Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты интересов государства, потребителей телекоммуникационных услуг и усовершенствования государственного регулирования в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины

Проект закона Украины от 29.01.2015 № 1888
Дата рассмотрения: 29.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів держави, споживачів телекомунікаційних послуг та удосконалення державного регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України

І. Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України від 08.09.2000 - 2000 р., N 36, стаття 298) такі зміни:

1) у частині першої статті 1:

абзац 3 викласти у такій редакції:

"розрахунок електромагнітної сумісності (далі - розрахунок ЕМС) - результат оцінки можливості одночасного функціонування запланованого до експлуатації радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з певними технічними характеристиками та параметрами випромінювання у певному місці разом з іншими діючими або раніше запланованими радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями за умови забезпечення відповідної якості радіозв'язку та не створення неприпустимих радіозавад;";

абзац 4 викласти у такій редакції:

"дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою спеціального призначення в смугах радіочастот спеціального користування (далі - дозвіл на експлуатацію) - письмове повідомлення (розпорядження), в якому визначено смуги, номінали радіочастот, параметри випромінювання, умови та терміни експлуатації радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв спеціального користувача радіочастотного ресурсу України;";

абзац 5 викласти у такій редакції:

"електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (далі - ЕМС) - здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам;";

абзац 8 викласти у такій редакції:

"користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, яка застосовує радіоелектронні засоби та/або випромінювальні пристрої, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу;";

після абзацу 9 додати новий абзац 10 такого змісту:

"майнове (речове) право користування радіочастотним ресурсом - майнове (речове) право загальних користувачів радіочастотного ресурсу України на строкове, оплатне користування радіочастотним ресурсом з метою отримання спеціальної вигоди (досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку від надання телекомунікаційних послуг, від розповсюдження телерадіопрограм, здійснення некомерційної господарської діяльності, забезпечення господарської діяльності, технологічних та інших потреб);

абзац 10 викласти у такій редакції:

"міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ідентифікатор) - унікальна кодова послідовність (комбінація) цифр або цифр та літер, яка присвоюється виробником кожній одиниці радіоелектронного засобу, що може використовуватись в телекомунікаційній мережі в якості кінцевого обладнання";

абзац 13 викласти у такій редакції:

"присвоєння радіочастоти радіоелектронному засобу або випромінювальному пристрою (далі - присвоєння радіочастот) - занесення до реєстру присвоєнь радіочастот технічних характеристик та параметрів випромінювання конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, а також умов використання для них конкретних номіналів (смуг) радіочастот у визначеному місці або районі застосування, за яких забезпечується ЕМС цього радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з іншими радіоелектронними засобами або випромінювальними пристроями. Присвоєння радіочастот регулюється виключно нормами цього Закону і не стосується права власності на радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, проведення господарської діяльності, захисту здоров'я, безпеки праці тощо, які регулюються іншими законами;";

абзац 24 викласти у такій редакції:

"реєстр радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування - перелік типів радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, які дозволені (тимчасово дозволені) для застосування на території України в смугах радіочастот загального користування, а також тих, що потребують спеціального порядку оформлення";

після абзацу 26 додати нові абзаци 27 і 28 такого змісту:

"термінал - радіоелектронний засіб, що може використовуватись в якості кінцевого обладнання та має ідентифікатор, за яким ідентифікується у телекомунікаційній мережі;

Реєстр ідентифікаторів - є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає накопичення, оброблення, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей щодо ідентифікаторів терміналів дозволених, тимчасово дозволених, а також не дозволених (заборонених) для використання в телекомунікаційній мережі загального користування;;";

2) у статті 6:

частину першу доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

"4) цивільно-правовий захист майнового (речового) права користування радіочастотним ресурсом України;",

у зв'язку з цим пункт 4 частини першої вважати пунктом 5;

у частині другої:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2) дотримуватися умов, визначених у ліцензіях на користування радіочастотним ресурсом України та в особливих умовах до неї, висновках ЕМС та в дозволах на експлуатацію, експлуатаційних документів (ліцензій суднової станції, радіоаматорської ліцензії тощо);",

у пункті четвертому "сертифікати" замінити словами "документи про підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв технічним регламентам (далі - підтвердження відповідності)";

доповнити частину новими пунктами 6 і 7 такого змісту:

"6) не порушувати майнові (речові) права користування радіочастотним ресурсом інших користувачів радіочастотного ресурсу України;

7) виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.";

3) частину першу статті 8 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6) визначення політики користування радіочастотним ресурсом з урахуванням економічних, політичних, культурних, соціальних потреб, а також потреб забезпечення охорони здоров'я та безпеки життя.";

4) частину першу статті 10 доповнити новими пунктами такого змісту:

"визначає план конверсії радіочастотного ресурсу України та відповідальних за етапи його проведення;

визначає радіотехнології та відповідні смуги радіочастот, ліцензування користування якими здійснюється за результатами проведення аукціону з попередньою кваліфікацією учасників, визначає стартові ціни аукціону та погоджує його умови;";

5) у частині першої статті 11 після пункту третього додати нові пункти такого змісту:

"організовує проведення досліджень та вироблення рекомендацій щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом України, визначає рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку, норми та інші нормативні документи, які застосовуються при забезпеченні електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів загальних та спеціальних користувачів;

затверджує тематичні плани та технічне завдання для науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу, надає висновки щодо доцільності проведення і фінансування таких робіт;

взаємодіє з Національним органом стандартизації при створенні національних стандартів, які стосуються користування радіочастотним ресурсом України та телекомунікації, якості телекомунікаційних послуг, публікує на своєму веб-сайті перелік національних стандартів у сферах зв'язку, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України

розробляє на підставі пропозицій і за участю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих державних органів план конверсії радіочастотного ресурсу України та відповідальних за етапи його проведення, виносить його на затвердження до Кабінету Міністрів України;

розробляє проекти міжнародних договорів України, пов'язаних з телекомунікаціями та користуванням радіочастотним ресурсом, підписує або подає їх на підписання в установленому законодавством порядку;",

6) частину першу статті 12 доповнити знаком та такими словами ", нагляду (контролю)";

7) у частині другої статті 14:

у пункті 2-1 слово "дозвільних" замінити на слово "документів" і доповнити пункт знаком і словами ", що встановлені законодавством";

у пункті 2-2 слова "за додержанням законодавства про радіочастотний ресурс України" замінити словами "за користуванням радіочастотним ресурсом";

доповнити частину новим пунктом 2-3 такого змісту:

"2-3) надання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом, умов ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;";

пункт 6 виключити,

у зв'язку з цим пункти 7 - 10 вважати відповідно пунктами 6 - 9;

у пункті 6 виключити знаки і слово "(послуги)";

пункт 7 викласти у такій редакції:

"7) визначення переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв:

використання радіочастотного ресурсу для експлуатації яких не потребує отримання ліцензій;

для експлуатації яких не потрібно проведення розрахунків ЕМС;

експлуатація яких не потребує присвоєнь радіочастот;

для ввезення яких на територію України та митного оформлення яких не потрібно внесення до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

для яких не потрібна наявність документа про підтвердження відповідності;";

пункт 9 частини другої викласти у новій редакції такого змісту:

"9) встановлення порядку:

реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та ввезення їх із-за кордону, а також переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування і ввозитись в Україну фізичними особами для власного використання без митного оформлення;

здійснення присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

ведення Реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування;

проведення розрахунків ЕМС;

ведення Реєстру ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;

ведення Реєстру радіоелектронних засобів;

створення та ведення бази даних ідентифікаторів;

проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації;

здійснення вимірювань показників якості телекомунікаційних послуг, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу;

оформлення експлуатаційних документів, пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом, на суднові станції та для радіоаматорів;

здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування;

надання розпоряджень (приписів) про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України;";

доповнити частину новими пунктами 10, 11, 12, 13 і 14 такого змісту:

"10) погодження переліку органів з оцінки відповідності (призначених органів та акредитованих в Україні лабораторій) на проведення робіт з оцінки відповідності у сфері користування радіочастотним ресурсом України та публікація цього переліку на своєму веб-сайті;

11) прийняття рішення про внесення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

12) визначення вимог до органів з оцінки відповідності (призначених органів та акредитованих в Україні лабораторій) на проведення робіт з оцінки відповідності у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

13) встановлення параметрів ефективності використання радіочастотного ресурсу в смугах радіочастот загального користування для кожної радіотехнології.",

пункт тринадцятий викласти у новій редакції:

"16) забезпечення проведення конверсії радіочастотного ресурсу України відповідно до плану конверсії радіочастотного ресурсу України у межах наданих повноважень;",

доповнити частину новим пунктом такого змісту:

"захист економічних інтересів держави при користуванні радіочастотним ресурсом України;",

у зв'язку з цим пункти 11 - 22 частини другої вважати відповідно пунктами 15 - 26;

8) у статті 16:

у частині третьої:

пункти 1, 2, 3 і 4 викласти у новій редакції такого змісту:

"1) здійснення присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

2) ведення реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування;

3) проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування;

4) проведення розрахунків ЕМС;",

у пункті 6 і 7 слова "підготовка висновків" замінити словами "проведення розрахунків" відповідно;

доповнити частину новим пунктом 8 - 12 у такій редакції:

"8) надання технічних обгрунтувань щодо можливості застосування заявленого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв на території України в смугах радіочастот загального користування;

9) створення та ведення бази даних ідентифікаторів;

10) участь в проведенні приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації;

11) здійснення вимірювань показників якості телекомунікаційних послуг, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу;

12) оформлення експлуатаційних документів, пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом, на суднові станції та для радіоаматорів;";

у зв'язку з цим пункт 9 вважати пунктом 13;

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. УДЦР виконує роботи на платній основі за рахунок коштів користувачів радіочастотного ресурсу України на їх замовлення. Перелік робіт, що виконує УДЦР, а також тарифи на них затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.";

у частині шостій слова "бере участь у здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України" замінити словами "надає технічну допомогу цій комісії щодо проведення необхідних вимірювань під час здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України."

9) у пункті 5 частини другої статті 17 після слів "спеціальним користувачам" додати слова "дозволи на експлуатацію та";

10) у статті 18:

у частині першої:

після слова "комплекс" додати слово "адміністративних",

слова "щодо смуг радіочастот загального користування" замінити словами "за користуванням радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування";

у частині четвертої:

у абзаці першому після слова "інформатизації" додати слова "та уповноважені",

у пункті першому слова "високочастотні пристрої" замінити словами "випромінювальні пристрої",

пункт третій викласти у новій редакції такого змісту:

"3) у межах своїх повноважень надавати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, в тому числі з вимогою зупинення, припинення експлуатації радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою;";

доповнити частину новим пунктом 3-1 такого змісту:

"3-1) перевіряти додержання користувачами радіочастотного ресурсу України ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом та умов ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, а також умов присвоєнь радіочастот;",

пункт п'ятий викласти у такій редакції:

"5) у разі експлуатації радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, радіочастотне присвоєння якого відсутнє в реєстрі присвоєнь радіочастот, зупиняти або припиняти експлуатацію незаконно діючого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою шляхом надання припису про зупинення, припинення експлуатації незаконно діючого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою. У разі виявлення порушень умов та/або характеристик існуючого радіочастотного присвоєння при експлуатації радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою вживати відповідних заходів щодо усунення зазначених порушень;",

пункт восьмий викласти у такій редакції:

"8) з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, отримувати від користувачів радіочастотного ресурсу необхідні документи та інформацію, а також за результатами розгляду звернень надавати приписи про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України та порушень технічних характеристик, параметрів випромінювань радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою;";

частину десяту викласти у такій редакції:

"10. Користувач радіочастотного ресурсу, який одержав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом, умов ліцензії на користування радіочастотним ресурсом або припис про усунення порушень законодавства про радіочастотний ресурс України, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні або приписі строк усунути порушення та подати національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, інформацію у письмовій формі про їх усунення;";

доповнити статтю новою частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Для використання при здійсненні державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом в смугах радіочастот загального користування УДЦР надає національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на її запити результати радіочастотного моніторингу, результати вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж та результати здійснення вимірювань показників якості послуг зв'язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу, а також інформацію щодо можливих порушень законодавства користувачами радіочастотного ресурсу.";

11) у статті 19:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Радіочастотний моніторинг здійснюється з метою захисту присвоєнь радіочастот, визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу України, ефективності використання розподілених смуг радіочастот, вимірювань показників якості послуг зв'язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу та задоволення потреб користувачів радіочастотного ресурсу України.

Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування здійснюється стосовно всіх присвоєнь радіочастот.",

у частині четвертої слова "загального та спеціального користування" замінити словами "загального користування стосовно всіх присвоєнь радіочастот" та після слів "радіочастотного ресурсу" додати словосполучення "на їх замовлення";

частину п'яту після слів "за наслідками проведення радіочастотного моніторингу" доповнити словами " інформацію про показники якості послуг зв'язку, що надаються з використанням радіочастотного ресурсу, та";

доповнити статтю новою частиною шостою такого змісту:

"6. УДЦР на підставі результатів радіочастотного моніторингу щомісячно подає до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації дані:

щодо виявлених фактів, що мають ознаки порушення користування радіочастотним ресурсом України;

про проведені заходи щодо захисту присвоєнь радіочастот;

про наявний для використання радіочастотний ресурс України.

12) у статті 22:

частину другу доповнити реченням такого змісту:

"Проект плану конверсії радіочастотного ресурсу України розробляє ЦОВЗ за участю національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих державних органів.";

у частинах третьої і четвертої слова "Планом використання радіочастотного ресурсу України" замінити словами "планом конверсії радіочастотного ресурсу України" відповідно;

частину п'яту викласти у новій редакції такого змісту:

"5. Конверсія радіочастотного ресурсу України в інтересах спеціальних користувачів здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в інтересах загальних користувачів може залучати додаткові позабюджетні кошти. Механізми залучення та розпорядників цих коштів визначає Кабінет Міністрів України.";

частину шосту викласти у новій редакції такого змісту:

"6. ЦОВЗ та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, інші органи державної влади забезпечують проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування та несуть відповідальність за здійснення конверсії в обсягах та у терміни, передбачені планом конверсії радіочастотного ресурсу України.";

13) статтю 23 виключити;

14) у статті 24:

у пункті 4 частини першої слова "замовляє розроблення висновків" замінити словами "замовляє УДЦР проведення розрахунків";

15) у статті 25:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Умовами застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України в смугах радіочастот загального користування є:",

1) включення конкретного типу радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

2) наявність ідентифікатора терміналу в переліку ідентифікаторів дозволеного або тимчасово дозволеного для обслуговування в телекомунікаційних мережах кінцевого обладнання бази даних ідентифікаторів.",

частину другу викласти у такій редакції:

"2. В Україні діють документи про підтвердження відповідності, видані акредитованими в Україні європейськими органами сертифікацій виробникам відповідних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що відповідають міжнародному законодавству.

Органи з оцінки відповідності (призначені органи та акредитовані в Україні лабораторії) на проведення робіт з оцінки відповідності у сфері користування радіочастотним ресурсом України повинні відповідати вимогам, встановленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.",

у частині третій:

слова "заборонених до застосування та ввезення на територію України, веде національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" замінити словами "що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування веде УДЦР",

слово "цей" замінити словом "зведений";

доповнити статтю новими частинами четвертою, п'ятою такого змісту:

"4. Застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не внесених до реєстру радіоелектронних засобів та випромінюваних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, погоджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

5. Зміни до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, вносяться на підставі заяви юридичної або фізичної особи, форма якої встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";

частину сьому вважати частиною шостою;

16) у статті 26:

пункт другий частини першої викласти у такій редакції:

"2) забезпечення ЕМС та ефективного користування радіочастотним ресурсом;";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Рішення щодо можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України та про внесення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування приймає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, на підставі розгляду заяви щодо застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Форма заяви встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Рішення щодо можливості застосування на території України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення приймає Генеральний штаб Збройних Сил України.";

у частині сьомої слова "у місячний термін" замінити словами "протягом семи робочих днів", слова "обгрунтовані висновки про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України" замінити словами "технічні обгрунтування щодо можливості застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України в смугах радіочастот загального користування.";

у частині восьмої слова "висновків про можливість застосування" замінити словами "технічних обгрунтувань щодо можливості застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України в смугах радіочастот загального користування";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом 20 робочих днів від дати надходження заяви щодо внесення до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, приймає рішення щодо внесення до нього заявлених радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв або про відмову в цьому. У разі прийняття позитивного рішення заявлені радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої у зазначений термін повинні бути внесені до реєстру. Інформація про позитивне рішення повинна бути оприлюднена на веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів";

у частині дванадцятої:

слова "до реєстру" замінити словами "до реєстрів",

слова "у смугах радіочастот спеціального користування" замінити словами "у смугах радіочастот загального або спеціального користування",

слова "висновків щодо електромагнітної сумісності" замінити словами "розрахунків щодо ЕМС",

слова "дозволів на експлуатацію, а також дозволів на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення" замінити словами "дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінюваних пристроїв спеціального призначення";

17) у статті 27:

у частині другої слова "є обов'язковими для всіх виробників і постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, науково-дослідних, проектних організацій, а також для користувачів радіочастотного ресурсу України." замінити словами "застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли обов'язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.";

доповнити статтю новою частиною 3-1 такого змісту:

"3-1. У сфері користування радіочастотним ресурсом використовуються національні стандарти, інші нормативно-правові акти, а в разі відсутності таких застосовуються міжнародні (європейські) стандарти з урахуванням особливостей застосування в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.";

у частині четвертої слова "які розробляються та/або встановлюються ЦОВЗ" замінити словами "обов'язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами ЦОВЗ";

18) зміст статті 29 викласти у новій редакції:

"1. Ввезення в Україну, митний контроль та митне оформлення радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, здійснюється за умови включення відповідного типу радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, надає безоплатно центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, доступ до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, протягом п'яти днів з дня завершення митного оформлення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв загального призначення передає до УДЦР виписки з відповідних митних декларацій у формі електронного документа.

4. Суб'єкт господарювання, який здійснив ввезення з-за кордону терміналів, протягом 10 робочих днів після завершення митних процедур направляє (передає) до УДЦР для обліку в базі даних ідентифікаторів повідомлення про ввезення на митну територію України терміналів.

Внесення та ведення ідентифікаторів у базі даних ідентифікаторів здійснюється УДЦР на платній основі відповідно до порядку, що встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

5. Реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, здійснюється у разі:

1) включення відповідного типу радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв до реєстру типів радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування;

2) наявність ідентифікатора терміналу в переліку ідентифікаторів дозволеного для обслуговування в телекомунікаційних мережах кінцевого обладнання бази даних ідентифікаторів (при застосуванні радіоелектронного засобу в телекомунікаційній мережі в якості терміналу).

6. Ввезення в Україну, митний контроль та митне оформлення радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв спеціального призначення здійснюється у разі надання для митного контролю та оформлення дозволу Генерального штабу Збройних Сил України на ввезення в Україну такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв.

Порядок реалізації, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначається Генеральним штабом Збройних Сил України.

Порядок видачі дозволу на ввезення в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення затверджується Кабінетом Міністрів України.

19) статтю 29-1 виключити;

20) у статті 30:

У частині другої:

пункт перший викласти у такій редакції:

"1) ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та відповідних присвоєнь радіочастот - суб'єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, та присвоєнь радіочастот - технологічними користувачами;",

пункт другий викласти у такій редакції:

"2) ліцензій на мовлення або ліцензій провайдера програмної послуги, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та відповідних присвоєнь радіочастот - суб'єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм;",

доповнити частину новим пунктом 3 такого змісту:

"3) експлуатаційних документів, пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом, на суднові станції та для радіоаматорів;";

пункт третій викласти у такій редакції:

"4) дозволів на експлуатацію, виданих Генеральним штабом Збройних Сил України, або присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування, здійснених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, - спеціальними користувачами.";

у зв'язку із доповненням частини другої новим пунктом 3, пункт 3 вважати пунктом 4;

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Користування радіочастотним ресурсом України для окремих видів радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у відповідних переліках, здійснюється без здійснення присвоєнь радіочастот та без оплати збору за користування радіочастотним ресурсом.";

21) частину другу статті 38 доповнити новим пунктом четвертим у такій редакції:

"4) не забезпечив встановлені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, показники ефективності використання радіочастотного ресурсу за ліцензією.";

22) у статті 41:

у частині першої слова "висновок щодо електромагнітної сумісності" замінити словами "розрахунок ЕМС";

у частині другої слово "Висновок" замінити словами "Розрахунок ЕМС";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Юридична або фізична особа, яка має намір експлуатувати радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої (далі - заявник), особисто, рекомендованим листом з описом вкладення або в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом звертається до УДЦР із заявою про проведення розрахунку за встановленою національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, формою.

У разі звернення заявника особисто або рекомендованим листом усі наступні матеріали УДЦР направляє заявнику рекомендованим листом. У разі звернення заявника в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом усі наступні матеріали УДЦР направляє заявнику в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом.";

у частині четвертої:

слово "позиції" замінити словом "дані",

після слів "радіоелектронних засобів" додати слова "та випромінювальних пристроїв";

у частині п'ятої:

у пункті третьому виключити слово ", за наявності,",

пункти четвертий і п'ятий виключити;

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Для радіоелектронного засобу мовлення (багатоканального мовлення) до заяви про проведення розрахунку ЕМС додається копія ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - якщо експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення буде здійснювати власник цієї ліцензії, або копію відповідної ліцензії та копію договору з власником ліцензії - якщо експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення буде здійснювати інший суб'єкт господарювання.";

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Заява про проведення розрахунку ЕМС залишається без подальшого розгляду, якщо:

1) подано не всі документи, передбачені цією статтею;

2) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті;

3) радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, який планує використовувати заявник, не відповідає умовам застосування, визначеним частиною першою статті 25 цього Закону;

4) дані, що зазначені у заяві, не відповідають вимогам Плану використання радіочастотного ресурсу України.";

частину восьму викласти у такій редакції:

"8. У разі залишення заяви про проведення розрахунку ЕМС без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує про це заявника у порядку, визначеному у частині третій цієї статті, із зазначенням відповідних підстав.";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про проведення розрахунку ЕМС.";

частину десяту викласти у такій редакції:

"10. У термін, що не перевищує 10 робочих днів від дати реєстрації заяви, УДЦР повинен надати заявнику рахунок на оплату робіт з розрахунку ЕМС.

У разі необхідності погодження можливості здійснення присвоєння радіочастот з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання рахунку не повинен перевищувати 40 робочих днів. Не пізніше ніж через 20 календарних днів від дати отримання запиту щодо погодження можливості здійснення присвоєння радіочастот Генеральний штаб Збройних Сил України повинен письмово повідомити УДЦР про погодження або про відмову у погодженні, підтверджену відповідним розрахунком ЕМС. У разі не отримання від Генерального штабу Збройних Сил України протягом зазначеного терміну повідомлення про погодження або відмови, підтвердженої розрахунком ЕМС, присвоєння радіочастот вважається погодженим.

У разі необхідності міжнародної координації термін надання розрахунку ЕМС продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.";

додати після частини десятої нові частини одинадцять і дванадцять такого змісту:

"11. Розрахунок ЕМС оформляється на бланку, форму якого визначено національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, та протягом трьох робочих днів від дня надходження УДЦР оплати за відповідним рахунком, направляються заявнику.

12. Результати розрахунків ЕМС, що підтверджують забезпечення ЕМС запланованого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з діючими або раніше запланованими радіоелектронними засобами та випромінювальними пристроями (далі - позитивні результати розрахунку ЕМС) обліковуються УДЦР в реєстрі присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування з приміткою "не задіяне".",

у зв'язку з цим частини одинадцяту - чотирнадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою - шістнадцятою;

частину дванадцяту викласти у такій редакції:

"14. Результати розрахунків ЕМС вважаються негативним у разі:

1) негативних результатів погодження, передбаченого у частині десятій цієї статті;

2) негативних результатів міжнародної координації;

3) невиконання умов ЕМС з діючими або запланованими присвоєннями радіочастот.";

у частині тринадцятої слова "підготовки висновку" замінити словами "проведення розрахунку";

частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"16. Термін дії розрахунку ЕМС становить 6 місяців, за винятком висновків для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється термін дії 12 місяців.

У разі, якщо в зазначений термін не здійснено присвоєння радіочастот, запис про заплановане присвоєння радіочастот вилучається з реєстру присвоєння радіочастот у смугах радіочастот загального користування.";

частину п'ятнадцяту виключити,

у частині шістнадцятої слово "Висновок" замінити на слова "Розрахунок ЕМС";

у зв'язку з цим частину шістнадцяту вважати частиною сімнадцятою;

23) статті 42, 43, 44 викласти у новій редакції такого змісту:

"Стаття 42. Присвоєння радіочастот у смугах радіочастот загального користування

1. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, визначає перелік радіотехнологій, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, присвоєння радіочастот для яких здійснюється без розрахунків ЕМС, а також радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, експлуатація яких здійснюється без внесення до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування.

2. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах радіочастот загального користування здійснює УДЦР у порядку, визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

3. Для здійснення присвоєння радіочастот заявник звертається до УДЦР із заявою про присвоєння радіочастот. Форму заяви встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Для отримання присвоєнь радіочастот, на які отримано позитивні розрахунки ЕМС, заявник повинен звернутися із заявою не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення терміну дії відповідного розрахунку ЕМС.

Заявник звертається до УДЦР із заявою особисто, рекомендованим листом з описом вкладення або в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом.

У разі звернення заявника особисто або рекомендованим листом усі наступні матеріали УДЦР направляє заявнику рекомендованим листом. У разі звернення заявника в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом, усі наступні матеріали УДЦР направляє заявнику в електронному вигляді, підписаному електронним цифровим підписом.

4. Для присвоєнь радіочастот, на які отримано позитивні розрахунки ЕМС, заявник за участю УДЦР проводить приймальні випробування запланованого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на місці експлуатації на його відповідність розрахунку ЕМС. Вимірювання параметрів випромінювання радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на місці його експлуатації проводить УДЦР або заявник при наявності відповідного вимірювального обладнання та атестованих фахівців.

Порядок проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв визначає національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

5. На підставі заяви, акту приймальних випробувань та розрахунку ЕМС УДЦР протягом 20 робочих днів від дати реєстрації заяви приймає рішення про можливість присвоєння радіочастот для заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою з врахуванням можливості забезпечення електромагнітної сумісності (при наявності розбіжностей у розрахунках ЕМС та акту приймальних випробувань) та направляє заявнику рахунок на оплату робіт з присвоєння радіочастот та участь в приймальних випробуваннях.

6. Протягом трьох робочих днів від дати отримання оплати за відповідним рахунком УДЦР змінює статус заявленого присвоєння радіочастот у реєстрі присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування на "задіяне" та направляє заявнику повідомлення про здійснення присвоєння радіочастот на бланку, форму якого встановлено національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

7. Підставами для відмови в присвоєнні радіочастот, на які отримано позитивні розрахунки ЕМС, є:

1) невідповідність технічних характеристик радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, зазначених в заяві, розрахунку ЕМС, що впливає на забезпечення електромагнітної сумісності з діючими або запланованими радіоелектронними засобами;

2) тип, параметри випромінювань, технічні характеристики запланованого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, зазначені в акті приймальних випробувань, не відповідають розрахунку ЕМС, що впливає на забезпечення електромагнітної сумісності з діючими або запланованими радіоелектронними засобами;

3) не проведення протягом 20 робочих днів від дати реєстрації заяви приймальних випробувань.

8. Для присвоєння радіочастот для радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібно проводити розрахунки ЕМС, заявник звертається до УДЦР із заявою, форму якої встановлено національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

У термін, що не перевищує 10 робочих днів від дати реєстрації заяви УДЦР на підставі заяви приймає рішення про можливість присвоєння радіочастот для заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою та направляє заявнику рахунок на оплату робіт з присвоєння радіочастот.

Протягом трьох робочих днів від дати отримання оплати за відповідним рахунком УДЦР вносить заявлене присвоєння радіочастот у реєстрі присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування зі статусом "задіяне" та направляє заявнику повідомлення про здійснення присвоєння радіочастот на бланку, форму якого встановлено національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Підставами для відмови в присвоєнні радіочастот радіоелектронним засобам та випромінювальним пристроям, для експлуатації яких не потрібно проводити розрахунки ЕМС, є:

1) невідповідність заявленого радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою умовам застосування в Україні, визначеним частиною першою статті 25 цього Закону;

2) невідповідність заявленого присвоєння радіочастот Плану використання радіочастотного ресурсу України.

3) невиконання умов електромагнітної сумісності заявленого присвоєння з діючими, запланованими або раніше заявленими присвоєннями радіочастот.

Відповідність характеристик радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою присвоєнню радіочастот встановлюється УДЦР при проведенні першого планового радіочастотного моніторингу цього радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

Результати першого планового радіочастотного моніторингу можуть бути підставою для внесення змін до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування або анулювання присвоєнь радіочастот у разі порушення заявником умов, технічних характеристик та параметрів випромінювань радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

9. Строк закінчення дії присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) відповідає строку закінчення дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги, якщо менший термін не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено заявником.

10. Реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування розміщується на веб-сайті УДЦР в обсягах, установлених порядком ведення відповідного реєстру.

11. Генеральний штаб Збройних Сил України і УДЦР щоквартально обмінюються реєстрами присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот).

Стаття 43. Анулювання присвоєння радіочастот (смуг радіочастот)

1. Анулювання присвоєння радіочастот загальних користувачів здійснюється УДЦР шляхом виключення з реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування:

1) самостійно за заявою користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання присвоєння радіочастот;

2) за рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Підставами для анулювання присвоєння радіочастот загальних користувачів є:

- анулювання або визнання недійсною ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги;

- акт про те, що користувач радіочастотного ресурсу України не звернувся з заявою щодо внесення змін до реєстру радіочастотних присвоєнь у смугах радіочастот загального користування у випадках, передбачених цим Законом;

- підтверджена результатами радіочастотного моніторингу та/або державного нагляду (контролю) невідповідність технічних характеристик радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою присвоєнню радіочастот.

3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації має прийняти рішення про анулювання присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) протягом 10 робочих днів від дати встановлення відповідних підстав, визначених цим Законом. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вручається або надсилається рекомендованим листом користувачу радіочастотного ресурсу України із зазначенням підстав анулювання присвоєння радіочастот не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття рішення.

4. Анулювання присвоєння радіочастот може бути оскаржено в судовому порядку.

5. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, про анулювання присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) набирає чинності через десять днів із дня його прийняття, а за заявою користувача - з дня його прийняття.

6. Протягом 5 робочих днів від дати прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації рішення стосовно анулювання присвоєнь радіочастот вносяться відповідні зміни до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування.

7. Порядок анулювання присвоєння радіочастоти у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

Стаття 44. Внесення змін до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування

1. Підставами для внесення змін до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування є:

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - користувача радіочастотного ресурсу України;

2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - користувача радіочастотного ресурсу України;

3) реорганізація юридичної особи - користувача радіочастотного ресурсу України шляхом зміни організаційно-правової форми (перетворення), злиття, приєднання, поділу, виділення. У цьому разі в реєстрі присвоєнь радіочастот робиться заміна відомостей про попереднього користувача на відомості про його правонаступника;

4) результати першого планового радіочастотного моніторингу після реєстрації частотного присвоєння в реєстрі для відповідного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.

2. Протягом 30 календарних днів від дати виникнення відповідних підстав користувач радіочастотного ресурсу повинен звернутися до УДЦР для внесення змін до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування.

3. Зміни до реєстру присвоєнь радіочастот вносяться на безоплатній основі протягом 10 робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви користувача радіочастотного ресурсу України, переоформлення або продовження дії відповідної ліцензії в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.";

24) статті 45, 46, 47 і 48 виключити;

25) у статті 50:

у частині третій слова "розроблення висновків" замінити на слово "розрахунки";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення, здійснюється УДЦР на підставі ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги та позитивних розрахунків ЕМС.".

2. Внести до Закону України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 N 1280-IV (Відомості Верховної Ради України від 19.03.2004 - 2004 р., N 12, стаття 155) такі зміни:

1) у частині першої статті 1:

після абзацу 28 додати новий абзац 29 такого змісту:

"обслуговування кінцевого обладнання в телекомунікаційній мережі - діяльність оператора телекомунікацій щодо ідентифікації кінцевого обладнання в своїй мережі, а також забезпечення передавання на кінцеве обладнання або приймання від нього будь-яких повідомлень або сигналів встановленої якості;";

після абзацу 38 додати новий абзац 39 такого змісту:

"регістр ідентифікації обладнання (далі - EIR) - стандартний пристрій мережі стільникового зв'язку, що містить переліки ідентифікаторів кінцевого обладнання, дозволеного, тимчасово дозволеного та не дозволеного (забороненого) для обслуговування в телекомунікаційних мережах;";

2) у статті 18:

частину першу доповнити новими пунктами 6-1 і 6-2 такого змісту:

"6-1) встановлює порядок здійснення вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж;

6-2) встановлює порядок здійснення вимірювань показників якості телекомунікаційних послуг;";

3) у статті 24:

доповнити статтю після частини четвертої новими частинами п'ятою, шостою та сьомою такого змісту:

"5. Оператори телекомунікацій здійснюють обслуговування в телекомунікаційній мережі кінцевого обладнання, ідентифікатори якого знаходяться в переліках ідентифікаторів дозволеного (тимчасово дозволеного) для обслуговування в телекомунікаційних мережах кінцевого обладнання бази даних ідентифікаторів.

6. Оператори телекомунікацій мають доступ до бази даних ідентифікаторів на безоплатній основі.

7. Порядок обслуговування кінцевого обладнання у телекомунікаційних мережах встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.",

у зв'язку з цим частини п'яту - дев'яту вважати відповідно частинами восьмою - дванадцятою;

4) доповнити цей Закон новою статтею 26-1 такого змісту:

"Стаття 26-1. Вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж та показників якості телекомунікаційних послуг

1. Вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж здійснює Український державний центр радіочастот в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

2. Вимірювання показників якості телекомунікаційних послуг здійснює Український державний центр радіочастот в порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.";

5) частину першу статті 38 доповнити новими пунктами дванадцятим і тринадцятим такого змісту:

"12) відключення викраденого або загубленого кінцевого обладнання за заявою громадянина за умови надання документів, що підтверджують його право власності на конкретне кінцеве обладнання;

13) відмовляти або припиняти обслуговування в телекомунікаційній мережі кінцевого обладнання, ідентифікатор якого знаходиться в переліку ідентифікаторів не дозволеного (забороненого) для обслуговування в телекомунікаційних мережах кінцевого обладнання бази даних ідентифікаторів;",

у зв'язку з цим пункт 12 вважати пунктом 14;

6) у статті 39:

частину першу після пункту 18 доповнити новими пунктами 19 - 21 такого змісту:

"19) при реєстрації кінцевого обладнання в телекомунікаційній мережі перевіряти наявність ідентифікатора цього кінцевого обладнання в переліку ідентифікаторів дозволеного, тимчасово дозволеного для обслуговування в телекомунікаційних мережах кінцевого обладнання бази даних ідентифікаторів;

20) у разі відсутності в базі даних ідентифікаторів ідентифікатора кінцевого обладнання при першій його реєстрації в телекомунікаційній мережі повідомляти абонента про наступне припинення його обслуговування через 90 календарних днів;

21) відмовляти або припиняти обслуговування в телекомунікаційній мережі кінцевого обладнання, ідентифікатор якого знаходиться в переліку ідентифікаторів не дозволеного (забороненого) для обслуговування в телекомунікаційних мережах кінцевого обладнання бази даних ідентифікаторів;",

у зв'язку з цим пункт 19 вважати пунктом 22;

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Усі пункти частини першої цієї статті, крім пунктів 2, 10, 11, 12, 15, 17, 18-1, 19, 20, 21 поширюються також на провайдерів телекомунікацій.

На провайдерів телекомунікацій розповсюджуються нормативні вимоги щодо надання телекомунікаційних послуг за встановленими показниками якості, та щодо вимірювання показників якості телекомунікаційних послуг, що ними надаються, встановлені для операторів телекомунікацій.";

доповнити статтю новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Оператори телекомунікацій встановлюють на своїй телекомунікаційній мережі EIR та забезпечують його синхронізацію з базою даних ідентифікаторів.";

7) у статті 70:

доповнити статтю після частини другої новою частиною третьою такого змісту:

"3. Проведення розрахунків щодо виділення номерного ресурсу здійснює Український державний центр радіочастот.",

у зв'язку з цим частини третю - дванадцяту вважати відповідно частинами четвертою - тринадцятою.

3. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" від 21.12.93 N 3759-XII (Відомості Верховної Ради України від 09.03.94 - 1994 р., N 10, стаття 43) такі зміни:

1) у статті 22:

у частині другої слова "розроблення висновків" замінити словами "проведення розрахунків";

у частині одинадцятої слова "розробку висновків" замінити словами "проведення розрахунків";

2) у частині дев'ятої статті 23 слова "за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію" замінити словами "за умови присвоєння радіочастоти радіоелектронному засобу відповідно до вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України.";

3) у пункті "а)" частини третій статті 25 слово "висновки" замінити на слово "розрахунки";

4. Частину другу статті 18 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" від 23.09.97 N 538/97-ВР (Відомості Верховної Ради України від 24.12.97 - 1997 р., N 48, стаття 296) викласти у такій редакції:

"2. Ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови присвоєння радіочастоти радіоелектронному засобу відповідно до вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України.".

5. Внести до Кодексу торговельного мореплавства від 23.05.95 N 176/95-ВР (Відомості Верховної Ради України від 21.11.1995 - 1995 р., N 47, стаття 349) такі зміни:

1) абзац 14 частини першої статті 35 викласти у такій редакції:

"експлуатаційні документи на суднові радіостанції, журнал (щоденник радіослужби) та інші документи відповідно до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку;";

2) абзац четвертий статті 38 викласти у такій редакції:

"Експлуатаційні документи на суднові радіостанції та інші документи відповідно до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку видаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Усі ідентифікатори терміналів, що обслуговуються в телекомунікаційних мережах, які відповідають встановленим міжнародним форматам, за поданням відповідних операторів телекомунікацій протягом 15 днів з дати набрання чинності цим Законом заносяться до бази даних ідентифікаторів.

3. Ідентифікатори терміналів, що були ввезені на митну територію України з дотриманням визначених законодавством процедур і знаходяться на складах або в реалізації, за поданням імпортерів у порядку, визначеному статтею 29 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" протягом 45 днів з дати набрання чинності цим Законом заносяться до бази даних ідентифікаторів.

4. Раніше отримані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом і дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв зберігають свою чинність протягом визначеного в них строку дії.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. Гройсман 

Опрос