Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно усиления финансовой самодостаточности территориальных общин)

Проект закона Украины от 30.01.2015 № 1900
Дата рассмотрения: 11.02.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо посилення фінансової самодостатності територіальних громад)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572) такі зміни:

1. У статті 49:

а) у частині першій слова і цифри "якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу" замінити словами "крім випадків, визначених частиною третьою цієї статті";

б) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти на строк не більше одного місяця може здійснюватися на оплату:

продуктів харчування;

медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

комунальних послуг та енергоносіїв;

видатків бюджету розвитку місцевих бюджетів, визначених частиною другою статті 71 цього Кодексу;

інших випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України в окремих випадках може збільшувати строк попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, але не більше ніж на один рік.

Порядок здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, затверджується Кабінетом Міністрів України.".

2. У статті 64:

а) назву статті доповнити словами ", бюджетів міст районного значення";

б) у частині першій:

абзац перший після слів "формування територій громад," доповнити словами "бюджетів міст районного значення,";

у пункті 1 після слів "Києва та Севастополя" доповнити словами ",сіл і селищ";

доповнити пунктом 1-2 такого змісту:

"1-2) до доходів районних бюджетів зараховується 35 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території сіл та селищ (до об'єднання територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад).";

пункт 20 після слів "єдиний податок" доповнити словами і цифрами "(крім єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку I - III груп відповідно до Податкового кодексу України)";

пункт 30 доповнити словами ", крім рентної плати за спеціальне використання води для потреб рибництва, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням водного об'єкту".

3. Пункт 2 частини першої статті 66 виключити.

4. Статтю 67 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. Бюджети міст районного значення тимчасово, до об'єднання їх територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, формуються відповідно до цього Кодексу з урахуванням особливостей визначених у частині другій статті 89 цього Кодексу.".

5. У статті 69:

а) слова "бюджетів міст районного значення," виключити;

б) у частині першій:

пункт 3 доповнити словами ", крім рентної плати за спеціальне використання води для потреб рибництва, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням водного об'єкту";

доповнити пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) 50 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування;";

доповнити пунктом 3-2 такого змісту:

"3-2) 25 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території (до об'єднання територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад);";

в) пункт 7 після слів "єдиний податок" доповнити словами і цифрами "(крім єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку I - III груп відповідно до Податкового кодексу України)".

6. У статті 71:

а) частину першу доповнити пунктом 2 такого змісту:

"2) єдиний податок, що сплачується платниками єдиного податку I - III груп відповідно до Податкового кодексу України;";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства і приміщень органів місцевого самоврядування; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; природоохоронні заходи; придбання предметів і матеріалів тривалого використання для потреб органів місцевого самоврядування; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.".

7. В абзаці другому частини шостої статті 78 слова "за умови виконання доходів зведеного бюджету України" виключити.

8. У статті 88:

а) слова ", міст районного значення" виключити;

б) частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) фізичну культуру і спорт: заходи з фізичної культури і спорту, фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.".

9. У статті 89:

а) назву статті доповнити словами ", бюджетів міст районного значення";

б) в абзаці першому частини першої після слів "формування територій громад," доповнити словами "бюджетів міст районного значення,";

в) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. До об'єднання територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, з бюджетів міст районного значення не здійснюються видатки відповідно до підпункту "ґ" пункту 2, підпункту "б" пункту 3 та пункт 4 частини першої цієї статті.".

10. Частину першу статті 97 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) субвенція місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах".

11. У статті 103-2:

а) у частині першій:

доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"На фінансове забезпечення таких навчальних закладів можуть спрямовуватися інші кошти місцевих бюджетів.";

у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

абзац дев'ятий доповнити словами "та перевезення учнів і вчителів до навчальних закладів у разі забезпечення в повному обсязі потреби в коштах таких навчальних закладів на оплату праці працівників, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв";

доповнити абзацом десятим такого змісту:

"Кабінет Міністрів України визначає вичерпний перелік поточних видатків, на проведення яких може спрямовуватися освітня субвенція та черговість фінансового забезпечення цих поточних видатків при плануванні бюджету та затверджені відповідних кошторисів бюджетних установ.";

б) частину четверту після слів "цільового призначення субвенції" доповнити словами ", у першочерговому порядку на виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів,".

12. У статті 103-4:

а) частину першу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"На проведення таких видатків місцевих бюджетів можуть спрямовуватися інші кошти місцевих бюджетів.

Кабінет Міністрів України визначає вичерпний перелік видатків, на проведення яких може спрямовуватися медична субвенція та черговість фінансового забезпечення цих видатків при плануванні бюджету та затверджені відповідних кошторисів бюджетних установ.";

у зв'язку з чим абзац другий вважати абзацом четвертим;

б) частину четверту після слів "цільового призначення субвенції," доповнити словами "у першочерговому порядку на виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів,".

13. Доповнити статтею 103-6 такого змісту:

"Стаття 103-6. Субвенція з державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

1. Субвенція з державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається в обсязі 15 відсотків доходів державного бюджету від акцизного податку з нафтопродуктів затвердженого законом про Державний бюджет України.

У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для районних бюджетів.

2. Субвенція з державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між бюджетами місцевого самоврядування на основі формули, що затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати такі параметри:

1) кількість населення;

2) протяжність районних автомобільних доріг;

3) протяжність вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на кінець бюджетного періоду зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції".

14. У статті 108:

в абзаці другому частини другої цифру "6" замінити цифрами "5-1";

в частині шостій цифри "103-5" замінити цифрами "103-6".

15. Частину першу статті 123 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) недотримання терміну здійснення платежу за дорученням розпорядника бюджетних коштів, яке оформлене відповідно до вимог законодавства.".

16. У розділі VI "Прикінцеві та перехідні положення":

а) доповнити пунктом 28 такого змісту:

"28. Кабінету Міністрів України у місячний строк визначити порядок оптимального фінансового забезпечення навчально-виховних комплексів за рахунок освітньої субвенції та інших коштів місцевих бюджетів.";

б) у пункті 19:

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Установити, що 75 відсотків загального обсягу стабілізаційної дотації надається районним бюджетам для покриття можливих фактичних диспропорцій у фінансовому забезпечені бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів.";

у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій доповнити словами ", з першочерговим спрямуванням коштів стабілізаційної дотації на збільшення фінансового забезпечення додаткової потреби у видатках на забезпечення осіб, переселених із території проведення антитерористичної операції та медичного забезпечення військовослужбовців";

в) у пункті 20:

в абзаці першому слова "можуть здійснюватися" замінити словом "здійснюються";

в абзаці четвертому:

перше речення доповнити словами і цифрами "(в обсязі видатків, не меншому ніж затверджено (із змінами) органами місцевого самоврядування у бюджетах в 2014 році) без передачі відповідних бюджетних установ з комунальної власності сіл, селищ, міст районного значення";

друге речення доповнити словами і цифрами "з урахуванням доходів, визначених пунктом 1 частини першої статті 64 і пунктом 3-2 частини першої статті 69 цього Кодексу"

г) пункт 21 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Кабінету Міністрів України у місячний строк внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо списання непогашеної заборгованості за середньостроковими позиками (крім заборгованості місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим) перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос