Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приостановления деятельности и запрещения объединений граждан

Проект закона Украины от 30.01.2015 № 1893
Дата рассмотрения: 30.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зупинення діяльності та заборони об'єднань громадян

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів:

1. До Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118):

1) У статті 5:

З частини третьої виключити слова:

"В першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає Верховний Суд України".

Доповнити статтю після частини третьої новою четвертою частиною наступного змісту:

"Діяльність політичної партії може бути зупинена у випадках та порядку, передбачених статтею 21-1 цього Закону".

2) частину першу статті 18 доповнити пунктом 1 наступного змісту:

"1) Верховна Рада України - за недопущенням створення внаслідок діяльності політичної партії загроз ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, підрив безпеки держави, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, посягання на здоров'я населення.".

У зв'язку з цим пункт 1 та 2 вважати відповідно пунктами 2 та 3.

3) статтю 19 доповнити пунктом 2 наступного змісту:

"2) зупинення діяльності політичної партії;".

У зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3.

4) Після статті 20 доповнити Закон новою статтею 20-1 наступного змісту:

Стаття 20-1. Зупинення діяльності політичної партії

Діяльність політичної партії може бути зупинена Верховною Радою України у випадках якщо партія, її представники, вчиняють активні дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну її конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства. Верховна Рада України приймає рішення про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування такої діяльності та одночасно зупиняє діяльність політичної партії.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань вносить запис про зупинення діяльності політичної партії до відповідного державного реєстру.

Якщо в результаті розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України буде встановлено наявність підстав для заборони політичної партії, відповідні висновки і пропозиції направляються до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань для подання позову про заборону політичної партії. У такому випадку зупинення діяльності політичної партії діє до завершення розгляду адміністративної справи про її заборону в судовому порядку.

Діяльність політичної партії поновлюється за результатом висновку тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України про відсутність підстав для заборони політичної партії або завершення розгляду судом адміністративної справи про заборону політичної партії у випадку відмови в задоволенні відповідного позову.

Не допускається діяльність політичної партії на період дії зупинення її діяльності

За діяльність політичної партії в період дії зупинення її діяльності винні особи несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

5) статтю 21 після частини другої доповнити частинами третьою та четвертою наступного змісту:

"У разі прийняття рішення про заборону політичної партії майно, кошти та інші активи політичної партії за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

На виконання рішення суду про заборону політичної партії Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань вносить запис про заборону політичної партії до відповідного державного реєстру".

6) пункт 8 статті 22 після слів "участі у діяльності забороненої політичної партії" доповнити словами "або політичної партій, діяльність якої зупинена,".

2. До Закону України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 1, ст. 1):

Після статті 28 доповнити Закон статтею 28-1 наступного змісту:

Стаття 28-1. Зупинення діяльності політичної партії

Діяльність громадського об'єднання може бути зупинена Верховною Радою України у випадках якщо ним, його представниками, вчиняються активні дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну її конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства. Верховна Рада України приймає рішення про створення тимчасової слідчої комісії з розслідування такої діяльності та одночасно зупиняє діяльність громадського об'єднання.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань вносить запис про зупинення діяльності громадського об'єднання до Реєстру громадських об'єднань.

Якщо в результаті розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України буде встановлено наявність підстав для заборони громадського об'єднання, відповідні висновки і пропозиції направляються до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань для подання позову про заборону громадського об'єднання. У такому випадку зупинення діяльності громадського об'єднання діє до завершення розгляду адміністративної справи про його заборону в судовому порядку.

Діяльність громадського об'єднання поновлюється за результатом висновку тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України про відсутність підстав для заборони громадського об'єднання або завершення розгляду судом адміністративної справи про заборону громадського об'єднання у випадку відмови в задоволенні відповідного позову.

Не допускається діяльність громадського об'єднання на період дії зупинення його діяльності

За діяльність громадського об'єднання в період дії зупинення його діяльності винні особи несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

3. До Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 14 - 15, N 16 - 17, ст. 133):

Частину четверту статті 88 доповнити новим пунктом 3 наступного змісту:

"3) направлення висновків тимчасової слідчої комісії про наявність підстав для заборони об'єднання громадян до Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань для подання позову про заборону відповідної політичної партії, громадського об'єднання, іншого громадського формування;".

У зв'язку з цим пункт 3 та 4 вважати відповідно пунктами 4 та 5.

4. У Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25 - 26, ст. 131):

Після статті 360 доповнити Кодекс новою статтею 360-1 наступного змісту:

360-1. Незаконна діяльність об'єднань громадян

Керівництво об'єднанням громадян, діяльність якого зупинена Верховною Радою України або заборонена судом, а також організація заходів від імені такого об'єднання громадян та участь у них, -

карається штрафом до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом до шести місяців, або позбавленням волі до двох років.

5. До Закону України "Про очищення влади" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, N 44, ст. 2041):

1) статтю 1 після частини сьомої доповнити частиною восьмою наступного змісту:

"8. Не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), особи, зазначені у частині дев'ятій статті 3 цього Закону".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою.

2) Статтю 3 після частини восьмої доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Заборона, передбачена частиною восьмою статті 1 цього Закону, застосовується до осіб, які:

1) були обрані і працювали на керівних посадах в обласних осередках та центральних органах об'єднань громадян, діяльність яких заборонена в судовому порядку, як на момент такої заборони, так і у період, в який здійснювалася діяльність, у зв'язку з якою заборонено об'єднання громадян;

2) здійснювали організацію заходів, у зв'язку з якими заборонено об'єднання громадян, або брали в них участь, що встановлено відповідним рішенням суду, яке набуло законної сили".

У зв'язку з цим частини дев'яту та десяту вважати відповідно частинами десятою та одинадцятою.

Частину десяту після слів "частинами п'ятою - сьомою" доповнити словами "або дев'ятою", а після слів "заборону, передбачену частиною четвертою" доповнити словами "або відповідно частиною восьмою".

3) частину першу та другу статті 6 після слів "частинами третьою або четвертою" доповнити словами "а також восьмою";

4) частину першу статті 7 після слів "частинами третьою або четвертою" доповнити словами "а також восьмою".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос