Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизма восстановления доверия к судебной власти

Проект закона Украины от 29.01.2015 № 1881
Дата рассмотрения: 29.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму відновлення довіри до судової влади

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 23, ст. 2039):

1) у статті 2:

у частині першій слова "одного року" замінити словами "трьох років" та доповнити її реченням такого змісту: "До цього строку не враховується час, протягом якого Тимчасова спеціальна комісія не могла реалізовувати свої повноваження через відсутність повноважного складу, передбаченого частиною 8 статті 4 цього Закону.";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів України зобов'язані надіслати Тимчасовій спеціальній комісії адресовані їм заяви або подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, про звільнення за особливих обставин судді (суддів), перевірка яких віднесено цим Законом до повноважень Тимчасової спеціальної комісії.";

доповнити статтю 2 частинами 6 та 7 такого змісту:

"6. Матеріали перевірок, щодо яких Тимчасова спеціальна комісія не встигла прийняти рішення до закінчення своїх повноважень, передаються до Вищої ради юстиції для продовження їх здійснення за загальною процедурою.

4. Перевірка вважається розпочатою з моменту отримання Тимчасовою спеціальною комісією копії судової справи, що розглядалася суддею, а закінченою - з моменту ухвалення висновку."

2) у статті 3:

пункт перший частини першої викласти в такій редакції:

"1) спрямованих на перешкоджання реалізації конституційного права громадян України збиратися мирно і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації або спрямовані на завдання шкоди життю, здоров'ю, майну фізичних осіб у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року;";

частину першу доповнити пунктом третім такого змісту:

"3) про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України "Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань" від 29 січня 2014 року N 737-VII, Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року N 743-VII;"

пункти 3 - 9 частини першої вважати пунктами 4 - 10.

3) у статті 4:

у частині третій число 15 замінити на слово "одинадцяти";

у частині четвертій слово "п'ять" замінити на слово "шість";

частину п'яту викласти в такій редакції "5. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики призначає до Тимчасової спеціальної комісії п'ять членів - представників громадськості, які є громадянами України та мають вищу юридичну освіту.";

частину шосту після слів "обрані до Верховної Ради України сьомого скликання," доповнити словами " а також народні депутати України, повноваження яких не припинено,";

у частині п'ятнадцятій слово "звільняються" замінити на слова "можуть бути за власним бажанням звільнені";

доповнити частинами шістнадцятою та сімнадцятою такого змісту:

"16. Членам Тимчасової спеціальної комісії здійснюється виплата щомісячного грошового забезпечення у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду України.

17. Членам Тимчасової спеціальної комісії на період здійснення своїх повноважень заборонено надавати правову допомогу у судах загальної юрисдикції."

4) у статті 6:

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Голова суду протягом одного місяця від дня набрання чинності частиною третьою цієї статті зобов'язаний надати Тимчасовій спеціальній комісії відомості щодо суддів, які працюють у суді та підлягають перевірці, а також надати, за наявності, копії матеріалів судових справ, під час розгляду яких виносилися рішення, передбачені статтею 3 цього Закону."

частини 3 - 5 вважати частинами 4 - 6.

частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:

"Недотримання строку, встановленого абзацом четвертим частини другої цієї статті, надання недостовірних відомостей, передбачених абзацом четвертим частини другої цієї статті, є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності голови суду."

5) доповнити статтею 8 такого змісту:

"Стаття 8. Особливості діяльності Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. Здійснення Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції перевірки судді є підставою для залишення без розгляду подання про звільнення судді за особливих обставин або припинення розгляду питання про звільнення судді за особливих обставин Вищою радою юстиції. У цьому випадку Вища рада юстиції надсилає Тимчасовій спеціальній комісії отримані подання та матеріали.

2. Здійснення Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції перевірки судді є підставою для обов'язкового припинення дисциплінарного провадження щодо такого судді або обов'язкової відмови у відкритті дисциплінарного провадження Вищою радою юстиції, Вищою кваліфікаційною комісією суддів. У цьому випадку Вища рада юстиції, Вища кваліфікаційна комісія суддів надсилає Тимчасовій спеціальній комісії отримані подання, заяви, скарги про дисциплінарну відповідальність суддів та/або матеріали дисциплінарної справи (дисциплінарного провадження).

3. Дисциплінарне стягнення до судді на підставі висновку Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції застосовується не пізніше шести місяців після отримання такого висновку, не враховуючи часу проведення перевірки Тимчасовою спеціальною комісією, тимчасової непрацездатності судді, перебування його у відпустці, але не пізніше трьох років з дня вчинення проступку."

6) пункт восьмий Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:

"8. Технічне, інформаційне, фінансове та організаційне забезпечення роботи Тимчасової спеціальної комісії покладається на секретаріат Вищої ради юстиції. За кожним членом Тимчасової спеціальної комісії закріплюється три працівники секретаріату, котрі визначаються керівником секретаріату Вищої ради юстиції за пропозицією відповідного члена Тимчасової спеціальної комісії.

Видатки на утримання Тимчасової спеціальної комісії визначаються у Державному бюджеті України в складі видатків на утримання Вищої ради юстиції."

2. У статті 3 Закону України "Про очищення влади" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 44, ст. 2978):

пункт тринадцятий частини другої виключити;

у частині третій слова "суддів, які постановлювали ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, ухвалювали обвинувальні вироки, залишали їх без змін щодо осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в'язнів" від 27 лютого 2014 року N 792-VII," виключити;

у частині шостій слова "в тому числі суддів" замінити на слова "(окрім суддів)";

у частині сьомій слова "в тому числі суддів" замінити на слова "(окрім суддів)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

III. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

IV. З дня набрання чинності цим Законом повноваження обраних або призначених членів Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції не припиняються.

З дня набрання чинності цим законом призначення нових членів Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів в порядку, встановленому частиною п'ятою статті 4 Закону України "Про відновлення довіри до судової влади", здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини з урахуванням осіб, які були раніше призначені до її складу Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Гройсман 

Опрос