Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации права физических и юридических лиц на профессиональную защиту и представительство их интересов в судах и других государственных органах

Проект закона Украины от 27.01.2015 № 1866
Дата рассмотрения: 27.01.2015 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права фізичних та юридичних осіб на професійний захист та представництво їх інтересів у судах та інших державних органах

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) Перше речення частини першої статті 268 викласти в такій редакції:

"Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи (робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії рішень органу (посадової особи), який розглядає справу); давати пояснення; подавати докази; заявляти клопотання; подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу; висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи; задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі; користуватися юридичною допомогою адвоката; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення.";

2) Частину другу статті 269 викласти в такій редакції:

"Потерпілий має право: знайомитися з матеріалами справи (робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії рішень органу (посадової особи), який розглядає справу); давати пояснення; подавати докази; заявляти клопотання; подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу; висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи; задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі; користуватися юридичною допомогою адвоката; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення";

3) Частину другу статті 270 викласти такій редакції:

"Інтереси потерпілого може представляти представник - адвокат.";

4) Частину третю статті 270 викласти в такій редакції:

"Законні представники та представники мають право: знайомитися з матеріалами справи (робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії рішень органу (посадової особи), який розглядає справу); давати пояснення; подавати докази; заявляти клопотання від свого імені та від імені особи, інтереси якої вони представляють; від свого імені та від імені особи яка його запросила подавати скарги на рішення органу (посадової особи); висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи; задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення, а також інші права, передбачені законами України.";

5) Частину першу статті 271 викласти в такій редакції:

"У розгляді справи про адміністративне правопорушення в якості захисника може брати участь адвокат, який здійснює захист особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Захисник має право: знайомитися з матеріалами справи (робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії рішень органу (посадової особи), який розглядає справу); давати пояснення; збирати та подавати докази; заявляти клопотання від свого імені та від імені особи яка його запросила; від свого імені та від імені особи яка його запросила подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу; висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи; задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення; інші права, передбачені законами України".;

6) Частину другу статті 271 викласти в такій редакції:

"Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються одним з таких документів: 1) договором про надання правової допомоги; 2) ордером; 3) дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги; 4) довіреністю. До документів, якими посвідчуються повноваження адвоката обов'язково додається завірена адвокатом копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. До ордера обов'язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін. Довіреність фізичної особи на ведення справи має бути посвідчена нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності. Довіреність від імені юридичної особи видається за підписом керівника або іншої уповноваженої на те законом, положенням, статутом особи і засвідчуються печаткою юридичної особи (за її наявності). Захисником (представником) не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.";

7) Статтю 272 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Свідок має право: знати, у зв'язку з чим і в якому провадженні у справі про адміністративне правопорушення він допитується; користуватися під час дачі пояснень правовою допомогою адвоката, повноваження якого посвідчуються документами, зазначеними у частині другій статті 271 цього Кодексу; відмовитися давати пояснення щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім'ї, а також пояснення щодо відомостей, які згідно з законом не підлягають розголошенню; давати пояснення рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача; користуватися нотатками і документами при дачі пояснень у тих випадках, коли пояснення стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам'яті.";

2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 6, ст. 56):

1) Статтю 28 викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб

Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника.

Керівники юридичних осіб, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище.

Представниками юридичних осіб можуть бути також:

1) адвокати;

2) фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з юридичною особою, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені юридичної особи, яка видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою юридичної особи (за наявності).

Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право йому надано установчими або іншими документами.

Фізичні особи, фізичні особи - підприємці можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників.

Представниками фізичної особи, фізичної особи - підприємця можуть бути:

1) адвокати;

2) фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з фізичною особою - підприємцем, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю від імені фізичної особи - підприємця.

Довіреність фізичної особи, яка є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якої прийнято рішення про надання такої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

До довіреності юридичної особи, фізичної особи - підприємця, представництво у суді яких здійснює фізична особа, яка перебуває з ними у трудових відносинах обов'язково додаються документи, які підтверджують наявність трудових відносин (витяг з наказу, трудового договору, контракту, копія трудової книжки або копія службового посвідчення). Такі документи засвідчуються підписами фізичної особи - підприємця, посадової особи юридичної особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки фізичної особи - підприємця, юридичної особи (за наявності) та підписом особи, яка здійснює їх представництво у суді.

Повноваження адвоката як представника посвідчуються одним з таких документів:

1) договір про надання правової допомоги;

2) ордер;

3) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги;

4) довіреність юридичної особи, нотаріально посвідчена довіреність фізичної особи, фізичної особи - підприємця.

До документів, якими посвідчуються повноваження адвоката як представника обов'язково додається завірена адвокатом копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. До ордера обов'язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

Представником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.".

3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст. 492)

1) Частину першу статті 40 викласти в такій редакції:

"1. Представником у суді є адвокат. Крім адвоката, представником юридичної особи, фізичної особи - підприємця може бути фізична особа, яка перебуває з ними у трудових відносинах, досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність, належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді.";

2) Статтю 41 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Представником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.";

3) Частину першу статті 42 викласти в такій редакції:

"1. Повноваження представників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, посвідчуються одним з таких документів:

1) договір про надання правової допомоги;

2) ордер;

3) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги;

4) довіреність юридичної особи або документ, що посвідчує службове становище і повноваження її керівника;

5) довіреність фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

6) свідоцтво про народження дитини або рішенням про призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна.";

4) Частину другу статті 42 після слів "Довіреність фізичної особи" доповнити словами ", фізичної особи - підприємця";

5) Частину четверту статті 42 викласти в такій редакції:

"4. До документів, якими посвідчуються повноваження адвоката як представника обов'язково додається завірена адвокатом копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. До ордера обов'язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

До довіреності фізичної особи - підприємця, юридичної особи, представництво у суді яких здійснює фізична особа, яка перебуває з ними у трудових відносинах обов'язково додаються документи, які підтверджують наявність трудових відносин (витяг з наказу, трудового договору, контракту, копія трудової книжки або копія службового посвідчення). Такі документи засвідчуються підписами фізичної особи - підприємця, посадової особи юридичної особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки фізичної особи - підприємця, юридичної особи (за наявності) та підписом особи, яка здійснює їх представництво у суді.".

4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст. 446):

1) Частину другу статті 56 викласти в такій редакції:

"2. Представником є адвокат. Крім адвоката представниками суб'єкта владних повноважень, юридичної особи (органу, підприємства, установи, організації), фізичної особи - підприємця можуть бути фізичні особи, які перебувають з ними у трудових відносинах і відповідно до частини другої статті 48 цього Кодексу мають адміністративну процесуальну дієздатність.";

2) Статтю 57 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Представником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.";

3) Частину першу статті 58 викласти в такій редакції:

"1. Повноваження адвоката як представника, який бере участь в адміністративному процесі на основі договору, на здійснення представництва в суді підтверджуються одним з таких документів:

1) договір про надання правової допомоги;

2) ордер;

3) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги;

4) довіреність фізичної особи, фізичної особи - підприємця, юридичної особи.

Оригінали цих документів або засвідчені підписом судді копії з них приєднуються судом до справи.

Повноваження представників, які перебувають у трудових відносинах з суб'єктом владних повноважень, юридичною особою, фізичною особою - підприємцем на здійснення представництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю. Оригінали довіреностей або засвідчені підписом судді копії з них приєднуються судом до справи.";

4) У частині третій статті 58 слова "органу, підприємства, установи, організації" замінити словами "суб'єкта владних повноважень, юридичної особи (органу, підприємства, установи, організації) на здійснення представництва в суді";

5) Частину четверту статті 58 після слів "Довіреність фізичної особи" доповнити словами ", фізичної особи - підприємця";

6) Частину п'яту статті 58 викласти в такій редакції:

"5. До документів, якими посвідчуються повноваження адвоката як представника обов'язково додається завірена адвокатом копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. До ордера обов'язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

До довіреності суб'єкта владних повноважень, юридичної особи (органу, підприємства, установи, організації), фізичної особи - підприємця, представництво у суді яких здійснює фізична особа, яка перебуває з ними у трудових відносинах обов'язково додаються документи, які підтверджують наявність трудових відносин (витяг з наказу, трудового договору, контракту, копія трудової книжки або копія службового посвідчення). Такі документи засвідчуються підписом посадової особи суб'єкта владних повноважень, юридичної особи (органу, підприємства, установи, організації), уповноваженої на це законом, статутом або положенням, фізичної особи - підприємця з прикладенням печатки суб'єкта владних повноважень, юридичної особи (органу, підприємства, установи, організації), фізичної особи - підприємця (за наявності) та підписом особи, яка здійснює їх представництво у суді.".

5. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст. 207):

1) Частину п'яту статті 9 викласти в такій редакції:

"5. Представниками сторін у виконавчому провадженні є адвокати. Повноваження адвоката як представника сторони у виконавчому провадженні мають підтверджуються одним з таких документів:

1) договір про надання правової допомоги;

2) ордер;

3) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги;

4) довіреність, видана і оформлена відповідно до вимог закону.

До документів, якими посвідчуються повноваження адвоката як представника у виконавчому провадженні обов'язково додається завірена адвокатом копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. До ордера обов'язково додається витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій у виконавчому провадженні. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

Крім адвоката, представником сторони - юридичної особи, фізичної особи - підприємця може бути фізична особа, яка перебуває з ними у трудових відносинах, досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність. Повноваження такої особи як представника сторони у виконавчому провадженні посвідчуються довіреністю, виданою і оформленою відповідно до вимог закону. До довіреності фізичної особи - підприємця, юридичної особи, представництво яких у виконавчому провадженні здійснює фізична особа, яка перебуває з ними у трудових відносинах обов'язково додаються документи, які підтверджують наявність трудових відносин (витяг з наказу, трудового договору, контракту, копія трудової книжки або копія службового посвідчення). Такі документи засвідчуються підписами фізичної особи - підприємця, посадової особи юридичної особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, з прикладенням печатки фізичної особи - підприємця, юридичної особи (за наявності) та підписом особи, яка здійснює їх представництво у виконавчому провадженні.".

2) Частину першу статті 10 після пункту 3 доповнити пунктами 4 та 5 такого змісту:

"4) особи, які не є адвокатами і не перебувають у трудових відносинах із стороною виконавчого провадження;

5) адвокати, відомості про яких не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно яких у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю;",

в зв'язку з чим пункт 4 вважати відповідно пунктом 6.

II. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня наступного, за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос