Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно усиления финансовой самодостаточности территориальных общин)

Проект закона Украины от 30.01.2015 № 1899
Дата рассмотрения: 30.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо посилення фінансової самодостатності територіальних громад)

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. доповнити пункт 10.1 статті 10 підпунктом такого змісту:

"10.2.3. ринковий збір.";

2. пункт 10.3 статті 10 викласти у такій редакції:

"Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору, ринкового збору";

3. підпункт 12.3.5 статті 12 викласти у такій редакції:

"У разі якщо сільська, селищна або міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Податок за земельні ділянки (у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), наданих для розміщення об'єктів енергетики, підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, транспортують та постачають природний газ справляється за повними ставками та за земельну ділянку, що перебуває у користуванні чи власності таких підприємств";

4. підпункт 12.4.4. статті 12 виключити;

5. підпункт 14.1.30 статті 14 викласти в такій редакції:

"відокремлені підрозділи - у значенні, визначеному Цивільним кодексом України та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Для розділу IV цього Кодексу - у визначенні Господарського кодексу України з віднесенням до них виробничих структурних підрозділів.";

6. підпункт е) у підпункті 14.1.1291 статті 14 виключити;

7. доповнити статтю 142 підпунктами такого змісту:

"142.2. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму:

передбачених інвестиційними програмами, схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей;

передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб'єктів природних монополій, виробників електричної та/або теплової енергії відповідно до рішень Кабінету Міністрів України;

витрат у межах інвестиційної складової, затвердженої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, необхідної для повернення кредитів, інвестицій, погашення облігацій (боргових цінних паперів), випущених (отриманих) енергогенеруючими компаніями, з метою фінансування капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) обладнання електричних станцій і теплоелектроцентралей, відповідно до плану будівництва (реконструкції, модернізації), затвердженого Кабінетом Міністрів України;

142.3. Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:

устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;

матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

Платник повинен забезпечити окремий облік прибутку або збитку, отриманого від продажу на митній території України товарів, зазначених в абзаці першому цього пункту.

Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов'язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв'язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а також сплатити за відповідний період пеню в розмірах, визначених цим Кодексом.

142.4. Звільняється від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів.

До Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, включаються підприємства, установи та організації, включені до галузевих програм із енергоефективності і за результатами проведення експертизи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, та отримали висновок центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, про відповідність енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або перебувають на стадії розроблення та впровадження, критеріям енергоефективності та включені до галузевих програм з енергоефективності.

Ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження. Порядок включення підприємств до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження.

При впровадженні платником податку енергоефективних заходів та енергоефективних проектів такий платник повинен забезпечити окремий облік прибутку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів.

142.4. Норми пунктів 142.2 та 142.3 цієї статті діють протягом п'яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва";

8. підпункт 215.3.10 статті 215 викласти в такій редакції:

"Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку встановлюються у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків.";

9. підпункт 255.5.5 статті 255 викласти в такій редакції:

"для потреб рибництва:

72,78 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;

87,50 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води";

10. доповнити пункт 256.2 статті 256 підпунктом такого змісту:

"256.2.6. використання корисних властивостей лісів для розташування мисливських угідь.";

11. пункт 256.10 статті 256 викласти в такій редакції:

"За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів комунальної форми власності ставки рентної плати встановлюються сільськими, селищними, Київською та Севастопольською міськими, міст районного підпорядкування радами, державної та приватної форми власності ставки встановлюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами.

Ставка рентної плати за використання корисних властивостей лісів для розташування мисливських угідь не може бути меншою, ніж 25 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області";

12. підпункт 257.3.4 статті 257 викласти в такій редакції:

"з рентної плати за спеціальне використання води - за місцем податкової реєстрації, крім рентної плати за спеціальне використання води для потреб рибництва - за місцезнаходженням водного об'єкту;";

13. доповнити пункт 266.2.2 статті 266 підпунктом такого змісту:

"и) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо"

14. абзац третій підпункту 266.4.1 статті 266 викласти у такій редакції:

"Сільські, селищні, міські ради можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування встановлена цим підпунктом. У разі наявності у платника податку об'єктів житлової нерухомості, для яких встановлено різний розмір граничної межі, застосовується гранична межа, встановлена у цьому підпункті";

15. підпункт 266.7.1 статті 266 викласти в такій редакції:

"Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті або пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із площі таких об'єктів зменшеної пропорційно питомій вазі площі кожного з об'єктів житлової нерухомості відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті або пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із площі таких об'єктів, зменшеної пропорційно питомій вазі площі кожного з об'єктів житлової нерухомості відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті або пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку"

16. доповнити розділ XII статтею наступного змісту:

"Стаття 2682. Ринковий збір

2682.1. Платники збору

2682.1.1. Платниками збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють торгівлю на ринках.

2682.2. Ставка збору

2682.2.1. Фіксована ставка ринкового збору встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для платників податку з розрахунку на день у межах до 5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

2682.3. Податкові агенти

2682.3.1. Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями ринків;

б) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

2682.4. Порядок сплати збору

2682.4.1. Сума ринкового збору сплачується платниками збору або податковими агентами.

2682.4.2. Сплата ринкового збору здійснюється податковими агентами щоденно, платниками збору щоденно або щомісячно.

2682.4.3. Сума ринкового збору, утримана податковим агентом, сплачується протягом банківського дня, що настає за днем утримання збору у платників збору, за місцезнаходженням податкових агентів.

2682.4.4. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента ринкового збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу";

17. підпункт 269.1.1 статті 269 викласти у наступній редакції:

"власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) або громадяни чи юридичні особи, щодо яких прийнято рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність";

18. підпункт 270.1.1 статті 270 викласти у наступній редакції:

"земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні або щодо яких прийнято рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність";

надання земельної ділянки у власність на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців)";

19. статтю 273 виключити;

20. пункт 285.2 статті 285 викласти у наступній редакції:

"Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування, прийняття рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про

21. пункт 287.1 статті 287 викласти у наступній редакції:

"Платники податку сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою чи прийняття рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою чи відміну рішення органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.";

22. пункт 291.5.5 статті 295 викласти у наступній редакції:

"суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків, крім житлово-комунальних підприємств державної або комунальної форми власності".

23. доповнити підрозділ 10 розділу XX наступним пунктом:

"34. Установити, що у 2015 році ставки плати за землю, які встановлені органами місцевого самоврядування на виконання Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" застосовуються починаючи з місяця, наступного за місяцем прийняття відповідного рішення".

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

III Перехідні положення

2. Зупинити дію статті 171 Закону України "Про електроенергетику".

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос