Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (относительно восстановления в системе общей юрисдикции военных судов)

Проект закона Украины от 30.01.2015 № 1896
Дата рассмотрения: 30.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо відновлення в системі загальної юрисдикції військових судів)

Верховна Рада України постановляє:

І. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 N 2453-VI (Відомості Верховної Ради України від 22.10.2010 N 41, / N 41-42; N 43; N 44-45 /, стор. 1468, стаття 529 (зі змінами від 01.01.2015), підстава 76-19 і доповненнями такого змісту:

1) У ст. 18 цього Закону частину 2-1 викласти в такій редакції: "Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції відновлюються військові суди, які спеціалізуються на розгляді справ у Збройних силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону".

2) До ч. 1 ст. 21 цього Закону після слів "районні у містах, міські, міськрайонні" доповнити словами "та військові суди гарнізонів".

3) До ч. 2 ст. 26 цього Закону після слів "апеляційні суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим," доповнити словами "військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських сил України".

4) У абз. 1 ч. 1 ст. 39 цього Закону слова "сорок вісім" замінити на "п'ятдесят п'ять".

5) До ст. 39 цього Закону частину 3-1 викласти в такій редакції: "У складі Верховного Суду України діє Військова судова колегія. Склад військової колегії затверджується Пленумом Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду".

6) До ч. 3 ст. 44-1 цього Закону пункт 3 викласти в такій редакції: "Військову судову колегію Верховного Суду України очолює голова колегії, який за посадою прирівнюється до заступника Секретаря судової палати Верховного Суду України".

7) До Глави 2 цього Закону статтю 51-1 "Статус суддів військових судів" викласти в такій редакції:

1. Судді військових судів перебувають на військовій службі і входять до штатної чисельності Збройних Сил України.

2. Військові звання суддям військових судів присвоюються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України, якщо інше не встановлено законом. Строки та порядок присвоєння військових звань, порядок звільнення з військової служби суддів визначаються законом.

3. Військовий суддя, крім здійснення правосуддя, не може залучитися до виконання інших обов'язків військової служби".

8) До ч. 1 ст. 58 цього Закону пункт 4 викласти в такій редакції: "Список народних засідателів місцевого військового суду за поданням голови цього суду затверджується начальником відповідного гарнізону. До списку включаються у кількості, зазначеній у поданні голови суду, військовослужбовці гарнізону або військовослужбовці за контрактом, які відповідають вимогам, зазначеним у статті 59 цього Закону".

9) До ч. 1 ст. 58-1 цього Закону частину 1-1 викласти в такій редакції: "Списки присяжних апеляційних військових судів за поданням голів цих судів формуються з числа військовослужбовців або військовослужбовців за контрактом, рекомендованих зборами військових частин та військових установ військових гарнізонів, розташованих на території, на яку поширюється юрисдикція апеляційного військового суду. Від кожного гарнізону до списку присяжних включаються від п'ятнадцяти до двадцяти військовослужбовців, які відповідають вимогам статті 59 цього Закону.

Список присяжних апеляційного військового суду затверджується рішенням відповідної ради, на території якої розташований гарнізон".

10) У ч. 1 ст 65 цього Закону після слів "складення кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону." доповнити реченням "Кандидат на посаду судді військового суду крім того, повинен перебувати на військовій службі і мати військове звання офіцерського складу".

11) У ч. 3 ст. 39 цього Закону після слів "за ним зберігається основне місце роботи" доповнити словосполученням "або перебування на військовій службі,".

12) До п. 4 ч. 4 ст. 75 цього Закону після слів "науковий ступінь або вчене звання," доповнити словами "копія військового квитка (для військовозобов'язаних)".

14) Ч. 4 ст. 118 цього Закону доповнити другий абзац таким реченням: "Делегатами конференції військових судів є лише військові судді"

15) До ст. 119 цього Закону частину 4 викласти в такій редакції: "До складу конференції суддів військових судів входять:

1) один суддя з кожного військового суду гарнізону;

2) один суддя з кожного військового суду регіону (Військово-Морських Сил)".

16) До абз. 1 ч. 1 ст. 125 цього Закону після слів "обираються конференціями суддів загальних судів," доповнити словами "конференціями суддів військових судів,", також після слів "Порядок проведення конференцій суддів загальних судів," доповнити словами "конференцій суддів військових судів,"

17) До п.1 ч. 2 ст. 127 цього Закону після слів "від місцевих загальних судів" доповнити словами "(з них один суддя, який є делегатом військових судів гарнізонів);",

18) У п. 4 ч. 2 ст. 127 цього Закону замінити слово "сім" на слово "вісім", також після слів "а також справ про адміністративні правопорушення" доповнити словами "(з них один суддя, який є делегатом апеляційних судів регіонів та апеляційного суду Військово-Морських сил України""

18) У абз. 1 ч. 3 ст. 129 цього Закону після слів "Посадовий оклад судді місцевого суду" доповнивши словами "(у тому числі судді військового суду гарнізону)",

19) У абз. 1 ч. 4 ст. 129 цього Закону після слів "Посадові оклади інших суддів" доповнити словами "(у тому числі військових суддів)",

у ч. 6 ст. 129 цього Закону після слів "Пленуму Верховного Суду України," доповнити словами "або прирівняних до них посад".

19) До ст. 129 цього Закону частину 8-1 викласти в такій редакції: "Суддям військових судів виплачується щомісячна доплата з посадового окладу, окладу за військове звання, вислугу років (у тому числі проходження військової служби в Збройних Силах України), науковий ступінь, та роботу яка передбачає доступ до державної таємниці, і інших доплат передбачених цим Законом."

20) У ч. 2 ст. 142 цього Закону абзац 3 викласти в такій редакції: "Щодо забезпечення військових судів державна судова адміністрація взаємодіє з відповідними установами Міністерства оборони України. Особовий склад військових судів користується всіма видами військового спорядження нарівні з особовим складом військових частин і установ Міністерства оборони України.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос