Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления финансовой самодостаточности территориальных общин)

Проект закона Украины от 30.01.2015 № 1898
Дата рассмотрения: 30.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення фінансової самодостатності територіальних громад)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (ВВР, 2002 р., N 3-4, ст. 27, із наступними змінами):

1) статтю 39 після слів "державних стандартів і норм" доповнити словами: ", крім земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян як присадибні ділянки та використовуються ними для ведення особистого селянського господарства відповідно до рішень про надання в користування земельних ділянок, прийнятих відповідними органами, але не виконаних на момент введення у дію цього Кодексу.";

2) частину другу статті 134 доповнити новим абзацом такого змісту:

надання земельних ділянок комунальної власності територіальних громад сіл, селищ та малих міст у розмірі не більше 0, 10 га для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного й іншого призначення для провадження підприємницької діяльності;

3) частину другу статті 209 після слів "програм та проектів землеустрою," доповнити словами:

"розробку генеральних планів населених пунктів, планів зонування території, детальних планів та схем планування території, проведення заходів з благоустрою, облаштування відведених місць чи об'єктів зберігання та захоронення побутових відходів,";

2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994р., N 17, ст. 99 із наступними змінами):

1) частину другу статті 19 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) проводити ремонтні роботи доріг, що використовуються та прилягають до ділянки, яка перебуває у користуванні.";

2) частину другу статті 20 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) проводити ремонтні роботи доріг, що використовуються та прилягають до ділянки, яка перебуває у користуванні.";

3) частину другу статті 21 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) проводити ремонтні роботи доріг, що використовуються та прилягають до ділянки, яка перебуває у користуванні.";

4) у статті 69:

частину першу доповнити словами "та за умови, що договір на використання лісових ділянок містить обов'язкові зобов'язання і відповідальність лісокористувача проводити ремонтні та відновлювальні роботи на дорогах, що використовуються та прилягають до ділянки, яка перебуває у користуванні";

частину восьму доповнити абзацом такого змісту:

"невиконання лісокористувачем зобов'язань щодо ремонту і відновлення доріг, що використовуються та прилягають до ділянки, яка перебувала у користуванні в минулі періоди.";

частину дев'яту доповнити абзацом такого змісту:

"невиконання лісокористувачем умов договору на використання лісових ділянок і зобов'язань щодо ремонту доріг, що використовуються та прилягають до ділянки, яка перебуває у користуванні.".

3. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011р., N 34, ст. 343; із наступними змінами):

1) у статті 31:

абзац четвертий частини четвертої після слів "установ та організацій" доповнити словами та цифрами: " - у сумі, що перевищує 300 тисяч гривень,";

2) у статті 40:

абзац перший частини восьмої після слів "робочих днів з дня" доповнити словами: "направлення органом місцевого самоврядування звернення замовнику про укладання договору про пайову участь або";

абзац перший частини дев'ятої після слів "робочих днів з дня" доповнити словами: "направлення органом місцевого самоврядування звернення замовнику про укладання договору про пайову участь або";

3) у розділі V "Прикінцеві положення":

у пунктах 6 та 6-1 цифри "2015" замінити цифрами "2017";

4. У розділі V "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування" щодо набрання чинності (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 1, ст. 2):

1) у пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення":

слова та цифри "з 1 січня 2016 року" замінити словами та цифрами "з 1 квітня 2015 року".

5. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст. 113 із наступними змінами):

1) у пункті 3 статті 3:

у підпункті "є" цифри "0,05" замінити на цифру "2";

у підпункті "п" цифри "0,01" замінити на цифри "0,5";

у підпункті "р" цифри "0,02" замінити на цифри "0,5";

у підпункті "с" цифри "0,03" замінити на цифри "0,5";

у підпункті "т" цифри "0,03" замінити на цифру "1";

2) у пункті 5 статті 3:

у підпункті "а" цифри "0,05" замінити на цифру "5";

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман

Опрос