на 31 грудня 2014 року";

в абзаці третьому пункту 34 підрозділу 2 розділу XX слова "на 1 липня 2015 року" замінити словами "на 1 лютого 2015 року";

в абзаці першому пункту 35 підрозділу 2 розділу XX слова "абзацу другого" виключити;

11) Пункт 9 підрозділу 4 доповнити абзацами другим-третім такого змісту:

"Платник податку, який за підсумками 2014 року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у 2015 році, а за підсумками першого кварталу 2015 року отримує прибуток, має подати податкову декларацію за 1 півріччя, три квартали та за 2015 рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань.

У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками 1 кварталу 2015 року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за 1 півріччя. Такий платник податку авансових внесків у другому - четвертому кварталах 2015 року та січні-травні 2016 року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками 1 півріччя, трьох кварталів та за 2015 рік, яка подається до контролюючого органу в порядку, передбаченому цим Кодексом.".

2. Внести до Закону України "Про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (Голос України, 2014, 12, 31.12.2014, N 254, спецвипуск) такі зміни:

1) В пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення":

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"пункту 17 (щодо змін до підпункту 75.1.1 пункту 75.1 статті 75), пункту 21 (щодо доповнення пункту 87.1 статті 87), пункту 25 (щодо доповнення Кодексу статтею 1201), абзацу другого пункту 42 (щодо доповнення абзацу першого пункту 192.1 статті 192), абзаців другого - п'ятого, абзаців дев'ятого і одинадцятого, абзаців сімнадцятого - двадцять четвертого пункту 45 (щодо зміни до пункту 198.2, пункту 198.4, до абзацу першого пункту 198.5, пункту 198.6 статті 198), абзаців другого - одинадцятого пункту 47 (щодо змін до статті 200, крім пункту 200.19 цієї статті), пункту 48 (щодо доповнення Кодексу статтею 200N), абзаців другого - п'ятого (щодо змін до пункту 201.1 статті 201), шостого - сьомого (в частині абзацу першого пункту 201.4 статті 201), дев'ятого - двадцять шостого, двадцять восьмого - тридцятого, тридцять другого - тридцять шостого пункту 49 (щодо змін до пункту 201.6, пункту 201.10, пункту 201.11, доповнення статті 201 пунктом 201.111, змін до пункту 201.12, пункту 201.15 статті 201), пункту 50 (щодо зміни до пункту 203.2 статті 203), пункту 51 (щодо зміни до пункту 208.2 статті 208), пункту 52 (щодо зміни до пункту 209.2 статті 209), абзаців другого - третього пункту 118 (щодо зміни до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX) розділу I стосовно системи електронного адміністрування податку на додану вартість, які набирають чинності з 1 лютого 2015 року;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос