Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год" (относительно финансирования ведомственных учреждений и заведений здравоохранения в переходной период)

Проект закона Украины от 30.01.2015 № 1897
Дата рассмотрения: 30.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (щодо фінансування відомчих установ та закладів охорони здоров'я у перехідний період)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Голос України, 31.12.2014, N 254):

1) після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Установити, що до моменту здійснення передачі відомчих установ та закладів охорони здоров'я, визначених у додатку N 10 до цього Закону, до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, видатки на їх фінансування/надання фінансової підтримки тимчасово, але не довше, ніж до закінчення поточного бюджетного періоду, здійснюються з загального фонду Державного бюджету України за бюджетними програмами, бюджетні призначення щодо яких встановлені Законом України "Про Державний бюджет на 2014 рік" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 9, ст. 93 із наступними змінами), при цьому щомісячні бюджетні асигнування загального фонду Державного бюджету України за даними бюджетними програмами не можуть перевищувати 1/12 обсягу їх бюджетних призначень, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (ВВР), 2014, N 9, ст. 93 із наступними змінами).

Видатки на фінансування/надання фінансової підтримки відомчим установам та закладам охорони здоров'я, визначених у додатку N 10 до цього Закону, до моменту здійснення їх передачі до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, здійснюється за рахунок бюджетних призначень, встановлених цим Законом за програмою КПКВ 2311410 "Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам".".

II. Внести зміни до Додатка N3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" відповідно до Додатка N 1 до цього Закону.

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

 

Зміни до Додатка N 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік)

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

8411414,8

7861695,6

1791369,3

288979,1

535013,2

2208110,7

1967558,6

137117,6

64227,6

240552,1

10619525,5

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

1128378,2

1128378,2

570397,1

116169,2

 

9878,2

9043,9

2281,2

1342,5

834,3

1138256,4

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-
поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

100054,2

85348,2

66244,9

5953,8

 

13905,2

13514,8

7153,9

949,5

390,4

113959,4

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

45333538,7

45333538,7

 

 

 

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

45463277,5

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

45176573,8

45176573,8

 

 

 

 

 

 

 

 

45176573,8

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

3948228,4

3906035,3

737130,9

44788,8

42193,1

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

4007150,1

3104000

 

Державна адміністрація залізничного транспорту України

747078,1

747078,1

524303,9

27681,7

 

 

 

 

 

 

747078,1

3104040

0731

Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту

747078,1

747078,1

524303,9

27681,7

 

 

 

 

 

 

747078,1

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

20826504,4

17425292,1

6470,2

712,9

3409212,5

 

 

 

 

 

20826504,4

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування

3405596,5

4384,2

 

 

3409212,5

 

 

 

 

 

3405596,5

____________

Опрос