Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предупреждения коррупции в сфере земельных отношений

Проект закона Украины от 02.02.2015 № 1906
Дата рассмотрения: 02.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання корупції у сфері земельних відносин

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст. 27; 2008, N 27-28, ст. 253):

а) пункт "ґ" частини першої статті 6 виключити;

б) пункт "в" частини першої статті 7 виключити;

в) пункт "г" частини першої статті 8 виключити;

г) пункт "є" частини першої статті 9 виключити;

д) у частині першій статті 12:

слова "на території сіл, селищ, міст" виключити;

пункт "з" виключити;

е) пункт "в" частини першої статті 14-1 виключити;

є) пункт "ґ" статті 15 виключити;

ж) пункти "а", "б", "є-1" частини першої статті 15-1 виключити;

з) пункт "г" частини першої статті 16 виключити;

и) пункти "г" та "д" частини першої статті 17 виключити;

і) у статті 20:

абзац другий частини першої виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за рішенням власників на підставі проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок."

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель визначаються її власником або користувачем самостійно.";

частину шосту виключити;

частину сьому виключити;

ї) статтю 25 виключити;

й) статтю 27 виключити;

к) статтю 28 виключити;

л) статтю 29 виключити;

м) статтю 30 виключити;

н) частину другу статті 31 виключити;

о) статтю 32 виключити;

п) у статті 35:

у частині четвертій слова "безоплатно", "у власність" та "на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку" виключити;

у частині п'ятій слова "інших членів цього" виключити;

р) статтю 37 виключити;

с) у статті 38 слова "в межах населених пунктів" виключити;

т) у статті 40 слово "безоплатно" виключити, слово "оренду" замінити словом "користування", слова "в межах норм, визначених цим Кодексом. Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими угодами" виключити;

у) статті 41:

у частині першій слово "безоплатно" виключити, слово "оренду" замінити словом "користування";

у частині другій слово "безоплатно" виключити;

ф) у частині другій статті 52 слова "безоплатно", "на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчує право на земельну ділянку" виключити;

х) у частині другій статті 56 слова "безоплатно або за плату" виключити;

ц) у частині першій статті 58:

у пункті "в" слова ", а також землі, виділені під смуги відведення для них" виключити;

пункти "г" та "ґ" виключити;

ч) у статті 59:

у частині другій слово "безоплатно" виключити;

у пункті "а" частини третьої слова "для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами, а також ведення аквакультури тощо" виключити;

у частині четвертій слова "смуг відведення і берегових смуг водних шляхів," виключити;

щ) статтю 63 виключити;

ю) статтю 64 виключити;

я) в абзаці четвертому частини другої статті 79-1 слова "територій населених пунктів" замінити словами "території для містобудівних потреб";

я-1) у статті 81:

у назві слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";

у частині першій пункт "б" виключити;

у частині другій слова "в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності" виключити;

я-2) у статті 82:

у частині першій слова "громадянами України або юридичними особами" замінити словами "за законодавством";

у частині другій пункти "а" і "б" виключити;

частину третю виключити;

я-3) у статті 83:

частини другу і третю виключити;

пункти "в" і "е" частини третьої виключити;

я-4) частину третю статті 93 виключити;

я-5) частину другу статті 106 виключити;

я-6) у статті 116:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі приватизації земельних ділянок, які перебувають у їх користуванні і були надані на праві користування, що не обмежувалося певним строком, до 1 січня 2002 року."

частину четверту після слів: "передача земельних ділянок" доповнити словами: "державної та комунальної власності";

я-7) у статті 118:;

речення друге частини першої виключити;

у частині другій слова "технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки" замінити словами "технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)";

частини третю-одинадцяту виключити;

я-8) статтю 119 виключити;

я-9) частину другу статті 121 виключити;

я-10) у статті 122:

у частині першій слова "для всіх потреб" виключити;

у частині другій слова "для всіх потреб" виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення та за межами населених пунктів на території району."

частину четверту виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, у власність або у користування у межах міст обласного значення, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена."

у частині шостій слова "крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті" виключити;

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у межах міст республіканського значення та за їх межами на території, що не входять до складу певного району."

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки державної власності, які не входять до території жодної адміністративно-територіальної одиниці"

доповнити статтю частиною десятою такого змісту:

"10. Передача земельних ділянок, викуплених у державну власність для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності, здійснюється органом, що прийняв рішення про викуп земельних ділянок.";

я-11) у статті 123:

речення друге абзацу шостого частини першої виключити;

в абзаці першому частини другої слова "органу місцевого самоврядування" замінити словами "виконавчого органу відповідної місцевої ради";

третє речення абзацу другого частини другої викласти у такій редакції: "Забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.";

в абзаці першому частини третьої слова "орган місцевого самоврядування" замінити словами "виконавчий органу відповідної місцевої ради";

абзац другий частини третьої виключити;

у абзаці третьому частини третьої слова "орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу" замінити словами "виконавчий орган відповідної місцевої ради";

абзац четвертий частини третьої виключити;

частини четверту та п'яту виключити;

у частині шостій слова ", а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи" виключити;

частини сьому-дев'яту виключити;

я-12) статтю 124 викласти у такій редакції:

"Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду

1. Передача в оренду земельних ділянок, припинення і поновлення договорів оренди землі здійснюються відповідно до закону."

я-13) у статті 128:

у абзаці другому частини першої слова "у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України" виключити;

у частині третій слова "приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту" замінити слова "замовляє розроблення проекту";

частину п'яту виключити;

частину шосту виключити;

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню."

абзац перший частини восьмої після слів "фінансування робіт з" доповнити словами "розроблення проекту землеустрою та";

в абзаці другому частини восьмої друге речення виключити;

частини дев'яту-одинадцяту виключити;

я-14) у статті 129:

у назві статті слова "іноземним юридичним особам" виключити;

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави іноземним державам здійснюється Кабінетом Міністрів України."

у частині другій слова "та іноземним юридичним особам" виключити;

частини п'яту та шосту виключити;

я-15) статтю 132 виключити;

я-16) у статті 134:

назву статті викласти у такій редакції:

"Обов'язковість укладення договорів на конкурентних засадах (земельних торгах)"

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Відплатні договори щодо земельних ділянок державної та комунальної власності підлягають укладенню на земельних торгах, крім випадків, встановлених законом."

у частині другій слова "на конкурентних засадах (земельних торгах" замінити словами "на земельних торгах";

абзац четвертий-сьомий частини другої виключити;

абзаци тринадцятий-п'ятнадцятий частини другої виключити;

в абзаці шістнадцятому частини другої слова "передачі громадянам земельних ділянок для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства," виключити;

абзац сімнадцятий виключити;

абзац вісімнадцятий частини другої виключити;

абзаци двадцятий-двадцять перший частини другої виключити;

абзац двадцять шостий частини другої виключити;

частину третю виключити;

я-17) у статті 135:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Відплатний договір щодо земельної ділянки може бути укладений на земельних торгах за бажанням сторони договору, що не є учасником торгів, якщо інше не встановлене законом."

абзаци перший та третій частини другої виключити;

у абзаці другому частини третьої слова "має ліцензію на проведення земельних торгів та" виключити;

абзац третій частини третьої виключити;

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів.";

частину п'яту виключити;

абзац перший частини шостої виключити, абзац другий частини шостої після слів "у розмірі" доповнити словами "не більше";

частину сьому виключити;

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить не більше 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або не більше стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою.";

частину дев'яту виключити;

частину десяту виключити;

частину одинадцяту виключити;

частину дванадцяту виключити;

я-18) статтю 136 виключити;

я-19) у статті 137:

частини першу-третю виключити;

абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:

"4. В оголошенні про земельні торги на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, зазначаються:";

пункт "а" частини четвертої викласти у такій редакції:

"а) найменування власника земельної ділянки та суб'єктів інших речових прав на неї (за наявності);"

пункт "г" частини четвертої виключити;

пункт "є" частини четверної викласти у такій редакції:

"є) розмір гарантійного внеску та порядок його сплати;"

пункт "ж" частини четвертої виключити;

пункт "з" частини четвертої викласти у такій редакції:

"з) спосіб отримання додаткової інформації про лот;"

доповнити частину четверту після слів "документи на лот" словами "та посилання на відомості про лот у складі відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення.

У разі, якщо торги були відмінені або не відбулися з інших причин, власник земельної ділянки (суб'єкт речового права) повинен повернути учасникам сплачені ними гарантійні внески не пізніше 5 днів, разом зі штрафом у розмірі 20 відсотків гарантійного внеску, крім випадків, коли торги були відмінені або не відбулися через обставини, за які він не відповідає.

Власник земельної ділянки (суб'єкт речового права) зобов'язаний направити повідомлення про відміну торгів із зазначенням причин такої відміни не пізніше наступного дня після відміни усім особам, які внесли гарантійний внесок, а також розмістити його на веб-сторінці, на якій розміщено оголошення про проведення торгів."

частину сьому та восьму виключити;

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. До участі в торгах допускаються особи, які можуть бути стороною договору, що укладається, та сплатили гарантійний внесок. Гарантійний внесок може бути сплачений не пізніше, ніж за 1 годину до початку торгів."

частину десяту виключити;

абзац другий частини одинадцятої викласти у такій редакції:

"За рішенням ліцитатора під час торгів може обмежуватися присутність осіб, що не є учасниками торгів",

доповнити частину одинадцяту абзацом такого змісту:

"Власник земельної ділянки (суб'єкт речового права) повинен забезпечити ведення відеозйомки торгів."

частину дванадцяту виключити;

частину тринадцяту виключити;

частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"14. Перед початком торгів ліцитатор інформує про:

умови договору, що укладається на торгах,

крок торгів;

спосіб повідомлення про готовність укласти договір,

початкову ціну та можливість її зниження."

частину п'ятнадцяту виключити;

частину шістнадцяту виключити;

у частині сімнадцятій слова "придбати лот" замінити словами "укласти договір";

абзац перший частини вісімнадцятої викласти у такій редакції:

"18. Якщо після триразового оголошення стартової ціни, кожне з яких супроводжується ударом аукціонного молотка (гонга), ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, торги оголошуються такими, що завершилися без виявлення переможця, якщо в оголошенні не було повідомлено про проведення торгів з можливістю зниження початкової ціни."

доповнити частину вісімнадцяту новим абзацом такого змісту:

"При проведенні торгів з можливістю зниження початкової ціни за відсутності бажаючих укласти договір за початковою ціною ліцитатор знижує початкову ціну на крок торгів доти, доки не виявиться бажаючого укласти договір, але не нижче, ніж до граничної ціни, зазначеної в оголошенні про проведення торгів або визначеної законом. Якщо після зниження початкової ціни виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, торги проводяться у загальному порядку. Якщо після зниження ціни до 1 гривні або до граничної ціни бажаючого укласти договір не виявиться, ліцитатор оголошує торги такими, що закінчилися без виявлення переможця."

у абзаці дев'ятому частини дев'ятнадцятої слова "протягом трьох хвилин" виключити, після слів "останньої ціни" абзац доповнити словами "кожне з яких супроводжується ударом аукціонного молотка (гонга),";

частину двадцяту викласти у такій редакції:

"20. Протокол підписується власником земельної ділянки, щодо якої укладається договір, або суб'єктом речового права, що відчужується, і вручається переможцю негайно після оголошення переможця або закінчення торгів без виявлення переможця.

У протоколі зазначаються:

Земельна ділянка, що запропонована для продажу або передачі у користування, або речове право на неї, що відчужується;

кількість учасників торгів;

початкова ціна;

ціна, запропонована переможцем торгів, або відомості про те, що торги закінчилися без виявлення переможця;

гарантійний внесок, сплачений переможцем;

переможець торгів;

адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення торгів;

номер банківського рахунку та інші платіжні реквізити, за якими мають бути перераховані кошти за договором."

частину двадцять першу виключити;

частину двадцять другу виключити;

частину двадцять третю виключити;

частину двадцять четверту викласти у такій редакції:

"24. Договір вважається укладеним з моменту оголошення переможця.";

частину двадцять п'яту виключити;

частину двадцять восьму виключити;

частину двадцять дев'яту виключити;

частину тридцяту виключити;

частину тридцять першу після слів "плата за" доповнити словами "перший звітний період";

я-20) у статті 138:

назву статті викласти у такій редакції: "Виконання договору, укладеного на торгах";

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Гарантійні внески учасників підлягають поверненню протягом 3 робочих днів з дня закінчення торгів, крім випадків, внеску, сплаченого переможцем, який зараховується до ціни, що підлягає сплаті."

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо торги закінчилися без виявлення переможця (крім випадків виявлення недоліків майна, не зазначених в оголошенні про проведення торгів, що розміщується на сайті), а також якщо переможець торгів не сплатив ціни (періодичного платежу)."

частину третю виключити;

частину четверту виключити;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. У разі розірвання договору внаслідок несплати ціни переможець торгів сплачує іншій стороні договору штраф в розмірі потрійного гарантійного внеску."

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. В акті про передання речового права на земельну ділянку (у т.ч. права власності) вказується:

ім'я (найменування) та місце проживання (місцезнаходження) сторін договору;

відомості про земельну ділянку;

відомості про право, що передається;

адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення торгів.

Сторона, що передає речове право на земельну ділянку, не пізніше 3 робочих днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни (періодичного платежу) подає нотаріусу акт про передання речового права, якщо інший термін передачі речового права не встановлено договором.

Після отримання акта про передання речового права нотаріус негайно накладає заборону розпоряджатися земельною ділянкою (відповідним правом) строком на один місяць, здійснює державну реєстрацію такої заборони та видає стороні, що передає речове право, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Не пізніше наступного робочого дня сторона, що передає речове право, надсилає (вручає) копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копію акта про передання речового права іншій стороні договору.

За заявою набувача нотаріус здійснює державну реєстрацію речового права.

Якщо до закінчення строку заборони розпорядження, передбаченою цією частиною, лишається менше п'ятнадцяти днів, нотаріус накладає заборону розпоряджатися нерухомим майном на відповідну кількість днів. Не пізніше наступного дня нотаріус надсилає або видає колишньому власнику земельної ділянки (суб'єкту речового права) копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За вчинення дій, вказаних у цій частині, плата не стягується."

доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"7. За несвоєчасне виконання договору, укладеного на торгах, сторона, що не є учасником торгів, сплачує переможцю за період прострочення пеню у розмірі 120% облікової ставки Національного банку України від ціни, запропонованої переможцем."

доповнити статтю частиною восьмою такого змісту:

"8. Сторона договору, що не є учасником торгів, не відповідає за недоліки земельної ділянки, що є предметом договору, крім випадків їх навмисного приховування.

У разі, якщо порушення порядку підготовки та проведення торгів перешкодило особі, що сплатила гарантійний внесок, взяти участь в торгах або перемогти у них, власник земельної ділянки (суб'єкт речового права) сплачує такій особі штраф у розмірі 20 відсотків гарантійного внеску.".

я-21) статтю 139 викласти у такій редакції:

"Стаття 139. Оприлюднення результатів земельних торгів

Організатор земельних торгів не пізніше п'яти робочих днів після проведення торгів (їх відміни) розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом, із зазначенням:

1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;

2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів, або вказівкою на те, що торги завершилися без визначення переможця;

3) строку користування земельною ділянкою (якщо це передбачено договором, що укладений на торгах);

4) цільового призначення земельної ділянки.

я-22) доповнити кодекс статтею 139-1 такого змісту:

"Стаття 139-1. Особливості проведення торгів в електронній формі (електронних торгів)

1. Торги можуть проводитися на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. Переможцем електронних торгів є особа, що запропонувала найвищу ціну протягом часу проведення електронних торгів. Час проведення електронних торгів не може бути менше 15 діб.

2. Допуск учасника до електронних торгів здійснюється шляхом присвоєння йому кодового номеру, під яким цей учасник подає пропозиції щодо ціни, за умови сплати гарантійного внеску. Гарантійний внесок може бути сплачений до завершення проведення торгів.

3. Технологічні та програмні засоби, що використовуються для проведення електронних торгів, повинні забезпечувати:

захист інформації, отриманої від замовника та учасників торгів;

захист інформації, розміщеної на сайті.

4. Система, що забезпечує проведення електронних торгів, повинна забезпечувати:

а) безперебійну роботу з проведення електронних торгів;

б) подачу учасниками пропозицій про ціну через захищене з'єднання у режимі реального часу;

в) доступну всім бажаючим візуалізацію всіх пропозицій із посиланням на кодові номери учасників, що внесли пропозиції, протягом проведення торгів у режимі реального часу, а також протягом 7 років після його закінчення;

г) доступну всім бажаючим візуалізацію часу, що залишився до закінчення строку подання пропозицій щодо ціни.

5. Система повинна надавати можливість учасникам електронних торгів подавати пропозиції щодо ціни з точністю до 1 копійки.

6. Система повинна негайно надсилати кожному учаснику електронних торгів повідомлення, яке повинно містити адресу веб-сторінки, на якій проводяться електронні торги, запропоновану учасником ціну, час отримання системою пропозиції, а також час розміщення пропозиції учасника на веб-сторінці або повідомлення про відмову від розміщення пропозиції із зазначенням причин такої відмови.

7. Негайно після оголошення переможця або закінчення торгів без виявлення переможця протокол про проведення торгів надсилається в електронній та паперовій формі (вручається) переможцю та стороні договору, що не є учасником торгів. Протокол у паперовій формі підписується уповноваженим представником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин."

я-23) пункт "а" статті 140 виключити;

я-24) статтю 142 виключити;

я-25) статтю 149 викласти у такій редакції:

"Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок державної та комунальної власності з постійного користування

1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, що здійснюють розпорядження цими ділянками відповідно до статті 122 цього Кодексу.

2. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів, а у разі незгоди землекористувачів - в судовому порядку."

я-26) статтю 150 виключити;

я-27) статтю 151 виключити;

я-28) частину другу статті 157 виключити;

я-29) у статті 186:

у пунктах "а" та "б" частини першої слова "після погодження їх у встановленому порядку" виключити;

у пункті "в" частини першої слова "погоджуються в порядку, встановленому цим Кодексом" виключити;

у пункті "г" частини першої слова "сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств після погодження їх із сільськими, селищними, міськими радами або районними державними адміністраціями" замінити словами "що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь", слова "після погодження їх із сільськими, селищними, міськими радами або районними державними адміністраціями" виключити;

у пункті "ґ" частини першої слова "після погодження їх у встановленому порядку" виключити;

частину третю виключити;

я-30) статтю 186-1 виключити;

я-31) пункт "б" частини першої статті 198 виключити;

я-32) статтю 211 виключити;

2) у Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 24, ст. 189):

а) у статті 4:

в абзаці четвертому слова ", а також землі, виділені під смуги відведення для них" виключити;

абзац п'ятий виключити;

б) пункт 14-1 статті 14 виключити;

в) пункт 2 статті 17-2 виключити;

г) у пункті "б" статті 44 слова "смуги відведення, берегові смуги водних шляхів" виключити;

д) у статті 85:

у частині другій слова "смугами відведення, береговими смугами водних шляхів," виключити;

у частині третій слова "смуг відведення та берегових смуг водних шляхів" виключити;

е) частину другу статті 86 виключити;

є) у статті 88:

у частині першій слова: "в межах водоохоронних зон", "земельні ділянки під" виключити;

абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

"Прибережні захисні смуги по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) мають ширину:";

частини сьому та восьму статті 88 виключити;

ж) статтю 91 виключити;

з) статтю 92 виключити;

і) частину другу статті 93 викласти у такій редакції:

"Межі зон санітарної охорони водних об'єктів встановлюються місцевими радами на їх території";

3) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 17, ст. 99):

а) у частині першій статті 12 слова "безоплатно або за плату" виключити;

б) частину третю статті 13 виключити;

в) у статті 17:

частину третю викласти у такій редакції:

"Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень.";

частину четверту виключити;

г) пункт 5 статті 27 виключити;

д) пункт 11-1 статті 28-1 виключити;

е) пункт 4 статті 31 виключити;

є) пункт 4 статті 32 виключити;

ж) пункти 1 та 2 статті 33 виключити;

4) у Законі України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 45, ст. 363):

а) у частині першій статті 1 слова "на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону" виключити;

б) частину другу статті 7 викласти у такій редакції:

"2. Земельна ділянка надається для ведення фермерського господарства у порядку, встановленому законом.

Проект відведення земельних ділянок розробляється за рахунок Українського державного фонду підтримки фермерських господарств."

в) статтю 8 виключити;

г) статтю 13 виключити;

5) У Законі України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст. 314):

а) статтю 8 виключити;

б) статтю 12 виключити;

в) у статті 13 слова "державних актів на право" замінити словом "права";

6) у Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 36, ст. 282):

а) пункт "в" статті 11 виключити;

б) у статті 14:

пункт "в" виключити;

пункт "г" викласти у такій редакції:

"г) здійснення професійної атестації інженерів-землевпорядників;"

пункт "е" виключити;

пункт "є" виключити;

в) у частині другій статті 24 слова "і затверджуються" замінити словами "за кошти державного бюджету";

г) у статті 25:

у пункті "ж" частини другої слова "населених пунктів замінити словами "для містобудівних потреб;

доповнити частину другу після пункту "ж" пунктом "ж-1" такого змісту:

"ж-1) плани земельно-господарського устрою населених пунктів;"

пункт "з" частини другої викласти у такій редакції:

"з) робочі проекти землеустрою;"

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Документація із землеустрою формується у паперовій та електронній (цифровій) формах і зберігається із забезпеченням доступу до неї через мережу Інтернет в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

у абзацах другому та третьому частини шостої слова "який відповідає за якість робіт із землеустрою" виключити;

д) у статті 26:

у абзаці другому частини другої слова "які є відповідальними за якість робіт із землеустрою" виключити;

у абзаці третьому частини другої слова "відповідальними за якість робіт із землеустрою виключити;

доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:

"Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань, робочі проекти землеустрою, технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічна документація щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, технічна документація щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту можуть розроблятися іншими юридичними та фізичними особами."

е) пункт "б" статті 27 виключити;

є) у статті 28:

пункт "б" частини першої виключити;

пункт "г" частини другої виключити;

ж) у статті 30:

у назві слова "погодження і" виключити;

у частині першій слова "погодження і" виключити;

з) частину четверту статті 40 виключити;

і) у статті 45:

у назві слово і замінити словами "а також";

у частині другій слова "і техніко-економічними обґрунтуваннями використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, залежать від поставлених завдань, але" виключити, слова "10-15 років" замінити словами "10 років";

ї) у статті 46:

у абзаці першому частини третьої слово "включає" замінити словами "повинен містити":

пункти "а", "б", "в", "г", "ґ", "д", "ж", "з" виключити;

частину четверту виключити;

частину шосту виключити;

частину сьому виключити;

частину восьму виключити;

частину дев'яту виключити;

частину одинадцяту виключити;

частину тринадцяту виключити;

й) у статті 50:

частину другу виключити;

у абзаці першому частини третьої слово "включають" замінити словами "повинні містити"

абзац другий частини третьої виключити;

абзац четвертий частини третьої виключити;

абзац п'ятий частини третьої виключити;

абзаци шостий-десятий частини третьої виключити;

абзац одинадцятий частини третьої викласти у такій редакції:

"перелік об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці, їх площа та дані про речові права на них (за наявності таких об'єктів)";

абзаци чотирнадцятий, шістнадцятий, сімнадцятий, дев'ятнадцятий, двадцятий частини третьої виключити;

к) доповнити Закон статтею 50-1 такого змісту:

"Стаття 50-1. Проекти землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок

Проекти землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок розробляються за ініціативою та на замовлення власників земельних ділянок і повинні містити:

обґрунтування необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки або її частини;

кадастровий план земельної ділянки з нанесенням межі її частини, цільове призначення якої змінюється;

відомості про обчислення площі частини земельної ділянки та координати поворотних точок її меж, якщо змінюється цільове призначення частини земельної ділянки."

л) у статті 52:

у абзаці першому частини другої слово "визначають" замінити словами "повинні містити матеріали щодо";

у частині другій пункт "а" виключити;

у частині другій пункт "г" виключити;

у частині другій пункт "д" виключити;

м) у статті 53:

у назві слова "населених пунктів" замінити словами "для містобудівних потреб";

частину першу викласти у такій редакції:

"Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляються на підставі та з урахуванням положень затверджених детальних планів території і після їх затвердження стають невід'ємною частиною детального плану території.";

частину другу викласти у такій редакції:

"Проекти землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб розробляються з метою уточнення положень планів земельно-господарського устрою, які складаються відповідно до генеральних планів населених пунктів, а за межами населених пунктів - на підставі схем планування території району чи схем землеустрою адміністративно-територіальних одиниць."

частину третю викласти у такій редакції:

"Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляються на період дії детальних планів території населених пунктів або схем планування території району і визначають:

а) цільове призначення земельних ділянок, їх межі та правовий режим;

б) організаційні, правові, фінансові та інші заходи щодо раціонального землекористування та здійснення землеохоронних заходів."

частину четверту викласти у такій редакції:

"В населених пунктах проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб, пов'язані з формуванням земельних ділянок, можуть розроблятися в межах кварталу, мікрорайону, району в місті."

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Проекти землеустрою щодо впорядкування територій для містобудівних потреб затверджуються сільськими, селищними, міськими радами."

н) доповнити Закон статтею 53-1 такого змісту:

"Стаття 53-1. Плани земельно-господарського устрою населених пунктів

Плани земельно-господарського устрою населених пунктів розробляються на підставі затверджених генеральних планів населених пунктів і після їх затвердження стають невід'ємною частиною генеральних планів.

Плани земельно-господарського устрою розробляються з метою здійснення організаційно-правових, інженерно-технічних та природоохоронних заходів щодо використання земель відповідно до цільового призначення, розподілу земель за формами власності та користування, забезпечення режим землекористування в охоронних, санітарно-захисних зонах і зонах особливого режиму використання земель.

Планами земельно-господарського устрою визначаються:

а) розподіл земель за формами власності;

б) межі охоронних і санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель з встановленням розмірів збитків власників землі і землекористувачів, обумовлених обмеженнями у землекористуванні;

в) формування екомережі, меж округів і зон санітарної охорони курортів, джерел та об'єктів централізованого водопостачання, водоохоронних зон і прибережних смуг, об'єктів культурної спадщини та зон регулювання забудови, охоронних зон об'єктів природно-заповідного фонду, зелених зон тощо;

г) заходи щодо забезпечення земельно-господарського устрою, їх обґрунтування, обсяги робіт, джерела фінансування, строки виконання.

Плани земельно-господарського устрою населених пунктів затверджуються сільськими, селищними, міськими радами.";

о) статтю 54 викласти у такій редакції:

"Стаття 54. Робочі проекти землеустрою

Робочі проекти землеустрою (щодо рекультивації земель, організації багаторічних насаджень і виноградників, створення захисних лісонасаджень, будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд, організації території колективних садів та ін.) складаються на виконання заходів, передбачених схемами використання та охорони земель, що потребують капітальних вкладень.";

п) у статті 55-1:

у абзаці першому частини третьої слово "включає" замінити словами "повинна містити";

пункт "а" частини третьої виключити;

пункт "б" частини третьої виключити;

пункт "ґ" частини третьої виключити;

р) у частині першій статті 56:

слово "виключає" замінити словами "повинна містити";

пункти "а"-"ґ" виключити;

у пункті "е" слова "нотаріально посвідчена" виключити;

пункт "є" виключити;

с) у статті 61-1:

частини першу-шосту виключити;

частину десяту виключити;

т) статтю 62 виключити;

у) у статті 63:

частину другу виключити;

частину третю виключити;

частину четверту виключити;

у частині п'ятій слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин," виключити;

частину шосту виключити;

ф) частину четверту статті 64 виключити;

х) у статті 65 слова "Українська академія аграрних наук" замінити словами "Національна академія аграрних наук України";

ц) статтю 66 викласти у такій редакції:

"Стаття 66. Атестація та підвищення кваліфікації кадрів

Кваліфікаційний сертифікат видається особам, які мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі знань землеустрою, мають стаж роботи за спеціальністю не менше одного року, склали кваліфікаційний іспит.

Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, подає до Кваліфікаційної комісії:

заяву встановленого зразка;

копію документа про вищу освіту у галузі знань землеустрою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

документ, що підтверджує стаж роботи;

перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складанні якої інженер-землевпорядник брав участь;

копії двох схем та/або проектів землеустрою та/або технічної документації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник брав участь.

Інженеру-землевпоряднику, який склав кваліфікаційний іспит, видається кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним вимогам та його спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель, виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою.

Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через два місяці.

Сертифіковані інженери-землевпорядники зобов'язані не рідше одного разу на чотири роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.

Видача кваліфікаційного сертифіката інженерам-землевпорядникам, які склали кваліфікаційний іспит, видача свідоцтва про підвищення кваліфікації, видача їх дублікатів здійснюється навчальним закладом, на базі якого складається кваліфікаційний іспит або підвищується кваліфікація за рішенням Кваліфікаційної комісії.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника не обмежений у часі, крім випадків, визначених законом.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за поданням Кваліфікаційної комісії в разі встановлення факту порушення інженером-землевпорядником законодавства у сфері землеустрою відповідно до статті 68 цього Закону.

Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника, форма сертифікату встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин."

ч) у статті 66-1:

у частині другій пункти 3, 6, 9 виключити;

у частині третій слова "зупинення дії чи" виключити;

частину четверту виключити;

частину шосту виключити;

щ) у статті 68:

частину другу викласти у такій редакції:

"Кваліфікаційна комісія за результатами розгляду письмових звернень заінтересованих осіб, замовників документації із землеустрою, органів державної влади та місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері землеустрою робить подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката (його анулювання) з підстав грубого порушення сертифікованим інженером-землевпорядником вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою."

частину шосту виключити;

частину сьому виключити;

частину восьму виключити;

частину дев'яту виключити;

7) у Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 1, ст. 2):

а) у статті 5:

частину третю виключити;

у частині четвертій слова ", а вартість надання послуг з рецензування або проведення державної експертизи звітів з експертної грошової оцінки сплачується за рахунок коштів відповідних бюджетів" виключити;

у частині п'ятій слова "чи проведення рецензування звіту з оцінки такого майна" виключити;

б) у частині другій статті 7:

у абзаці першому слова "матеріалів погодження місця розташування таких об'єктів" виключити;

абзац другий виключити;

в) у частині другій статті 8:

у абзаці першому слова ", а також для інших суспільних потреб, визначених цим Законом, якщо передбачається місце розташування об'єкта на території Автономної Республіки Крим та суміжної області або на території двох та більше областей" виключити;

у абзаці другому слова ", якщо передбачається місце розташування об'єкта на території двох або більше районів." виключити;

абзац третій виключити;

г) у частині першій статті 10

слова "і які погодили місце розташування таких об'єктів у випадках та в порядку, визначених статтею 151 Земельного кодексу України" виключити;

8) у Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 8, ст. 61):

а) пункт "а" частини другої статті 21 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"на підставі проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки";

б) абзац четвертий частини шостої статті 24 виключити;

в) у статті 36:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. На офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, оприлюднюються всі відомості Державного земельного кадастру.";

у частині третій слова ", яка відповідно до цієї статті надається" виключити;

частину четверту виключити;

г) статтю 38 виключити;

д) статтю 41 виключити;

9) у частині першій статті 8 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст. 350):

абзац другий виключити;

абзац шостий виключити;

абзац сьомий виключити;

абзац дев'ятий виключити;

10) у Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст. 229):

а) статтю 11 виключити;

б) статтю 21 виключити;

в) статтю 22 виключити;

11) у Законі України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 20, ст. 272):

а) статтю 10 виключити;

б) статтю 12 виключити;

12) у частині першій статті 16 Закону України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст. 349):

абзац другий після слова "програм" доповнити словами "використання та охорони";

у абзаці третьому слова "та охорони" виключити;

абзац четвертий виключити;

абзац шостий виключити;

13) у абзаці третьому частини першості статті 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 34, ст. 343) слова "(внесення змін, оновлення)" виключити;

14) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170):

а) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"територія сільської, селищної, міської ради - територія, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної, міської ради";

б) доповнити пункт "а" статті 29 підпунктом 5 такого змісту:

"5) надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у випадках, встановлених законом;"

в) доповнити розділ V "Прикінцеві та перехідні положення" пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1. До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України територія сільської, селищної, міської ради змінюється рішеннями відповідних суміжних сільських, селищних, міських рад за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць."

15) у Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст. 280):

а) статтю 15 викласти у такій редакції:

"Істотними умовами договору оренди землі є:

об'єкт оренди;

строк дії договору оренди;

орендна плата;";

б) частину четверту статті 21 виключити;

16) пункт 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 36, ст. 472) виключити;

17) частину третю статті 17 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 1, ст. 1) виключити;

18) у Законі України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 39, ст. 333):

а) пункт 22 частини другої статті 5 виключити;

б) пункти 10 та 17 частини першої статті 6 виключити;

19) пункт 33 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 36, ст. 299) виключити;

20) у пункті 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт" (Відомості Верховної Ради України, 2013, N 40, ст. 534):

абзац третій викласти у такій редакції:

"перебувають на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування та мають стаж служби у державних чи місцевих органах земельних ресурсів понад три роки;";

доповнити пункт абзацом четвертим такого змісту:

"працюють у науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, проектно-вишукувальних організаціях і мають наукові ступені кандидата або доктора наук.";

21) Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471) визнати таким, що втратив чинність.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом вважати переданими до комунальної власності відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах територій сільських, селищних, міських рад, крім:

земель оборони;

земель зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності;

земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук.

Межі територій місцевих рад визначаються за затвердженими на час набрання чинності цим Законом проектами їх формування. У разі, якщо межі певної місцевої ради не встановлені за зазначеними проектами, такі межі визначаються відповідно до меж суміжних місцевих рад.

3.Земельні ділянки, які надані до 1 січня 2002 року у постійне користування фермерським господарствам або громадянам - членам фермерського господарства із земель запасу державної власності для створення та ведення фермерського господарства, безоплатно передаються в наданому розмірі фермерському господарству на правах спільної власності його членів.

4. Кабінету Міністрів України у 30-денний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

Опрос