Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты прав граждан на безопасное информационное пространство

Проект закона Украины от 02.02.2015 № 1908
Дата рассмотрения: 02.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту прав громадян на безпечний інформаційний простір

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст. 43):

1) Частину 1 статті 1 Закону після абзацу десятого доповнити новим абзацом наступного змісту:

"інформаційна передача - аудіовізуальний твір, що містить сукупність інформаційних повідомлень, які представляють політичний, соціальний або економічний інтерес, містять інформацію та/або аналіз подій, що відбулися нещодавно або відбуваються в даний момент;";

2) Частину 1 статті 5 Закону викласти у наступній редакції:

"1. Цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється, окрім випадків, встановлених цим Законом.";

3) Частину 2 статті 5 Закону викласти у наступній редакції:

"2. Телерадіоорганізація є незалежною у визначенні змісту програм та передач, окрім випадків, встановлених цим Законом.";

4) Частину другу статті 6 Закону після абзацу восьмого доповнити новим абзацом наступного змісту:

"трансляції або ретрансляції аудіовізуальних творів, під час створення яких було задіяно осіб, щодо яких уповноваженим органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України встановлені обмеження;";

5) Доповнити Закон статтею 552 такого змісту:

"Стаття 552. Особливості розповсюдження програм та передач за участю осіб, щодо яких введено спеціальні обмеження

1. З метою захисту інформаційної безпеки спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України має право своїм рішенням вводити обмеження щодо осіб, діяльність яких загрожує національним інтересам, територіальній цілісності та безпеці України.

2. З моменту прийняття рішення щодо введення обмеження трансляція, ретрансляція, будь-яке інше публічне сповіщення аудіовізуальних творів за участю осіб, щодо яких введено такі обмеження, забороняється.

3. Обмеження, передбачені цією статтею, не стосуються випадків, коли показ таких осіб здійснюється в інформаційних передачах.

4. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України щомісячно розміщує інформацію щодо осіб стосовно яких введено обмеження на своєму сайті та у офіційних виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

5. Ліцензіати повинні самостійно здійснювати моніторинг осіб щодо встановлення наявності щодо таких осіб обмежень встановлених цією статтею."

6) Частину шосту статті 72 Закону викласти в такій редакції:

"6. Національна рада може застосовувати до телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги такі санкції:

оголошення попередження;

стягнення штрафу;

подання до суду справи про анулювання ліцензії."

7) частини сьому - дванадцяту статті 72 Закону виключити.

8) доповнити Закон статтею 76 такого змісту:

"Стаття 76. Застосування попередження

1. Рішення про оголошення попередження приймається у разі першого порушення законодавства чи умов ліцензії ліцензіатом.

2. У випадку, якщо протягом року з моменту оголошення попередження, ліцензіатом не було вчинено інших правопорушень, він вважається таким, що не має попереджень.

3. Попередження не застосовується за порушення обмежень, встановлених частинами другою - четвертою статті 6 Закону"

9) доповнити Закон статтею 77 такого змісту:

"Стаття 77. Підстави та розміри застосування штрафних санкцій

1. У випадку повторного порушення ліцензіатом законодавства чи вимог ліцензії протягом року, в якому вже виносилось рішення про оголошення попередження, або у випадку не усунення порушення в установлені Національною радою строки, а так само за кожне порушення частини другої-шостої статті 6 Закону до ліцензіата застосовуються штрафні санкції.

2. Розмір штрафних санкцій, розраховується виходячи з розміру ліцензійного збору ліцензіата за отримання ліцензії, що діє на день прийняття Національною радою рішення про накладання штрафних санкцій і складає:

25 відсотків за порушення ліцензіатом обмежень, передбачених частиною другою, четвертою статті 6 цього Закону;

15 відсотків за порушення ліцензіатом обмежень, встановлених частиною третьою статті 6 цього Закону;

10 відсотків за порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії.

3. Рішення про застосування штрафних санкцій може бути оскаржене ліцензіатом до суду протягом одного календарного місяця з моменту його винесення шляхом подачі позову про скасування такого рішення до відповідного адміністративного суду.

4. Оскарження рішення про застосування штрафних санкцій зупиняє обов'язок його виконання до моменту набрання судовим рішенням законної сили."

10) доповнити Закон статтею 78 такого змісту:

"Стаття 78. Порядок та підстави подання до суду справи про анулювання ліцензії

1. Рішення про звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії приймається Національною радою при наявності хоча б однієї з наведених вище підстав:

якщо ліцензіат протягом місяця після прийняття рішення про застосування штрафних санкцій не усунув порушення законодавства чи умов ліцензії;

якщо ліцензіат протягом місяця після прийняття рішення про застосування штрафних санкцій не виконав рішення Національної ради щодо стягнення штрафних санкцій у повному розмірі, за умови, якщо ліцензіатом не було оскаржено таке рішення до адміністративного суду у передбаченому статтею 77 цього Закону порядку;

якщо ліцензіат протягом року після прийняття рішення про застосування штрафних санкцій вчинив повторне порушення законодавства чи умов ліцензії;

якщо протягом місяця з моменту набрання законної сили судовим рішенням про відмову ліцензіату в задоволенні його позову про скасування рішення Національної ради про застосування штрафних санкцій ним не сплачено штрафні санкції та/або не надано докази про їх сплату, передбачені статтею 75 цього Закону.

2. Рішення Національної ради про звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії оскарженню не підлягає."

2. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181):

Частину 1 статті 8 Закону після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом наступного змісту:

"розповсюджувати рекламу, під час створення якої, було задіяно осіб, щодо яких уповноваженим органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України встановлені обмеження".

3. У Законі України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 p., N22, ст. 114):

1) в статті 3:

абзац двадцять шостий після слів "аудіовізуальний твір кінематографії" доповнити словами "включаючи документальні фільми, розважальні шоу, телевізійні серіали та їх окремі серії";

2) в статті 15:

в частині третій:

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"наявність обставин, передбачених статтею 151 цього Закону";

3) Доповнити Закон статтею 151 такого змісту:

"Стаття 151. Розповсюдження і демонстрування фільмів, під час створення яких було задіяно осіб, щодо яких уповноваженим органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України встановлені обмеження

1. Розповсюдження (показ) в Україні будь-яких фільмів (аудіовізуальних творів), під час створення яких було задіяно осіб, щодо яких уповноваженим органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України встановлені обмеження, заборонено.

2. Для цілей цієї статті, під розповсюдженням (показом) фільмів розуміється будь-яке оприлюднення аудіовізуальних творів, включаючи художні чи документальні фільми (в тому числі багатосерійні), серіали тощо, в тому числі трансляція, ретрансляція, публічне сповіщення, інші способи передачі в ефір за допомогою радіохвиль (в тому числі з використанням супутників) чи передачі на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів), та демонстрація фільмів в кінотеатрах.

3. До осіб, щодо яких державою можуть бути встановлені обмеження, відносяться: актори, режисери, продюсери, ведучі, телеоператори та інші особи, прямо чи опосередковано задіяні під час створення фільму.

4. Державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частиною першої цієї статті, не видаються.

5. Розповсюдження (показ) будь-яких фільмів, зазначених в частині першій цієї статті Закону, тягне за собою накладення на відповідних суб'єктів, що здійснюють таке розповсюдження, штрафу в розмірі від 10000 до 50000 мінімальних заробітних плат на кожен випадок такого розповсюдження (показу).

Рішення про накладення штрафу приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про кінематографію затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії.

Штраф сплачується до Державного бюджету України порушником добровільно. У випадку, якщо впродовж 30 днів від дати винесення рішення про накладення штрафу, штраф не був сплачений порушником добровільно, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, звертається до суду з відповідним позовом.

6. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України щомісячно розміщує інформацію щодо осіб стосовно яких введено обмеження на своєму сайті та у офіційних виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

7. Суб'єкти кінематографії повинні самостійно здійснювати моніторинг осіб щодо встановлення наявності щодо таких осіб обмежень встановлених цією статтею.".

II. Рекомендувати Міністерству інформаційної політики України розробити Порядок визначення осіб, щодо яких державою можуть бути встановлені обмеження.

III. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос